Kocayı Eve Isındırma Duası Nedir? Kocayı Eve Isındırma Duası Nasıl Yapılır?

/ 28 Aralık 2020 / 2.213 / yorumsuz
Kocayı Eve Isındırma Duası Nedir? Kocayı Eve Isındırma Duası Nasıl Yapılır?

Kocayı eve ısındırma duası; evliliklerinde anlaşmazlık, uyumsuzluk yaşayan çiftlerin başvurmuş olduğu yöntemlerden birisidir. Her evlilik de sorunlar yaşanabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Yaşanan sorunları görmezden gelmek daha da büyümesine ve maalesef evliliklerin bitmesine yol açmaktadır. Evliliğinizi korumak, mutlu ve huzurlu bir yuva olarak devam ettirmek istiyorsanız kocayı eve ısındırma duası işte tüm bu problemlerin yaşanmış olduğu evliliklerde en kuvvetli çarelerden birisidir. Size ilgi göstermeyen, sevgisinin azaldığını hissettiğiniz kocamı nasıl eve ısındırabilirim diye düşünüyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız.

Kocanızı eve tekrar ısındırmak için yapacağınız dualar ile onu tekrar kazanabilirsiniz. Kocanızın eve gelmemesinden, size soğuk davranmasından şikâyet ediyorsanız bu dualar ile çözüm bulabilirsiniz. Evlilik müessesesi bazen yüksek sorumluluklar gerektiren, bazen yorucu, bazen kargaşalı ortamlar yaşatan bir müessesedir.

Hayatta çeşitli imtihanlardan geçen insanlar en çok en yakınlarını zedeler, yıpratır. Ne yazık ki istemeyerek de olsa eşler birbirini zamanla tüketebilir. Bu tükenmişlik evliliğin sarsılmasına, eşlerin birbirine karşı olan sevgisinin tükenmesine yol açar. Maddi sebepler de bir o kadar insanların yıpranmasına neden olabilir. Tüm bunlara rağmen, mutlu ve huzurlu bir evlilik için sağlam karakterli insanlar olabilmek gereklidir.

Evliliklerdeki maddi ve manevi bu problemler en çok erkekleri etkilemekte ve kocalar evden uzak kalmak, geç gelmek, hatta gelmemek gibi yöntemlere başvurmaktadırlar. Eve geldiği zamanlarda karısıyla konuşmayan, iletişime geçmeyen, her gün aynı rutin heyecansız hayatı yaşayan bir eşe sahipseniz endişe etmeyin.

Pek çok ailede yaşanan bu problemlerden sizde yaşıyorsunuz. Tabii ki hiç problem yaşamadan her şey yolunda devam etmesini istemek en doğal hakkınız. Elbette siz de herkes gibi eşinizle güzel vakit geçirmek, ilgi görmek ve mükemmel bir evlilik hayal ediyorsunuz ve istiyorsunuzdur. Bazen evlilikler istenmeyen bir yola sapabilir.

Bu konuda neler yapabileceğinize bakmalısınız ve işe kocayı eve bağlama duası ile başlayabilirsiniz.

 Eve Isındırma Duası Nedir?

İslam dininin insanlığa kazandırdığı pek çok dua bulunmaktadır. Okunan her duanın belli bir tesiri neticesi vardır. Eğer sağlam bir bilgiye sahip değilseniz bu konuda yardım almanız gerekmektedir. Medyumlar ve hocalar bu konuda ihtiyaç duyan kimselere yardımcı olmaktır. Hatta vefk yöntemi yani muska ile duaları yazarak yardım etmektedirler. Vefk yöntemi en tesirli yöntem olduğundan sıklıkla tercih edilmektedir. Vefk yöntemi için bunun ilmine sahip bir medyum veya hocadan yardım almalısınız. Dualar usulüne uygun doğru bir şekilde okunur, doğru zaman, doğru sayıda ve itikat ile yapılır ise; mutlaka iyi bir geri dönüş olacaktır.

Kocayı Eve Isındırma Duası Etkileri

Kocayı eve ısındırma duası doğru ve usulünce yaptığınızda kocanız size karşı olan soğuk davranışlarında geri adım atacak, hislerinde size karşı olan eski duygularına geri dönmeye başlayacaktır. Eğer eşinize yapılmış bir büyü var ise sadece bu duaları okuyarak eşinizin o büyüden kurtulması mümkün değildir. Eğer bir büyü yok ise, eşiniz okuduğunuz dualardan sonra değişmeye başlayacaktır. Kocanızda okuduğunuz dualara rağmen bir değişim olmuyor, hatta daha da uzaklaşıyor ise bir medyum veya hocaya danışmanızda yarar olacaktır.

