Büyü Eşyaları

/ 15 Aralık 2020 / 2.386 / yorumsuz
Büyü Eşyaları

Büyüler yapılırken, yapılan büyünün durumuna göre büyü eşyaları kullanılmaktadır. Her büyü için farklı malzemeler bir araya getirilmekte ve yapımı sağlanmaktadır. Çok fazla kullanımı görülen eşya bulunmaktadır. Bunlar büyü çeşidine göre farklılık gösterdiğinden dolayı tek bir eşya saymak anlamsız olacaktır. Bu eşyaların temin edilerek yapılacak olan büyünün tamamlanması sağlanmalıdır. Yapılan büyünün etkinliğinin tam olarak hayata geçmesi için bu eşyaların bir araya getirilmesi önemlidir.

Bu nedenle de yapılan tüm büyüler için büyü eşyaları ile etkinlik sağlamak önemli bir adımdır. Her ne nedenle yapılırsa yapılsın tutmasını isteriz. Dolayısıyla yapılacak olan büyünün tutması için de tamamlanması gereklidir. Eksik kalacak olan malzemeler olduğunda büyünün tutmama olasılığı yüksektir. Aynı zamanda usta medyumlarca yapılacak olan bu büyüler eksik kalmaması sağlanacak ve sizden bazı büyü eşyaları istenecektir.

Büyü Yapma Aşamasında Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Büyü yapılırken kullanılan malzemeler nelerdir dendiğinde bunun tek bir cevabı bulunmamaktadır. Büyü eşyaları bu sorunun cevabı olarak verilebilir. Bunun nedeni de yapılan büyü ne için yapılacaksa ona uygun olan malzemelerin olduğundandır. Yapılacak olan büyü tam olarak belirtildikten sonra bu malzemeler belirlenmektedir. Belirlenen malzemeler neticesinde büyü işlemi tamamlanmalıdır. Tamamlanan eşyalar ile birlikte büyü yapılmaya başlanır.

Büyü yapımında kullanılan eşyalar arasında genel olarak hayvanlar bulunmaktadır. Canlı ya da ölü hayvan kullanımı görülmektedir. Bedenlerinin kullanılmasının yanı sıra vücut parçalarının da kullanımı görülmektedir. Yine aynı şekilde kullanımı yaygın olan eşyalardan bitkiler de sayılabilmektedir. Bu da yine yapılacak olan büyünün niteliğine göre belirlenecek olan bitkiler olmaktadır.

Aynı zamanda bir kişi üzerine yapılacak olan bir büyüyse kişisel eşyaları kullanılabilmektedir. Birçok değişken malzeme kullanılmaktadır. Kullanılacak olan malzemeler büyünün tamamlanmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla tamamlanan büyü etkisini çok daha hızlı göstermektedir. Bu konuda uzman medyumlar tarafından destek almak çok daha faydalı olacaktır.

Büyü Yapılırken Hayvanların Kullanılması

Büyüde hayvan kullanılmasını gerektiren büyüler arasında bağlama büyüsü ve aşk büyüsü yer almaktadır. Kanat ve belli başlık organları kullanılabilmektedir. Hayvanlardan alınan parçalarla yapılan büyüler genel olarak en etkili büyüler olarak bilinmektedir. bu nedenle de genel anlamda aşk ve bağlanma büyüsü yapımında başvurulmaktadır.

Bazı büyü türlerinde de domuz uzuvları ve yağı kullanılmaktadır. Bu tarz büyülerde geri dönüşü olmayan büyüler yapılmaktadır. Domuz kullanılan büyüler huzursuzluk ve kaos olan büyüler için yapılmaktadır. Yine bu tarz büyülerde uzman kişiler tarafından yapılması önemlidir. Yanlış yapılacak olan büyüler farklı sonuçlara neden olmaktadır. Bu da istenilen bir durum olmaktan çıkmaktadır. Doğru bir şekilde yapılacak olan büyü etkisini kısa sürede gösterecektir.

Büyü Yaparken İnsan Kullanılması

Büyü yaparken insan kullanılması adımında uygulanacak büyü çeşidine göre yine ölmüş ya da hayatta olan insandan eşyalar alınabilmektedir. Bu eşyalarla yapılacak olan büyüler genel olarak bağlanma büyüleri için kullanılabilmektedir. Sevdiğiniz insanın size bağlanması için yapılan bu büyülerde özellikle eşya temini önemlidir.

Papaz büyüsü olarak yapılan aşk ve bağlanma büyüsünde genel olarak bilinen kadının adet kanı olmaktadır. Bunun dışında daha çok saç teli ya da tırnağı olabilmektedir. Bu örneklerle birlikte istediğiniz kişi için bir büyü yaptırılabilmektedir.

