Özel Gün ve Gecelerde Edilen Duaların Önemi

/ 15 Aralık 2021 / 1.177 / yorumsuz
Özel Gün ve Gecelerde Edilen Duaların Önemi

Özel Gün ve Gecelerde Edilen Duaların Önemi

Özel gün ve gecelerde edilen duaların önemi oldukça fazladır. İnsanlar normal günlerde birçok dua ederek manevi rahatlama ayrıca da bir nevi ibadet etmiş olurlar. Özel gün ve gecelerde duaların daha fazla önemi bulunmaktadır. Hatta bazı duaları etmek insanların bütün günahlarını bağışlayarak cennet kapılarının açılmasını da sağlamaktadır. Hangi duaları hangi özel günlerde okumanız gerektiği konusunda sizlere bilgiler sunacağız. Böylelikle sizler de gece ya da gündüz onları okuyarak ibadet edebilecek ve işlediğiniz günahlardan dolayı af dileyebileceksiniz.

İnsan yaşadığı süre boyunca birçok hata yapar ve günah işler. Netice aciz birer kuluz. Günahlarımızın neler olduğunu az çok bilsek de ayrıntısını bilmemiz mümkün değildir. Bütün yanlışlarımızdan ve günahlarımızdan af dilemek için özel günlerin hayatımızdaki yeri farklıdır. Aslında bu geceler elimizde olan fırsatlardır. Fırsatları değerlendirip değerlendirmemek de insanların inançları ile ilgili bir durumdur. Kimi insanlar bu gecelerin öneminin farkına vararak kendilerini ibadete ve dua etmeye adarlar kimileri ise umursamayarak normal hayatlarına devam ederler. Ama kılacakları namazlarının ardından birçok ayet ve sure okumak isteyenler sizlere önereceğimiz duaları okuyabilirler.

Özel Gün ve Geceler Nelerdir?

Özel gün ve gecelerde edilen duaların önemi konusunu anlatırken bugün ve gecelerin hangileri olduğu konusunda da sizlere bilgiler sunmak isteriz. Dini bayramlar, dini günler ve kandiller bu özel anlara birer örnektir. İbadet ve dua etmeniz gereken özel günler sizler için aşağıda listelenmiştir.

 • Aşure Günü
 • Kadir Gecesi
 • Miraç Kandili
 • Mevlit Kandili
 • Regaip Kandili
 • Berat Kandili
 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı
 • Hicri Yılbaşı

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu ayda oruç tutmak oldukça sevaptır. Ayrıca aşure gününde dualar edilir. Aşure yapılır ve dağıtılır. Oldukça hayırlı bir gün olduğu bilinmektedir.

Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim Allah tarafından Cebrail aracılığı ile peygamberimize verilmiştir. O yüzden bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu da bilinmektedir. Bu gecede ibadet etmek ve dualar okumak tüm inanan Müslümanlar tarafından yapılır. Diğer gün ve gecelerin de öneminden bahsederek okunması gereken duaları sizlere sunacağız.

Özel Günlerde Hangi Duaları Okumalıyız?

Özel Gün ve Gecelerde Edilen Duaların Önemi
Özel Gün ve Gecelerde Edilen Duaların Önemi

Özel gün dediğimizde aklımıza dini bayramlarımız gelmektedir. Öncelikle ramazan ayı içerisinde Müslümanlar oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler, iftar yemekleri düzenleyerek fakire ihtiyacı olanlara yardım ederler. Sağlığı yerinde olan, oruç tutması için sağlık sorunu yaşamayan her ergenlik çağındaki kişilerin oruç tutması gerekmektedir. Fakat günümüzde çalışan, okuyan ya da oruç tutma gücünü kendinde görmeyen kişiler oruçtan uzak durmaktadır. Halbuki Allah oruç tutacak olan kişilere onun gücünü ve kuvvetini vermektedir. Sadece yaşlılar ve hastalar dışındaki kişiler oruç görevini yerine getirmelidir. İmanın şartlarından birisi de oruç tutmaktır. Orucun son gününe “Arife” ismi verilmektedir. Bugün de mezarlık ziyaretleri yapmak bir gelenek halini almıştır. İnsanlar son oruç gecesinde ibadet ve dua da ederler. Bayramı kutlamak için kendilerini bu gecede hazırlarlar.

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır”  hadisi şerifi de bulunmaktadır. Peygamberimizin arife günü şu duayı okuduğu söylenmektedir: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran.Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî (Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.) Dualardan başka ayrıca şu zikirleri çekebilirsiniz:

 • İhlâs Suresi “Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”
 • La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
 • La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr

Ramazan öncesi şu dua okunmalıdır: “Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla.

Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

Kurban Bayramı da özel günler içerisinde yer almaktadır. Belli bir gücü olan kişiler bu bayramı kurban keserek ve kestikleri kurbanın yarısını ihtiyacı olana dağıtarak geçirirler. Ailece yenilen bayram yemekleri ve kavurmalar herkesin bir arada olmasını sağlamaktadır. Bugünün gecesinde yani arife günü dua etmek de oldukça faydalıdır. Arife gününde bolca dua etmek ve istiğfar etmek gerekir. Yani günahlarımızın affedilmesi için Allah’a yalvarmak gerekir. Kur’an-ı Kerim bolca okunmalıdır. Özellikle İhlas suresini bol okumak gerekir. İhlas suresinin arife günü okunmasıyla ilgili hadisler diyor ki:

“Arife günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte şöyle söylenmektedir:

“Kim ihlâs suresini Arife gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)

Özel Gecelerde Hangi Duaları Okumalıyız?

