Büyü

/ 15 Aralık 2020 / 543 / yorumsuz
Büyü

Büyü, genellikle insanlığın varoluşundan bu yana, geçmişten günümüze genel ve birçok etkileri barındırıyor olan çeşitli şekillerde uygulanan ve birçok yöntemle bir öğretidir. Sihir yapan kişiler ve medyumlar da büyüleri yapan kişilerdir. Büyücüler genellikle kendilerine maddi ve manevi çıkar sağlamayı amaçlayan kimseler olarak son dönemlerde gündeme gelmektedirler. Doğru kişilere ulaşabilmek oldukça zordur. Tüm dinlerin yasakladığı kötü niyetli yöntemlerdir. Zaten sihrin yapılma amacı çoğu zaman kötü amaçlıdır.

Çoğu zaman medyum olarak bilinen bu kişiler bazı sihirlerin iyi niyet taşıyarak yapılmasının zararsız olduğundan bahsetseler de başka bir kişinin iradesini etkileyecek şeklide işlemler yapılmasının doğruluğu da tartışmaya açık bir konudur. Sihir gibi büyü gibi kişilerin amaçları ve istekleri doğrultusunda yönetebildikleri için karanlık güçlerden aldıkları yardımla gerçekleşen doğaüstü olaylardır. Bazen de din ile büyü arasında benzerlik kuran görüşler olmuştur. Bunun ikin de 2 farklı yaklaşım vardır. Bunlardan ilki dinin her şeye gücü bir varlığa yöneltilmesidir büyünün ise tabiattaki bir güce doğaüstü olaylara yönelmesidir.

Büyü Çeşitleri ve Etkileri 

Din büyük bir cemaate sahiptir büyünün ise tek tek müşterisi vardır. Dindeki temel dua ibadet büyü de yoktur. Bu yüzden din ile büyünün çok farklı olduğu açıkça ortadadır. Pek çok büyü çeşidi olsa da çeşitleri açısından da pek çok farklılıklar gösterse de altı başlık altında toplamak mümkündür. Aslında büyünün çeşitlendirmesinde daha çok yapılış amaçlarına bir sınıflandırmadan bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki ak büyüdür. Ak büyünün daha çok koruyucu büyü olduğuna inanılır.

Genel olarak bir kişinin ya da toplumun iyiliği için yapılan büyüler olduğu düşünülmektedir. Yani iyi niyetle yapılan büyülere ak büyü denmektedir. Ancak teknik olarak büyü tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bunun dışında kuraklık, yaralanma, mal ve mülkün zarara uğraması, hastalık, çocuklara ve lohusa kadınlara zarar veren şeylerden korunma amacıyla ya da bu gibi felaketler yaşanmadan önce korunma amacıyla yapılan büyülerdir. Bu büyü çeşidinde din adamları dini metinlerden yararlanmaktadırlar. Yani koruyucu büyülere ak büyü denmektedir. İkincisi ise kara büyüdür.

Kara Büyüler 

Kara büyü ak büyünün aksine birine zarar vermek amacıyla kötü niyetle yapılan büyülerdir. Sevgilileri birbirinden ayırmak, evli insanların ilişkilerini bozarak boşanmalarını sağlamak, hasta etmek, sakat bırakmak hatta kişinin ölümüne sebep olmak için kara büyülere başvurulurlar. Bütün bu istekler de yapılan kara büyüler de dini ilkelere aykırı olmakla beraber kara büyüyü yapanlar dini metinleri ve hatta bazı kutsal değerleri kara büyüye alet etmekten çekinmezler. Uygulama olarak temas yolu denilen karanlık güçlerden cinlerden yardım alındığı onlarla anlaşma yapıldığı düşünülmektedir. Üçüncüsü aktif büyüdür.

Aktif büyü yapan kişiler tabiat olaylarını yönetim ve denetim altına aldıklarını düşünürler, kendi iradelerinin çok güçlü olduğunu savunarak doğa olaylarını yönettiklerine inanırlar. Para psikolojik bir hayatları olduklarını varsayarak uygulama yöntemlerinde ise bazı sözleri tekerleme, dua, beddua ile büyüyü hazırlamak için elverişli durumlar meydana getirdiklerini düşünürler.

Sihir ve Büyü İlişkisi Nedir?

Sihir tabiattaki güce yönelen doğaüstü olaylardır. Bu tip olayların oldukça farklı şekillerde gerçekleşmesi ya da gerçekleşiyor gibi görülmesi gibi bir durum da ortaya çıkması mümkündür. Para normal olaylar da diyebiliriz. Çünkü büyü yapıldıktan sonra ortaya çıkma şekli para normal doğaüstü olaylar şeklinde görülmektedir. Bu aşk büyüsü de olsa başka birinin yerinde olma isteğiyle yapılmış örneğin bir çiftin ayrılması da olması da olsa ya da çok daha kötü niyetlerle sevilmeyen, istenmeyen birinin hastalanması ile ilgili başına oldukça kötü olayların gelmesiyle de sonuçlansa her ihtimalde de para normal olarak ortaya çıkmaktadır. İkisi de aynı anlamı barındırması nedeniyle halk arasında kültür ve söylem farklılıkları sonucuyla aynı anlam ama farklı isim ile ayrılmışlardır.

