Dua Etmenin Önemi Nedir? Neden Dua Ederiz?

/ 12 Mart 2022 / 845 / yorumsuz
Dua Etmenin Önemi Nedir? Neden Dua Ederiz?

Dua Etmenin Önemi Nedir? Neden Dua Ederiz?

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? Konusunda bazı bilgileri ve merak edilenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dua, kişilerin ihtiyaç duyduğu anda Allah’la yakınlaşması ve O’na isteklerini sunmasıdır. Dualar sadece istek ve dileklerimiz olduğu zamanlarda edilmez. İnsanın her zaman dua etmeye ihtiyacı vardır. Bazen içinde bulunduğu duruma şükretmesi, bazen zorluklara karşı yardım dilenmesi bazen de doğru olan yolun kendisine sunulması için dualar edilir. Her hal ve durum içindeyken Allah’ı anmak ayrıca yakınlaşmak yaptığımız dualarla ve ibadetlerle olmaktadır.

Dua etmenin önemi nedir? Allah’a gönülden yönelmek, ondan istiğfar beklemek, O’na iltifatta bulunmak ve yardım dilemek için dualar edilir. “Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?” diye Furkan suresinde kulların dua etmesinin önemine vurgulanır. İnsanlar dua ettiği sürece Allah katında değerlidir. Allah’ı anmayan ve O’ndan yardım dilemeyenler aciz kişilerdir. İnsanlar yoğun iş hayatları ya da uğraşmak zorunda olduğu dünya meseleleri yüzünden dua etmeye az zaman ayırabilir. Bunda şeytanın kişiye vermiş olduğu vesveseler de bulunmaktadır. Şeytan her zaman kişileri doğru yoldan saptırarak “sonra yaparsın, daha sonra dua edersin” diye telkinlerde bulunabilir. Kişi şeytanı yenerek dua etmeden geri kalmamalıdır.

Dua Etmenin Önemi Hakkında

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? İnsanlar birçok konuda dua etmektedir. Konular kişilere göre değişir. Dünyadaki mallar ve mülkler için dua ettiğimiz gibi ahiret hayatı için de dualar ederiz. Dua ederken samimiyet oldukça önemlidir. Kişinin temiz duygularla ve içinin coşarak dua etmesi gerekir. Başkalarının kötülüğü için edilen dualar, dua niteliği taşımaz. Onlar birer bedduadır. Bu beddualar da bir gün gelir dua eden kişiyi bulur. İnsan diğer insanlar için olumlu dualar etmelidir. Özellikle anne, baba ve çocuklara edilen dualar ilk sıralarda yer alır. Anne baba duası her zaman için hayırlıdır. O yüzden size hep dua eden anne ve babalarınıza gereken hürmeti ve saygıyı göstermelisiniz. Çünkü onlar yaşlılık evresinde olabilir. Yakın zamanda bu dünyadan göçüp gittiklerinde pişmanlıklar yaşamamanız için anne babaya hürmet önemlidir.

Edilen dualar mutlaka kabul görecek diye bir kural yoktur. Kişiler ettikleri duaların kabul görmediğini fark edince dua etmekten vaz geçmeleri büyük bir acizliktir. Allah kişilerin etmiş olduğu duaların hayırlı olanlarını kabul eder. Sizler neyin hayırlı neyin şer olduğunu bilemezsiniz. Onu bilen sadece yüce Allah’tır. Kabul edilen dualar vakti geldiğinde sizlere gönderilir. Vakti gelmeyen hiçbir şey size iletilmez. Kuran’da, “Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” (Tekvir Suresi, 29) buyurulmuştur. O yüzden kişilerin bıkmadan ve usanmadan dua etmesi ve sonucunu da sadece Allah’a havale etmesi gerekir. Peygamber’imiz (sav), “Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse, mutlaka kabulünü de murat etmiştir.” Diye buyurmuştur. “Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir.” (Hud Suresi, 61) diye hatırlatmakta da büyük fayda bulunmaktadır.

Dua Etmenin Önemi Nedir? Neden Dua Ederiz?
Dua Etmenin Önemi Nedir? Neden Dua Ederiz?

