Gidenin Sizi Araması İçin Dua

/ 25 Aralık 2020 / 28.701 / yorumsuz
Gidenin Sizi Araması İçin Dua

İnsan ilişkileri yolunda gittiği zamanlarda insanlar için bir mutluluk kaynağı olmaktadır. Çalışma hayatı, evlilik hayatı ve arkadaşlar ile olan ilişkiler gibi sayabileceğimiz daha pek çok durumda insanların yolunda giden ilişkileri onlara mutluluk sağlar. İşlerinde ve hayatlarında başarılarını artırmalarında etkili olur. Ne var ki bazı durumlarda insanların hayatı olumsuz seyredebilir. Bu durumda da Allah’a yönelerek dua etme ihtiyacı hissederler. Gidenin sizi araması için dua da bunlardan biridir.

Dualar, insan hayatında değişiklik sağlaması için okunan ve sığınılan sözlerdir. Allah’a açılan her elin içten ve gerçek olduğu sürece duaların da kabul olacağı bilinen gerçekler arasındadır. Giden ya da kaybolan birini bulmak için dua etmek de her duada olduğu gibi içten bir şekilde edilirse Allah kabul buyurur. Bu yazımızda sizlerle gidenin sizi araması için, kaybolan birini bulmak için ve giden eş ya da sevgilinin size geri dönmesi için gibi daha birçok konuda edilebilecek duaları paylaşacağız.

Küs Birisinin Geri Dönmesi İçin Yapılacak Dua

İnsan ilişkileri her zaman dört dörtlük değildir. Eşler ya da arkadaşlar arasında mutlaka ufak da olsa tartışmalar ortaya çıkacaktır. Önemli olan da karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bu tartışmadan en az zararla ayrılmaktır. Küs birisi ile tekrar barışmak ve onu gittiği yerden geri döndürmek için insanlar birtakım yollar denerler. Bunlardan biri de dua etmektir. Küs birisi ile barışmak için dua etmek, insanların aralarını tekrar düzeltmeleri için etkili olmaktadır.

Dua ederken önemli olan şey, ona inanmak ve içten bir şekilde Allah’a yalvarmaktır. Duayı sadece dilde söylemek yetmez. Aynı zamanda kalpten söylemek de önemli bir husustur. Küs bir insanı geri döndürmek için edilecek dualardan biri İnşirah Suresi olarak karşımıza çıkar. Bu sureyi okumadan önce Esmaül Hüsna’nın da okunması duanın kabul olması için etkili olacaktır.

İnşirah Suresi Okunuşu:

Elem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake. Ellezî enkada zahrake. Ve rafe’nâ leke zikrak. Fe inne meal usri yusrân. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

İnşirah Suresi Anlamı:

Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ve ağır yükünü kaldırmadık mı? O senin sırtını ezen yükünü. Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphe yok ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Evet, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse (işlerinden) boş kalınca, hemen (ibadete) dur. Ve yalnız Rabb’ine yönel.

Bu surenin İslam inancına göre yüzlerce fazileti bulunur. İnsanların kalplerini ferahlatan en etkili dualardan biri olarak önemini korumaktadır. Bunun yanı sıra hastaların şifa bulması için de sıklıkla okunan dualardan biridir. Küs insanların barışması için İnşirah Suresi de en etkili dua olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu surenin abdestli bir şekilde ve inanarak 7 kere okunması, Allah’tan istenen tüm dileklerin gerçekleşmesi için etkilidir.

Giden Birinin Geri Araması İçin Dua

İnsanların dargın olduğu, onu terk eden arkadaşı ya da eşi olabilir. Bu durumda dargın olduğu kişiyi geri döndürmek için yollar arar. Bu yolların en sağlıklısı dua etmektir. Giden birinin geri araması için dua da bunlardan biridir. Aşağıda sizler ile paylaşağımız Türkçe açıklamalı dua ile giden birini geri döndürmek mümkün hale gelebilmektedir.

Duanın Türkçe okunuşu:

“Yüce Allah’ım, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Sen mevcudiyetiyle malum, mahiyetiyle meçhul olan Yüceler Yücesi’sin. Biliyorum ki senin bir kez Ol demenle oldu bütün canlı, varlık alemi. Bütün varlıklar, varlıklarını sana borçlular. Sen, istediğini istediğin anda yapmaya güç yetiren yegane Kudret sahibisin. Şu garip kulun senden, sevdiğinin araması için duada bulunuyor. Varlığının ve birliğinin hürmetine duamı kabul et, beni geri çevirme. Beni, içimdeki aşk ateşinin kavurucu yangınıyla baş başa bırakma.”

