Berhetiye Duası ile Sevdiğini Kendine Nasıl Aşık Edersin?

/ 28 Aralık 2020 / 23.816 / yorumsuz
Berhetiye Duası ile Sevdiğini Kendine Nasıl Aşık Edersin?

Aşk, insan dünyasının vazgeçilmezi olan ve her insanda mutlaka görülen bir duygudur. İki insan arasında geçen aşkın insan yaşamına güzellikler kattığı da bilinen bir gerçektir. Ancak ne var ki güzel giden ilişkiler birtakım sebeplerin etkisi ile bitebilir. Bu durumda insan sevdiğini kazanmak için pek çok yol dener. Bunlardan biri de dua etmektir. İnsanların sevdiğini kendine aşık etmek için ettiği dualardan biri de Berhetiye duası olarak karşımıza çıkmaktadır.

İslam inancında duaların yeri çok ayrıdır. Dünyanın dua üzerine kurulu olduğu inancı yıllar boyunca süregelen inançlardan biridir. İnsanların istekleri bitmez ve bu isteklerinin yerine gelmesi için Allah’a el açarlar. Dua etmek, inanç işidir. Duaların kabul olması, istenilen şeyin elde edilmesi için samimi bir şekilde ve gerçekten isteyerek dua edilmesi önemlidir. Berhetiye duası ile sevdiğini kendine aşık etmek isteyen kişiler de inançlı bir şekilde dua etmelidir.

Berhetiye Duasını Okumadan Önce Yapılması Gerekenler

Kişi bu duayı okumadan önce zararlı varlıkların musallatından korunmak için birtakım önlemler almalıdır. Bunun için Allah’a dualarla yaklaşmalıdır. Kişiyi cin musallatından, zarar ve belalardan okunacak dua 2 kısımdan oluşmaktadır. Berhetiye duası öncesinde okunacak dua şu şekildedir:

“Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut dehaltu fi hifzillahi dehaltü fi emanillahi dehaltü fi hirzillahi bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.Bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

“Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi’tü enzeltehû fî kitâbik.”

Bu dualar adeta korunma duası görevini görmektedir. Kişiye gelecek bela zararların önlenmesinde etkili olmaktadırlar. Berhetiye duası öncesinde de okunması önemli bir husustur.

Sevdiğini Kendine Aşık Etmek İçin Berhetiye Duası Okunması

Berhetiye duası ile aşk büyüsü yapmak, en popüler olan yöntemlerden biridir. Sevdiğine kavuşmak isteyen kişiler, platonik his ile aşık olanlar bu duayı düzenli bir şekilde okurlarsa istediklerine kısa sürede erişecektir. Eğer büyü yaptırmak isteniyorsa daha önce bu işle uğraşmış bir medyumdan yardım almak gerekir. Alanında uzman olmayan birinden yardım almak uygun değildir. Aksi durumda hem büyüyü yapan hem de yaptıran kişiler bu işten zararlı çıkabilir.

Berhetiye duası ile celp aşk büyüsü oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Bunun için öncelikle abdest almak gerekir. Abdest almaya başlamadan önce niyetin ne olduğunu sesli olarak dile getirmek önemli bir husustur. Niyet olarak şu sözcükleri dile getirmek faydalı olacaktır:

“Aşk büyüsü yapmak için abdest almaya niyet ettim. Bendeki kirler abdest ile gitsin, yaptığım büyü yerine gitsin. Sevdiğim kişi bana Allah’ın rızası ile gelsin. Amin.”

Yukarıda paylaştığımız niyet sözcüklerini kişi abdest alma esnasında 5 kere tekrar etmelidir. Abdest alma işi tamamlandıktan sonra sıra Kıble yönünü bulmaya gelir. Kıble yönüne doğru oturmak gerekir. Kişi eline bir kağıt ve mavi mürekkepli bir kalem almalıdır. Bu kalem ile kağıt üzerine “tetlihin, turanin ve mezcelin” yazılmalıdır. Kağıda bu sözcükleri yazdıktan sonra diğer yüzüne kişi kendi adını ve aşık etmek istediği kişinin adını yazmalıdır. Kişi bu kağıdı yattığın yatağın altına koymalıdır. Bu kağıtla birlikte kişi 7 gün boyunca yatmalıdır.