Canlı insanlardan alınacak olan örneklerin dışında ölü insanlardan alınacak malzemeler ile yapılacak olan büyülerde mevcuttur. Bu eşyalar arasından ölenin kefen bezinden alınacak olan bir parça bez ya da ölünün bir kemiği ya da bir parçası gerekmektedir. Bu eşyalarında eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Tam olarak temin edilen eşyaların ardından yapılacak olan büyü etkisini hızlı bir şekilde gösterecektir. İşin uzmanı olan medyumlar tarafından yapılacak olan bu büyüler ile birlikte etkili bir büyü yapılabilmektedir. Bu yapılan büyüler en kısa ve en etkili şekilde istenilen etkiyi gösterecektir.

Büyüde Kullanılan Madenler Nelerdir?

Büyü yapılırken kullanılan eşyalar arasında bazı madenlerde yer almaktadır. Çok sık görülmese de kullanıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında yer alanlar ise bakır, cıva, demir, kurşun ve gümüş gibi madenlerdir. Yine bu madenler her büyü de kullanılmamaktadır. Yapılacak olan büyünün niteliğine göre hangisinin kullanılacağı seçilmektedir. Kısa sürede bir etki göstermesini istediğiniz büyü için kullanım sağlanabilmektedir.

Madenlerle yapılacak olan büyü için içerisine bazı değerli taşlardan da ekleme yapıldığı bilineneler arasındadır. Genel olarak bu taşların başında ametist gelmektedir. Arkasından da gelen taşlara bakıldığında akik ve kuvars taşları da bulunmaktadır. Enerjilerinin yüksek olması nedeniyle daha çok tercih edilmektedirler. Bu nedenle de özellikle aşk ve bağlama büyülerinde kullanılmaları önemlidir.

Büyü Yapımında Kullanılan Çizgiler

Büyü yapımında kullanılan çizgiler diye bakıldığında karşımıza birçok açıklama çıkmaktadır. Büyüde kullanılan malzemelerin dışında bu çizgi ve harflerde bir arada kullanılmaktadır. Kullanılan bu çizgilerin hepsinin belli bir anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle de büyünün yapım aşamasında nasıl bir büyü yapılacaksa ona göre bir işlem yapılması gerektiği belirlenmektedir.

Belirtilenler arasında yapılan şekillerden daire şeklinde olanları öz ruhu temsilen yapıldığı bilinmektedir. Kullanılan artı işaretinin de insan bedenini simgelemektedir. Değişikliği anlatan çizgiler ise ters üçgen şeklinde olan çizgilerdir. Bunun tam tersi olan üçgen şekli ise normal çizilmiş olan üçgenlerdir.

Bu tarz çizgilerin kullanıldığı büyüler genel olarak bazı anlamlarla birleştirildiğinde ayırma büyüsü olarak kullanılabildiği gibi uygulama şekline bağlı olarak bağlanma büyüsü için de kullanılabilmektedir.  Yapılan çizgilerle şekiller göz önüne alındığında ayetlerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan ayetler ile birlikte büyünün etkinliği sağlanmaktadır. Yapılacak olan büyünün etkisine göre bir belirleme sağlanmaktadır.

Büyüde Kullanılan Harfler ve Anlamları Nelerdir?

Büyü yapımında bazen kullanılan harflerde değişiklik göstermektedir. Bun nedeni de yapılan büyünün etkinliğinden kaynaklanmaktadır. Ne için yapılacak olduğu önemlidir. Özellikle vefk yapımında kullanılan harflere bakıldığında dışarıdan anlamsız gibi gelebilmektedir. Fakat bu işi yapan uzman medyumlar tarafından yapılması yapılacak büyünün etkinliğini ortaya koymaktadır.

Yapılacak olan büyülerin niteliğine göre bir yapım sağlanmakta ve bu yapımlar için daha farklı şekillerde işlemler uygulanmaktadır. Kişiden kişiye ve yapılan büyüye göre farklı şekilleri bulunmaktadır. Kullanılan cümleler ile büyü ne için yapılmışsa onun etkisini göstermesi sağlanmaktadır. İşin ehli olan medyumlarca yapılması bu nedenle önemlidir.

Büyü yapımında harfler bir taş ya da eşya üzerine yapılması büyünün daha da etkili olması sağlanmaktadır. Harflerle yapılan vefkler göz önüne alındığında büyü ve sirayet eden kötü enerjilerden kurtulmak için yapıldığı da bilinmektedir. Yararlanılan ilim nedeniyle bu konuda yetkili ve uzman medyumların yapması önemlidir. Sadece büyü için değil herkes kendisi için bir vefk yaptırabilmektedir.

Büyüde Kullanılan Malzemeler Neden Önemlidir?

Büyüde kullanılan malzemeler çok çok önem arz etmektedir. Bunu nedeni başta da belirtildiği gibi yapımı sağlandığında etkisinin çok hızlı bir şekilde gösterilmesi içindir. Özellikle aşık etme ve bağlama için yapılacaksa malzemeler ciddi bir önem teşkil etmektedir. Yapılacak olan büyünün çeşidine göre farklı malzemeler kullanılmaktadır. Çok daha etili olması için bu malzemelerin kullanılması ve temin edilmesi gerekmektedir.

