Bakır Levha Büyüsü Nasıl Yapılır?

/ 21 Aralık 2020 / 9.802 / yorumsuz
Bakır Levha Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kavuşmak için yapılan büyülerden biri olan bakır levha büyüsü yapmak isteyen kişilerin araştırdığı bir konu olan bakır levha büyüsü nasıl yapılır sorusuna cevap bulmak çok kolaydır. Bu büyü konusunda çok iyi olan medyum hocaların bakır bir levha üzerine çeşitli yazılar yazarak ve dualar okuyarak yaptığı bir işlemdir. Büyü işlemlerinin yapılması için gerekli eşyalar toplandıktan sonra büyüyü hazırlamaya başlanabilir. Büyü yapıldıktan sonra işleme konur ve gerekli sonuçların ortaya çıkması beklenir.

Bazı medyum hocalar bakır levha büyüsünü farklı şekillerde yapabilir. Çünkü büyüyü yapan kişilerin farklı özellikleri vardır ve bu özellikler medyumların büyüyü yapma şekillerine de yansıyabilir. Bu yüzden farklı bir şekilde yapılan büyüye rast gelindiğinde tereddüt etmemek lazım. Kimi medyum bakırın üzerine boyayla yazılar yazarken kimisi de adet kanıyla yazabilir. Ya da pek çok medyum kabartmalar ile istenilen yazıları ve duaları bakıra işlemektedir. Büyü yapan kişilerin duruma bu şekilde bakmaları sağlıklı bir yaklaşım olmakla beraber en etkili şekli tercih etmeleri gerekir.

Bakır Levha Büyüsü Ne İçin Yapılır?

Bakır levha büyüsü birçok amaçla yapılabilir. Esasında ak bir büyü olan ve bağlama büyüsü gibi işlevi olan bakır levha büyüsünün yapıldığı alanlar oldukça geniştir. Bu alanları şu şekilde sıralamak doğru olacaktır. Evvela bu büyü aralarında sorun olan kişiler arasında ki problemleri kaldırmak için yapılabilir. Bunun yanında ayrılan sevgililerin yeniden bir araya gelmesini sağlar. Evi terk eden eşlerin tekrar yuvalarına dönmeleri içinde başvurulacak bir yoldur. Bu büyünün temel işlevlerine baktığımızda gidenin geri geldiği, ayrılanların kavuştuğu yada herhangi bir konuya soğuk ve uzak davranan kişilerin bu düşüncelerinden vazgeçtiğini sağladığı görülebilir.

Beşeri bir varlık olan insan soyunu sürdürmek için evlenir. Ancak günümüzde birçok insan evliliğe ve çocuk yapmaya sıcak bakmaz. Böyle düşünen insanları bu düşüncelerinden vazgeçirmek için bakır levha büyüsü gönül rahatlığıyla yapılabilir. Çünkü evlilik kutsal bir çatışır ve o çatının altına giren herkes huzur bulur. İyi niyetle yapılan büyüler kuvvetli ve hızlı bir şekilde tutmaktadır. Bu büyünün kısa sürede etkilerini göstermesinin en önemli sebebi iyi niyet için yapılmasıdır. Birçok insan dünya huzurunu bu büyüler sayesinde bulmaktadır.

Bakır Levha Büyüsü Kimlere Yapılır?

Bakır levha büyüsünün amacı insanları iyi olacak şekilde bir araya getirmektedir. Bu nedenle arası bozulan kişiler için bu büyüyü yapmak yerinde olacaktır. Büyünün doğru zamanda doğru kişiye yapılması gerekir. Büyünün yapılması için kişilerin aralarının bozulmuş ya da ayrılmış olmaları gerekmektedir. Evlilikleri ve ya sevgilileri çok iyi olan kişilere büyüyü yapmak saçma olacak ve büyü hiçbir işe yaramayacaktır. Büyünün yapılması için mutlaka ortada bir problem olmalıdır. Ortada çözüm gerektiren bir sorun yoksa büyü yapmamak gerekir. Çünkü büyünün bu sefer ters tepme ihtimali vardır.

Bakır levha büyüsü yapılan kişilerin büyüden haberlerinin olmasına gerek yoktur. Bu büyüde önemli olan bir nokta ise çok uzakta olan kişilere dahi yapılabilir olmasıdır. Uzakta olan sevdiğine kavuşmak isteyen kişiler bu büyüyü yapabilirler. Çünkü daha önce yapılan büyüler gösteriyor ki, bu büyü yapıldıktan sonra çok uzakta olan kişinin sevdiği için geri döndüğü görülmüştür. Büyünün yapılabildiği bir diğer grup ise sevgisine karşılık bulamayan kişileri de kavuşturduğudur. Bir türlü sevgisine karşılık bulamayan birçok insan bu büyüden sonra sevgisine karşılık bulup istediğine kavuşmuştur.

Bakır Levha Büyüsünü Kim Yapar?

