Büyü Bozdurmak Günah Mıdır?

/ 13 Ocak 2021 / 10.600 / yorumsuz
Büyü Bozdurmak Günah Mıdır?

İslam dini sihir, büyü, fal, kahinlik gibi birtakım hususlar konusunda oldukça katıdır. Bu da aklımıza büyü bozdurmak günah mıdır? Sorusunu getirmektedir. Bu eylemler ve uğraşlar yasaklanmıştır. Birçok İslam alimine göre büyü ile uğraşan kişinin tövbesi dahi kabul edilmeyecektir fakat bunun aksi düşünceler oldukça fazla olup içten gelen bir tövbenin kabul edilip edilmeyeceğini yalnızca ama yalnızca Allah’ın bileceği en yaygın düşüncedir. Ne olursa olsun büyü yapmak çok ciddi bir günah olup pek çok ayette büyücüleri bekleyen kadere değinildiği gözükmektedir.

‘‘Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Ant olsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.’’ (Bakara, 2/102)

Buradan yapılabilecek çıkarım büyü yapmanın büyücünün büyü yaparak kendi ahiretini yaktığı olabileceği gibi bu konuda yine takdir Allah’a ait demekte fayda var. Büyüyü yapanın ve yaptıranın kaderi Allah’ın adaleti karşısında en adil şekilde çizilmiştir zaten.

Büyüyü yapandan ziyade konumuz kendisine büyü yapılan kişi. Bir insan kendine büyü yapıldığı takdirde bu büyü bozdurmak günah mıdır?

Büyü Bozmak İçin Dini Hocaya Gitmek

Büyü yapılan kişinin ekonomik durumu, sağlığı veya ilişki durumu etkilenebilir. Büyüler çok farklı şekilde sınıflandırılmış olup büyüye maruz kalan kişinin çözümü din bilgisi kuvvetli bir hocada araması mümkündür. Bu yola başvurulması durumunda hocanın ilminin kuvvetli olması gerekmektedir. Aynı zamanda günümüzde pek çok dolandırıcı hocanın bulunduğu piyasada büyüye uğrayan veya uğradığını düşünen kişinin hocanın güvenilirliği konusunda önce araştırma yapması gerekmektedir.

Büyüyü bozacak hocanın hakkında bilinmesi gerekilen bir diğer konu da hocanın usulüdür, birtakım hocalar cinlerle iş tutarak büyüyü bozmaktadır fakat bunu yaparken hem kendileri büyük günaha girmekte hem de büyülenmiş kişinin tamamen temizlenmesine engel oluşturabilmektedir. Pek çok alime göre büyü yapmak kişinin içindeki cinlerin yakılması, def edilmesidir. Gidilecek olan hocanın Kuran-i Kerim okuyarak büyüyü bozması gerekmektedir, farklı yöntemler hem İslami açıdan sorun teşkil etmektedir hem de kişinin büyüden tamamen kurtulabileceğinin garantisini vermemektedir. İslam dinini ilk yıllarında büyülenmiş sahabelerden kendi büyüsünü bozamayanlar peygamber Hz Muhammed (sav)a veya ilmi daha kuvvetli olan sahabelere başvurmuştur ve bu durum büyü bozdurmak için hocaya gitmenin caiz olduğunu göstermektedir.

Bu hususla ilgili daha rahat anlaşılması için bir örnek verecek olursak: Yıllar önce bir evliyaya büyülenmiş veya cinlenmiş bir mümin gelmiş, kurtulmak için evliyadan yardım istemiş. Evliya Yunus suresinden bir ayet okumuş ve adamın içindeki cin hemen vücuttan kaçmıştır. Yıllar geçmiş ve aynı adam aynı dertle evliyanın dergahına gelmiş fakat evliya çoktan vefat etmiş, hocanın okuduğu duayı hatırlayan bir mürit aynı ayeti okumuş fakat içindeki cin dile gelerek “Okuduklarınız aynı ayetler ama okuyanlar farklıdır, beni çıkaramazsınız ve yakamazsınız!” demiş ve gülmüştür. Bu konudan çıkarılması gerekilen şey büyü bozmanın aslında püf noktaları olduğu ve tıpkı bir meslek dalı gibi yetenek ve tecrübenin birleşimi sonucu elde edilen bir marifet olduğudur.

Büyüyü Bozacak Olan Hocanın Tespiti

Bahsettiğimiz şekilde büyüyü bozması gereken hocanın ilminin kuvvetli olması, büyüyü yalnızca kuran ile bozacak olması ve dolandırıcı olmaması yani iyi bir nama sahip olması gerekmektedir. Bunlar dışında bazı yöntemler vardır ki sözde hocalar insanları kandırarak onların zor durumundan faydalanmak için kullanılır. Bu yöntem hocaların cinlerle ilişkili olduğunu, rüyalardan yol izlediğini, 6. Hissinin kuvvetli olduğunu ve en önemlisi kalp gözünün açık olduğunu söyleyerek karşı tarafı ikna etmesi yöntemidir.