Dua Etmenin Hayatımıza Kattıkları

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? Konusunu anlatırken ettiğimiz duaların hayatımıza kattıklarını da düşünmemiz gerekir. Dua; çağırmak, istemek ve yardım dilemek anlamına gelir. Dua eden kişilerin Allah inançları oldukça yüksektir. Onlar haramı ve helali bilen kişilerdir. Yeryüzündeki tüm canlılara faydalı olan, kötülük yapmayan kişilerdir. Yolda kalmışa, darda olana, öksüze, yetime, sokaktaki hayvanlara yardımcı olanların Allah inancı oldukça yüksektir. Bazı kişiler kazandıklarını tamamen kendisine kullanır. Mal ve mülklerini artırmaya çalışır. Dünya malının çok olması sadece bu dünyada kişinin rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktadır. Ahirete hiçbir faydası yoktur. İnsanlar öldüklerinde ayaklarında çoraplarını bile götüremez. Bu dünyada sahip olunan evler, arabalar, arsalar ya da banka hesabındaki yüklü paralar kişinin ahiret hayatında bir faydası bulunmamaktadır. Sadece sığabileceğiniz bir toprak parçası ile öbür dünyaya göç etmiş olursunuz.

Allah inancı olanlar kazandıklarını başkaları ile paylaşması gerektiğini bilir. Hem paylaştıkça çoğalacağının farkındadır hem de ahiret hayatında kendi amellerine faydalı olacağının bilincindedir. Dua eden insan, içinde Allah korkusunu hep taşır. Harama el uzatmaktan korkar. Hak yemekten çekinir. Müsriflikten geri durur. Hayatında yaptıklarını hep sorgular. Yanlış yaptığını düşününce Allah’tan af diler ve yalnız O’na sığınır. Dua etmek zikir ve ibadet sayılır. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Dua, ibadetin özüdür.” Demiştir. Allah’tan başkasına dua etmek ve putlara tapmak konusunda Kur’an da yazılı olan birçok ayet bulunmaktadır. Bu kişilerin lanetli olduğu vurgulanmaktadır. Duanın önemini ve Allah’a yakınlaşmayı bilenler ve bu konuda hassas davrananlar dua etmenin kişinin hayatına kattıklarını da fark ederler. O kişiler hiçbir zaman kötülükle ve şerle karşılaşmayacaktır. Allah O’na inananları hep koruyacaktır.

Dua Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? Konusunda duanın öneminden bahsettikten sonra kişiler nasıl dua edecekleri konusunda da akıllarında bazı sorular oluşturabilir. Dua etmeden önce ve ederken şunlara dikkat etmeniz makbuldür:

  • Dua etmeden önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günahkar olan kulların duasının kabul olmayacağı Kur’an da bildirilmektedir. ‘Yâ Rabbi, Yâ Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 65)
  • Duaya Allah’a hamdü senalar ederek başlanmalıdır. Allah’a hamd ederek dua bitirilmelidir.
  • Edilecek olan dualar içten ve yalvararak yapılmalıdır. “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)
  • Edilen dualarda aceleci davranmamak gerekir. Allah’a ilettiğiniz isteklerin hemen gerçekleşmesini kullar beklememelidir. Sabırlı olmak dua etmede önemlidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur.” (Tirmizî, Deavât, 12)
  • Aklınıza geldiği ve kendinizi hazır hissettiğiniz her zaman dua edileceği unutulmamalıdır. Bazı zamanlar ve vakitler dualar daha çabuk gerçekleşmesini sağlar. Özellikle seher vakti edilen dualarla ilgili Kur’an da hadisler bulunmaktadır. “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zâriyât, 51/17-18) Hz. Peygambere (s.a.v.), “Ey Allah’ın Resûlü, hangi dua daha makbuldür? diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.’ cevabını vermiştir.” (Tirmizî, Deavât, 80)
  • Dua edilirken avuçlar yukarıya bakmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor ki; “Allah’a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin, ellerinizin tersini değil. Duayı bitirdiğiniz zaman da ellerinizi yüzünüze sürün.” (İbn Mâce, Duâ, 13). Ancak, Hz. Peygamberin (s.a.v.), bela ve musibetler sırasında dua ederken avuçları yere bakacak şekilde dua ettiği de rivayet edilmiştir.