Büyü geçmişten gelen köklü bir metafiziksel olaydır. Bu nedenle büyünün nerede, nasıl ve kim tarafından yapıldığı önemlidir. Büyünün tarihi geçmişi incelendiğinde neredeyse yeryüzünde yaşamış bütün milletler arasında yapıldığı görülür. Hatta çok eski pek çok dinin temelini büyü oluşturmaktadır. Büyünün gücü o kadar fazladır ki tarih boyunca komutanların savaş kazanmasına ve kaybetmesine dahi sebep olmuştur. Bu yüzden büyü çok etkili bir işlemdir ve normal insanlar tarafından yapılması imkansızdır. Bakır levha büyüsü yüksek etkileri olan bir büyü olduğu için mutlaka konusunda uzmanlaşmış medyum hocalar tarafından yapılmalıdır.

Geçmişten günümüze olağanüstü yeteneklere sahip kişiler tarafından büyüler yapılarak dünyanın gidişatı değiştirilmiştir. Bu nedenle büyüleri sıradan insanların yapması imkansızdır. Bir büyü yaptırılacaksa mutlaka kendini iyi yetiştirmiş bir medyum hocaya başvurulmalıdır. Çünkü medyum hocalar özel yetenekleri sayesinde başka varlıklarla iletişime geçerek büyü yapılan kişinin zihnine hükmeder. Böylelikle medyum hocanın yetenekleri sayesinde büyü yapılan kişinin düşünceleri değişmeye başlar ve istenilen şekle girer. Bakır levha büyüsü yaptıracak kişi kesin sonuçlar için işte tam da bu yüzden konusunda en iyi medyum hocayı araştırıp bulması gerekir.

Bakır Levha Büyüsünde Önemli Yerler

Büyülerin istenildiği şekilde tutulması için yapılması gerekenler bazı hususlar vardır. Bu durumlara uyulduğu takdirde büyü kısa bir sürede istenilen sonucu verir. Medyum hocanın büyü hakkında verdiği duaları ve tılsımlı sözleri zamanında ve yerinde okunması, uygulanması büyünün ilerleyişini son derece önemli noktalarda etkilemektedir. Unutulmamalıdır ki her büyünün uygulanışı farklıdır. Büyü yapmak bir takım fedakarlıklar isteyen bir iştir. Bu nedenle büyü yaptıran kişilerin büyüye inanmaları da önemlidir. Çünkü bir şeyin gerçekleşmesi için niyetin saf ve temiz olması çok önemlidir.

Bakır levha büyüsü yaptıran kişilerinde dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır. Medyum hocanın söylediğinden çıkılmayacak şekilde büyü için gerekli işler yapılır. Her hocanın pratiğinin farklı olması açısından bakır levha büyüsü tek bir şekilde uygulamaya alınmaz. Bu nedenle hocanın söylediği uygulamayı yapmak gerekir. Çünkü aynı büyüyü farklı hocalarda yapan kişiler farklı uygulamalar yapmak zorunda olabilir. Büyü her ne şekilde yapılmış olursa olsun önemli olan tılsımlı sözlerin ve duaların doğru bir şekilde okunmasıdır. Bunlar istenilen şekilde yapıldığında büyünün tutmamasına olanak yoktur.

Bakır Levha Büyüsü Bozulur Mu?

Yapılan bütün büyülerin bozulma ihtimali vardır. Büyü yaptıran kişilerin kesinlikle yaptıkları büyülerin bozulmasını istemiyorsa seçici davranmaları gerekir. Bu seçicilik ilk önce medyum hocanın ruhani varlıklarla kuvvetli bağları olan kişi olarak seçilmeli. Dış varlıklar ile bağlantıları güçlü olan kişilerin yaptığı büyüleri bozmak imkansız ve çok zordur. Yapılan büyüler kara ve ak büyüler olarak ayrılmaktadır. Genellikle hızlı ve kolaya bir şekilde bozulabilir. Ancak ak büyüler iyi niyet üzerine yapıldığı için bozulmaları imkansızdır ve birçok medyum hoca da ak büyüleri bozma işlemleri yapmamaktadır.

Bakır levha büyüsü ak bir büyüdür. İyi niyet üzerine yapıldığı için bu büyüyü bozmak neredeyse imkansızdır. Bu büyünün neden yapıldığına bakıldığında, insanların mutluluğu ve huzuru için yapıldığı görülür. Bakır levha büyüsünün ancak kötü niyetli ve insanların huzurunu bozmak isteyen kişiler bozdurmak isteyebilir ya da karşı bir kara büyü yaptırabilir. Bakır levha büyüsüne karşı kara bir büyünün yapılması durumunda hemen medyum hocaya gidilmelidir. Medyum hoca yaptığı büyüyü kuvvetlendirip, yapılan kara büyüyü de bozacaktır. Bu sayede iyi niyetle yapılmış olan büyüye hiçbir şekilde kimse zarar vermeyecektir. Ancak her ihtimale karşı büyüyü yapan kişinin dikkatli olmasında fayda vardır. Çünkü öyle medyum hocalar var ki büyüyü bozabilir. Bu yüzden büyü bozulduktan sonra tekrar büyü yapmak gerekebilir.

