Dua ile İnsan Huzur Bulur Mu?

/ 3 Ağustos 2021 / 372 / yorumsuz
Dua ile İnsan Huzur Bulur Mu?

Dua ile İnsan Huzur Bulur Mu? İçinize Huzur Getiren Dualar

Dua ile insan huzur bulur mu? İçinize huzur getiren dualar hangileridir? Değerli okuyucularımız için bu yazımızda bu konuya yer vermiş bulunmaktayız. Öncelikle dua ne demek? Bu soruyu açıklayalım. Dua çağırmak, istemek, yardım talep etmek anlamına gelmektedir. Dini açıdan bakıldığında ise insanın tüm benliği ile Allah’a yönelmesi maddi ve manevi bütün isteklerini ondan istemesi anlamına gelmektedir. Dua, kul ile Allah arasında irtibattır. Aynı zamanda dua bir ibadet ve zikir durumudur. Bu yüzden de duada iki unsur her zaman yan yana bulunmaktadır. Bunlardan biri zikir ve saygı, bir diğer ise dilektir.

Duaların Kabul Olması İçin Ön Şartlar Var Mıdır?

Dua ile insan huzur bulur mu? İçinize huzur getiren dualar var mıdır? Bunları incelerken, bir de duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır? Ona bakalım.

Duaların kabul olması için bazı ön şartların yerine getirilmesi gerekir. Peki öyleyse bu ön şartlar nelerdir? Bunları aşağıda sizleri bilgilendirmek için paylaşalım.

 • Dua etmeye başlamadan önce tövbe ve istiğfar edilmesi gerekir. Çünkü günah işleyen, haramlardan uzak durmayan birisinin duası kabul olmaz.
 • Duaya başlarken dua edecek kişi, Allah’a hamd ve Peygamber Efendimize salavat ve selam getirmelidir. Duasını bitirdikten sonra yine Peygamberimize salavat ve selam getirmeli ve Allah’a hamd etmelidir.
 • Dua içten bir şekilde ve Allah’a yalvararak yapılmalıdır.
 • İnsanlar ısrarla dua etmelidir. Duaları kabul olmadı diye dua etmeyi bırakmamalıdırlar. Ve dualarının kabul olması için aceleci davranmamaları gerekir.
 • Dua hem umut hem de korku içinde edilmelidir. Kuran-i Kerimde Enbiya Suresi’nde geçen ayette şöyle bildirilmektedir; “Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi”
 • Dua edecek olan kişi, zaman dilimine de dikkat etmelidir. Her ne kadar dua etmenin vakti ve zamanı olmasa da bazı zamanlarda dualar daha çabuk kabul olmaktadır. Bu vakitlerden bir tanesi de seher vaktidir. Bildirilen bir rivayete göre, Hz. Peygamber (s.a.v)’e “Ey Allah’ın Resûlü, hangi dua daha makbuldür? diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.” cevabını vermiştir.

Her Zaman Dua Edilebilir mi? Dua Etmek İçin Özel Vakitler Var mıdır?

Dua ile insan huzur bulur mu? İçinize huzur getiren dualar konusunda hakkında bilgiler paylaşırken, her zaman dua edilebilir mi? Dua etmek için özel vakitler var mıdır? Siz değerli okurlarımıza bu konu hakkında bilgilendirelim.

İslam dininde belirtilene göre dua için mutlak olarak uyulması gereken özel bir zaman ve mekan yoktur. İnsanlar istedikleri her yerde ve her zaman dua edilebilirler. Ancak Kur’an-i Kerim’de şöyle bildirilmektedir; “Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde, Allah’ı tespih edin (namaz kılın). Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.” Bu şekilde de duanın gün içerisine yayılması vurgulanmıştır. Aynı zamanda aşağıda belirtilen zamanlarda edilen dualar daha makbuldür.

 • Ramazan gecelerinde,
 • Arafat vakfesinde,
 • Gece vakitlerinde,
 • Seher vaktinde,
 • Ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda,
 • Farz namazların sonunda

Huzur Duası Nedir?

Dua ile İnsan Huzur Bulur Mu?
Dua ile İnsan Huzur Bulur Mu?