Bu duanın kabul olması için belli başlı kurallara uyulması gerekmektedir. İlk önce abdest alınması gerekir. Eğer mümkünse gusül abdesti alınarak duanın okunması Allah katında daha makbuldür. Ruhen ve bedenen temizliğin önemli olduğu dua etme aşamasına böylece geçilmiş olacaktır. Bunun ardından ise 2 ya da 4 rekat olmak üzere nafile namazı denilen namazın kılınması gerekir.

Namazın kılınmasının ardından Allah’a el açılarak 99 kere Ya Fettah esması okunur. Bu esmanın okunması esnasında kısık bir ses tonuyla duaların eda edilmesi gerekir. Ya Fettah esmasının ardından ise Ya Vedüd esmasını da 99 kere okumak gerekir. Esmaların okunmasının ardından yukarıda sizler ile paylaştığımız giden birinin geri araması için dua okunmalıdır.  Bu duaları okurken en önemli nokta niyettir. Niyetin gerçek olması için de Allah’a açılan kaplerin ve ellerin samimi ve gerçek olması gerekmektedir. Allah’tan istenilen muradın da böylece kabul olması daha da kolaylaşacaktır.

Sevilen Kişinin Geri Araması İçin Edilecek Dua

İnsanlar sevdikleri kişi tarafından terk edilebilir. Bu durumda kişi sevdiği insanı geri getirmek için çaba harcar. Bu çabalardan biri de dua etmektir. Kuvvetli dualar, kişinin sevdiğinin geri gelmesine fayda sağlayacak ve tekrar eski ilişkileri ile mutlu bir şekilde hayat süreceklerdir. Sevilen kişinin geri araması için edilecek dua bulunur. Bu duayı her duada olduğu gibi gerçekten isteyerek okumak gerekir. Böylece duanın kabul olma ihtimali de artacaktır.

Aşağıda yer alan duanın okunma ilmi bulunur. Bu duayı 7 gün boyunca okumak gerekir. Duayı okumadan önce abdest almak iyi olacaktır. 1.000 defa okunan bu dua sayesinde kişi sevdiği insana tez zamanda kavuşacak ve ilişkileri kaldığı yerden devam edecektir. Kayıpları bulduran, sevilen kişiyi geri döndüren duanın okunuşu:

“Ya alimül ya habirül ya hakimül ya mübinül ya hadi ya allamül guyub.”

Sevenler Arasında Özlemi Artırmak İçin Dua

Özlem duygusu her ne kadar olumsuz bir duyguymuş gibi görülse de aslında olumlu pek çok duruma da işaret eder. Özlem duygusu kişilerin birbirine daha çok bağlanmasında ve sevgilerinin artmasında etkili olmaktadır. Özlem duygusu kabaran insan, sevdiğini her an yanında ister. Onu görmeden duramaz ve konuşmak için bahaneler bulur. Kısaca özlemin kişiler arasındaki sevgiyi artıracağını söylemimiz doğru olacaktır. Sevenler arasında özlemi artırmak için dua okumak da en güçlü etkileri ortaya çıkarır.

Sevenlerin birbirlerine özlemini artırmak için yukarıda bahsettiğimiz duayı okumaları tavsiye edilir. Bu kısa dua oldukça etkilidir. Daha önce de söylediğimiz gibi bir hafta boyunca her gün içerisinde 1.000 defa okunması faydasını daha da artıracaktır.

Sevilen Kişinin Aramasını Sağlayacak Etkili Dua

Sevilen kişi, sevdiğini terk edebilir. Bunun pek çok nedeni bulunur. Aralarında çıkan birtakım tartışmalar, yaşadıkları olumsuzluklar neticesinde kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri sarsılmaktadır. Bu durumda sevenler birbirlerine tekrar birleşmek için birtakım yollar denerler. Bunlardan biri de dua etmektir. Sevilen kişinin aramasını sağlayacak dua etmek, kişinin tekrar geri dönmesinde etkili olmaktadır.

Sevilen kişinin aramasını sağlamak için birtakım duaların etkili olduğu bilinir. Bunun için de öncelikle abdest almak gerekir. Sessiz bir odaya girilip duaya başlanır. Geri araması ve dönmesi beklenilen kişi, dua eden kişinin içinden geçmesi ve adını söylemesi gerekir. Duaların okunması esnasında Ya Vedud ve Ya Fettah esmalarının söylenmesi de duanın gücünü daha da artıracaktır. Bu esmaların 99 kere okunması gerekir. İçten ve isteyerek okunan esma ve duaların sevilen kişinin geri dönmesinde oldukça etkili olduğu söylenmektedir.

