Aşk Büyüsü Nedir?

/ 5 Aralık 2020 / 2.497 / yorumsuz
Aşk Büyüsü Nedir?

‘’Aşk Büyüsü Nedir’’ sorusuna açıklık getirmek adına ‘aşk’ ve ‘büyü’ kavramlarını öncelikle ayrı ayrı ele alarak başlayabiliriz. Kavramların kelime anlamlarını doğru şekilde anladıktan sonra aşk büyüsü nedir e net bir cevap bulmak daha güvenilir olabilir. Öncelikle aşk; kelime anlamı olarak bir kişiye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı bağlılık duygusudur. Büyü ise; tabiat kanunlarına aykırı şekilde sonuçlar elde etmek isteyenlerin başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad olarak tanımlanabilir. Özellikle insanların aşk yaşamları ile ilgili mutsuz ya da umutsuz olduğu süreçlerde akıllarına gelen ilk soru ‘’Aşk Büyüsü Nedir?’’ olmaktadır.

Aşk Büyüsü ve Medyumlar

Medyum Nedir, kime denir ve insanlar neden medyumlara ihtiyaç duyarlar? Bu kavramlara da açıklık getirebilmek adına ‘Medyum’ un ne demek olduğunu bilmekte fayda var. Medyum, ruhötesi deneylerinde, ruhlar ve insanlar arasındaki iletişime aracılık ettiğini öne süren kişiye denir. Medyumlar doğuştan yetenekli ve bu konuda uzmanlaşmış kişiler olduğunda birçok kişi memnuniyet duyduğu sonuçlar elde ettiğini beyan etmiştir. Özellikle aşk büyüsü nedir konusunda araştırma yapan kişilerin umutları medyumlar olmuştur. Aşk büyüsü ve medyumlar için farklı konularda kendilerine başvuran insanların taleplerini karşılayabilmek adına kişinin mutsuz ya da umutsuz olduğu konuda büyü yapabilir ya da başka biri tarafından kendisine büyü yapılmış kişilerin üzerindeki büyüyü bozabilir. Aşk Büyüsü Nedir in cevabını almak için de bir yol gösterici olarak medyumlar hizmet vermektedir.

Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde pek çok kişi çevrimiçi kanallardan medyumlarla iletişime geçebilmektedir. Fransızcadan dilimize geçmiş olan ‘medyum’ sözcüğünün kökeni Latince ‘medium’ sözcüğüne dayanır. Medyumlara en sık başvurulan konu aşk büyüsü nedir e cevap arayan kişiler tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda tarihte de büyü, büyücülük, medyumlar her daim insanların hayatlarında olan ve çoğu zaman insanları büyük bir tesir altına alarak etkilemiştir. Fakat tarihte medyumluk günümüzdeki gibi bir yetenek olarak görülmek yerine ‘cadılık’ olarak görülmüştür ve farklı dini inançlara göre de yasaklı bir konudur. Özellikle Orta Çağ İspanya’sında büyü ya da büyücülüğe dair eylemlerde bulunan kişiler ‘cadı’ olarak görülmüş ve adlandırılmıştır. Aynı zamanda çok kötü işkencelerle de cezalandırmışlardır.

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Aşk büyüsü nasıl yapılır sorusunu sorduğumuzda kesin bir cevap almak adına öncellikle tam olarak hangi yönde bir büyü yapılmasını istendiği konusunda cevabımız net olmalıdır. Çünkü pek çok alt başlık vardır. Bunlar; gideni geri getirme büyüsü, âşık olduğun kişiyi kendine bağlama büyüsü, evde yapılabilecek aşk büyüsü rutinleri, en etkili aşk büyüsü vb. gibi birçok alt başlıkta olacak şekilde kendi içerisinde ayrılır. Çoğunlukla insanların bağımlılık derecesinde âşık olduğu fakat karşılık bulamadığı durumlarda Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ya da aşk büyüsü nedir sorularına cevap aramaktadırlar. Bu konuda konunun uzmanı olduğuna inandığı bir medyumdan yardım alabilir. Aşk Büyüsü Nedir ya da kimler tarafından yapılabilir dediğimizde pek çok medyum seçeneği bulabiliriz. Konunun uzmanı medyumlar genelde Havas ya da Ledün ilimlerinde deneyimli kişilerdir. Aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişiler çoğunlukla platonik aşk yaşayan yani sevdiği kişiden aynı şekilde duygularına karşılık bulamayan kişilerden oluşur.

