Aşk İçin Duha Suresi

/ 12 Aralık 2020 / 4.524 / yorumsuz
Aşk İçin Duha Suresi

Aşk duası sevdiğiniz kişinin size aşık olması okunabilecek duaların en tesirli olanıdır. Bu dua çok tesirli ve etkilidir. Bu nedenle tüm detaylarının bilinmesi ve tam olarak uygulanması gerekmektedir. Çünkü yanlış yapılması istenmeyen sonuçları ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle doğru ve tam olarak yapılması gerekmektedir.

Karşımızdaki kişinin aşık olması için yapılması gereken maddeler için ehil kişilerden yardım alınması en doğru olandır. Bu noktada medyum hocamız sizlere gerekli tüm yolları gösterecek ve sizlerin isteklerini yerine gelsin diye tüm yöntemleri uygulayacaktır.

Alanında uzman medyum hocamız ile birlikte istediğiniz kişinin size yeniden geri gelmesi veya dilediğiniz kişinin size aşık olması için yapılacak tüm işlemleri yaprak kısa sürede dileğinize kavuşabilirsiniz. Burada ehil kişilerden destek alınmasının en büyük amacı duanın tam olarak yapılması gerektiği gibi yapılması ve tesirli olmasının sağlanmasıdır. Ancak ehil olmayan kişilerden alınan destek ya da tek başına yapılan dualar kabul olmayabileceği gibi sıkıntılı sonuçlarda ortaya çıkarabilmektedir.

Tüm bu sebeplerle hangi konuda olursa olsun ehil olan kişilerden destek alınması ilk şartlardan bir tanesidir. Medyum hocamız yılların verdiği tecrübe ve deneyim ile sizlere gerekli tüm işlemleri söyleyecektir. Aynı zamanda merak ettiğiniz tüm konularda sizlere destek olacaktır.

Aşk Duası Yapılış Amacı

Aşk duası yapılma sebebi olarak, terk eden sevgilinin yeniden gelmesi veya sevilen birinin aşık olması olarak gösterilmektedir. Geri getirmek ve aşık etmek için en etkili yolların başında gelen aşk duası ile karşınızdaki insanın kalbinden bir daha çıkmanız mümkün olmayacaktır.

Allah dilediği kimseleri dilediği kimseler ile birlikte eder. Ancak burada kişinin duası Allah katında mühimdir. Kişi duasını gerçekten Allah’tan dileyerek yaparsa Allah ona istediğiniz verecektir. Bu nedenle aşk duası başta olmak üzere tüm dualar yalnız ve yalnız Allah’a yapılmalı ve ne istenecekse sadece ondan istenmelidir. Aşk duası da Allah’a yapılan ve yapılış amacı şu şekilde olan bir duadır.

 • Eskiden beraber olunan ama bir sebepten dolayı ayrılmak zorunda kalınan eski sevgiliyi getirmek için ve yeniden sizleri sevmesi için bu duayı okuyabilirsiniz. Eski sevgiliniz ya da nişanlınız ya da evli olup boşandığınız ya da boşanmak üzere olduğunuz kişiyi yeniden kendinize aşık etmek ve onunla beraber mutlu olmak için bu dua etkili bir yol olacaktır.
 • İlginizi çeken ya da sevdiğiniz birinin size aşık olması ve sizden başka kimseyi sevmemesi için bu duayı okuyabilirsiniz. İş yerinizde ya da okulunuzda sevdiğiniz Allah’tan yanınızda olmasını istediğiniz bir kişiyi Allah’a dua ederek yanınızda görmek için bu dua okunabilir. Ancak tüm dualarda olduğu gibi bu duada da bilinmesi gereken bir husus vardır. Bu husus bir şeyi Allah dilerse olur. Kişi ne kadar çabalarsa çabalasın Allah dilemedikçe o iş olmaz ve olmayacaktır. Bir bahane ortaya çıkar ve o iş olmaz.

Aşk Duası Allah’ın Gücü

Aşk duası ve diğer tüm dualar mutlak suretle Allah’a yapılmalıdır. Çünkü Yaradan bizi bizden daha iyi bilendir ve bizim için hayırlı olanı bir tek o bilir. Aşk duası kabul olması için yine ilk şart Allah’a koşulsuz tevekkül etmek olmalıdır. Allah’a kul olan her insan şunu bilmelidir ki sadece aşk duası konusunda değil, tüm konularda Allah dilerse her şey olur, Allah dilemez ise yaprak dahi koca fırtınalarda kıpırdamaz.

