Pişman Etme Duası

/ 25 Aralık 2020 / 2.234 / yorumsuz
Pişman Etme Duası

Kimimiz yaşadığımız zorluklardan, yanımıza kalan acılardan dolayı kötü hissederiz. Bunun için kendimizi suçlarız, karşımızdakini suçlarız ya da alakasız herkesi bu sorundan dolayı mesul tutabiliriz. Bunu yaparken bazen affedici, bazen de acımasız olabiliriz. Ancak önemli olan insanın kendi ile kaldığı zaman hissettiği o tarifini zor yaptığı duygudur. Bu yüzden de tüm insana dair duygular, oldukça normal karşılanmalıdır. Pişman etme duası bu durumda başvurulan bir yöntemdir.

Bu duygular içerisinde en sık yaşananlardan bir tanesi de pişmanlıktır. Pişmanlık genelde insanın kendinde gördüğü ya da karşı tarafa bunu hissettirmek istediği bir duygu olarak karşımıza çıkar. Bir ilişkiden dolayı pişmanlık duymak ya da ilişkide karşıdaki kişiyi pişman etmek, her insanın muhakkak duyduğu ya da duyacağı hisler arasında yer alır.

Özellikle gönül işlerinde, karşı tarafında isteği ile ilişki eğer bittiyse diğer taraf bunun hıncını almak isteyecektir. Bunun için de bazen açık bazen de kapalı olarak karşı tarafı iğneleyici şeyler yapabilir. Bunun tam olarak nedeni belki saptanamaz ancak kesinlikle söylenecek bir şey varsa o da bunun çok insani bir duygu olduğudur.

Pişman etme duası da bu bağlamda en sık aratılan başlıklar arasında yer almaktadır. Çünkü ilişkide muhakkak her iki tarafın da kendince haklı yerleri vardır. Ancak bir taraf bitiren olduğu için, diğer taraf bundan dolayı, o kişinin pişman olmasını ister. Bunu sadece aşk ile kıyaslamak da yanlıştır aslında. Aile iletişiminde ya da iş hayatında da bu durumdan söz edilebilir. Arkadaşlar arasında da oluşan sorunlar neticesinde bir tarafın; diğer tarafın pişman olmasını gördüğünü isteme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Bunun için bu duayı okuyan kişilerin isteklerinin kısa süre içerisinde gerçekleştiği bilinmektedir.

Pişman Etme Duası Nedir?

Pişman etme duası genelde biten ilişkilerin ardından yapılmaktadır. Bu bağlamda ilişkiyi noktalayan tarafa karşı yapılır. Bir aşk ilişkisi ya da bir evlilik herhangi bir sebepten dolayı bitebilir. Şiddetli geçimsizlik, psikolojik etmenler, aldatma ya da dış etkilerin sebepleri gibi birçok farklı neden, bir ilişkinin bitişini tetikleyebilir. Ancak bazen ilişkilerde bir taraf, diğerinden daha fazla yorulur ve canı acır. Genelde de özellikle terkedilen taraf başlarda çok üzgün hisseder. Sonrasında bu durum değişse de başlarda terkedilen ya da aldatılan birinin çok daha fazla üzüldüğü pek çok yerde görülmektedir. Pişman etme duası da bu bağlamda sıkça merak edilen dualar arasında yer alır. Ayrılan bir sevgiliyi pişman etmek için yapılacak birtakım işlemler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Bir miktar karabiberi, çay tabağının içerisine alın. Bir kase ya da herhangi bir kap da olabilir.

-Kara biber ile aynı orandaki tuzu karıştırın.

-Sonra karışımı karıştırırken ‘’terk eden sevgilim dönsün, büyük aşk olsun’’ şeklinde bir temennide bulunmalıdır.

-Sonra karışım daha büyük başka bir kaba alınmalıdır.

-Ayrılan sevgilinin yenmesi için bekletilmelidir.