Bakır Levha Büyüsünü Yaptıran Kişiler

Büyü yaptıran kişilerin sahip olduğu iyi duygular yaptıkları büyüğünün hayra vesile olmasına olanak sağlayacaktır. Yapılan büyüleri pek çoğu dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkı sağlar. Evinde huzuru bozulan bir kişi bakır levha büyüsü ile tekrar huzura kavuşabilir. Evin huzuru olduğu zaman yahut eşler arasında geçimsizlik çıkmadığı zaman çocuklar da huzurla büyür. Huzur içinde büyüyen çocuklar toplum için oldukça faydalı bireyler olmaktadır. Bu durum ise aslında tamamen büyü sayesinde gerçekleşmiş olacaktır. Bu yüzden büyü yaptıran kişilerin kalplerini saf ve temiz tutmaları gerekir. Bununla birlikte tevekkülü de asla bırakmamalıdır.

Büyü yaptıran kişilerin hayatı kısa bir süre içinde değişime uğrar. Çünkü büyü dış güçlerin yardımıyla bu kişilerin hayatına nüfuz etmeye başlar. İşleri yolunda gitmeyenlerin işleri yavaş yavaş yoluna girer. Evlenmek istemeyen kişi evliliğe sıcak bakmaya başlar ve evlenmek ister. İş hayatında istediği mertebeye uzun yıllar gelmeyen kişi bakır levha büyüsü yaptırdıktan kısa bir süre sonra istediği mevkiye ulaşır. Kazancı bollaşır ve hayatı sevgi, huzur ve mutluluk ile dolar.

Uzakta olan sevdiğine, eşine, çocuğuna kavuşmak isteyen kişiler de büyüyü yaptırdıktan kısa bir süre sonra istedikleri bu kişileri erkeklerinin dibinde bulurlar. Böylelikle iyi niyetle büyü yapan herkes muradına ermiş olacaktır. Temelde bakıldığında büyü yaptıran kişiler ve büyünün yapıldığı kişi, büyüden sonra bir ferahlığa kavuşmaktadır. Yapılan büyüden kişinin haberi olsun ya da olmasın iyi niyetle yapılmış olması insanların hayatlarının daha iyi olmasına olanak sağlar.

Bakır Levha Büyüsünü Herkes Yapabilir Mi?

Büyü yapmak kesinlikle uzmanlık isteyen bir iştir. Zaman zaman sıradan ve doğaüstü güçlere sahip olmayan kişiler büyü yapmak isteyebilirler. Bu kişilerin yaptığı büyüler çoğunlukla tutmaz. Hatta insani dışı varlıkları kızdırdıkları için yaptıkları işlemler ters teper ve yapılan büyü bir anda karanlık bir kabusa dönüşebilir. Çünkü yapılan büyüler dış alemlerden yardım alınarak yapılmaktadır. Dış varlıklarla ve alemlerle hersin iletişim kurması imkansızdır. Ancak doğdukları andan beri özel güçlere sahip olan ve bu güçlerini geliştiren kişiler iletişim kurabilir. Bakır levha büyüsü bu yüzden medyum hocalar tarafından yapılır. Çünkü normal bir insanın bu büyüyü yapması kötülüklere sebebiyet verebilir. İşler bir anda çığırından çıkabilir. İşin en önemli tarafında bu büyüleri bozmak zordur.

Büyü yaptıracak kişilerin dolandırıcılara karşı da dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü günümüzde büyü yoluyla insanları dolandırmaya çalışan bir sürü insan bulunuyor. Büyü yapmak isteyenlerin bu yüzden gerçek medyum hocalara ulaşmaları gerekir. Açık adresini ve iletişim bilgilerini paylaşmayan kişilerle kesinlikle iletişim kesilmeli. Henüz hiç bir işlem yapmamış ve para isteyen kişilere de para transferi yapılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki gerçek medyum hocaların amacı para değildir. Onların önem verdiği şey insanların mutluluğu ve huzurudur. Bu yüzden işinde uzmanlaşmış Medyum hocalar parayı ikinci plana atarlar.

Bakır levha büyüsü insanların hayatı için çok önemlidir. Bu yüzden havas ilmine hakim medyum hocaların yapması en doğru seçenektir. İnsanlar kesinlikle büyüleri tek başına ve evlerinde yapmaya kalmamalıdır. Yanlış yapılan bir şeyde evlerine kötü ruhlar gelebilir. Bu ruhlar sürekli insanları rahatsız eder ve psikolojilerini bozar. Psikolojik olarak çöküntü yaşayan insanların bu durumdan kurtulmak için intihar ettikleri de biliniyor. Büyünün ve insanların huzuru için yapılacak bütün büyüler medyum hocaların ışığında yapılmalıdır.