Anne, Baba ve Çocuklarımız İçin Okunacak Dualar

/ 5 Mayıs 2022 / 2.723 / yorumsuz
Anne, Baba ve Çocuklarımız İçin Okunacak Dualar

Anne, Baba ve Çocuklarımız İçin Okunacak Dualar

Anne, baba ve çocuklarımız için okunacak dualar konusunda merak ettikleriniz olabilir. Dua etmek hayatımızın bir parçası halinde olduğu için birçok konuda dua etmeyi eksik etmeyiz. Kendimiz için edilen duaların yanı sıra annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımız da dualarımızın içinde yer almaktadır. İnsanlar öncelikle sağlık konularında dua ederler. Bu dünya için edilen dualarda sağlık konusu ilk sırada yer almaktadır. Çünkü sağlığımız yerinde olmazsa diğer dünya nimetlerinin hiçbir anlamı bulunmamaktadır. İnsanlar hasta ise, yaşlılıktan dolayı birçok rahatsızlıkları var ise bu durumda gezmek, seyahat etmek ya da mükellef sofralarda oturarak yeme içme ihtiyacını karşılamak gibi güzel şeyler yapamaz. Bu güzellikler ancak sağlıklı ve dinç vücutlara sahip olduğumuzda anlamlıdır.

Anne, baba ve çocuklarımız için okunacak dualar öncelikle sağlık içerir. Kişinin hastalıklardan korunması, devasız ve dermansız sıkıntılara uğramaması için bolca dua edilir. Bunun yanı sıra da insan kendine iyi bakmalı ve kendisine emanet edilen bu canı iyi korumalıdır. Vücudumuz ve organlarımız bize emanet olarak verilmiştir. Onları korumak ve güzel davranmak yapmamız gerekenler arasında bulunur. Sadece dua etmekle üzerimize düşen görevi yapmış sayılmayız. Vücudumuzdaki organlar akıl sır ermeyen bir makine gibi belli bir düzende çalışmaktadır. Birinde aksaklık oluşması diğer parçaları da etkilemekte ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Her bir organımızın ve uzvumuzun farklı görevleri bulunur. Birinde yaşadığımız sıkıntı bizlere ağrı acı olarak yansır. O yüzden kendimiz, annemiz, babamız ve çocuklarımız için öncelikle sağlıklı olma yönünde dualar edilmelidir.

Anne ve Babalarımız İçin Edilen Dualar

Anne, baba ve çocuklarımız için okunacak dualar arasında büyüklerimize edeceğimiz dualar önemli bir yere sahiptir. Anne ve babalarımız hayata gelmemizi sağlayan, bizlere can veren aracı kişilerdir. Anne rahmine düşen bir damla meniye can veren, kan veren Allah’tır. Annelerimiz 9 ay karnında bizi taşıyarak ölene kadar da sahip çıkan tek varlıktır. Babalarımız, bizim için tasalanarak önümüze fırsatlar sunmaya çalışan kişidir. Geleceğimiz için bize güzellikler vermeye çalışan ve hep bu uğurda çabalayan anne ve babaların hakları ödenmez. Evlatların anne ve babasına yapacağı en büyük iyilik de onlara dua etmektir. Hayatta iken onların değerini bilmek gerekir. Onları küçüksemeyen, azarlamayan, sesini yükseltmeyen ve hep el üstünde tutan evlatlar olarak hayatımızı sürdürmemiz gerekir. Onlar bu dünyadan göçüp gittiğinde pişmanlıklar yaşamamamız için bu önemlidir.