Özel gün ve gecelerde edilen duaların önemi, kandil geceleri için de büyük önem arz etmektedir. Kadir gecesinde aşağıda bulunan sureleri okuyabilirsiniz:

Kadir Suresi:

 1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
 2. Ve ma edrake ma leyletülkadr
 3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
 4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
 5. Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresinin Anlamı:

 1. Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Ayrıca Mülk ve Amme surelerini kadir gecesinde okumak oldukça hayırlıdır.

Regaip ve Miraç kandilleri Recep ayında bulunmaktadır. Bu geceleri de ibadetle geçirmek gerekmektedir. Kandil günlerinde oruç tutmak oldukça sevaptır. Tövbe etmek, tövbe namazları kılmak gerekir. Kuran okumak nefsinizin temizlenmesi için faydalı olacaktır. İbadetlerin haricinde yalandan, dedikodudan, iftiradan, haramdan, zinadan kaçınmak gerekir. Allah’ın hoşuna gidecek güzellikler içinde olmak gerekir. Zikir ve şükür her zaman edilmelidir. Bu kandillerde aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz:

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe Anlamı: Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”

Türkçe Anlamı: Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Özel Gün ve Gecelerde Zikirlerin Önemi

Özel gün ve gecelerde edilen duaların önemi kadar çekilen zikirlerin de büyük önemi bulunmaktadır. Zikir Allah’ın isimlerini anmak demektir. Çektiğimiz zikirler arasında şunlar bulunmalıdır:

 • Allah
 • La ilahe illallah
 • Allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed
 • Estağfirullah
 • Suphanallah
 • Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh
 • Allahumme ecirna minennar
 • Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi’l–azîm

Sizler de yukarıda bulunan zikirleri istediğiniz sayıda çekebilirsiniz. Bazen 10 bazen 100 bazen de 1000 defa çekilen zikirler özel gün ve gecelerde sizler için oldukça faydalı olacaktır. Zikirler üç çeşitte yapılmaktadır. Dil ile zikir çekenler; Allah’ın birbirinden güzel isimlerini söylerler. Bedenleriyle zikir çekenler; organlarımıza zarar verecek işler yapmamaktan ve Allah’ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Kalp ile zikir ise; Allah’ı gönülden anmakla olmaktadır.

Özel Gün ve Gecelerde Neden Dua Etmeliyiz?

Bazı bahaneler insanlar için birer fırsattır. Günlük hayatınız içinde dua etmeye az vakit ayırıyor olabilirsiniz. Ama özel günlerde dua etmek için daha fazla zaman ayırmanız gerektiği konusunda kendinizi motive edebilirisiniz. Böylelikle ibadet yapmış da olacaksınız. Çünkü okunan duaların hepsi birer ibadettir. Sizi Allah’a yakın günaha ve harama da uzak tutar. Eğer siz de fırsatları değerlendirmek isterseniz özel gün ve gecelerde bolca ibadet edebilir, zikir çekebilir ve dua okuyabilirsiniz. Özel gün ve gecelerde edilen duaların önemi konusuna özen gösteren kişiler zamanlarını dua ederek geçirebilirler.

Duaların Kabul Olduğu Özel Gün ve Geceleri Değerlendirmek

Günlük hayatınızda farklı konular üzerinde dualar etmektesiniz. Bazen sağlığınızla bazen işinizle bazen de sevdiklerinizle ilgili dualar kişilerin her zaman ettiği dualar arasında bulunmaktadır. Bunları özel gün ve gecelerde ederseniz kabul göreceğini de bilmelisiniz. Bu konu hakkında peygamberimiz diyor ki: “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.”

Özel gün ve gecelerde ibadet etmeye, dua etmeye, insanları sevindirmeye önem vermemiz gerekmektedir. Kandiller, bayramlar, arife günleri bizler için bulunmaz fırsatlar arasındadır. İşi olanlar bile bu zamanlarda birçok konudan fedakarlık etmeli ve dua etmeye zaman ayırmalıdır. Okunan ayetler ve sureler sizlerin istek ve dileklerinizi belirtmek için Allah’a bir adım daha yakın olmanızı sağlamaktadır. Bütün özel gün ve gecelerde Yasin suresini okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Fatiha, Ayetel Kürsi, İhlas, Nas, Felak surelerini de istediğiniz kadar okuyabilirsiniz.

Özel Gün ve Gecelerde Dualarla Birlikte İsteklerimiz

Hayırlı olan gecelerde bizler de Allah’a yakarışlarda bulunabiliriz. Örnek vermek gerekirse; “Allah’ım sana ve senin varlığına inanırım, sana güvenirim. Sen beni ve ailemi kazadan beladan, kötülüklerden koru. İşlemiş olduğum günahlarımı affet. Sen affedicisin affı seversin. Benim de günahlarımı affet. Bu mübarek gecede senden yardım ve af dilemekteyim. Öncelikle sağlığımı sonrasında işlerimi yoluna koy. Bana senden başka kimsenin yardımı olmaz. Yalnız sana sığınır ve yalnız senden af dilerim. Amin”

Özel gün ve gecelerde edilen duaların önemi konusunda sizlere bilgiler sunduk. Sizler de bu özel ve güzel günleri ibadetle geçirebilirsiniz. Bu size hem bu dünya hem de ahiret hayatı için faydalı olacaktır.

Tavsiye

Rahmani Bağlama Büyüsü