Bu aslında bir duadan ziyade, bir ritüel olarak geçer. Secret ile açıklanan ‘’evrene ne gönderirsen, onu alırsın’’ ifadesi de alında bu doğruyu kanıtlamaktadır. Büyük sıra göre insanın geleceğini şekillendirecek olan kişi tamamen kendisidir. Evet, yazılı bir kader vardır ancak enerjinin de bu noktada oldukça büyük bir etkisi vardır. İnsan iyi dileklerde bulunur ve sürekli olumlama yaparsa bunun geri dönüşü de oldukça iyi bir şekilde olacaktır. Yani aslında evrenden ne istersek, aynı şekilde bize döndürür ve hediyesini verir. Burada önemli olan doğru şeyi, doğru şekilde ve doğru cümleler ile istemektir. Birini pişman etme gibi bir isteğiniz varsa öncelikle tüm isteklerinizi anlaşılır bir şekilde tekrarlamalısınız. Ancak bu sayede tam anlamıyla gerçekleşecek bir umut dizininden bahsedebiliriz. Sonrasında ise bir dua arayışına girebilirsiniz.

Pişman Etme Duası Nasıl Okunur?

  • Elhamdülillahillezi men ve şekka bihi lem yekün ila gayrihi Elhamdülillahillezi yarucu gammen ve yedfeul bela ve Annan velhamdülillahillezi lem yettehiz veleden velem yekünlehü veliyyün minez zulli ve kebbirhü tekbira allahü ekber allahu ekber la ilahe illallahu vallahu ekber kebira vel hamdülillahi hamden kesiren fesubhanallahi bükreten ve asila hasbunallahi ve nimel Mevla ve nimen nasırGufraneke Rabbena ve ileykel nasır ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain allahümme es’elüke bi hakkıl arşi ve men ala ve levha ve men cae ev cae es’elüke bi hakkı muhammedin vein yercu ammes saati ve inneke halimün alimün allahümme inni es’elüke bi izzetike ya aziz. Ve bi kudretike ya kadim ve bi izzetike ya aziz ve birahmetike en tahfezeni bi imamin feinnema kaiden ve rakian ve saciden ve hayyen ve meyyiten ala küllü halin rabbi rahmetike ya erhamerrahimin allahümme salli muhammedin seyyidil edna allahümme salli ala muhammedin seyyidil nebiyyil haşimi allahümme salli ala muhammedin seyyidina nebiyyil kureyşi allahümme salli ala muhammedin seyyidil nebiyyil arabiyyi. Allahümme salli ala muhammedin nebiyi hatemen nebiyyine allahümme salli ala muhammedin seyyidil alemin.

Sevdiği kadın tarafından terk edilen erkeklerin ise şu duayı okumaları gerekir;

Bismillahirrahmanirrahim

– Allahümme salli ala muhammedin mimeaş şemsi iza talaat. Allahümme salli ala muhammedin meaş şemsi iza üzlifet. Allahümme salli ala muhammedin meal ardi iza rukkibet allahümme salli ala ya alimis sırrı ven necva veya keşifed durri vel belva alli emrihi pecen ve mahracen bi rahmetike ya erhamerrahimin iyyake nabudu ve iyyake nestain. Allahümme lekel hamdu ce entel müsteani ve aleykel teklulati illa ilallahi tasirül umur feseyek fike hümüllah ve hüves semiül alim ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihit tayyibinet tahirin vel hamdülillahi rabbil alemin ya Allah (üç kere) ya rab (üç kere) bi ismikel azim en terzukni rızkan helalen tayyiben ve imanen sadıkan ve kalben haşian ve lisanen zakiren ve şaen tavilen ve veleden salihen bi rahmetike ya erhamer rahimin allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ala ene ahdike ve vadike meste’tatü euzu bike min şerri ma sanatu ebuu leke bi nimetike aleyye ve ebu bizenbi fağfirli zunubi feinnehü la yağfirez zunube illa ente allahümme la maniü lemma tayte vela muti lemma kazayte vela mübeddilü hikmete vela yenfeu za bihatti minke bihaddi bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Bu duaları okuyan kişiler, yaşadıkları ilişkiden sonra karşı tarafı tamamen pişmanlık duygusuna sevk ederler. Pişman etme duası sabah namazını kıldıktan sonra okunması gereken bir duadır. Güneşin doğuşundan önce bu duayı okumak ve sonrasında içten bir şekilde dua etmek gerekir. Muhakkak bahsi geçen kişinin de ismi söylenmelidir. Bu da önemli bir detaydır. Bu hususlara dikkat edildiği takdirde en kısa zamanda güçlü bir geri dönüşten bahsedilebilecektir.