İnsan bazen sadece kendini düşünen aciz bir varlıktır. Bencillik duygusu insanın içinde istemese de yer eder. Hayat mücadelesi içinde savrulup gidenler anne ve babaya dua etmeyi aksatabilir. Dünya işleri neticede hiç bitmeyecektir. Evlatların işiyle ilgili çalışmaları ve diğer sorumlulukları arasında anne ve babalar az bir yer kaplıyor olabilir. Ta ki evlat olgunlaşıp bazı değerlere önem vermesi gerektiğinin bilincine varınca, anne babaya gereken önem verilmediğinin farkında olunur. O yüzden iş işten geçmeden ve anne babalar sağ iken onlara gereken saygı sunulmalı ve onlar için dua edilmelidir. Ölmüş olan anne babalarımız için de ahiret hayatları için dua etmeliyiz. Görülüyor ki onlara edilecek olan dualar hep sağ iken hem de öldüklerinde oldukça önem taşır. Anne ve babalarımız için okunacak dualar hangileridir diye merak edenler için bazı tavsiyelerimiz de olacaktır.

Anne, Baba ve Çocuklarımız İçin Okunacak Dualar
Anne, Baba ve Çocuklarımız İçin Okunacak Dualar

Anne ve Babalarımıza Hangi Duaları Okumalıyız?

Dua etmek Allah’la aramızdaki köprü gibidir. Duanın içten ve samimi bir şekilde edilmesi gerekir. Edilen dualar ibadet niteliği de taşımaktadır. Çünkü dualar birçok ayet ve surelerden meydana gelmektedir. Kişinin istek ve dileklerini Allah’a iletmesinin yanı sıra bazı ayetler okuyarak da dua ederler. Dualarımızı duyan, gören ve kabul eden sadece Allah’tır. Türkçe edilen duaların yanı sıra Kur’an-ı Kerim’den Arapça sureler okuyarak da dua etmemiz gerekir. Aşağıda bulunan anne baba dualarını vakit bulduğunuz zamanlarda okuyabilirsiniz.

Okunuşu: Rabbigfirliy ve li valideye ve limen dehale beyyite mü’minen ve lil mü’ miniye vel mü’minat ve la tezidiz zalimiyne illa tebara.

Anlamı: Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Okunuşu: Rabbi evzi’ Ani en eşküra ni’Ametekelleti en’Amte “Aleyye ve Ala velideyye ve en a’ Amele salihan tardatü ve edhılniy bi rahmetike fiy ıbadikes salihıyn.”

Anlamı: Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.

Okunuşu: rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.

Anlamı: Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Ahkaf Suresi 15

Okunuşu: ”Rabbenagfir liy ve li valideye ve lil mü’miniyne yevme yek’ümül hisap.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana- babamı ve müminleri bağışla.”

Okunuşu: Vahfid lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kul rabbir hamhüma kema rabbeyaniy sagıyra.”

Anlamı: İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: “Ey Rabbim! Onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et.

Anne ve Babalarımız İçin Okunacak Hayırlı ve Uzun Ömür Duası

Okunuşu: Sübhaanellahi mil’elmizan ve müntehe’l ilmi ve mebleğarriza vezinetel-arş.

Anlamı: Allah’ı mizanın dolusunca, ilmin nihayetince, rızası büyüklüğünce ve Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim.

Bu dua sabah ve akşam üç defa okunursa oldukça hayırlıdır. Ömrünün uzun olması, imanla ölmek, kabir azabından kurtulmak, sırat köprüsünden geçmek ve cennete vasıl olmaya vesile olur.

Hz. Ali’den rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz (s.a.v), şöyle buyurmuştur:

‘Her kim ömrünün uzun (bereketli ve mutlu) olmasından hoşlanırsa, düşmanlarına karşı yardım olunmayı severse, rızkında bolluk olmasını dilerse, kötü ölümden korunmayı isterse; akşama erdiğinde ve sabaha kavuştuğunda üç kere söylesin:

Okunuşu: Sübhânellâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-Arş.

Ve Lâ ilâhe illellâhu mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-Arş.

Ve Allâhu ekberu mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-Arş.”

Anlamı: Allah’ü Teala’yı; Mizân’ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

Yine Allâh’ı, Mizân’ın dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızâsına ulaşıncaya kadar ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tevhîd (ile O’ndan başka ilah olmadığına şehadet) ederim.