Hayvanların ya da bir parçalarının kullanımını genel olarak kara büyü denen büyüler oluşturmak için kullanılmaktadır. Yine yukarıda da bahsedildiği üzere farklı objelerde büyü yapımında kullanılmaktadır. Bunların arasında enerjisi yüksek olan taşlardan olan ametist ve kuvars gibi taşlar tercih edilmektedir. Uzman medyumlar tarafından yapılacak olan büyülerde hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bilgi verilmektedir.

Büyü Yaptırılmak İstendiğinde Medyumlarla Nasıl Bir Görüşme Sağlanır?

Büyü yaptırılmak istendiğinde bu işin uzmanı kişilerle görüşmek faydalı olacaktır. Bu nedenle yaptırılacak olan büyü için bu konuda görüşmek ve bilgi almak en doğru yol olmaktadır. Tercih ettiğiniz bir medyuma gitmeli ve bu konuda bilgi almalısınız. Tutmasını istediğiniz büyü ne şekil bir büyü ise ona göre bir hazırlık yapılmakta ve kullanılacak olan malzemeler belirlenmektedir.

Medyumlar arasında büyü yapımında farklılıklar görülebilmektedir. Bu nedenle de işinde ehli olan medyumlar tercih edilmelidir. Genel olarak somut objeler kullanılarak büyüler yapılmaktadır. Yapılan büyüleri n çok daha çabuk ve etkili bir şekilde olması için bu konuda onların söylediklerine uyum sağlamak gereklidir.

Medyum araştırması yapılırken konusunda uzman olanlarla görüşmek çok daha önemlidir. Deneyimli olması yapılacak olan büyünün etkinliği açısından önemlidir. Tecrübeli olmaları etkinliğin artması ya da büyünün tutması anlamında oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Uygulanan Yöntemler Nasıl Olmalıdır?

Büyü yapılırken uygulanan teknikler nelerdir diye bakıldığında bu konuda tek bir cevap bulunmamaktadır. Yapılacak olan büyünün çeşidine göre uygulanacak olan teknikler farklılık göstermektedir. Bunun nedeni yapılması planlanan büyünün ne için yapılacağından kaynaklı olmaktadır. Amaca uygun yapılacak olan büyüler genel olarak kişiye özel olduğundan tekniklerde farklılık göstermektedir.

Uygulanan yöntemler arasında kullanılan malzemelere uygun yöntemler bulunduğu da bilinmektedir. aynı zamanda yapılacak olan büyü her ne için olursa olsun okunacak olan dua ve yapılacak olan vakitlerde farklıdır. Bu nedenle her büyü için gittiğinizde farklı metotlara şahit olabilirsiniz. Bazıları sadece çizgi ve harflerle yapılabildiği gibi malzeme kullanılan büyülerde oldukça yaygındır.

Büyü Bozulurken Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Büyü bozulurken kullanılan malzemeler nelerdir diye bakıldığında bu yapılan büyünün niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. Nasıl yapım aşamasında farklı metotlar uygulanıyorsa bozumu aşamasında da farklı metotlar uygulanmaktadır. Bundan dolayı uzman medyumlarca uygulanacak olan metotlarda farklılık gösterecektir.

Büyü yaparken kullanılan malzemeler göz önüne alındığında büyü bozulurken de malzeme kullanıldığı göz önüne alınmalıdır. Burada da yine büyü bozumu işlemi yapılırken kullanılacak olan malzemelerin eksiksiz bir şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Çünkü etkili bir büyü yine etkili yöntemlerle ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için de mutlaka gerekli olan malzemeler ile işlem yapılmalıdır.

Malzemeler kullanılabildiği gibi yine yapımında çizgi ve harfler de bozum aşamasında kullanılabilmektedir. Bunun için yapılan büyünün niteliği anlaşılmalı ve bu konuda ne uygulanacaksa ona göre bir işlem yapılmalıdır. Aynı zamanda kullanılacak olan malzemeler çok fazla çeşit olmaktadır. Tıpkı yapımında olduğu gibi bozum aşamasında da o şekilde olabilmektedir.

Yapılan büyülerin bozulması aşamasında en başta hayvan ve bitkisel yağlar başta gelmektedir. Yapımında olduğu gibi kişilere ait örneklerde kullanılabilmektedir. Bunlar genelde saç teli, tırnak, takı, eşya ve kan örnekleri olabilmektedir. Bunlar da büyünün bozulmasında etkili olan malzemelerdir.

Bazı durumlarda da seçilecek duaların okunması yine büyülerin bozulmasında etkili bir yol olarak görünmektedir. Medyumların bu konuda size verecek oldukları duaların okunması ve tam anlamıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu duaların başında Rahman suresi, Ayet-el Kürsi ve Abesse suresi gelmektedir. Bunların büyü bozma işleminde  kaçar defa ve hangi saatlerde okunması gerektiği uzman olan medyum tarafından size bildirilecektir. Bozma işlemi esasında uygulanacak olan yöntemlerin dışında bu duaların okunması da gerekmektedir.