Tövbe Etmemizi Gerektiren Hal ve Durumlar Nelerdir?

/ 2 Haziran 2022 / 1.093 / yorumsuz
Tövbe Etmemizi Gerektiren Hal ve Durumlar Nelerdir?

Tövbe Etmemizi Gerektiren Hal ve Durumlar Nelerdir?

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Diye araştırma yapan birçok kişi bulunur. İnsanlar yapmış olduğu yanlışlardan ya da işlemiş olduğu günahlardan dolayı tövbe eder. İnsan aciz bir kuldur ve çoğu zaman da günah işler. Bazen şeytana uyar bazen de isteklerine yenik düşer. Farkında olduğumuz ya da olmadığımız birçok günahımız bulunur. Sonradan fark ederek pişman olduğumuz konularda tövbe etmemiz gerekir. Çünkü Allah tövbeleri duyan ve görendir. İnsanlar bir daha aynı hatayı yapmayacaklarına dair tövbe ederler. Eğer tövbeden sonra hata tekrarlanırsa o zaman daha büyük bir günah işlenmiş olur.

Allah’ın bize yasakladığı ve kullarının yapmasını istemediği birçok durum bulunur. Bunların arasında hırsızlık, zina, yalancılık, hakka gasp etmek, hile, canı kastetme gibi olanlar en bilinenler olmaktadır. İyi bir kul olmak için kötülüklerden uzak durmak gerekir. Özellikle başkalarına yaptığımız büyük kötülükler onlara zarar verdiği için günahı da fazladır. Allah başkasına kötülük yapanı ve kendi yasaklarına uymayanları sevmez. Böyle yanlışları yaptığınızı fark ettiğinizde hemen tövbe etmeniz gerekir. Bu bağlamda tövbe duaları da büyük önem taşımaktadır. Bu duaların hangi olduğu ve faydaları da merak edilenler arasında bulunur.

Tövbe Duaları Faydaları Nelerdir?

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Konusunda bu duaların öneminden de bahsetmek gerekir. İnsanlar farklı nedenlerden dolayı devamlı dua eder. Bu nedenlerin arasında istek ve dileklerimiz için edilen duaların yanı sıra günahlarımızın affı için edilen tövbe duaları da ayrı bir öneme sahiptir. Kişiler bu duaları ederek öncelikle manevi olarak rahatlamaktadır. Çünkü edilen dualarla hata yapan kişinin Allah’a yakınlaşması ve ondan af dilemesi söz konusudur. Bu dualar affedilmeniz için aracı olabilir. Üstelik affedileceğini düşünen kişiler de böylelikle daha mutlu ve huzurlu olacaktır. İç huzura ermek edilen dualarla mümkündür. Bir gün mutlaka duanız kabul görecek ve Allah’ın sevdiği kullar arasında olabilmeyi hayal edeceksiniz.

Dua etmenin birçok faydası bulunur. Kişiler öncelikle kendileri, anne babaları, çocukları ve diğer yakınları için dua etmektedir. Dualarda sağlık konusu ilk sırada bulunur. Bunun arkasından işlerin rast gitmesi, mutlu olmak ve helal paralar kazanmak gelir. Günahlarının çok olduğunu düşünenler de bu günahlarının affedilmesi için dua etmektedir. Ayrıca yapılan yanlışlar ve hatalar için de tövbe duaları edilir. Haram yiyen ve haram paralar kazanarak zengin olan kişi bunun farkına varınca ve yanlış yaptığını düşününce hemen tövbe etmelidir. Zina yapan yaptığının büyük günah olduğunu fark eder ve Allah’a sığınırsa Allah onu affedecektir. Daha doğrusu affedilmeyi isteyecektir. İsteklerin de bir gün kabul olacağını bilmek kişilerin huzurlu olmasını sağlayacaktır.

Tövbe Duaları Ne Zaman Edilir?