Bu aşk bağlama celbinin etki süresi merak edilen konulardan biri olmaktadır. Etki süresi kişiye göre değişiklik göstermektedir. 15 gün içerisinde etkisini gösterdiği gibi 90 gün de sürmektedir.

Berhetiye duası ile celp hazırlamanın birtakım ince noktaları bulunmaktadır. Bunlardan biri celp yatıran kişinin doğum tarihinin bilinmesidir. Kişinin doğum tarihi bilinmiyorsa net bir şekilde çıktığı fotoğrafları da kullanılabilir. Bu yöntem ile sevdiklerini kendilerine aşık etmek isteyen kişiler daha çabuk ve etkili sonuçlar alabilmektedir.

Berhetiye Duası Nasıl ve Kaç Kere Okunur?

Berhetiye duasının okunması kadar niçin okunacağı da önemli bir husustur. Bu duanın okunmadan önce etraflıca fazileti araştırılmalıdır. Yanlış bir şekilde okunması neticesinde ters etki yapabilir. İşte Berhetiye duasının okunuşu:

Azimetün min Allahü ve\’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim\’es-selâm.

İlâ mülikil cinni ve\’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü\’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye.

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.

Kerîrin Kerîrin.

Tetlîhin Tetlîhin.

Turânin Turânin.

Mezcelin Mezcelin.

Bezcelin Bezcelin.

Terkâbin Terkâbin.

Berheşin Berheşin.

Galmeşin Galmeşin.

Hutûrin Hutûrin.

Kalnehûdin Kalnehûdin.

Berşânin Barşânin.

Kezhirin Kezhirin.

Nemuşelhîn Nemuşelhîn.

Berhayûlen Berhayûlen.

Beşkeylahin Beşkeylahîn.

Kâzmezîn Kâzmezîn.

Engalelitin Engalelitîn.

Kabâratin Kabâratin.

Gayâhen Gâyahen.

Keydehûlen Keydehûlen.

Şemhâhirin Şemhâhirin.

Şemhahirin Şemhahirin.

Şemhahîrin Şemhahîrin.

Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.

Beşârişin Beşârişin.

Tunîşin Tunîşin.

Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.

Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.

Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey\’ün ve Hüve\’s-Semiû\’l-Basîr.

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li\’s-semavati vel ardi i\’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi\’r-rabbil alemîn.

Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.

Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk.

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale\’r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.

İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmi.

El Meliki.

Ve hâdimihi meleki.

Ve hüddami hazel vefk.

Bi hakkı.

Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur\’ül Envâri.

Heyyen Heyyen.

El-vâhen El-vâhen.

E\’l-acele El-acele.

Es-sâate Es-sâate.

Berhetiye duasında yer alan isimler belli sayıda söylenmelidir. Aksi takdirde istenilen etki alınmayabilir. Bu sayılar şu şekildedir:

Berhetihin: 662

Keririn: 430

Tetlihin: 845

Turanin: 266

Mezcelin: 80

Bezcelin:42

Terkabin: 702

Berheşin: 507

Galmeşin: 1370

Huturin: 825

Kalnehudin: 195

Berşanin: 553

Kezhirin: 935

Nemuşelhin: 1026

Berhayulen: 254

Beşkeylahin: 962

Kazmezin: 154

Engalelitin: 1130

Kabaratin: 703

Gayahen: 1017

Keydehulen: 76

Şemhahirin: 1146

Bikehtahünihin: 112

Beşarişin: 803

Tunişin:365

Şemhabaruhin: 1750

Berhetiye Duasını Kimler Okuyabilir?

