Döngel Duası Nedir? Nasıl Yapılır?

/ 28 Aralık 2020 / 5.611 / yorumsuz
Döngel Duası Nedir? Nasıl Yapılır?

İnsanlar terk edildiklerinde birtakım yollar deneyip sevdiklerini geri döndürmek isterler. Denedikleri yollardan biri de dua etmektir. Duanın gücünü bilmeyen yoktur. Duaların kabul olması, kişinin ne niyet ile okuduğuna ve onun kabul olacağına inanmasına bağlıdır. İçten ve inanarak edilen duaların geri çevrilmeyeceği de dinimizde bahsedilen konulardan biri olmaktadır. Döngel duası da insanların sevdiklerini geri döndürmek için ettiği dualardan biridir.

Sevdiklerine tekrar kavuşmak, terk eden sevgilisini geri döndürmek isteyen kişiler için döngel duası oldukça etkili bir duadır. Bu duanın usülüne göre yapılması ve birtakım yöntemler izlenerek okunması, duanın kabul olması için önemli bir husustur. Döngel duasının etkisi, size bahsedeceğimiz yöntemler sayesinde daha çok ortaya çıkmaktadır.

Çevirgel duası olarak da bilinen bu dua, pek çok şeyin gerçek olması için okunmaktadır. İnsanlar dilediklerine kavuşmak için bu duaya başvurmaktadır ancak gideni geri getirme duası olarak okunması en çok tercih edilen okuma yöntemlerindendir. Duaların kabul olması kişinin sahip olduğu inanca, kalben istemesine ve niyetine bağlıdır.

Döngel duası 4 bölüm olarak okunur. Bu bölümlerde yer alan dualar: Duha Suresi, Rum Suresi 21. ayet, Fatiha Suresi ve ardından okunacak duadır. İhtiyaç duyan kadın ve erkekler tarafından okunmaktadır. Duanın faziletinin farkında olarak okumak son derece önemlidir.

Duha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Feemmel yetiyme fela tekhar. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Duha Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Andolsun kuşluk vaktine ve dindiği zaman o geceye ki, Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı! Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır. İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın! O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı? Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)! El açıp isteyeni de azarlama! Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Rum Suresi 21. Ayet Okunuşu

Vemin âyâtihi en ḣaleka lekum min enfusikum ezvâcen liteskunû ileyhâ vece’ale beynekum meveddeten verahme(ten) inne fî żâlike leâyâtin likavmin yetefekkerûn.

Rum Suresi 21. Ayet Türkçesi

Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.

Fatiha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Yukarıda bahsettiğimiz 3 sure de döngel ya da çevirgel duası olarak bilinirler. Bunları okumanın fazileti büyüktür. İçten ve samimi bir şekilde okumak da oldukça önemli bir husustur. Bu duaları okuduktan sonra kişi içten bir şekilde istediği şeyi Allah’a söylemelidir. Son aşamada niyeti belli eden dua okunması önemlidir. Böylece dileklerin daha çabuk kabul olacağına kanaat getirilir.

Yukarıda sayılan duaların okunacağı günler kesin hatlarıyla belli değildir. O yüzden kişi dilediği zaman ve yerde okuyabilir. Çevirgel duasının etkili olduğu zamanlar daha çok sabah namazı ve yatsı namazı sonrasıdır gibi bir söylence dolaşmaktadır.

Çarşamba Günleri Yapılacak Döngel Duası

Çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece içerisinde bu duanın edilmesi önemlidir. İnanışa göre bu saatlerde duanın edilmesi kabulü için etkilidir. Çarşamba günü yapılacak döngel duası için öncelikle sessiz bir ortam gereklidir. Ev ahalisinin uykuya daldığı anda bu duanın yapılması uygun olur. Ayrıca kişinin yanında mum da bulundurması gerekir. Bu mumun kırmızı renkli olmasına dikkat etmekte fayda vardır. Çevrenin sessiz olduğuna kanaat getirdikten sonra şu abdest alıp Kıble tarafında dönmek gerekir. Ardından 7 kere Fatiha Suresi okunur. Bu sureyi okuduktan sonra içten ve inanarak aşağıdaki dua okunmalıdır.