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Bu konuda dua ederken nelere dikkat edilmeli gibi konular merak edilir. Tövbe duaları diğer dualar gibi canı gönülden edilmelidir. Kişiler yaptığı yanlışları bir daha yapmamayı söyleyerek bu sözde durmalıdır. Şeytana uymak ve onun yolundan gitmek verilen sözlerden uzaklaşılmasına neden olur.  O Yüzden içimizdeki kötülüklerden ve kötü seslerden uzak durmayı deneyerek Allah’a yakın olmayı denemeliyiz. O’na yakın olabilmek için de bol bol dua etmeliyiz. Bu duaların edilmesinde zaman ve yer mekanı yoktur. Kişiler içlerinden geldiği her zaman ve kendilerini müsait hissettiklerinde dua edebilir. Evde gece yatmadan önce bu duaları edebilirsiniz. Nasıl ki evden çıkmadan önce sizleri kazadan beladan koruyan dualar ediyorsanız gece sessiz zamanlarda da tövbe duaları edebilirsiniz.

Özel ayet ve sureler okuyacağınız zaman abdestli olmanız önerilir. Abdest almak hem temizlik hem de kendinizi edeceğiniz duaya vermek için önemlidir. Dua öncesinde sizi edeceğiniz ibadetlere yaklaştırır. Özellikle sessiz bir odaya geçerek tövbe duaları okunabilir. İçinizden ya da sesli olarak okuyabilirsiniz. Sesli okunan duaların daha çok insana haz verdiği bilinir. Kişiler okunan ayet ve sureler sonrasında istek ve dileklerini Allah’a iletebilir. Allah duyandır, görendir. Sizin de duanızı kabul edecek olandır. Özellikle kötü alışkanlıklarınızın farkına vardığınızda tövbe dualarından okuyarak bir daha onu yapmamanız için Allah’tan yardım dileyebilirsiniz. Şer konuların sizden uzaklaşarak hayırlı olanların size yakın olmasını sağlayabilirsiniz.

Tövbe Duaları Nelerdir? Hangi Dualar Okunur?

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Üzerimizdeki kötü durumlardan ve onlardan uzak durmak için dua etmemiz gerektiğinden bahsettik bu tövbe dualarının neler olduğu da merak edilir. Kişiler onları okuyarak hem huzur bulmalı hem de affedilmeyi dilemelidir. Peygamberimiz kişilerin şu şekilde tövbe duası etmesini önermektedir: “Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afvü mağfiret eyle ve bana lutfu ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazlu kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur.” (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16)

“Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”

“Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.”

“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki zarardan yana uğrayanlardan oluruz.”

“Kim yatağına girince üç defa; ‘Estağfirullâhe’l-Azîm ellezî Lâ İlâhe İllâ hüve’l Hayyu’l-Kayyûm’ (Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim) derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar.” (Tirmizî, Deavât, 17)

Günahlara Karşı Edilen Tövbe Duaları Nelerdir?

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? İnsan hayatında birçok günah işler. Günahların affedilmesi için de dua eder. Günahlar için tövbe konusunun ne kadar önemli olduğuna değinen hadisler bulunur. Bunlara örnek vermek gerekirse;

“Tövbe eden, günâh işlememiş gibi olur.” (İbni Mâce)

“Hak Teâlâ buyurdu ki, kulumun, günâhı göklere kadar yükselse, benden ümit kesmeyip, af dilerse affederim.” (Tirmizî)

“Allah’ın Rab, benim de peygamber olduğuma yakînen inanana, cehennem harâm olur.” (Hâkim)

“Günâhınız çok olup göklere kadar ulaşsa, tövbe edince, Allah Teâlâ tövbenizi kabûl eder.” (İbni Mâce)

“Allahı kullarına sevdirin ki, Allah da sizi sevsin!” (Taberânî)

“Hak Teâlâ ‘Günâhını affımdan büyük görene şiddetli gazâp edirim.’ buyurdu” (Deylemî)

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmiyen fâsık, Allah’ın rahmetinden ümit kesen âbidden, rahmete daha yakındır.” (Hâkim)

“Allah Teâlâ buyurdu ki, ‘Ey kulum, af dilersen, günâhlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günâhların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günâhla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki îmân ile gel!’ ” (Tirmizî)

“Allah’ın rahmeti bu kadar bol iken O’nun rahmetinden hiç ümit kesilir mi?”