Sihir yapılması sonucu ortaya çıkan sonuçlar aniden gelişir. Ani olarak yaşanılan bu durum, olay ya da hadiseler tam tersi yönünde dönmeye başlayarak gerçekleşir. Anadolu bölgesinde bugün dahi sırrı çözülmemiş ya da çözülemeyen birçok doğaüstü olay yaşanmıştır. Toplum bunlara bağlı olarak etkisiyle gerçekleştiğini düşünür. Hatta hemen hemen kişiler toplumdaki bazı büyücü ve medyumlar ile etkileşim halinde olarak açıkça yardım istemesiyle devam eden olaylar yaşayarak durumu normalleştirme eğilimine odaklanmaktadırlar. Yaşanan olaylar çoğu zaman küçük bir topluluk arasında yaşandığından o toplumda yaşayan herkes kulaktan dolma bilgilerle de olsa bu tip belki de kulak dolguluğu ile var olan duaların etkisinde yaşanan olayları ve bunların sağlamış olduğu etkileşim ile hareket eden kişilerin varlığına inanmaktadırlar.

Büyü Doğaüstü Bir Olay Mıdır?

Büyüler genel olarak soyut kavramların somutlaştırılması ile nitelendirilerek sihir ya da büyü olarak değerlendirilir ve halk arasında sıklıkla uygulanabilmektedir. İster inanalım ister inanmayalım toplumda örnekleri verilebilecek açıklanamamış birçok doğaüstü olay yaşanıldığına inanan insanların varlığı oldukça çoktur. Yani buradan da anlaşılacağı üzere büyülerin sadece insanlara değil mekânlara yapılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir. Mekânların nasıl büyülendiği nasıl metotlar kullanıldığı bilinmez ancak bugün bile büyülü olduğuna inanılan birçok mekân vardır. Hatta bu tarz terkedilmiş bir köşkte perilerin yaşadığını düşünülmektedir. Ya da bazı mekânlara.

Büyülü Mekânlar

Büyülü mekânlar varlıkları ve şehir efsaneleri gibi kulaktan dolma söylentilerin toplumda fazlaca yer ediniyor olması sebebiyle, kişilerce rağbet gördüğü oldukça net bir durumdur. Böylesi mekânların kişilerin isteklerine talep olması ve beklentilerinin karşılanması anlamı taşıyor olması gibi birçok detay bulundurmaktadır. Medyumlar ve büyücülerin sihirleri bozmak için başvurulan kişiler olduğu kadar aslında büyü yaparak insanların paralarını ve umut ettiklerini de suiistimal eden kişilerdir. Bu kişilerin insanlar üzerine büyüler yapıldığı kadar mekânlara da büyüler yaptıkları düşünülmektedir. Örneğin bir ailenin huzursuz olması evlerine ya da bir insanın işlerin yolunda gitmemesi için işyerlerine büyü yapıldığı da genel olarak toplumda bilinenleridir.

Büyü Hakkında Yaşanmış Olaylar

Anadolu bazı mekânlarda sihirli olayların yaşandığı çokça bilinmektedir. Birçoğu haberlere konu olmakta ve gazeteciler bu mekânlara giderek araştırma yapmaktadırlar. Her ne kadar doğruluğu kesin olmamak ile birlikte bu tip olayların yaşanmışlıkları olduğu söylenmekte ve inanılmaktadır. Doğaüstü olaylar kategorisi ile değerlendirilen ve inanılan olaylar silsilesinin varlığı belirli çevrelerce kabul edilebilmektedir. Bu mekânlar çoğunlukla mezarlık, türbe, köy gibi mekânlar olmaktadır. Büyü hakkında yaşanmış olaylar konusunda çevremizden bazı hikâyeler duymamız mümkün. Özellikle eski yaşam yerleri ya da köy gibi yerleşim yerlerinde büyüler ile ilgili çok daha fazla hikâye duymamız mümkün. Büyü yapılması için cinler ile iletişime geçilmesi gerektiği için aslında cinleri yaşamış olduğumuz ortamlarda da serbest bırakmış oluruz.

Büyü Yapılan Mekanlar ve Etkileri

Özellikle köy gibi ortamlarda yaygın olmasının sebebi ise köy yerlerindeki yerleşim düzeni ve yaşam şekli ile ilgilidir. Örneğin köy yerlerinde çöpler belediyeler tarafından düzenli olarak toplanmaz ve cinler çöplü ortamlarda olmaktan hoşlanırlar. Tabi bunda köyde yaşayanların büyü ya da benzeri olgular ile fazlasıyla uğraşmasının da etkisi oldukça fazladır. Özellikle Anadolu’da büyü ya da büyücülük konusunda adını sıkça duyduğumuz birden çok köy vardır. Hatta bu köyler zamanla büyü ve büyü yapanlardan dolayı terk edilmiş köyler haline gelmişlerdir.