“Allah’ım, bütün günlerin faziletini kendisinde toplayan en önemli günlerden biri olan çarşamba ve en önemli gecelerden biri olan perşembenin fazileti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın da defalarca vurguladığı önemli bir gündür. İşte bugün ve bu gece içerisinde sana yöneldim, kalbimdeki niyeti sana sundum ve döngel duasının fazileti ile senin dergahına geldim. Kalbimde yanıp tutuşan aşk ateşini bir an önce söndürmek için senin tecellilerin ile kendimi teselli etmekteyim ve senin tecellilerini en kısa zamanda göreceğimi bilmenin huzuru ile doluyum. Bana döngel duası ile dönüp gelmesini istediğim kişinin varlığını armağan eyle ve beni bahtiyar kullarına kat Allah’ım, amin.”

Bu duaları okuduktan sonra daha önceden bahsettiğimiz kırmızı mum devreye girecektir. Mum ile döngel duası yapmak, pek çok insan tarafından bilinmeyen bir yöntemdir. Ancak birçok ilmi kitaplarda mum ile yapılan bu duanın etkisinin fazla olduğu söylenir. Kişi yukarıdaki duayı okuduktan sonra sağ eline kırmızı mumu almalıdır. Ardından üzerine 7 kere besmele okumalıdır. Daha sonrasında ise şu etkili sözleri söylemelidir:

“Kırmızı mum elimde ve sevdiğin kalbimde, gönül ülkem yaralı ve bitkinim ben de, varlığım sana muhtaç Allah’ım beni gör de güzellikler bağışla ve bana rahmet eyle. Dönmesini istediğim kişinin varlığını benim ruhuma bırak, onun ruhunu ise benim varlığımla ödüllendir, bu mumu sana getirdim, çünkü sen bizi aydınlatan ve ışığını bize sunan sonsuz yaratıcı ve merhametlilerin en merhametlisisin Allah’ım, mumu sana getirdim ve üzerine faziletli dualar okudum, çünkü sen bize faziletin ne olduğunu öğreten yegane kudret sahibisin Allah’ım. Mum ile kapına gelip döngel duasının gerçekleşmesini talep etmekteyim, sana yönelen hangi kulun darda kalmış ve seni idrak eden hangi kulun faziletten mahrum kalmıştır ki? Ben de varlığına itibar ve itimat etmekteyim, fazilete ulaşmak istemekteyim ve döngel duası için bu mumu sana getirmiş bulunmaktayım, gör beni ve ifa et ihtiyacımı, amin.”

Döngel duası ya da çevirgel duası olarak bilinen bu duaya yukarıdaki dualarda da eklendikten sonra hemen bitmediğini söylemek gerekir. Sırada Ankebut Suresi vardır. Bu surenin 17. ayeti 7 kere okunmalı v duaya devam edilmelidir. Bu ayetin okunuşu şu şekilde olmaktadır:

“İnnemâ ta’budûne min dûnillâhi evsânen ve tahlukûne ifkâ, innellezîne ta’budûne min dûnillâhi lâ yemlikûne lekum rızkân, febtegû indallâhir rızka va’budûhu veşkurû leh, ileyhi turceûn.”

Türkçe anlamı:

“Siz ancak Allah’tan başka birtakım putlara tapıyor (ve bunu meşru ve mazur göstermek için) bir sürü yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, sadece O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz.”

Böylece kişi döngel duasının aşamaları arasında sona gelmiş olacaktır. Son aşamada Ankebut Suresi’nin ardından aşağıda Türkçe açıklamalı duayı okuyarak Allah’a dua edilmeli ve inanarak yaklaşılmalıdır.