Öncelikle tüm bunlar tamamen safsatadan ibarettir, kalp gözü açık olmak olumlu bir şey değildir, kişinin cinlerle ve ifritlerle irtibat kurabildiğini gösterir. İki ihtimal vardır; karşıdaki kişi bir dolandırıcıdır ve büyülenen kişiyi etkileyebilmek ve para koparabilmek için yalan söylüyordur veya bu hoca tehlikelidir ve cinlidir. Büyüyü bozabilir belki ama hayır getirmeyeceği kesindir ve iki ihtimalde de uzak durulması gerekmektedir. Rüya ile ilgilendiğini söyleyen hocalar da cinlerin etkisi altındadır ve uzak durulması gerekmektedir. Kimi hocalar özellikle filmlerde çok görülen çember ritüelini yapacağını söyler ve birtakım yazılar çizerek tebeşirle çember çizer ve büyüleneni çemberin ortasına oturtur.

Cinin bu çemberi geçemeyeceğini söyler, sanırım içlerinden en bariz safsata olanı budur çünkü bu tamamen bir batıl inanç olup sadece kuran-i kerim okunarak cinler kovulabilir. Çember ritüeli tamamen pagan inançlarından günümüze gelmiştir. Büyüden kurtulmak için şeytani işlerle meşgul olan başka hocalara giderek farkında olmadan daha büyük belalara bulaşılmaması gerekmekte olduğu için hocayı seçerken kriterlere sahip olmak gerekiyor. Hocanın başvurduğu tek aracın Kuran-i Kerim olması ve hocanın cinlerle irtibatı olmaması en önemli şartlardır.

Hocaya Gitmeden Büyüyü Bozmak

Hocaya gitmeden büyü bozulması mümkün değildir İslam dinini ilk yıllarında dahi büyülenmiş insanlar ilmi yüksek diğer insanlardan yardım istemişlerdir. Kendi büyüsünü bozmak mümkün değildir dolayısıyla yardım almak tercih değil zorunluluktur. İnsanlar kendi başına en Kuran-i Kerim okuyarak ruhu rahatlatabilir. Cinden tamamen kurtulamasa dahi etkisinin azaltılmasını sağlayabilir ve cinin etkisini azaltabilir. Aynı zamanda kimi alime göre 5 vakit namaz kılan, düzenli kuran okuyan ve imanı kuvvetli kişiye yapılan büyü tutmayacaktır fakat büyü yapıldıktan sonra böyle bir yaşamı benimsemek büyünün bozulmasına sebep olamayacağı için bir hocadan yardım alınması gerekmektedir.

Büyüyü Bozdururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle büyüyü bozacak hocaya yöntemi sorulmalıdır. Hocanın yanıtına göre karar verilecektir. Hoca yöntem olarak cinlere veya batıl inanç içeren yöntemlere başvuracaksa o hocadan kaçınılmalıdır. Hoca Kuran okuyacağım derse o hocanın yöntemi doğrudur. Kurban kesmek, mezarlığa muska gömmek gibi yöntemler sadece ama sadece filmlerde işe yararlar, gerçek durumda bu yöntemi uygulayan hoca ya yalancıdır ya da cinlidir iki ihtimalde de uzak durulması şarttır.

Büyüyü bozduracak kişi size belirli bir tarihte büyünün bozulacağı garantisin veriyorsa orada bir sorun vardır zira geleceği yalnızca Allah bilebilir, o hocadan uzak durulmalıdır. Annenizin veya babanızın adını soran bir hoca varsa o hoca muhtemelen cinlidir ve bahsettiğimiz sorunlara yol açmaması için uzak durulması gerekmektedir. Büyü yalnızca aynı ortamdayken bozulabilecektir, uzaktan okuyup büyüyü bozacağını söyleyenlere inanmayınız. Hoca sizden fotoğraf, çamaşır ipi istiyorsa veya bir içecek/yiyecek tüketmenizi istiyorsa burada bir sorun vardır çünkü bunlar büyüde kullanılan yöntemlerdir.

Sizi büyüden arındıracağını söyleyerek başka cinleri gönderebilir, uzak durulması gerekiliyor. Ek olarak belirtmekte fayda var, bazı hocalar benim cinlerim Müslüman cindir iyi huyludur derler, rahmani cinleri ile büyüyü bozacağını iddia ederler fakat bu imkansızdır. Büyü yapılanın içine cin çoktan girmişken Müslüman olan cin o büyüyü nasıl bozacak? Cini çıkarmanın ve büyüyü bozmanın tek yolu kuran okumaktır. Hoca kuranın büyüyü bozmaya yeterli olmayacağını söylüyorsa o hoca şeytanlıdır ve o hocadan hayır gelmez, açık bir şekilde Allah’ın gücüne meydan okuyarak niyetini belli etmiştir. Büyü ile uğraşan bir hoca, hayatının hangi evresinde olursa olsun başkasının büyüsünü bozamaz çünkü büyü bozmak temiz bir iman gerektirmektedir.