Dua ile insan huzur bulur mu? İçinize huzur getiren dualar konusunda siz değerli okurlarımıza bilgiler aktarmaktayız. Yukarıda dua ile ilgili bazı bilgileri sizler ile paylaştık. Peki ama huzur duası nedir? Pek çok okuyucu ve araştırma yapan kişiler tarafından merak edilmektedir. Aslında huzur duası ile ilgili sadece bir tek dua yoktur. Bununla ilgili birçok dua bildirilmiştir. Aşağıda huzur duası ile ilgili bazı ayetler ve Hadis-i Şerifler paylaşılmıştır.

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in buyurduğu bir dua; Hz. Yunus Peygamberin balığın karnında iken ettiği “La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine’z-zalimin” duasıdır.
 • Ayrıca sıkıntı anlarında okunacak dua olarak; “La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.” Duası bildirilmiştir.
 • Bunun yanı sıra insanlar sıkıntılı zamanlarında “Hasbünallah ve nimel-vekîl” demelidir.

Huzur duası, aslında insanların zor ve sıkıntılı zamanlarında rahatlamaları ve huzuru bulmaları amacı ile edebilecekleri bir dua çeşididir. İnsanların huzur bulmaları için de İslam alimleri tarafından tavsiye edilmiş pek çok dua vardır. Bu duaların hepsi okuyan kişiye rahatlık ve huzur vermektedir. Bu dualar arasında Kuran-i Kerim’de adı geçen ve Allah’ın isimlerini taşıyan, aynı zamanda da 19 kez okunması tavsiye edilen Sekine duası bulunmaktadır.

Sekine kelime anlamı olarak ağırbaşlılık, güven, kalp huzuru, dinginlik ve sükûnet anlamlarına gelmektedir. Sekine duasında yer alan Allah’ın isimleri aynı zamanda ismi azam olarak bilinmektedir. Sekine duasında geçen Allah’ın isimlerine aşağıda yer verilmiştir.

 • Ferd
 • Hayy
 • Kayyum
 • Hakem
 • Adl
 • Kuddus

Allah’ın isimleri zikredildikten sonra Allah’a sığınılır ve O’ndan yardım istenmektedir

Huzur Duası Olan Sekine Duasının Sırları Nelerdir?

Dua ile insan huzur bulur mu? İçinize huzur getiren dualar hangileridir? Diye bahsederken huzur duası olan Sekine duasının sırları nelerdir? Bu konu hakkında da sizler ile bilgiler paylaşalım.

Sekine duası, 19 sistemine dayanan bir İsm-i azam duası olarak kabul edilmektedir. Bu dua, Besmelenin 19 harfine uygun ve 19 harfli Allah’ın isimlerinin yer aldığı bir duadır. Çok büyük hareketleri vardır. Ayrıca bu duanın doğrudan Kuran-i Kerimden  alındığını gösteren bazı işaretler vardır. İnsanlara huzur veren Sekine duası 19 kez okunmalıdır. Aşağıda Sekine duasının okunuşu paylaşılmıştır.

Bismillahirrahmanirrahim

Estağfirullah (7 defa)

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed (7 defa)

Allahu Ekber (7 defa)

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane tevvaben rahime

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane gafuran rahime

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Fe innallahe kane afüvven kadira

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane semian besira

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane alimen hakime

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe kane aleyküm rakibe

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Ve yen surakellahu nesran azize

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnne hızballahi humül gâlibûn

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe huvel kaviyyül aziz

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İnnallahe huvel ganiyyül hamid

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hu

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Hasbünallâhu veni’mel vekîl

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

La yeh zünühümül fezeul ekber

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

İyyake na’budü ve iyyake nestain

Bismillahirrahmanirrahim

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun

Velhamdü lillahi rabbil alemin.

İnsana Huzur Veren Dualar

Dua ile insan huzur bulur mu? İçinize huzur getiren dualar konulu bastığımızda insana huzur veren dualar nelerdir? Bakalım.

Huzur duası, İslam alimleri tarafından en çok araştırma yapılan ve insanlara yardımcı olmak için üzerine düşülen bir konudur. Çünkü hangi durumda olursa olsun elimizi açtığımız zaman Allah içimize huzur vermek için de bizlerin yanında olacaktır. Bu yazımızda sizler için 7 farklı etkileri ile çok güçlü olan huzur dualarını paylaştık.