Aşk Büyüsü Ritülleri ve Uygulamaları 

Aşk büyüsü yaptırmak isteyen kişileri yine birçok alt başlık beklemektedir. Çünkü aşk büyüsü pek çok farklı nesne ya da materyal kullanılarak yapılabilir. Örneğin; kumaş parçası yakılarak yapılan aşk büyüsü, fotoğraf ile yapılan aşk büyüsü, adet kanı içirilerek yapılan aşk büyüsü kırk bir karabiber tanesi ile yapılan aşk büyüsü gibi pek çok büyü yapma yöntemi bulunmaktadır. Bu çeşitlilik büyü yaptırmak istediğiniz konuya göre değişkenlik gösterebilir, aynı zamanda yapılan rutinlerde kullanılan materyallerin büyünün tutma sürecine de etki edeceği ileri sürülmektedir.

Büyü sadece platonik durumlarda ihtiyaç duyulan ve başvurulan bir yöntem değildir. Evli olup zamanla aralarında soğukluk yaşamaya başlamış çiftler de büyüye ihtiyaç duyabiliyor. Ya da daha hızlı evlenebilmek adına da büyü yaptıran kişi sayısı oldukça yüksektir. Tüm bunların yanı sıra evde bireysel olarak kolay bir şekilde yapabileceğiniz aşk büyüsü nedir ve evde nasıl duygularımın cevabını arayanların uygulayabileceği alternatifler de vardır.  Herkesin evde rahatlıkla uygulayabileceği en yaygın büyü ‘evde kırmızı mum büyüsü’ dür. Bunun için ihtiyaç duyulan malzemeleri tedarik ederek belirtilen rutinlere sıralı ve kurallı bir şekilde uyarak evde aşk büyüsü yapmak herkes için oldukça kolaydır. Fakat bunu uygulamak bazı görüşlere göre tehlikeli olabileceğinden bir medyumdan destek alarak yapmak daha doğru olacaktır. Detaylar çok hassas dengeler içermektedir ve yapacağınız yanlış bir uygulama beklediğiniz sonucun aksine kötü bir sonuca da sebebiyet verebilir.

Aşk Büyüsünün Tarihi

Büyünün tarihi sürecine baktığımızda Antik çağdan günümüze kadar farklı niyetleri gerçekleştirmek adına başvurulan büyünün tarihi hakkında kesin bir zaman dilimi belirtmek mümkün değildir. Fakat tarihte büyünün var olmasıyla paralel olarak en merak edilen konu aşk büyüsü nedir için aranan cevaplar olmuştur. İnsan var olduğu müddetçe aşk gibi hislerde insanlarla birlikte var olmuştur. Aşk büyüsü nedir sorusuna ihtiyaç duyduğu noktada da farklı denemeler sonucunda aşk büyüleri ve çeşitliliği uygulanmıştır. Arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen bazı bulgular büyücülük ile bağdaştırılmıştır.

Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde büyü ya da büyü bozma adına beddualarını yazdığı özellikle kurşun levhaların kullanıldığı eserlere rastlamak mümkün. Bu bağlamada tarihte pek çok farklı ihtiyaç doğrultusunda büyü gibi tinsel, ruhani yollara başvurulmuştur. İnsanların yaşadıkları süreçler doğrultusunda bu tarz soyut kavramlara yönelimleri artmıştır. Eski Mısır da büyünün hızla gelişim gösterdiği ve çeşitli alanlarda kullanıldığına da farklı tarih kaynaklarından ulaşmak mümkün. İnsanoğlu doğası gereği arzu ettiği bir şeye sahip olmak konusunu takıntı haline getirdiğinde onun bağımlısı olur ve istediği kişi ya da süreci elde etmek adına doğaüstü bir alternatife ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda da soyut güçler barındırdığına inandığı büyü gibi yollara başvurur. Özellikle Orta Çağ Avrupası’nda dini inançlara daha fazla yönelim ile ‘büyü’ kötü bir yönelim olarak görülmüş ve çeşitli dini inançların kendi usullerince lanetlenmiştir. Büyü yapmak, yaptırmak günah olarak görülmüş ve büyücülük ile uğraşan kişilere ağır cezalar uygulanmıştır.

Aşk Büyüsü ve Gelişim Süreci 

Dini ya da ruhani çeşitli inançlarda yaradılış sürecinde de insanın şeytana yenik düştüğü ilk zaaf aşk duygusudur. İnsan yaratıldığı ilk andan günümüze aşk duygusunun yoğunluğunu her zaman yaşamış ve aşk uğruna büyü gibi yollara başvurduğunda öğrenmek istediği ilk konu aşk büyüsü nedir’e bir yanıt oluyor. Din adamları bu konuda kişileri yönlendirmekte büyük rol oynamıştır Roma İmparatorluğu’nun da Hristiyanlığı kabul etmesiyle büyü ve büyücülüğe kötü bir uğraş gözüyle bakılmış ve yasaklanmıştır.  Yine de insanlar farklı kaynaklardan edindikleri bilgilerle ve zamanla uygun bulduğu kişi ile yeteneklerini ve kaynaklarını paylaşarak tarihten günümüze kadar aktarmayı başarmıştır. Bunun sebebi ise insanların duyduğu ihtiyaçlar doğrultusunda büyü yaptırmaya ya da yapmaya yoğun bir talebinin olmasıdır. Orta Çağ döneminde en çok kadınlar, şifacılar büyü yapmakla ve Tanrı’ya karşı gelmekle suçlanmış ve cezalandırılmışlardır. Pek çok farklı inançta kadınlar büyücülükle daha çok itham edilmiş hatta cadı olarak adlandırılmışlardır.

Aşk Büyüsü ile Bilinen Kara Sevda

Aşk büyüsü ile bilinen kara sevda olarak da adlandırılan platonik aşk büyü yapmak ve yaptırmak isteyenlerin sebeplerinin en başında gelmektedir. Platonik aşk yaşayan kişi duygular beslediği kişiden hissel bir karşılık alamadığında mantıklı düşünmek yerine dürtüleriyle hareket göstermeye daha meyillidir. Tarihten günümüze romanlara, filmlere konu olmuş önemli bir kavramdır. Pek çok kişi bu duyguyu yaşamakta ve farklı çözüm yolları ararken yapılabilecek her şeyi düşünür ve her yolu uygulamak ister ve tek arzusu duygularına aynı şekilde karşılık alabilmektir bu da kişiyi Aşk büyüsü nedir sorusuna yönlendirir ve arzu ettiğini elde etmek için büyü yaptırma yolunu tercih eder. Medyumlar ya da farklı ilimleri almış hocalar bu konuda insanlara yol göstermektedir. Bunların karşılığında pek çok büyü çeşidiyle istediğini elde etmenin yolları konusunda farklı alternatifler karşısına çıkar. Pek çok materyal farklı şekillerde ve rutinler içerisinde kullanılarak isteğe göre büyü yapılabilir. Sevdiği kişiden aynı şekilde karşılık almak isteyen kişi yaptıracağı büyüde kullanacağı yönteme göre büyünün etki süresini de etkileyebilir.

