Zenginlik Duası Nedir? Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

/ 21 Temmuz 2021 / 1.077 / yorumsuz
Zenginlik Duası Nedir? Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zenginlik Duası Nedir? Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zenginlik duası nedir? Zenginlik duası nasıl edilir? Konusu üzerinde araştırma yapıyorsanız zengin olma ümidini taşıyorsunuz demektir. İnsanlar zengin olmayı oldukça fazla isterler. Çünkü bolluk içinde yaşamak ve her istediğini almak herkesin hayalidir. Neticede kimse az nimetler içerisinde ömrünü geçirmek istemez. Yıllar boyunca çalışıp didinmek ve onun neticesinde bazı mal ve mülklere sahip olmak insanların yaptıkları arasındadır. Bazı kişilerin çalıştıkları halde bolluk içinde olmadıkları da görülmektedir. Neticede az da veren çok da veren Allah’tır. Allah nimetlerinden istediğine bol ve istediğine de kısıtlı verir. Sizler de zengin olabilmek için zenginlik duası okuyabilir ve sonucunu Allah’tan dileyebilirsiniz.

Bütün konularda dua etmemiz kulların vazifeleri arasındadır. Bizler kul olarak istek ve dileklerimiz olduğunda hep dua ederiz. İstenilen her şeyi Allah’tan dilemek ve ondan yardım istemek inanan tüm insanlar için geçerlidir. Dua Allah ve kul arasında adeta bir köprüdür. İsteyenler bu köprüden geçmek için kendilerini dua ederken bulur isteyenler de hiçbir zaman dua etmeden önüne çıkanları yaşar gider. Bolluk ve ferah içerisinde bir ömür geçirmek isteyenler her zaman Allah’a dua etmelidir. Dua ettikçe nimetleriniz arttığını ve bereketlendiğini de göreceksiniz. Az nimete sahip olanlar rızkının artması için daha çok dua etmelidir.

Zenginlik Duası Nedir?

Zenginlik duası, kişilerin bolluk içinde yaşamaları için edilen duaların bütünüdür. Bu dualar bir kez değil devamlı okunmalıdır. İsteklerimiz dile getirilmelidir. Niyet her duada önemli bir faktördür. Dua ederken niyet etmek ve sonra dua okumak gerekir. Zenginlik dualarını kimse yokken, sakin zamanlarda, abdestli bir halde okumalısınız. Kendinizi etiğiniz dualara vermelisiniz. Acele ve baştan savma edilen dualar, gerçek amacına ulaşmayacağı için sadece kendimizi kandırmış da olmaktayız.

Zenginlik duası, helal olanları istemek için okunmalıdır. Günümüzde zengin olabilmek için birçok yol vardır. Başkalarının hakkına girerek zengin olmayı istemek ya da haram olan paraya el uzatarak zengin olmak kişilere hiçbir zaman hayır getirmeyecektir. Haram yolla zengin olanlar, o an için kendilerini çok lüks ve bolluk içerisinde bulabilirler. Aslında bu onlar için bir kazanç değil kayıptır. Zamanı geldiğinde bu nimetler sizin elinizden alındığında haram yola saptığınız için pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.

Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zenginlik Duası Nedir? Zenginlik Duası Nasıl Edilir?
Zenginlik Duası Nedir? Zenginlik Duası Nasıl Edilir?

Zenginlik duası etmek için birçok nedenleriniz olabilir. Bu duaları öğrenerek kendiniz okuyabileceğiniz gibi medyum hocalara da okutabilmeniz mümkündür. Hocalar duaların nasıl edilmesi gerektiği konusunda bilgili insanlardır. Kendinizin edeceği dualara başlamadan önce “Allah’ım okuyacağım zenginlik dualarımı sen kabul eyle. Benim ele güne muhtaç olmadan yaşamamı nasip et. Bana ve aileme yetecek kadar helal mal ve mülkleri sen bize ver. Veren de alan da sensin. Sen koruyan kollayan ve bizleri gözetensin. Her zaman bizi koruyan ve nimetlerinden sunan da sensin. Amin” dedikten sonra bu duaları okuyabilirsiniz.

En Etkili Zenginlik Duası Nedir?