Dua Eden Kişilerin Allah Katındaki Yeri

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? Dua edenler ve Allah’ı tespih edenlerin yeri her zaman daha yükseklerde bulunur. Çünkü onlar vaktin bazı bölümlerinde dua ederek Allah’ı sık sık anarlar. Üşengeçlik ve geri durma bu kişilerde bulunmaz. Kur’an-ı Kerim buyuruyor ki “Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamt ile Allah’ı tespih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tespihlerini, zikirlerini, dualarını anlamazsınız.” Her türlü kötülükte ve şerde Allah’a sığınmamız gerekir. Çünkü tek çıkış yolu budur. Felak suresinde şöyle denilmektedir: De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden”

Dünya insanların sınandığı ve imtihan edildiği bir yerdir. Hiç kimse bu dünyada kalıcı değildir. Kişilere sunulan ömür bir gün son bulacaktır. Sonra biz kullar yapıp ettiklerimizle imtihan edileceğiz. Kendimizde bulunan nimetler Allah’ın bize sunmasıyla oluşmuştur. Hiç kimsenin bunda bir payı yoktur. Sanmayın ki içinde yaşamış olduğunuz hayatta elde ettikleriniz kendi başarınızdır. O emretmeseydi sahip olduğunuz hiçbir güzellik olmazdı. Ne eş ne çocuklar ne içinde yaşadığınız sıcak yuva ne de sahip olduklarınız hiç birisi sizin maharetleriniz değildir. Bütün güzellikleri sunan ve veren sadece Allah’tır. Bunların bilincinde olan kişiler kendilerinin hep Allah’a dua etmesinin gerektiğini bilir. Onlar için dua etmenin önemi ayrı bir yere sahiptir. Elindeki güzelliklerin farklından olmayanların vay haline…

Dua Ederek Ulaşılan Güzellikler

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? Dua eden kişiler birçok güzellikle ödüllendirilir. Onların hayatları hep iyiliklerle süslenir. Onlar başına gelen kötü durumların geçmesi için Allah’a sığınır. Çünkü O’nun kendisine yardım edeceğini bilir. Kişi elinde bulunan güzelliklere her zaman hamt etmelidir. Şükürde bulunmalıdır. Şükür sadece dua ile de olmaz. Sahip olduğunuz mallar için sadaka vermek ve infakta bulunmak gerekir. Ellerindeki nimetleri başkaları ile paylaşanlar bilirler ki Allah’ın ona sunduğu nimet sadece kendisine ait değildir. Kişi hepsi benim diye düşünürse Allah onları nimetinden kısıtlayarak verecektir. “Bir kimse kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe hakiki mümin olamaz.” Sözü unutulmamalıdır.

İnsanlar dua ederken önce kendisine, sonra evlatlarına, daha sonra anne babaya, vatanına milletine ve tüm inananlara güzel dileklerde bulunurlar. Bu sıralama bazen değişebilir. Bu dünya için sağlık, sıhhat, helal rızık ve dünya malları için dua edilirken ahiret hayatı için günahların affedilmesi ve cennet hayatı için dualar edilmektedir. Kişi herkes için dua edebilir. Tanıdığı ya da tanımadığı kişiler de duaya tabidir. Bakara 186’ncı ayet şöyle demektedir: “Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulurlar.” Gafir 60’ıncı ayet de ise “Bana dua edin size icabet edeyim, cevap vereyim.” Denilmektedir.

Dua Etmenin Önemiyle İlgili Ayetler ve Hadisler Nelerdir?

Dua etmenin önemi nedir? Neden dua ederiz? konusunda Kur’an da birçok ayet ve hadis bulunur. Bunların bazılarından bahsettik. Diğerleri şöyledir:

“Kabul edileceğine inanarak Allah Teâlâ’ya duâ ediniz. Şunu bilin ki Cenâb-ı Hak, gâfil bir kalble yapılan duâyı kabul etmez.” (Tirmizî, Deavât, 65)

“Allah katında O’na duâ etmekten daha kıymetli bir şey olamaz. Duâ, ibâdetin (kulluğun) özüdür.” (Tirmizî, Deavât, 1)

“Sıkıntı ve darlık zamanında duâsının kabul olmasını isteyen kimse, bolluk ve rahat zamanında da duâyı bol yapsın.” (Tirmizî, Deavât, 9)

“Kime ki duâ kapıları açılmıştır, ona rahmet kapıları açılmış demektir.” (Tirmizî, Deavât, 101)”

“Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalbimizi bâtıla kaydırma ve katından bize rahmet bağışla. Muhakkak lutfu en bol olan Sen‘sin.” (Âl-i İmrân, 8)

“Ey îman edenler! Samîmî bir tevbe ile Allâh’a dönün! (Ancak böyle yaptığınız takdirde) umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter!..” (et-Tahrîm, 8)