Berhetiye duası oldukça tesirli bir duadır. Bu duayı okuyarak pek çok dileği yerine getirmek mümkündür. Berhetiye duasını kimler okuyabilir ve büyü yaptırabilir diye soracak olursanız şunları söylemek mümkün olacaktır:

 • Sevdiğini kendine bağlamak isteyen kişiler
 • Aşık olduğu kişi ile sorun yaşayanlar
 • Yeni bir aşk hayatına adım atan insanlar
 • Aradığı aşkı artık hayatında görmek isteyenler
 • Evli olup da eşi tarafından terk edilen kişiler
 • Sevgilisi olup da terk edilen kişiler
 • Sevdiği kişi tarafından aldatılan kişiler
 • Sevdiği kişi tarafından şiddet gören ve sevdiği bağıran kişiler

Berhetiye Duası  Hangi Durumlar İçin Okunmalı?

Berhetiye duasının okunduğu pek çok durum söz konusudur. Bu dua ile insanlar arzularına kavuşabilmektedir. Berhetiye duası hangi durumlar için okunmalı sorusuna yanıt arayanlar için şunları söylemek mümkündür:

 • Sevdiğini kendine aşık etmek için
 • Sahip olunan ve maddi bakımdan değerli olan eşyaları korumak için
 • Giden herhangi bir kişiyi geri getirmek için
 • Paraya kavuşma ve zengin olmak için
 • Kısmeti açma, evlilik hayatına adım atmak için
 • Sıkıntılara çözüm bulmak
 • Düşmanların şerrinden korunmak ve onların planlarını suya düşürmek
 • Hane içerisinde huzurun sağlamak ve artırmak için bu dua okunabilir.

Berhetiye Duası ile Aşık Etme Büyüsünü Kimler Yapabilir?

Büyü işi çok incelikli ve önemli bir husustur. Bunun için alanında uzman birileri tarafından yapılması çok önemlidir. İşinde ehil olmayan kişiler tarafından yapılan aşk büyüleri tutmaz. Tutmamakla da kalmayıp hem büyüyü yaptırana hem de büyüyü yapana ciddi manevi zararlar verebilir. Bunun için de büyü yaptırmak için çok iyi düşünmek ve iyi bir medyum seçmek önemlidir.

Berhetiye duası ile aşık etme büyüsü yapacak kişi bu konuda ciddi bilgilere sahip olmalıdır. Aynı zamanda ön sezisi yüksek ve tecrübe sahibi de olmalıdır.

Berhetiye Duası ile Aşık Etme Büyüsünü Bozmak Mümkün mü?

Büyü yaptıran kişiler Berhetiye duası ile aşık etme büyüsünü bozmak mümkün mü diye de araştırmada bulunur. Mümkündür ancak her insan bu büyüyü bozamaz. Yapılan bazı büyülerin çok güçlü olduğunu söylemek yararlı oalcaktır. Bunun için işinde uzman ve tecrübeli birinden yardım almak önemlidir. Büyüyü bozan kişi yine bu büyüyü yapan kişi olmalıdır. Bir büyünün bozulması, büyüyü  yapan kişi tarafından yapılmaktadır.

Berhetiye Duası Aşık Etme Büyüsü Kimlere Yapılmaz?

Büyü yapmak ve yaptırmak üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Cahil kesimin hem yapmaya hem de yaptırmamaya yanaşmaması gerekir. Aksi takdirde ortaya çok kötü şeyler çıkabilir. Berhetiye duası ile aşık etme büyüsü yapılmayan birtakım kimseler bulunur. Bunların başında din adamları ve alimler gelir. Bu kişilere ne tür olursa olsun büyü yapmak İslam inancında caiz değildir. Aksi durumda büyü ters etki gösterebilir.

Berhetiye duası büyü yapılmaması gereken kişiler arasında engelli kişiler de yer alır. Bunlara yapılan büyüler hem çok günah hem de ters tepki yapabilir cinstendir. Aynı zamanda evinden 1 ay içerisinde cenaze çıkan kimseler için büyü yapılması söz konusu olamaz. Bu sayılan kişilere yapılan büyüler neticesinde yapan ve yaptıran kişiler çok büyük günaha ve belaya uğrayabilir. Bu nedenle büyü yaptırmadan önce iyice düşünülmelidir.