Allah’a tevekkül ve güven mutlak suretle istenilen şeylerin olması için mutlak suretle yapılması gerekmektedir. Bu şartlar ile Rabbimiz dualarımızı kabul edecek ve istediklerimize ulaşabileceğiz. Yine aşk duasının da kabul olması için Yaradan’a el açıp ve istemek en doğru olan yoldur.

Aşk Duası Nasıl Yapılır?

Aşk duası nasıl yapılır sorusu en çok merak edilen soruların başında gelmektedir. Ancak burada öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır. Ehil bir hoca veya medyumdan yardım istemek en doğrusu olacaktır. Bu nedenle medyum hocamız dileğinizin kabul olması için Yaradan nezdinde kabul görecek yolları sizlere iletecek ve sizlere destek olacaktır. Bununla beraber bilinmesi gereken konulardan biri şudur. Pazartesi ve salı günü aşk duasının yapılması için gerekli günlerdir.

 • Aşk duası niyeti edilir. Bu niyet pazartesi ve salı günleri olmak üzere iki gün üst üste yapılmalıdır.
 • Pazartesi günü seher vaktinde uyanılmalı ve sessiz bir yere geçilmeli.
 • Ayakta kıbleye doğru 21 defa Besmele çekilmeli.
 • Bu halde iken aynı zamanda aşk duası ne için yapılacaksa niyet edilmelidir. Niyet esnasında hem içinizdeki niyeti düşünmeli hem de size bu fırsatı ve imkanı veren Allah’ın büyüklüğü ve kudretine tefekkür etmelisiniz.
 • Daha sonra diz çöker pozisyona gelmeli ve 7 kere Duha Suresi’ni okumalısınız.
 • Duha Suresi’ni okurken Allah’ın bizlere verdiği ve vereceği güzellikleri düşünmeli ve tüm ümidin Allah’tan geldiğini düşünmeliyiz.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu mutlaka ama mutlaka ehil birinden yardım almak olduğudur. Çünkü ehil ve uzman kişiler yapılacaklar konusunda tecrübeli ve bilgi sahibidirler. Her konuda olduğu gibi bu konuda da uzman bir hoca veya medyumdan yardım alınması en doğru yol olacaktır.

Duha Suresi Okunuşu ve Anlamı

Aşk Duası için Duha Suresi oldukça önemlidir. Bu nedenle nasıl okunduğunu ve anlamını bilmekte yarar vardır. Duha Suresi Arapça okunuşu şu şekildedir.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke ‘ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Arapça okunuşu bu şekilde olan Duha Suresi Türkçe anlamı ise şu şekildedir.

1.Kuşluk vaktine andolsun,

2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

4.Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7.Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

9.Öyleyse sakın yetimi ezme!

10.Sakın isteyeni azarlama!

11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Duha Suresi Kuran içerisinde geçen tün sureler gibi kıymetli bir suredir ve geliş amacı da bir o kadar Müslümanlar için önemlidir. Hz. Muhammed (S.A.V) müşrikler tarafında üzüntye uğradıkları vakitlerden birinde inen surede Allah’ın kendilerini ne kadar sevdiğini ve koruyup kolladığını, doğduğu günden bu yana Allah’ın himayesinde olduklarını anlatan bir suredir. İnsan oğlu da ne zaman darlığa ve sıkıntıya düşerse düşsün Allah’ın kendisini gördüğünü ve kuluna sahip çıkacağını anlattığı bir suredir.

Duha suresi okunduktan sonra şu dua edilmelidir.

“Allah’ım senden kalbimdeki sıkıntıların çözümünü ve yüreğimdeki ukdenin en güzel şekilde aydınlığa kavuşmasını talep ediyorum, mübarek isimlerinin ve mübarek surelerinin vesilesiyle kapına gelmiş bulunuyorum. Sana içtenlikle iltica eden hiçbir kulunu geri çevirmediğin gibi bana da merhametinin güzelliği ile ihsanlarda ve nimetlerde bulunacağını bilmenin ferahlığı ve sevinci ile dergahı merhametine yönelmiş bulunuyorum. Duha Suresi’nin mukaddes hatırına ve içindeki derin manaların yüzü suyu hürmetine aşk duasını kabule karin eyle. Amin.”

