Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

/ 14 Şubat 2022 / 4.419 / yorumsuz
Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusunu çoğu evli kişi merak etmektedir. Evlilik güzel bir müessese olması ile bilinir. Evlilikte eşler arasındaki bağlılık oldukça önemlidir. Kişilerin birbirine bağlı olmasıyla birlikte eve bağlı olması ve sorumluluklarını yerine getirmesi de önemli bir unsurdur. Bu durum kadın ve erkek için de geçerlidir. Kadınlar kocalarının eve bağlı olmadığından hep dışarıda vakit geçirdiğinden yakınırken, kocalar da aynı durumdan mustarip olabilir. Hatta günümüzde kadınların iş hayatı ve gezme hayatının oldukça fazla olduğundan sıkıntı duyan birçok erkeğe de rastlanır.

Eşlerin birlikte vakit geçirmeleri ve mutlu bir aile hayatı sürdürmeleri gerekir. Uzun ve mutlu evlilikler için bu önemlidir. İşten arda kalan zamanlarda karı kocanın evde baş başa geçirdiği zamanlar onların bir bütün oluşturması bakımından değerlidir. Birbiriyle ilgilenmeyen ve kendi çevresinde mutlu olmaya çalışan çiftlerin arasına zamanla soğukluklar girmektedir. Eşlerinden hoşnut olmayanlar da dışarıda kendine farklı bir hayat kurmayı istemektedir. Bütün bunlar aile birliğinin bozulmasına neden olabilir. Bu durumdan kurtulmak ve eşler arasına sıcaklık gelmesi için eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusu oldukça önem taşır.

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Yapılması Gerekenler

İnsanların dua etmekten başka yapması gerekenler de bulunur. Sadece dua etmekle sorun ortadan kalkmayacaktır. Kadın ya da erkek olarak eşlerin belli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları yerine getirmeyenler belli bir zaman sonra eşi tarafından sorgulanacaktır. Mesela erkeğin işi sadece çalışmak değildir. Evine, eşine ve çocuğuna zaman ayırması gerekir. Evde karısına yardım etmesi ve onun üzerindeki yükleri hafifletmesi gerekir. Kadın da çalışıyor olsun ya da olmasın birçok sorumluluk sahibi kişidir. Ev işleri, çocukların bakımı, alışveriş ve diğer işler kadının yapması gerekenler arasındadır. Erkek bu işlerde karısına ne kadar çok yardımcı olursa o kadar çok onun gözüne de girecek ve değeri artacaktır.

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusunu anlatırken kadın ve erkeğin yapması gerekenlerden bahsediyoruz. Eşler arasındaki sıcaklığı artırmak için birlikte yapacağı aktiviteler keşfedebilir. Evde yapılan bu aktiviteler eşlerin kaynaşmasını ve evde geçirilen vaktin ne kadar güzel olduğunu da ortaya çıkaracaktır. Bunu alışkanlık haline getiren kişiler de sadece evlerinde mutluluğu ve huzuru bulacaktır. Mesela akşamları izlenen filmler, çocuklarla birlikte oynanan oyunlar ya da romantik planlarla yapılan yemekler hayatınızı hareketlendirebilir. Eşlerin evde vakit geçirmelerini sevmelerini sağlayabilir. Bu duruma alışan kişiler de dışarıda mutluluk ve değişiklik aramazlar. Hatta evden dışarıya çıkmak bile istemezler. Evinde ve eşinde yanında mutlu olan kişilerin de başkasının karısında ya da kocasında gözü olmaz.

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Kadının Yapması Gerekenler

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar
Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusuna geçmeden önce kadınların yapması gerekenlerden bahsetmek isteriz. Kadın evin temelidir. Bütün evi çekip çevirmek ve orayı yaşanacak güzel bir mekan yapmak kadının elindedir. Onun marifetli olması, sıcak kanlı ve sevecen olması erkeklerin istedikleri arasındadır. Erkeklerin genellikle hoşlandıkları eş modeli şöyledir; kendisiyle ilgilenen, çocuklara iyi bakan, ev işlerini aksatmayan, sevimli ve hoş sohbetli bayanlar öncelikli tercihtir. Kadınların bu unsurları taşıması artı avantaj olarak kendini göstermektedir. Bazı durumlarda hiçbir kusuru olmayan kadınlar bile eşleri tarafından sevilmeyip hor görülmektedir. Bu da erkeğin kişilik sorunuyla ve eş seçiminde hata yaptığını düşünmesiyle alakalıdır.

