Karanfil Büyüsü Etkileri Nelerdir?

/ 13 Mart 2021 / 2.378 / yorumsuz
Karanfil Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Karanfil büyüsü etkileri nelerdir konusu bu büyüyü yaptırmak isteyen kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Karanfil büyüsü uzakta olan sevgili ya da eşin gelmesi için yapılabilmektedir. Bunun yanında terk eden sevgilinin ya da eşin geri gelmesi için de yapılabilir. Ancak tüm büyülerde olduğu gibi karanfil büyüsü yaptırırken de uzman bir medyum ya da hocadan yardım alınması gerekmektedir.

Karanfil Büyüsü Yapılış Amacı

Karanfil büyüsü yapılış amacı uzakta olan sevgilinin gelmesidir. Bunun yanında terk eden eş ya da sevgilinin geri gelmesi için de yapılabilir. Bunun yanında uzaktan yürütülen ilişkilerin yolunda gitmesi için karanfil büyüsü yaptırılabilir. Karanfil büyüsü yapılırken 41 karanfile ihtiyaç vardır. Tüm karanfillerin üzerine İhlas Suresi okunmalıdır. Bunların yanında okunması gereken diğer dualar ve tılsımlı kelimeler de bulunmaktadır. Bu tılsımlı sözcükler mutlaka uzman ve deneyimli ir hoca ya da medyum tarafından yapılması gerekmektedir.

Karanfil büyüsünün kendine özgü ritüelleri bulunmaktadır. Bu nedenle irtibat kurulan medyum ya da hocanın dediklerinin tamamının yapılması gerekmektedir. Uygun şekilde yapılan büyü sonucunda birbirine kavuşan sevgililerin ayrılması imkansız hale gelir. Birbirinden uzakta yaşayan sevgililer daha huzurlu ve mutlu olacaklardır. Tüm bunların olması için mutlaka uzman bir medyum tarafından yapılması gerekmektedir.

Karanfil Büyüsü Belirtileri

Karanfil büyüsü belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. Büyünün yapılmasının ardından büyü etkileri görülmeye başlanır. Özellikle aşık etme amacı ile yapıldığında büyünün ardından yaptırılan kişinin duyguları değişmeye başlar. Kişinin hayallerinde büyüyü yaptıran canlanmaya başlar ve duyguları değişir. Özellikle tek taraflı aşklar, aniden mutlu ve kıskanılan bir aşka dönüşür.

Uzakta yaşayan aşıkların da kavuşması kolaylaşır. Bunun yanında ayrılmaları da imkansız hale gelir. Bunların yanında şu belirtiler meydana gelir.

 • Sevgi duymayan taraf aniden karşı tarafa ilgi duymaya başlar.
 • Büyü yaptıran kişi, karlı tarafının aklından çıkmaz.
 • Kişi sürekli olarak sevdiğinin yanında olmak ister.
 • Ruhsal olarak sıkıntıya düşebilir.

Tüm bu belirtiler ve daha fazlası yaptırılan kişilerde görülebilir. Uzman medyum hocamız geri getirme ve bağlama büyüleri konusunda ilk akla gelen kişilerden biri durumundadır. İhtiyaç duyduğunuz an hocamız ile irtibata geçebilirsiniz. Sizlere yapılması gereken tüm işlemleri anlatarak sizlerin yapması gerekenleri de aktaracaktır.

Karanfil Büyüsü Etkili Midir?

Karanfil büyüsü etkileri nelerdir? Sorusundan başka Karanfil büyüsü etkili midir sorusu bu büyüyü yaptırmak isteyenler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Karanfil büyüsü alanında en kuvvetli ve etkili büyüler arasında yer almaktadır. Doğru şekilde yapılması oldukça önemlidir. Doğru yapıldığı takdirde büyü büyük olasılık ile tutacaktır. Burada önemli olan ilgili karanfillerin doğru sayıda olması ve doğru işlemlerin yapılmasıdır. Karanfil büyüsünün tutması için ise yakma işleminin kesinlikle doğru yapılması gerekmektedir.

Yapılan büyü etkili bir büyü olduğu için kolay kolay bozulamaz. Özellikle alanında uzman kişiler tarafından yapılması bu konuda oldukça önemlidir. Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan büyüler tutmayacağı gibi aynı zamanda istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Tüm bunlar ve daha fazlası için alanında uzman olan medyum hocamız ile iletişim kurmanız ve gerekli bilgileri vermeniz yeterli olacaktır.

Karanfil Büyüsü Etkileri Nelerdir?
Karanfil Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Karanfil Büyüsü Yapılışı

Karanfil büyüsü yapılışı uzman kişiler tarafından bilinmektedir. Özel ritüeller ile birlikte ve dualar bu büyünün tutmasını sağlamaktadır. Her bir işlem büyük bir özen ve itina ile gerçekleşmektedir. Büyü yapılırken yapılacak bir hata büyünün tutmamasına neden olabilir. Büyünün yapılışı şu şekilde olmaktadır.

 • Büyü için 41 adet karanfil gerekmektedir.
 • Karanfillerin üzerine 40 defa İhlas suresi okunmalıdır.
 • Karanfillerin yanması için tek tek ateş içerisine atılmalıdır.
 • Ateşe atma sırasında okunması gereken dualar ve tılsımlı sözcükler okunmalıdır.
 • Tüm karanfillerin yakma işlemi tamamlandıktan sonra büyünün yapılışı tamamlanmış olmaktadır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken ilk konu şudur. Mutlaka alanında uzman ve ehil kişilerden yardım alınması gerekmektedir. Çünkü okunacak yanlış bir sözcük ciddi sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu nedenle asla tek başına yapılmaması gerekmektedir.