Okuduğunuz ısındırma duası sonrası, kocanız sizi gördüğünde size soğuk davranmayı bırakacak, duanın etkisi ile sizi gördüğünde sevinecek, gözlerinin içi gülecektir. Evliliğin ilk zamanlarındaki gibi heyecanlı ve mutlu günler tekrar yaşanmaya başlanacaktır.

Duha Suresi İle Kocayı Eve Isındırma

Sürekli dışarda olan eş, çocuk veya herhangi birini evine bağlamak, kaçmasını engellemek ya da geri getirmek için ‘duha’ suresini belirtilen miktarda okumak ve yazılı nüshayı karanlık bir yerde, ya da bir kitap arasında saklamakla istek yerine gelir.

Bir cuma gecesinde kalkıp abdest alarak, kıbleye yönelerek oturulur. Ve önce ‘duha’ suresi bir defa okunur. Sonrada geri getirmek veya eve bağlamak, ısındırmak istediğiniz kimsenin üzerine değmiş bir elbise, saç teli veya başka bir eşya üzerine  doğru bir kere daha “duha” suresi okunur.

Duha suresi

“Ve’d-Duha velleyli iza seca.ma veddeake Rabbüke vema kala.Ve le’l-Ahiretü hayrun leke  mine’l  Üla.Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterda.Elem yecid  ke yetimen fe eva.ve vecedeke  dailen feheda.Ve vecedeke ailen fe ağna.fe emme’l-yetime fela tekhar.Ve emme’s saile fela tenhar.ve emma bi-nimeti rabbike fehaddis.”

Duha Suresi Anlamı

‘Kuşluk vaktine andolsun, Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.’’

Duha suresi okunduktan sonra 170 kere aşağıda yazdığımız dua okunmalıdır. “Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme sehhir lî ve meyyil lî, veczib lî, ve leyyillî kulûbe ibâdike ecmaîne minel cinni vel ins, veclib lî havâtirahum bil mehabbetiddâimeti kâimeti aleddevâmi bi devâmilleyli vennehâr, ente mukallibul kulûbi vel ebsâr, ya azîzu ya gaffâr! ya celîlu ya cebbâr! ya muînu ya settâr! unsurnî nasran azîze, vefteh lî fetham mubiyne, vehzul cemîa e’dâi hizlâ nen kebîra, feddemernâhum tedmîra, ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.

Manası; Bismillahirrahmanirrahim “Ey Allah! Cinlerden ve insanlardan oluşan tüm kullarının kalplerini bana musahhar eyle. Bana meyilli, cezbeli ve yumuşak eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe dâim ve kâim olan bir muhabbete tüm kullarının akıl ve fikirlerini bana celbeyle. Nitekim kalpleri (istediği tarafa) çeviren ancak Sensin. Ey izzet sahibi! Ey çok bağışlayan! Ey çok yüce! Ey istediğini zorla da olsa yaptıran! Ey yardım eden! Ey çok örten! Bana güçlü bir yardımla yardım et. Aşikâr bir fetih müyesser eyle. Tüm düşmanlarımı ‘Biz onları tam bir ihlâk ile helâk ettik’ (isra Sûresi; 6’dan) (kavli şerîfinin izzetiyle) cümle düşmanlarımı kahreyle. Allah-u Teâlâ Efendimiz Muhammed’e ve âli ashâbına salât-ü selâm eyleye.”

Okuma sonrasında günlük veya ödağacı yakıp odanın güzel bir kokuyla kaplanması sağlanır. Bu duayı arapça olarak yazıp, parçayı katlamadan karanlık bir yerde saklayarak sadece geceleri okuyacağınız zaman oradan çıkarınız. Duaya dikkatle motive olunur ve bir kere “vedduha” suresi okunduktan sonra yazılı olan bu dua 170 defa okunur. Arapça dua bir kitabın arasında ya da karanlık bir yerde muhafaza edilir.

Kocanızı Eve Bağlamak İçin

Kocanızın çok fazla gezmesinden dolayı, evine ve size vakit ayıramaması gibi sebeplerle, çoğu zaman eşinizle tartışma içerisine girmeniz durumunda, kocanıza dualar okuyarak onu evine tekrar bağlayabilirsiniz.