“Allah Teâlâ, hiç kimsenin hatırına gelmeyen bir mağfiretle, günahkâr Müslümanları affeder.” (Beyhekî)

Şirk Ve Büyük Günahlar İçin Tövbe Duası

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Bu durumların içinde Allah’a şirk koşmak en büyük günahtır. Bazen insanlar Allah inancını kaybedebilir. Bu durumda hemen tövbe eden Allah tarafından affedilebilir. Affedilmezse de onun kararını verecek kişi biz değiliz. Yapmamız gereken sadece dua etmek ve af dilemektir. Büyük günahlar içinde adam öldürmek, iftira etmek, faiz yemek, içki içmek, hırsızlık yapmak, zina, yetimin malını yemek, kumar oynamak bulunur. Bunların affı için tövbe duaları etmek gerekir. Şirk konusunda şöyle denmektedir:

“Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için affeder. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisâ, 4/48)

Büyük günahlar için de şu bilgilere rastlarız: “Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş kullarım, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphe yok ki O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.” (Zümer, 39/53)

“(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Fakat azabımın da pek acıklı bir azap olduğunu kullarıma haber ver.” (Hicr, 15/49, 50)

“Ey iman edenler, nasuh tövbe ile tövbe edin ki Allah da sizin kabahatlerinizi affetsin ve altlarından ırmaklar akan cennetlerine koysun.” (Tahrim, 66/8)

Tövbe Etmenin Faydaları Nelerdir?

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Birçok yanlış hareketimizin sonucunda tövbe etmemiz gerektiğinden bahsettik. Af dilemek edilen tövbelerle mümkündür. İşlenen suçun cezasının affedilmesi tövbe ile mümkün olabilir. Tövbe eden affedilecek aynı zamanda da Allah’ın sevgisini kazanacaktır. Cehennemden cennete girmek için sizlere fayda sağlayacaktır. İnsanlar tövbe ettikçe içindeki güzellikleri ve iyi huyları dışarıya çıkacaktır. İyi bir kul olma yolunda ilerleyecektir. Dua etmek tövbeden geçer. Yaratana yaklaşmak edilen dua ile mümkündür. İçimizdeki kaygılardan ve korkulardan tövbe ederek uzaklaşabiliriz. İçinizin rahat ve huzurlu olması için tövbe etmelisiniz. İç huzura ermek edilen tövbelerin faydaları arasında bulunur. Bu konuda şunlar denmektedir:

“Günahlardan tövbe eden kimse hiç suç işlememiş gibi olur.” (Mecmmau’z-Zevaid, h. no.17526)

“(Küfürden) tövbe ederek iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler kurtuluşa eren kimselerden olmayı umabilirler.” (Kasas, 28/67)

“Allah tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.” (Bakara, 2/222)

“Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse, Allah tövbesini kabul eder; çünkü Allah gafurdur, rahimdir / çok affedicidir, pek merhametlidir.” (Maide, 5/39)

”Kim sabahladığı zaman üç defa: ‘Allah’ım, şu sabaha senden gelen bir nimet, afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. (Öyleyse) dünyada ve Ahirette üzerimdeki nimetini, âfiyetini ve günahlarımı örtmeni tamamla.’ derse, onu tamamlamak Allah’ın üzerine hak olur. Bunu akşamları söylerse, yine böyle olur.”

“Allah böylece, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar, seni doğru yola eriştirir. Böylece sana, kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde yardım eder.” (Fetih, 48/2, 3)

“Bir kul, tövbe istiğfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra yine tövbe istiğfar eder. Sonra tekrar o günahı işler, yine tövbe istiğfar ederse; dördüncü defa yapınca, Allah onu yalancılar arasında / yalancılardan biri olarak yazar.” (Deylemi, 1/287; Kenzu’l-Ummal, 4/228)

Tövbe etmemizi gerektiren hal ve durumlar nelerdir? Size sunulan tövbe dualarından etmeli ve bir daha bu sakıncalı durumlar içinde bulunmayacağız için söz vermelisiniz. İşte o zaman affedilmeyi bekleyerek Allah’ın sevdiği kulları arasında yer alabilmeniz mümkündür. Allah tövbelerinizi ve dualarınızı duyacak ve onlara karşılık verecektir. Kullar da bu süre içinde sabırlı olmalıdır.