Kadınların eşlerine sadakatli ve saygılı olduğu sürece mutlu bir evlilik yaşantısının olduğuna rastlanır. Yine de gözü dışarıda olan erkekler için yapılması gereken bazı mücadeleler söz konusu olabilmektedir. Kadının daha fazla eşine ilgi göstermesi bunlardan birisidir. Diğeri de dua ederek Allah’tan yardım dilemektir. Allah eşlerin arasına sıcaklık veren ve onları birbirine hayırlı kılandır. Edilen duaların da bunda büyük bir etkisi bulunur. Kocanız eviyle ilgilenmiyorsa, çocuklara iyi davranmıyorsa ve kadını olur olmaz azarlıyorsa bu durum soğukluğun artmasına neden olmaktadır. Ayrıca dışarıdan anne, baba, kayınvalide ya da akraba baskıları da evliliklerde sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Erkeğin Yapması Gerekenler

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusunda sizlerle birçok dua paylaşacağız. Bunun öncesinde erkeğin sorumluluklarından ve yapması gerekenlerden bahsetmek istiyoruz. Erkek evin direğidir. Bütün ailenin maddi yükü çoğunlukla erkektedir. Bu sorumluluk fazla gelen erkekler de evde sıkıntılı bir havaya neden olabilir. İşteki kızgınlıklarını ya da başarısızlıklarını evdeki kişilerden çıkaran erkekler bazen şiddete eğilimli de olabilir. Şiddet aile ilişkilerinin kopmasına neden olan kötü bir eylemdir. Şiddet sadece fiziksel olmaz. Fiziksel olan şiddetler ev halkının canının yanmasına ve eşlerin birbirinden soğumasına neden olur.

Psikolojik şiddet dediğimiz kavram ise kişinin düşüncelerine, şahsiyetine ve kişiliğine yönelik olarak yapılan davranışlardır. Bu davranışlar sözlü ya da alaylı mimiklerle olabilir. Başkalarının yanında karısını küçümseyen erkekler, karısıyla baş başa iken de onu küçümseyecektir. İşini, güzelliğini, ailesini hor görerek kadının kendini kötü hissetmesine neden olacaktır. Kadınlar değer verilmediğini anladıkları anda orda olmak istemezler. Kadınlar için öncelikli önemli olan değer verilmek, sevilmek ve saygı gösterilmesi durumudur. Bunlar olduğu taktirde evlerinin hizmetçisi ya da sultanı da olabilirler. Erkeklerin bu konulara dikkat ederek hareket etmeleri önemlidir.

Kocanızı Eve Bağlamak İçin Hangi Duaları Okumalısınız?

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusunda kadınların kocalarını eve bağlamak için okuyacağı dualar konusu önem arz etmektedir. Eşler birbirlerini seviyor ve değer veriyor olsa da zaman zaman bazı soğuklukların yaşanması da söz konusudur. İş hayatında sıkıntı yaşayanlar, ekonomik olarak sıkıntıda olanlar ya da dışarıdaki kişiler evlilerin arasına soğuk rüzgarlar estirebilir. Bu rüzgara kapılmadan hatta o fırtınaya dönüşmeden kişilerin kendine gelmesi gerekir. Bu konuda manevi yardım alabilirsiniz. Birçok konuda dua ettiğinizi düşünürseniz eşinizin size ve evine bağlanması için de dua edebilirsiniz. Aşağıda bulunan duayı vakit bulduğunuzda okuyabilirsiniz.

“Elhamdülillâh-i Rabbi’l-‘âlemîn. Vessalâtüü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ êlihî ve Eshâbihî ecmein. Allâhümmecal nikâhîmin gablümeymûnen mübâreken vecal beynenâ ülfeten vemuhabbeten vegarârâ. Ve lâtecal beynenâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynenâ kemâ elleftebeyne Âdeme ve Havvâ.  Vekemâ ellefte beyne Muhammed’in (sallellâhü aleyhi ve sellem) ve Haticetül- Kübrâ (r.’anhâ.)  Vekemâ ellefte beyne Âliyyin (r.’a.) ve Fâtımatüz-Zehrâ (r.’anhâ).   Allâhümme  etılenâ evlâden sâlihan  verizkan vâsian veumren tavîlâ. Bismillâhir-Rahmâni’r-Rahîm. Vemin êyâtihî enhalega leküm minenfüsiküm ezvâcen liteskunû ileyhâ veceale beyneküm meveddetv verahmeten inne fîzâlike leêyâtin likavmiy yetefekkerûn.

Karınızı Eve Bağlamak İçin Hangi Duaları Okumalısınız?