Geçmiş zamanlarda bu tip büyü olaylarının köylerde yaşanması şehirlerde büyü ya da büyücülük ile uğraşılmadığı anlamına gelmiyor. Fakat büyü ayini cinlerle ortak yürütülen çalışmaların sonucu olduğu için cinler büyü yapan ya da üzerine büyü yapılan kişinin olduğu ortama misafir olur ve orada da yaşamaya başlar. Köylerde tuvaletlerin de dışarda olması cinler için özellikle sevilen mekânlardan olması konusunda önemli bir nedendir. Cinler tuvalet ve banyo gibi yerlerde olmaktan da fazlasıyla hoşlanırlar. Bir kişi üzerine büyü yapıldıysa ve bu kişi köyde yaşayan bir bireyse özellikle de dışarıda olan tuvalet için yalnız hareket etmek durumunda olduğundan cinler rahatlıkla manipüle ederek yapılmış olan büyü için görevini yerine getirir. Aynı zamanda büyü yapılması durumunda yine cinler ile iş birliği söz konusu olduğundan dolayı yine köy yerlerinde ahır gibi alanlar cinlerin varlıklarını sürdürmeleri için ideal mekânlardır. Bu gibi sebeplerden dolayı bazı mekânlar daha yoğun şekilde büyünün hissedildiği ve çoğu zaman zarar verdiği alanlar olabilir. Büyü ne sebeple yapılırsa yapılsın temelinde cinler ile iletişim kurmak vardır.

Cinler ise her zaman yardım etmezler. Hatta bazı durumlarda yardım ediyor gibi görülüyor olsalar da insanlara psikolojik ve ruhsal zararlar verebilirler. Özellikle büyü bir bireye değil de bir hane üzerine yapıldıysa evde yaşayan herkesi etkiler. Ev içerisinde huzursuzluk, aile bireyleri arasında anlaşmazlıklar gibi sıkıntılar baş gösterebilir.

Muska Büyü Yapmak ve Büyü Bozmak 

Büyü, her durumda kötülük getirmeyebilir de. Bazı durumlarda büyü araları açılmış çiftler için ya da eşler için de yapılabilir. Bu duruma da bağlama büyüsü ya da gideni geri getirme büyüsü denir. Fakat büyü çok dikkatli olunması gereken bir konudur. Öncelikle büyü yapacak kişinin doğuştan gelen bazı psişik yeteneklere sahip olması gerekir. Sonrasında da kendisini bazı gizli ilimler ve farklı konularda geliştirmesi gerekmektedir. Özellikle büyü yapmak konusunda günümüzde çok sayıda dolandırıcılık yapılmaktadır. Büyü yaptırmak isteyen insanların umutsuz ve zor durumdaki hallerinden yararlanarak kişilerin iyi niyetlerini suiistimal ederek maddi kazanç elde etmek adına çok sayıda medyumluk iddiasında bulunan kişiler vardır. Yalnızca büyü yaptırmak değil büyü bozdurmak da özenli ve önemli bilgi ve yeteneklere. Sahip olmayı gerektirmektedir. İyi bir medyum belli başlı özellikleri ve yaklaşımları ile diğer sözde medyumlardan ayırt edilebilir. Büyü yapan ya da büyü yapan çok sayıda medyumun kullandığı en önemli materyallerden biri de muskadır.

Muska büyü yapmak ve büyü bozmak konularında kişilerin en çok dolandırıldığı konulardır. Çünkü iyi bir medyum iyi seviyede Arapça ve Osmanlıca dillerini biliyor ve yazabiliyor olmalıdır. Muska içerisine yazılacak olan duaları ve ayetleri yanlış yazmak ve yanlış uygulamalar yapmak tehlikeli sonuçlara da yol açabilir. Tabi bazı sözde medyumlar da muska yazdıklarını iddia etmektedirler, fakat bu medyumlar muskaların içerisine anlamlı olmayan yazılar yazarlar ya da bilgisayardan alacakları çıktıları kullanırlar. Muska yapmanın en önemli şartı muskanın büyü yapan ya da büyü bozan medyum tarafından elle yazılmış olmasını gerektirmektedir.

Bu tarz kötü eylemlerden kişiyi koruyabilecek en önemli konu ise Kur’an ı Kerim ayetleri ve sureleridir. Fakat büyüye maruz kalmış kişiye cinler de müdahalede bulundukları için üzerinde büyü olan kişi duaları okumakta zorlanabilir. Çünkü büyüye maruz kalması sebebiyle cinler bu kişiyi ruhsal ve psikolojik açıdan manipüle edebilir ve dua okumasına ya da herhangi bir şekilde inanç sistemi içerisindeki uygulamalardan uzak kalmasını sağlar.