Hz. Muhammed (sav) bir hadisinde “Kim bir büyücüye veya kahine gider ve onun söylediklerine inanırsa, Muhammed’e nazil olan kitaba (Kur’an’a) inanmamış sayılır.” Demiştir. Bu hadisten anlaşılacağı gibi asla ama asla cinci hocalara giderek büyü bozma yöntemine başvurulmamalıdır çünkü şifadan çok bela getireceği sayısız defa vurgulanmıştır.

Büyülendiğimizi Nasıl Anlarız

Büyüyü bozmak için hocaya gitmeden önce büyülendiğimizden emin olmamız gerekmektedir. Bunun araştırması esnasında pek çok safsataya rastlamak mümkündür. En mantıklı açıklamasını yapmaya çalışacağım. Bir insanın büyülendiğinden şüphe etmesi için öncelikle hareketlerinde ciddi değişiklikler gerçekleşmesi gerekir. Uyuyamama veya aşırı uyuma veya aşırı uyuyarak uyku isteğini giderememek, aşırı iştahsızlık veya aşırı iştahlı olmak, birdenbire takıntılı derecede temizlik huyu edinmek veya tam tersi pasaklı olmak. Her şeyden fazlasıyla şüphe etmek veya hiçbir şeyi umursamadan gamsız bir kafa yapısına sahip olmak veya sinirsiz aşırı sakin olmak ila fazla sinirli olup öfke nöbetleri geçirmek gibi.

Aynı zamanda büyünün varlığını tespit için bir diğer yöntem ise vesvesedir. Vesvesenin varlığı büyülü olduğunun tespiti için zorunludur. Vesvese genel anlamıyla günün herhangi bir zamanında kendi içinden farklı bir ses ile veya kendi sesiyle sesli veya sessiz bir şekilde konuşmalar yaşamaktır. Büyülenen insan bir nevi çift kişilikli hale bürünür fakat burada önemli olan husus büyü ile psikolojik problemler karıştırılmamalı, önce büyü olduğuna emin olmak için hocaya ve psikiyatriste gidilmelidir. Bir kelimeyi anlamsız bir şekilde tekrarlamaya başlaması ve kendi söylediği sözleri inkar etmeye başlaması büyülendiğine yönelik bir işaret olabilir.

Büyü Bozdurmak Günah Mıdır Sorusu Hakkında Yorum

Ceza Hukukunda kabul edilmiş bir ilke olan orantılılık ilkesi uyarınca meşru müdafaa durumu söz konusu olduğu zaman korunmak istenen değer ile ihlal edilen hak arasında bir denge olması gerekmektedir. Kendisine büyü yapılan şahsın hayatına ciddi zararlar gelebilme ihtimali söz konusu olduğu için bu durumdan kurtulmak için bir eylemde bulunması kabul edilebilir diyebilirdim fakat dini konularda hele ki günah ve sevaplar hatta ahiret konusunda modern hukuk yorumu kullanmak riskli olabilir.

İslam dini kolaylıklar dinidir, büyü yapmak yasak olmasına rağmen bu günahı işlemeye devam edecek insanların olacağı biliniyordu, bunun için bu insanlarla mücadele etmeye hayatını adamış hocalara ihtiyaç oldu. Büyülendiğini düşünen kişinin yapması gereken şey güvenilir ve ilmi kuvvetli bir hoca bulmak, önlemini almak ve cinden kurtulana kadar kendisi tek başına kuran okuyarak vücudunu bir nebze de olsa rahatlatmaktır. Allah ona inanan kullarını zaten duyacak ve duasını kabul ederek cinleri vücudundan atacaktır. Allah’ın izni olmadan değil büyünün tutması, yaprak bile kıpırdayamaz. Bir Müslüman olarak inandığım yaratıcının mutlak adaletine de inanıyorum, biz Müslümanlar için ilahi adalet denilen bir kavram vardır, Allah’ın kulları iççin en adil olana hükmedeceğine inanıyorum.

Kulların kaderi Allah’ın takdirine kalmıştır fakat bir Müslüman olarak Allah’ın adaleti söz konusu olduğu için bunun mutlak doğruyu vereceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu yorumların katılması ve sayısız alimin rehberliği sonucu büyüyü bozdurmak günah mıdır sorusunun yanıtının hayır olduğuna kanaat getiriyorum. Hem adalet açısından hem de sahabenin yaptıkları göz önünde bulunduğu zaman büyüyü bozdurmak için Kuran okuyan bir hocaya gidilebileceği gözükmektedir. Hocanın Kuran okuma yönteminden şaşmaması durumunda büyüden kurtulmak için hocaya gidilebilir. Büyüden kurtulduğunda ise bir rahatlama ve huzur da beraberinde gelecektir.