Bazı zamanlarda kadınların çok gezdiği ve eve vakit ayırmadığı erkekler tarafından söylenir. Kadının kendi arkadaş grubunda çok vakit geçirdiği konusunda dert yanılır. Erkekler kendisiyle ilgilenmediğini düşündüğü karısından bu yüzden soğuyabilir. Karınızın eve bağlı olması için de bazı duaları okuyabilirsiniz. Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar erkeklerin karısı için de okuması gereken duaları da kapsamaktadır.

” hamım velkitabil mübiyn inna enzelnahü fıleyletim mübaraketin innakünna münzirın fıha yüfraku küllü emrin hakiymemram minındina inna künna mürsiliyn rahmeten mirrabbik innehu hüves semiyul aliym rabbis semavati velerdı vema beynehüma inküntüm mukıniyn la ilahe illa hüve yuhyı veyümiyt rabbüküm verabbü abaikümül evveliyn belhüm fışekkiy yelabun fertekıb yevme tetis semaü bidühanim mübiynyağşen nashaza azabün eliym rabbenekşif annelazabe inna müminun enna lehümüz zikra ve kadcaehüm rasulüm mübiyn sümme tevellevanhü vekalu muallemüm mecnun”

Kocanızın Size Bağlanması İçin Yapılan Ritüeller

Kocanızı kendinize bağlamak için yapılan birçok ritüel bulunmaktadır. Bunlar arasında bağlama büyüsü ve aşk büyüsü ilk sıralarda yer alır. Büyülere inancı olan kişiler bu büyüleri medyuma yaptırabilir. Ama büyüye inancınız yoksa ve sakıncalı olduğunu düşünüyorsanız uzak durmalısınız. Celb ritüelleri kişilerin birbirine bağlanmasını sağlayan uygulamalardır. Aşk ve bağlama vefkleri de eşler için yapılan diğer ritüeller arasında yer almaktadır. Bütün bu konularda işlem yapmak için kendiniz harekete geçmemelisiniz. Bu uygulamalarda uzman olan kişilerden yardım almalısınız. Ancak o zaman amacınıza ulaşabilirsiniz.

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dua, Ayet ve Sureler

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar birçok ayet ve sureleri içermektedir. Kişiler öncelikle abdest almalı, sessiz ortamda bulunmalı ve bu duaları okumalıdır. Sonrasında da isteğini Allah’a bildirmelidir. Allah gören, bilen ve duyandır. Sizin ettiğiniz duaları da duyacak ve günü gelince kabul edecektir. Tebbet suresini okuyabilirsiniz.

Bismillahirrahmânirrahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. Malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (O) alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı. Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

Bismillahirrahmanirrahim

İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe’yekün.Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.

Kıyamet suresinin 5. ayetinin okunması da kocayı eve bağlama için yapılan özel dualar arasında yer almaktadır. Kıyamet suresinin 5. ayeti şöyledir;

“Bel yurîdul insânu li yefcure emâmeh” şeklindedir. Bu ayet saç teli üzerine okunacaktı. Alınaca olan saç teli üzerine 7 kere okunmalıdır. İçten gelerek yapılan ve yedi kere okunma sağlandıktan sonra aşağıdaki söz söylenmelidir.

Yukarıdaki duaları okuduktan sonra “Allah’ım okumuş olduğumun duaları sana gönderiyorum. Eşimin evine bağlı olmasını nasip et. Bizim mutlu bir yuvamız olmasını ve sevgiyle dolmasını sağla. Eşimin benden, benim eşimden razı olmamızı sen nasip et. Aile birliğimizi ve dirliğimizi koru. Amin” diyebilirsiniz.

Eşinizi Eve Bağlamak İçin Okunacak Dualar Neden Önemli?

İnsanlar günlük hayatları içinde birçok konuda dua etmektedir. Özellikle manevi ve maddi konularda edilen dualar oldukça fazladır. Hasta olan biri sağlığına kavuşmak için dua ederken ev almak isteyen biri de ev alabilmesi için dua etmektedir. Bu iki konu birbirinden farklı gibi görünse de ortada belli bir istek ve dilek vardır. Bu isteklerin de Allah’a bildirilmesi gerekir. O’ndan yardım talep edilmesi konusu önemlidir.

Eşinizi eve bağlamak için okunacak dualar konusunda sizlere bazı örnekler ve dualar sunduk. Kişiler aile refahı ve mutluluğu için bu duaları okuyarak Allah’a sığınabilirler. Ondan yardım isteyerek eşlerinin eve ve kendilerine bağlı olmasını talep edebilirler. Allah edilen duaları kabul edecek ve evli çiftlerin arasına gerekli sıcaklığı da sunacaktır. Böylelikle eşler birbirlerinin yanında mutlu olacak ve uzun süreli mutlu evlilikler yaşanacaktır.