Huzur Duası Ne Demektir ve Hangi Amaçla Okunmaktadır?

Huzur duası ne demektir ve hangi amaçla okunmaktadır? Yazımızın ilerleyen bölümünde buna yer vermiş bulunmaktayız. Huzur duası, aslında şu anlama gelmektedir; kişinin yaşamında daha mutlu ve huzurlu yaşamak istemesi üzerine başvurduğu bir dua çeşididir. Yukarıda bahsettiğimiz 7 farklı konuda okunacak huzur dualarına aşağıda yer verilmiştir.

 • İç sıkıntı ve vesvese durumlarına çok fazla kapılan kişilerin okuması gereken dua;

Bismillahirrahmanirrahim”
“Allahümme rahmeteke ercü fela tekilin ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şeni küllehu la ilahe illa ente.”

 • Yapılan bazı hatalardan dolayı kişinin içten içe pişmanlık yaşadığı durumlarda okunması gereken huzur duası;

Bismillahirrahmanirrahim”
“La ilahe İlla ente subhaneke inni küntü minez zalimin”

 • Her türlü kötülük ve beladan korunmaya ve arınmaya vesile olan huzur duası;

Bismillahirrahmanirrahim”
“Euzü bikelimatil lahit tammeti min gazabihi ve şerri ibadihi ve min hemazatiş şeyatıyni ve en yahdurun”

 • Ticari yaşamda karşılaşılan sorunlardan kurtulmak ve eski huzuru yeniden kazanmak için okunması gereken huzur duası;

Bismillahirrahmanirrahim”
“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme razzıni bigazaike ve barik li fima kudira li hatta la ühıbbe tacile ma ahharte vela tehira ma accelte.”

 • Ailevi sorunlardan arınarak huzurlu bir ortamın oluşması için okunması gereken dua;

Bismillahirrahmanirrahim”
“La ilahe illallahül Azimül Halim. La İlahe illallahü Rabbül Arşil Azim. La İlahe İllallahü Rabbüs semavati ve Rabbül arşil kerim.”

 • Çeşitli nedenlerle zor durumda kalınca okunması gereken huzur duası;

Bismillahirrahmanirrahim”
“Ya Hayyü, ya Kayyumü bi Rahmetike esteğisü”

 • Nefsine yenilmemek ve huzursuzluk yaşamamak için okunması gereken dua;

“Bismillahirrahmanirrahim”
“Allahümme atina fid dünya haseneten ve fill ahireti haseneten ve kına azaben nar.”

Kuran-i Kerim’de Huzur Duası Olarak Okunabilecek Sure Tavsiyeleri

Dua etmek insana gerçekten bir huzur vermektedir. Dileğini Allah’a arz etmek, O’ndan yardım dilemek insanın içine huzur vermektedir. İslam alimleri tarafından Kuran-i Kerimde huzur duası olarak okunabilecek sure tavsiyeleri yazımızda yer almaktadır.

 • İhlas Suresi: Ruhsal sıkıntılar yaşayan kişiler bu durumdan kurtulmak için bu sureyi 7 defa okumalıdırlar.
 • İnşirah Suresi: bizlere aktarılan bilgilere göre şifa kazanmak isteyen ve zor durumlar yaşamış kişilerin huzursuzluk için okumaları tavsiye edilmektedir.
 • Kehf Suresi: bu süre ise kaza ve bela gibi durumlardan korunmak, insanların sosyal hayatlarında yaşadıkları problemden kurtulmak amacı ile okunabilir.

Huzur Duasına Ek Olarak Gün İçinde Okunması Gereken Esmalar

İnsanların sıkıntılı anlarında huzur bulmak için huzur duasına ek olarak gün içinde okunması gereken Esmalar da bulunmaktadır. Allah’ın güzel isimlerinden oluşan Esma-ül Hüsna’da gecen bazı isimler insanlar gün içinde okursa eğer okunan duaların kabulü için daha etkili olacaktır. Duaların kabulünde önemli olan Esmalara aşağıda yer verilmiştir;

 • Ya Selam
 • Ya Latif
 • Ya Azim
 • Ya Vehhab
 • Ya Nur
 • Ya Rahman
 • Ya Rahim