Kişilerin okuyacakları duaların belli bir aşaması vardır. Bu aşamaya bağlı olarak okunan duaların tesiri daha çoktur. Bu duaların okunmadan önce abdest alınması gerekir. Aynı zamanda 2 ya da 4 rekat nafile namazı kılınması da gerekenler arasındadır. Aşk duaları olarak bilinen duaların okunuşu ise şu şekildedir:

“Allah’ım, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Sen mevcudiyetiyle malum, mahiyetiyle meçhul olan Yüceler Yücesi’sin. Biliyorum ki senin bir kez “Ol!” demenle oldu bütün varlık alemi. Bütün varlıklar, varlıklarını sana borçlular. Sen, istediğini istediğin anda yapmaya güç yetiren yegane kudret sahibisin. Şu garip kulun senden, filancanın beni özleyip hemen araması için duada bulunuyor. Varlığının ve birliğinin hürmetine beni geri çevirme. Beni, içimdeki aşk ateşinin kavurucu yangınıyla baş başa bırakma.”

Bu aşk duası, oldukça etkili bir duadır. Kişiyi terk eden sevgilisi, eşi ya da arkadaşı bu duayı okuduktan sonra geri dönecektir. Duanın kabul olması ise her zaman dediğimiz gibi niyete bağlı olarak samimi bir şekilde okunmasına bağlıdır.

Sevilen Kişinin Aramasında Etkili Olan Aşk Duaları

Duaların gücü herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Duanın açamayacağı kapı yoktur görüşü herkes tarafından kabul görür. Sevilen kişinin aramasında etkili olan aşk duası da oldukça etkili bir duadır. Bu duanın okunuşu:

“Bismillahirrahmanirrahim Allahumme Salli Ala Seyyidine Muhammedin Nüriz-Zati Ve Sırrış- Şerri Fi Cemiıl Esmai Ves-Sıfati Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Sellim.”

Bu duanın güm içerisinde 100 defa okumak gerekir. Okumadan önce de abdest almak şarttır. Böylece duanın etkisi de kısa sürede görülecektir.

Sevilen Kişinin Geri Dönmesi ve Aşık Edilmesi İçin Esmalar

Sevilen kişi eğer seveni terk ettiyse geri döndürmek için dualar ve esmalar bulunur. Esmaların yanı sıra duaların okunması isteneni elde etmek için etkili olmaktadır. Esmaları okumadan önce abdest almak gerekir. Ardından da 99 kere Ya Kafi esması okunması uygun görülür. Bu esma da okunduktan sonra şu şekilde dua edilmelidir:

“Ey varlığı ile bütün varlıkların her ihtiyacına kefil olan ve her haceti vakti vaktine gideren Kâfi. Senin, insanların rızık ihtiyacından tut, aşk ihtiyacına kadar her türlü gereksinimi için kâfi olduğunu ve bunu bizzat kendi Kutsal Kitaplarında belirttiğini biliyorum. Bir kul, sana inanıp sığındıktan ve senin varlığını duyup bildikten sonra, artık hangi kapıya gitme ihtiyacı hisseder ki? Bir kul, senin yüce varlığınla teselli bulduktan sonra başka birine derdini ve sıkıntısını arz edebilir mi hiç? Sen her ihtiyaca cevap veren Kâfi’sin. Ne olur, benim ‘sevdiğinin hemen araması için dua’ talebimi de karşıla. Âmin!”

Bu aşk duası okunduktan sonra hemen 99 kere Ya Şafi esması okunmalıdır. Bu esma da okunduktan sonra şu şekilde duaya devam edilir:

“Ey şifası ile bütün kainatı muazzam bir eczaneye çeviren ve her dertlinin şifasını vererek onu dayanılmaz ıstıraplardan kurtaran Şâfi! Benim gönül derdimi de kendi bereketli şifan ile iyileştir ve aşk acısı çeken kalbimi harika merhemin ile tedavi et. Biliyorum ki senin süreceğin merhem, beni ebediyen acılarımdan kurtaracak ve bana mutlu bir hayatın kapılarını açacaktır. Lütfen, ‘sevdiğinin hemen araması için dua’ adlı bu talebimi dergahından geri çevirme ve beni şifasız bırakma. Âmin!”