Karanfil Büyüsü Ne Zaman Yapılır?

Karanfil büyüsü yapma zamanı vardır. Büyü gerekli zamanlarda yapıldığında tutma olasılığı oldukça yüksektir. Mutlaka perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılması gerekmektedir. Bu zamanda karanfillerin yakılması işleminin bitirilmesi gerekmektedir. Bunun akabinde 3 Cuma günü karanfil yakma işleminin tamamlanması da şartları arasında yer almaktadır. Eğer gerekli işlemler doğru zamanda yapılırsa mutlaka karşı taraf aşkını ilan edecektir.

Karanfil büyüsü etkileri nelerdir? Karanfil büyüsü konusunda uzman olan medyum hocamız sizler için gerekli çalışmaları yapacaktır. Sizlerden istenen bilgilerin doğru olması ve hocamız tarafından söylenen işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yapılacak işlemler ile kısa süre içerisinde karşı tarafı kendinize aşık edebilirsiniz. Büyü yapıldıktan hemen sonra etkisini görmeye başlayacaksınız.

Karanfil Büyüsünde Okunması Gereken Dualar

Karanfil büyüsünde okunması gereken dualar medyum hocamız tarafından sizlere bildirilecektir. Bu kapsamda kendisinin okuması gereken tılsımlı sözcüklerin yanında diğer duaları da sizlere bildirecektir.

Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 • Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.
 • O’nu ne gaflet basar ne de uyku.
 • Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur.
 • O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!
 • Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
 • Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
 • O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.
 • Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Felak Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 • De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
 • Yarattığı şeylerin şerrinden,
 • Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
 • Düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
 • ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

 • Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
 • De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 • İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
 • İnsanların İlâhına.
 • Sinsi vesvesenin şerrinden,
 • ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
 • Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
 • De ki; O Allah bir tektir.
 • Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
 • Doğurmadı ve doğurulmadı
 • O’na bir denk de olmadı.

Bu sureler ve duaların yanında Bakara suresinin ilgili alanları okunmalıdır.

Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki Süleyman ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm lev kanu la’lemun.

Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta kale e ve lem tü’min kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec’al ala külli cebelim minhünne cüz’en sümmed’uhünne ye’tıneke sa’ya va’lem ennellahe azızün hakım.

Meselüllezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi ke meseli habbetin embetet seb’a senabihle fı külli sümbületim mietü habbeh vallahü yüdaıfü li mey yeşa’ vallahü vasiun alım.

Ellezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehüm ecruhüm ınde rabbihim ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.

Karanfil Büyüsü ile Aşık Edilir mi?

Karanfil büyüsü ile aşık etme konusu büyüyü yaptıranlar ya da yaptırmak isteyenler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Büyünün tutması için gerekli ritüelleri yerinde ve zamanında yapmak gerekmektedir. Özellikle karanfillerin yakılması olayı mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konudur. Tılsımlı sözcüklerin okunmasının yanında doğru okunması da oldukça önemlidir.

Karanfil büyüsü etkileri nelerdir? Büyünün yapılması sonucunda birbirine seven kişiler uzaktalar ise birbirine kavuşurlar. Eğer sevmeyen bir taraf var ise hemen aşık olur ve birbirlerine bağlanırlar. Ancak tüm bunların olması için yapılması gereken ehil ve uzman bir kişi tarafından yapılmasıdır. Medyum hocamız sizler için gerekli tüm çalışmaları yapmakta ve büyünün tutması için tüm ritüelleri yerine getirmektedir.

Karanfil Büyüsü Tutma Süresi

Karanfil büyüsü tutma süresi büyüyü yapan ve yaptıran kişilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak ortalama 15 gün içerisinde tutması beklenmektedir. Bunun için büyünün doğru ve zamanında yapılması gerekmektedir. Yine büyünün tutması için büyü yapıldıktan 3 gün içerisinde karanfillerin yakılması gerekmektedir.

Alanında uzman ve deneyimli hocalar tarafında yapılan büyüler büyük oranda tutmaktadır. Burada büyünün tutmasını etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu nedenle bu faktörleri iyi analiz etmek ve ona göre davranmak gerekmektedir. Duaların ve surelerin okunması ve karanfillerin yakılması oldukça önemlidir.

Karanfil Büyüsü Yapan Hocalar

Karanfil büyüsü yapan hocalar konusu oldukça önemlidir. Çünkü alanında uzman ve deneyimli olmayan hocalar ya da medyum tarafından yapılan büyüler olumsuz etkiler oluşturabilir. Bunun yanında büyünün tutmama ihtimali de bulunmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli medyum hocamız sizler için gerekli tüm işlemleri yapmakta ve karanfil büyüsü için gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Sizler de tüm bunlar ve daha fazlasından yararlanmak için medyum hocamızdan yardım alabilirsiniz.

Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanında büyü için yapılan işlemlerin tutmama ihtimali de bulunmaktadır. Diğer taraftan büyü aksi yönde etki edebilir ve her iki taraf için de ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Bu hususların olmaması ve büyünün tutması için yapmanız gereken sadece medyum hocamız ile irtibat kurmak. Geri kalan tüm işlemler medyum hocamız tarafından sizler için kısa sürede yerine getirilecektir. Karanfil büyüsü etkileri nelerdir? Bu büyüyü yapan medyum hocalar tarafından sizlere anlatılacaktır.