“İlahi, Ankebut Suresi’nin hatırına ve dergahı izzetine getirmiş olduğum kırmızı mumun yüzü suyu hürmetine, bu iki önemli şeyin insanları aydınlatan ve onların ruhuna ışık sunan güzellikleri hatırına, kalbimdeki derin aşkın ve sonsuz sevginin, gönlümdeki tarifi imkansız yaranın ve sonsuz muhabbetin yüzü suyu hürmetine; şimdiye kadar yaratmış olduğun bütün güzel varlıkların letafetleri ve güzellikleri hatırına, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onların işlemiş olduğu bütün sevapların hoşluğu ve parlaklığı adına, döngel duasının faziletiyle beni yoğur, bana faziletini armağan et, beni kapına kul kabul et ve bana merhametinle muamele et. amin.”

Cuma Sabahları Okunacak Döngel Duası

İnsanlar kendilerini terk eden kişileri geri çevirmek ve onlara tekrar kavuşmak için dualarda bulunurlar. Çarşamba günü yapılacak dualardan ziyade bir de cuma günü okunacak döngel duası da mevcuttur. Güneş ışınları tam doğmadan evvel, seher vaktinde bu duanın okunması etkili olacaktır. Bu duanın özelliği kağıda yazılarak saklanmasıdır. İşte o duanın okunuşu:

“Sana itaat etmeyen kavimlerin helak oldukları ve dağlar büyüklüğündeki taşları başlarına topladıkları daima dile getirilir ve anlatılır, fakat sen yine de kullarının tevbe kapısını daima açık tutarak onlara temiz bir yolda yürüme imkanı sunar, onların yollarını daima açık tutar, bağışlama ve mağfiret hususunda inkârcıların ve hikmetini reddeden kullarının bile destekçisi olursun.

Gözsüz  bir akrep ve ayaksız bir yılan bile senin merhametinden medet umar ve bu nedenle ben de döngel duası ile senden sabır, sebat ve uyanıklık diliyorum, muradımı talep ediyorum. İtaati ve ibadeti hiçbir zaman elinden bırakmayan, ateşe atılma pahasına bile olsa senden ayrılmayı aklının ucundan bile geçirmeyen, ağaçların içerisinde kesilmeyi ve testere ile biçilmeyi bile senin aşkın için kabul eden, hiçbir nimet ve dünya malına tamah etmeden kendi cemiyetine huzur ve sükunet getirerek seni yücelten ve Sübhan ismini dillere destan eyleyen peygamberlerinin hatırı için, Fettah ismi şerifinle kapalı kapıları hayırlı bir şekilde açan ve Musavvir ismi şerifin ile her türlü güzel takdiri tasvir eden sanatkar varlığına iltica ediyorum.

Vedûd ismi şerifin ile seven ve sevilen, her türlü canlıya sevgi ve muhabbet rızkını veren, onları nur içerisinde yaratan, başlangıcı bulunmayan varlığın ile ödüllendiren ve bizi çekip çeviren sensin Allah’ım. Ölçülerin ve ahengin tedbir edicisi, hidayet kaynağı, ezelden ebede kadar her bir varlığın mutlak hakimi, ölçerek biçerek ve takdir ederek onların varlığına karar veren, insiyatif sahibi, maddi ve manevi rütbelerin ve derecelerin tek hakimi, açık ya da gizli bir şekilde göklerde ve yerde, gayb ve şehadet aleminde en gizli sırların sahibi, kusur ve noksan sıfatların kendisine hiçbir şekilde leke süremeyeceği münezzeh varlık, karanlık kuyularda dolaşan karanlık taşın üzerindeki karıncayı bile görüp ona Basir ismi ile irade buyuran varlığın hakimi sensin. Allah’ım bana döngel duası ile cevap ver ve kullarına şah damarından yakın olan zatını benim için de tecelli ettir.”

Döngel duasını bu şekilde yapmak isteyenler için birtakım uyulması gereken kurallar bulunur. Bunlardan biri döngel duası olarak bilinen yukardaki duayı 1kaşık karbonat katılan 1 bardak suyun içerisine okunarak bu suyun içilmesi şeklindedir. 1 ay boyunca her cuma bu duanın sabah saatlerinde güneş henüz doğmaya başladığı vakitlerde okunması önemlidir.