Bunun için ilk önce yapmanız gereken şey 7 tane küp şeker almak. Daha sonra almış olduğunuz küp şekerlerin üzerine ; “İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe’yekün. Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun. Anlamı: O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah’ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O’na döndürüleceksiniz.” duasını 7 kere okuyunuz. Duayı okumadan önce kesinlikle abdest almanız tavsiye edilir.

Allah’ın izni ile duayı içten ve samimi bir şekilde okumanız durumunda kısa süre içerisinde kocanızın evden ayrılmadığını ve sizden başka kimseye bakmadığını görmüş olacaksınız.

Felak Suresi İle Eşini Isındırma

Evli çiftlerin eşlerini eve bağlaması için tavsiye edilen başka bir dua ise; ilk olarak cuma gecesi seher vaktinde sakin bir ortam oluşturarak kıbleye yönelecek şekilde dizlerinin üzerine oturmak ve daha sonra ellerini yukarıya doğru açarak içlerinden Allah’a eşlerinin evine bağlı olması için niyetler etmektir. Sonrasında ise abdestli olarak 21 defa Felak suresi okumaktır. Bu şekilde hanımlar veya beyler eşlerini kendilerine ve evlerine kolay ve çabuk bir şekilde bağlayabilirler. Bu sure gözü dışarıda olan eşlerin eve ve eşine bağlanması için etkili bir duadır.

Allah’ın İsimleri İle Kocayı Eve Bağlama

Allah’ın isimlerinden bazıları, sırrınca okuyarak, zikrederek kocanızı eve bağlama imkânını elde edebilirsiniz. Allah’ın isimlerinin her birinin zikredilmesinde birçok yararlar vardır. Mesela; kocanızın gözü sürekli dışarıda olup başka kadınlarla münasebeti varsa, Allah’ın isimleri doğru zamanda ve sayıda zikredilerek Allah’a dua edildiği zaman, kısa sürede kocanız evine ve çocuklarına tekrar bağlanacak evliliğin ilk günlerindeki muhabbet ve heyecana dönecektir.

Allah’ın isimlerinin zikredilmesi ile yapılan duadan hemen sonra namaz kılınmalı ve dua edilmelidir. Namazın kılınması ile beraber bütün dilekler ve dualar Allah’ın izni ile kısa sürede kabul olur. Aşağıda kocayı eve bağlamak için Allah’ın isimlerinden hangilerini zikretmek gerektiğini yazacağız. Bu isimler şu şekildedir:

‘El- Kabıd – El-Hakem – El-Alim – El-Habir – El-Rakib – El-Vekil’

Yukarıda yazdığımız Allah’ın isimlerinin içten ve gönülden zikredilmesi halinde Allah her zaman sizin yanınızda olur ve dualarınızı kabul ederek eşinizi eve bağlı hale getirir.

Eşi Eve Bağlamada Ahkaf Suresinin Önemi

Evinden soğumuş, evine, eşine ilgi göstermeyen koca için Ahkaf suresinin etkisi çok kuvvetlidir. Ahkaf suresi doğru ve uygun şekilde okunması sonucunda koca eve ve çocuklarına kısa sürede etkili bir şekilde bağlanır. Sureyi okumaya başlamadan önce abdest alınız ve bir bardak su alarak manevi motivasyon sağlayabileceğiniz bir ortam hazırlayınız. Bir bardak suyu önünüze aldıktan sonra 3 defa suyun üzerine Ahkaf suresini okuyunuz. Sureyi okuduktan sonra, okunmuş suyu eşinize içirerek duanın etkisinin meydana çıkmasını bekleyebilirsiniz. Allah’ın izni ile kısa süre içerisinde eşiniz evine ve size deliler gibi bağlanacaktır. Sizden başka kimseye ilgisi kalmayacak aranızdaki uzaklık kaybolacak ve bir daha asla evinden uzaklaşıp dışarıya gitmeyecektir.

Ahkaf suresinin okunuşu(15.Ayet): Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı’nı en eşküra nı’metekelletı en’amte aleyye ve ala valedeyye ve en a’mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın.

Ahkaf Suresi Anlamı(15.ayet): İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakarır: “Rabbim! Bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle, pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!”

Ahkaf suresini usulünce okuduktan sonra sonuç almak için suyu mutlaka eşinize içirmelisiniz. Unutmayın her dua Allah’a muhakkak ulaşacaktır. Sizin yapmanız gereken doğru ve inançlı bir şekilde dua etmektir. Bu dualardan sonra eşiniz evine bağlı olarak hayata devam edecektir.