Ve yine Allâh’ı Mizân’ın dolusunca, ilminin sınırsızlığınca, rızâsına kavuşuncaya değin ve Arş-ı A’lâ’nın ağırlığınca tekbir ederim (en büyük O’dur, azamet sahibidir, yüceler yücesidir).

Çocuklarımız İçin Edilecek Dualar Nelerdir?

Anne, baba ve çocuklarımız için okunacak dualar arasında çocuklarımız için edilecek birçok dua bulunur. Öncelikle onların hayırlı evlat olmalarını dilememiz gerekir. Bir kişinin 5 evladı olsa ama hiçbirinden hayır görmese bu oldukça ıstırap verici bir durumdur. Her bir evladın ayrı ayrı sıkıntıları ve huyları olduğunu düşünürsek bu durum ana baba için çok üzücüdür. O yüzden evlatların öncelikle Allah’a sonrasında anne babaya daha sonra da vatana, millete hayırlı evlat olmalarını dilemek gerekir. Allah korkusunu içinde taşıyan evlatlar hem büyüklerine hem de tüm inananlara faydalı olurlar. Çocuklarımız için aşağıda bulunan duaları edebiliriz:

Rabbic’alnî mükîmes-salâti ve min zürriyyetî Rabbenâ ve tekabbel du’âe. (İbrahim, 14)Ey Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabb’imiz! Duamı kabul et!

Rabbi heblî milledünke zürriyyeten tayyibeten inneke semî’uddü’âi. (Âl-i İmrân, 3) Ey Rabb’im! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle, şüphesiz Sen duayı işitensin!

 

Rabbi! Heblî mines-sâlihîn.

Ey Rabb’im! Bana sâlihlerden (bir oğul) ihsan et! (Sâffât, 37)

Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lil muttekîne imâmâ (imâmen). (Furkan, 25)

Ve onlar ki: ‘Ey Rabb’imiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler.

Nahl Sûresi, 69. Ayet: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut.” Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.

Çocukların Hayırlı Evlat Olması Yönünde Edilecek Dualar

Anne, baba ve çocuklarımız için okunacak dualar, çocuklarımızın hayırlı evlat olması yönünde ağırlık göstermektedir. Çocuklarımız büyümeye başladığında çevresinden ve yakınında olan kişilerden örnek alırlar. Anne ve babalar onların örnek aldığı ilk kişilerdir. O yüzden onlara birçok güzel duyguyu aşılamamız gerekir. Bizden gördüklerini ileride kendi çocuklarına uygulayacaklarını da unutmamak gerekir. Hep dua edilen, namaz kılınan, oruç tutulan ortamda büyüyen çocuklar Allah’ın bilincinde olurlar. Bazı kötü insanlardan ve arkadaşlardan etkileneceklerini de unutmamak gerekir. Yapacakları yanlışlar içlerindeki Allah inancı ile kendilerini doğruya iletecektir. Hayırlı evlat duaları aşağıda sizlere sunulmuştur. Okuyarak dileğinizi Allah’ a bildirebilirsiniz.

Okunuşu: “Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.”

Anlamı: “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” (Furkân Sûresi 74)

Okunuşu: “…Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.”

Anlamı: “…Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben Sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.“ (Ahkâf Sûresi 15)

Okunuşu: “Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb’aleynâ inneke entettevvâbürrahıym.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak Sen’sin.” (Bakara Süresi 128)

Okunuşu: “Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.”

Anlamı: “…Rabbim beni yalnız (evlatsız) bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın!” (Enbiyâ Sûresi 89)

Anne, baba ve çocuklarımız için okunacak dualar konusunda sizlere birçok bilgiler sunduk. Hayatınızdan duayı eksik etmeyerek her türlü kötülükten ve musibetten kurtulabilirsiniz. Anne, baba ve evlatlarınız için güzellikleri sadece Allah’tan dileyebilirsiniz.

Tavsiye

İkna Etme Büyüsü Nedir?