Senenin Belirli Zamanlarında Okunacak Dualar Nelerdir?

/ 8 Mayıs 2022 / 797 / yorumsuz
Senenin Belirli Zamanlarında Okunacak Dualar Nelerdir?

Senenin Belirli Zamanlarında Okunacak Dualar Nelerdir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Konusunda araştırma yapıyor olabilirsiniz. Dua etmek için bir bahaneniz ya da belirli bir gün olması gerekmez. İnsanlar vakit bulduğunda, kendini hazır hissettiğinde, sıkıntılı anlarında ya da bazı nimetlerle dolup taştığında dua edebilir. Dua etmek için kişinin kendini rahat ve huzurlu bir ortamda hissetmesi gerekir. Aklınızın başka yerlerde olduğunda ya da bazı gürültüler arasında dua etmeniz size şevk vermeyeceği gibi ettiğiniz duadan da bir şey anlamanızı engelleyecektir. Günlük yapılan dualar haricinde bazı özel günlerde ve gecelerde edeceğiniz dualar hem manevi duygularınızın artmasını sağlayacak hem de Allah’la aranızda bir köprü oluşturacaktır. Çünkü dua etmek bir ibadet şeklidir. Allah da ibadet eden kullarını sever ve onların dualarını kabul eder.

Senenin hangi zamanlarında ve hangi duaları okumanız gerektiği konusunda sizlere bazı bilgiler sunacağız. Bu bilgiler dahilinde kendinizi dua etmeye adayabilir ve isteklerinizi Allah’tan dilemeniz için bir zaman diliminin daha hayırlı olduğunu fark edebilirsiniz. Gün ağarırken seher vakti yapılan duaların kabul olacağı Kur’an da bildirilmektedir. Seher vakti dualar oldukça hayırlıdır. Allah bu vakitte kendisine el açan ve dua eden kullarını boş çevirmediğini Kur’an bize bildirmektedir. “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” Diye buyurmaktadır. Ayrıca “Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde, Allah’ı tesbîh edin (namaz kılın). Göklerde ve yerde hamt O’na mahsustur.” Diye günün her saatinde dua etmemiz gerektiği de vurgulanmaktadır. Yani insanlar günün belirli bölümlerinde dua edebilir ve Allah’tan yardım dileyebilirler.

Senenin Belirli Zamanlarında Okunacak Dualar Nelerdir?
Senenin Belirli Zamanlarında Okunacak Dualar Nelerdir?

Senenin Birinci Günü Okunacak Dualar Nelerdir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Araştırmasında senenin birinci günü okunacak dua dikkati çekmektedir. 1 Muharrem de okunması gereken dua büyük önem arz etmektedir. Muharrem ayı Müslümanlar için oldukça hayırlıdır. İlk günü de dua ederek güzellikleri Allah’tan dileyebiliriz. Sabahları 3 defa okunacak bu dua ile gelecek senenin Muharrem ayına kadar tüm kötülüklerden korunabiliriz.

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Senenin Son Günü Okunacak Dualar Nelerdir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Senenin son gününde aşağıdaki duayı okumak oldukça makbuldür.

Türkçe Okunuşu:

“Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme mâ amiltühü fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhü velem terdahü ve nesîtühü velem tensehü ve halümte aleyye bâ’ğde gudratike alâ ugûbetî ve deavtenî ilettevbeti minhü bâ’ğde cerâetî alâ me’sıyetik. Allâhümme fe innî esteğfirüke minhü feğfirlî ve mâ amiltü fîhi min amelin terdâhü ve veadtenî aleyhissevâb. Fe es-elükellâhümme yâ Kerîmü yâ Zel Celâli Vel İkrâm. Entegbelehü minnî ve lâ tegda-a racâî minke yâ Kerîm. Ve sallâllâhü teâlâ alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.”

Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

Allah’ım, bu senede Sen’in nehyettiklerinden işleyip de bildiğim, tövbe etmediğim ve Sen’in de râzı olmadığın günahlarımı, yine benim unutup da Sen’in unutmadığın, beni cezalandırmaya gücün yettiği hâlde bana yumuşak davranıp cezalandırmakta acele etmediğin, Sana isyana cür’et ettikten sonra beni tövbeye dâvet ettiğin günahlarımı affetmeni istiyorum, beni mağfiret eyle! Allah’ım, bu senede Sen’in râzı olduğun ve sevap vaat ettiğin amellerden yaptıklarımı kabul etmeni istiyorum ey Kerîm, ey Celâl ve İkrâm sahibi! Ümidimi Sen’den kestirmemeni istiyorum ey Kerîm!

Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

İftar Zamanı Okunacak Dua Nedir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Bu dualar arasında iftar zamanında okuyacağımız duanın da büyük bir önemi bulunmaktadır. Ramazan ayı tüm Müslümanlar için en kutsal aydır. Kişilerin günahlarından arındıkları, sevap işlemeye yöneldikleri, sadaka verdikleri ve oruç ibadetini yerini getirdiği Ramazan ayında yaptığımız her dua oldukça anlamlı olmaktadır. Özellikle orucumuzu açarken dua etmeli ve sonra yiyip içmeye başlamalıyız. İftar duası aşağıda yer almaktadır:

Okunuşu:

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

Anlamı:

Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

Ayrıca her yemekten önce ve sonra edilmesi gereken dualar da bulunmaktadır. Bu duaları ederek soframızın bereketini artırabiliriz. Yemeğe başlarken okunacak dua aşağıdaki gibidir:

“Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

Anlamı:

“Hamd Allaha mahsustur. Hamt Allaha mahsustur. Hamt Allaha mahsustur. Hamt bizi doyuran, içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur. Yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allah’ım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…”

Yemekten sonra aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz:

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Anlamı:

Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.

Kadir Gecesi Duası Nedir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Kadir gecesi okunacak duanın oldukça önemi bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in Cebrail meleği ile peygamberimize indirildiği hayırlı bir gece olan Kadir Gecesinde bütün inananlar Allah’a dua ederler. Kur’an da bu geceden oldukça övgü ile bahsedilir. Bu gece yapılan bütün ibadetler ve edilen dualar oldukça makbuldür. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi Ramazan ayının son günlerine denk gelmektedir. İnananlar bu gecede namaz kılar dua ederler. Aşağıda bulunan duayı Kadir gecesinde okuyabilirsiniz:

“Dâimâ ayakta ve uyanık olan zâtı tesbih ederim. Dâimâ vâr olan zâtı tesbih ederim. Hiçbir zaman gâfil olmayıp dâimâ muhafaza eden zâtı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zâtı tesbih ederim. Cezâlandırmada acele etmeyip merhametle muâmele eden zâtı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alîm, Sen’i tesbih ederim ey Azîm! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

Ayrıca bu gecede Kadir suresini de okumak oldukça hayırlıdır.

Kadir Suresi Türkçe Okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle’ılfecr.

Kadir suresi Anlamı

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Berat Gecesi Duası Nedir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Berat gecesi de önemli geceler arasında bulunur. Müslümanlar bu gecede bol bol dua ederek güzel dileklerde bulunurlar. Bu gecede herkesin ameli Allah’a bildirilmektedir. Günahların af olduğu mübarek gecelerdendir. Cebrail meleği aracılığı ile Hazreti Muhammed’e peygamberlik unvanı bu gecede verilmiştir. Aşağıda bulunan duayı okuyabilirsiniz:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, ey ihsân ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey lutfu ve ihsânı bol olan, Sen’den başka ilâh yok, sen kendisine ilticâ edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara emân veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zât’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da şakî/kötü veya mahrûm veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsânınla kötülüğümü, mahrûmiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitâb’da saîd/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasûl’ünün lisânı üzere indirilen Kitâb’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:

“Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb (Ana Kitâb) O’nun yanındadır.” (er-Ra’d, 39)

İlâhî! En büyük tecellin ile «Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen» (ed-Duhân, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’bân’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belâları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

Bayram Gecelerinde Okunacak Dualar Nelerdir?

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Bayram geceleri de dua etmemiz gereken önemli zamanlar arasında bulunur. Tüm Müslümanların kutladıkları iki dini bayram bulunur. Bunlardan birisi Ramazan Bayramı, diğeri Kurban Bayramı olmaktadır. Bizi bayrama ulaştıran Allah’a bol bol dua edip bu gecelerde edeceğimiz duaları aksatmamalıyız. Ramazan Bayramı’nda aşağıda bulunan duayı okuyabilirsiniz:

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle! Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Yâ ilahe’l-âlemîn!

“Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.” diye sana yakaran İbrahim (a.s)’ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.

Senenin belirli zamanlarında okunacak dualar nelerdir? Konusunda sizlere bazı bilgiler sunmaya çalıştık. Birçok dualar da sunduk. Bu önemli gün ve geceleri fırsat bilerek dua etmeyi hayatınız içinden çıkarmamalısınız. Her edilen dua duyulacak ve karşılığı Allah tarafından verilecektir.