Aşk Büyüsü İncelikleri ve Medyumlar

Aşk büyüsü nedir in yanında çeşitli büyü çeşitlerinin de olduğu göze çarpmaktadır. Yani sadece aşk büyüsü nedir sorusunu sormak istediğimiz sonucu elde etmek adına. Yeterli değildir. Yapılan her büyü için kesin bir zaman aralığı verilmemekle birlikte ortalama iki hafta ili iki ay arasında etkisinin görüldüğü genel bir kanıdır. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken husus evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz aşk büyüsü yapmaya karar verirseniz materyaller ve sıralı olarak takip edilecek rutinler çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle uygulanmalıdır. Aksi takdirde yanlış sonuçlar elde etmek de söz konusu. Medyum ya da hocalarla uygulanması daha doğru bir tercih olabilir. Çünkü bu kişiler Havas ilimi almış ve daha önce yaşadığı deneyimlerle tecrübelenmiş kişilerdir. Bu noktada başvuracağınız medyumun güvenilir ve işini hakkıyla bilen ve yerine getiren biri olması çok önemlidir. İnsanların içerisinde bulunduğu mutluluğu arama çabası ve umudunu kötüye kullanarak maddi olarak ondan yararlanmaktan öte kendisine başvuran kişinin derdine çare olabilecek büyüyü ilimine uygun olarak uygulaması en önemli özelliği olmasıdır. Büyüler çoğunlukla aşk büyüsü olarak yapıldığı için eğer evde uygulanıyorsa genelde yatak odasında bir yere yapılır. Büyü yapılan kişini hal ve tavırlarında da değişiklikler gözlemlenmektedir. Büyü bir kişiye, materyale, eve, iş yerine yapılabilir. Bu büyünün içeriğine göre değişir. Bazı evliliklerde de kişiler fiziksel olarak bir arada yaşamalarına rağmen taraflardan biri daha yoğun hisler besliyorsa ve karşılığını göremiyorsa da büyüye ihtiyaç duyabilir.

Aşk Büyüsü Nedir? Gizli İlimler

Gizli İlimler dediğimizde akla ilk gelen çoğunlukla büyüdür. Gizli ilimlerdeki farklı metafiziksel güçler kullanılarak uygulanabilecek birçok yöntem vardır. Büyünün yanı sıra fal, rüya gibi olgularda metafiziksel yönleriyle gizli ilimlerin araştırma konularına dâhil olmuştur. Kişileri gizli ilimler konusuna yönlendiren dürtüler de genelde aşk üzerinedir ve insanları Aşk Büyüsü Nedir in cevabını aramaya yönlendirirken büyü ile bir çıkış yolu aramalarına olanak sağlamaktadır. Gizli ilimlerin sırlarını ve şifrelerini çözmek bu işe uzun zamanını vermiş kişiler tarafından çözümlenmeye çalışılmıştır ve bu da günümüzdeki medyumların eğitimlerinin alt yapısını beslemesini sağlamıştır.  Gizli ilimlerin şifrelerini çözerken insanların da taleplerinin yoğunluğu aşk büyüleri üzerinedir.

Aşk büyüleri bu kadar talep gördüğü için de en çok sorulan soru aşk büyüsü nedir olmaktadır. İnsanları büyüye iten en yoğun dürtü duygularıdır. Mantık yerine duygularıyla hareket etmesi arzu ettiğine kavuşma duygusunun yoğunluğuyla nihai noktada aşk büyüsü nedir e cevap ararken bulur kendini ve pek çok kişi aşk büyüsü yaptırmakta ve çeşitli zaman dilimlerinde olumlu ya da olumsuz karşılıklar almaktadırlar. Gizli ilimler her zaman iyi amaçlar uğruna kullanılmayabiliyor ve bu da gizli ilimleri tehlikeli ilimlere çevirmiş oluyor. Bu sebeple bu tarz ilimler ve büyü uygulamaları işin ehli kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aşk çok tehlikeli bir hisse dönüşebilir. Her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir ve bu da insanları metafiziksel boyutlardaki gizli ilimlerle istediğini elde etmek adına farklı yollara yönlendirebilir.

Tavsiye

Medyum Yorumları