Ayrılan Sevgiliye Sıkıntı Veren Dua 

Ayrılan sevgiliyi pişman etme duası ve bununla beraber, bu ayrılan kişinin içine sıkıntı verme duası oldukça fazla aranmaktadır. Bu dua ise yatsı namazından sonra 7 defa okunmalıdır. Sadece pişmanlık için değil, size kötülüğü dokunan herkesten intikam almak için de okunabilecek bir duadır.

  • Allahümme salli ala muhammedin mimeaş şemsi iza talaat. Allahümme salli ala muhammedin meaş şemsi iza üzlifet. Allahümme salli ala muhammedin meal ardi iza rukkibet allahümme salli ala ya alimis sırrı ven necva ve ya keşifed durri vel belva alli emrihi pecen ve mahracen bi rahmetike ya erhamerrahimin iyyake nabudu ve iyyake nestain. Allahümme lekel hamdu ce entel müsteani ve aleykel teklulati illa ilallahi tasirül umur feseyek fike hümüllah ve hüves semiül alim ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve alihit tayyibinet tahirin vel hamdülillahi rabbil alemin ya Allah (üç kere) ya rab (üç kere) bi ismikel azim en terzukni rızkan helalen tayyiben ve imanen sadıkan ve kalben haşian ve lisanen zakiren ve şaen tavilen ve veleden salihen bi rahmetike ya erhamer rahimin allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ala ene ahdike ve vadike meste’tatü euzu bike min şerri ma sanatu ebuu leke bi nimetike aleyye ve ebu bizenbi fağfirli zunubi feinnehü la yağfirez zunube illa ente allahümme la maniü lemma tayte vela muti lemma kazayte vela mübeddilü hikmete vela yenfeu za bihatti minke bihaddi bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Ayrılan Sevgiliyi Pişman Ettikten Sonra Döndürme Duası

Bir de ayrılan sevgiliyi pişman ettikten sonra geri döndürmek de vardır. Bunun için tatlı bir yiyeceğe bu dua okunmalı ve o kişiye yedirilmelidir. Genelde eşler için yapılan bu dua 77 kez okunmalıdır. Bu dua 77 kez okununca Allah, kişinin ne dileği varsa kabul edecektir.

-Allâhümme âfinî fî cesedi ve afinî fî basarî ve’calhü’l-vârise minnî lâ ilâhe illâ ente’l-halîmu’l-kerîmu. Sübhânellâhi Rabbi’l-Arşi’l-Azîmi ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

-Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

Bu duaları okuyan ve yürekten inanan insanların kısa süre içerisinde dilekleri kabul olur ve istedikleri, onlara verilir. Uygun şekilde, belirtildiği gibi okumaları ve bu şekilde bir doğrultuda gitmeleri oldukça önemlidir. Çok kıymetli ve özel olan bu dualar, kişinin içindeki o dürtüleri de biraz olsun rahatlatacak ve karşıdaki insanin da pişman olmasina yardımcı olacaktır. Ama önemli olan Allah’ın nasibidir. Bu da unutulmaması gereken bir durumdur.

Pişman etme duası tam anlamıyla garantili bir dua değildir. Her dua; edildiği için tutacak diye bir neden yoktur ancak içten edilen bir dua muhakkak yerine ulaşır. Bu duada önemli olan niyettir. Niyetinizi doğru tuttuktan sonra dilediğiniz pek çok şeyin gerçekleştiğini siz de yakından göreceksiniz. Dileğinizi herhangi bir şekilde Allah’tan istediğiniz zaman da gerçekleşecektir. Önemli olan hayırlısı neyse onu istemektir. Bu yüzden ağzınızdan çıkan her cümleye karşı dikkatli olmalısınız. Hangi duanızın kabul olacağını bilemezsiniz. Bu dualar ise karşınızdaki kişiden intikam alırken, onun pişman olmasını sağlayacak olan dualar olarak sizlere yardımcı olacaktır.