Bu dua da okunduktan sonra üçüncü aşamaya geçilmektedir. Yine burada bilinmesi gereken konuların başında ehil bir insandan yardım alınması olacaktır. Bu noktada medyum hocamız sizlere yardımcı olacak ve ne gerekiyorsa sizlere destek olacaktır.

Ya Vedud Esması

Aşk duası için Ya Vedud Esması da oldukça önemlidir. Duha Suresi okunduktan yapılan duanın ardından Ya Vedud Esması okunmalıdır. Yine gözler açık ve eller semaya açık şekilde 21 kere Ya Vedud Esması okunmalıdır. Bu okuma esnasında yine Allah’ın büyüklüğü ve her canlıya verdiği sevgi duygusunu düşünerek şükretmeliyiz.

Vedud Esması manası kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan manasındadır. Çok fazla fazileti bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken yine ehil bir insandan yardım alınmasıdır. Çünkü bu tür fazileti yüksek esmaların okunması ve sayıları oldukça önem arz etmektedir. Medyum hocamız bu konuda sizlere her türlü desteği verecektir. Ayrıca ne tür hikmetlerinin olduğunu da medyum hocamızdan öğrenebilirsiniz.

Ya Vedud Esması 21 defa okunduktan sonra aşağıdaki dua yapılmalıdır.

“İlahi sana iltica eden kullarının masum arzuları ve güzel düşünceleri senin dergahı izzetinde her daim kabule karin olur, çünkü sen samimiyet içerisinde sana yönelen kullarını daima mutlu ve mesut kılarsın. Senin ilminin derinliği ve merhametinin zenginliği, bütün kullarına türlü türlü güzellikler bağışlamaya ve onları nimetler içerisinde yüzdürmeye kafidir. Ben de merhametinin sonsuzluğuna sığınarak ve senden güzellikler dileyerek aşk duasının dergahı merhametinde kabul edilmesini talep ediyorum. Amin.”

Bu duayı da bitirdikten sonra aşk duası bitmiş olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

 • Bu işlemler pazartesi ve salı günleri yapılmalıdır.
 • Bu duanın yapılması için mutlaka ehil bir hoca veya medyumdan destek alınmalıdır. Çünkü dua esnasında yapılacak bazı özel hususlar bulunmaktadır ve bu hususlar sadece ehil olan kişiler tarafından sizlere aktarılacaktır.
 • Verilen sayılara ve ritüellere mutlaka dikkat edilmelidir. Bir konu aksatıldığı takdirde aşk duası olmayabilir.
 • Tüm her şeyden önce istenecek ne ise Allah’tan isteneceğini ve O dilerse olmayacak şeylerin bile olacağını bilerek bu duayı yapmaktır.

Uzman Ellerden Destek Almak

Aşk duası başta olmak üzere tüm bu tür konularda mutlaka uzman ve ehil kişilerden destek alınmalıdır. Çünkü ehil olmayan kişilerden alınmayan destek duanın kabul olmamasını sağlayacaktır. Bu nedenle ehil ola kişilerden hoca veya medyumlardan destek almak gerekmektedir.

Medyum hocamız bu konuda sizlere gereken tüm yardımı yapacaktır. Aşk duası nasıl yapılır sorusu başta olmak üzere birçok konuda sizlere yardımcı olacaktır. Bu nedenle aklınızda bulunan tüm konuları medyum hocamıza iletebilir ve istediğiniz duadan Allah’ın izniyle sonuç alabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Medyum hocamız ile irtibata geçmek ve onun yardımından yararlanmak. Geri kalan tüm işlemler medyum hocamız tarafından sizlere aktarılacaktır.

Yine belirtmekte fayda vardır. Çünkü ehil ve uzman olmayan kişilerden alınacak yardımlar ya da tek başına yapılacak işlemler sonuç vermeyebileceği gibi kişi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken konu ehil ve uzman bir medyum ya da hocadan mutlaka destek alınmalıdır. Bu nedenle medyum hocamız ile irtibata geçebilir ve aşk büyüsü hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz

Yorum yaz