Zenginlik duası nedir? Zenginlik duası nasıl edilir? Konusunda etkili olan zenginlik duaları da sıklıkla araştırılmaktadır. Sizlere sunacağımız duaları okuyarak sonucunu Allah’tan dileyebilirsiniz. Zenginlik duaları ile borçlarınızdan kurtularak zengin olmayı da isteyebilirsiniz. Günümüzde birçok kişinin borcu bulunmaktadır. Bu borçların nasıl ödeneceği konusunda Allah’a sığınmak ve ondan yardım dilemek gerekir. Aşağıda bulunan duayı her gün okuyunuz.

Bismillahirrahmanirrahim

Kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.

Allahümme ya Ganiyyü ya Hamidü ya Mübdiü ya Müidü, ya Rahimü ya Vedud. Eğnini bi helalike an haramike ve bi fadlike Ammen sivake.

Ey Gani, Hamid, Mubdi, Mu-id, Rahman ve Vedud olan Allah’ım! Beni helal ettiklerinle iktifa ettir. Harama düşürme, Adından ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme.

Zenginlik Duası Faziletleri Nelerdir?

Zenginlik duası nedir? Zenginlik duası nasıl edilir? Peki okuyacağımız duaların faziletleri nelerdir? Dualar okunduktan sonra hayatımızda birçok güzelliklerin olacağı unutulmamalıdır. Bu duaların faydaları nelerdir inceleyelim…

  • Duaları okuyan kişiler borçlarını ödeyerek rahatlarlar.
  • Darda olan fakirlik çeken kişiler refaha ulaşır.
  • Dünyada istedikleri mala mülke kavuşurlar.
  • Bolluk içinde yaşarlar.
  • Dünya nimetlerinden olabildiğince faydalanırlar.

Yukarıda bahsettiğimiz zenginlik duası faziletleri oldukça güzel ve kulağa hoş gelmektedir. İnsanların çalışarak ve helal kazanarak zengin olmak istemeleri gerekir. Bu dualar helale yönelik yapılmalıdır. Zaten harama yaklaşan kişilerin de dua etmeye ihtiyacı olmayacağını da sizlere hatırlatmak isteriz.

Zenginlik Duası Okumak Önemli midir?

Zenginlik duası okumak isteyen kişilerin amacı para ve mal mülk konusunda bolluk içinde olmak istemeleridir. Yani istenenler bu dünya nimetleri içindir. Eğer siz öldükten sonra bolluk içerisinde yaşamayı ümit ediyorsanız farklı şekilde dualar etmelisiniz. İşte o zaman günahlarınızın affedilmesi ve cennetten güzel yerlerin nasip edilmesi konusunda dualara yönelmeniz daha doğru olacaktır. Zenginlik dualarını ettikten sonra ahiret için de dua edebilirsiniz. Hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı neticede oldukça önemlidir. Kişiler sadece bu dünya için çalışmamaları gerekir.

Eğer diğer dünya olarak tabir ettiğimiz ahiret için çalışmak istiyorsanız kul hakkı yememeye, öksüzü yetimi sevindirmeye, insanları kırmamaya, hayvanlara iyi davranmaya, sadaka ve infakta bulunmaya dikkat etmelisiniz. İşte o zaman bu dünyada yaptıklarınızın ahiret hayatı için de faydası olacaktır. İnsanlar aciz bir kul oldukları için her an şeytana uyabilir ve harama el uzatabilir. Sadece kendini düşünebilir kazandıklarını başkaları ile paylaşmayabilir. Bunlar her zaman için karşılaşılan ve oldukça fazla gerçekleşen durumdur.

Zenginlik Ayetleri Var mıdır?

Zenginlik duası nedir? Konusunu anlatırken acaba Kur’an-ı Kerim’de zenginlikle ilgili ayetlere yer verilmiş mi diye de merak etmekteyiz. Kur’an da birçok zenginlik konulu ayetler bulunmaktadır.

Ali İmran Suresi 26. Ayeti
Kulillahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa’, ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala kulli şey’in kadir.

“De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Ali İmran Suresi 181. Ayeti

Lekad semiallahu kavlellezine kalu innallahe fakirun ve nahnu agniyau se nektubu ma kalu ve katlehumul enbiyae bi gayri hakkın, ve nekulu zuku azabel harik.

Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz» diyenlerin sözünü ant olsun ki Allah işitmiştir. Onların dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı.

Bakara Süresi 236. Ayeti

Nikâhtan sonra henüz dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size mehir zorunluğu yoktur. Bu durumda onlara  hediye cinsinden bir şeyler verin. Zengin olan durumuna göre, fakir de durumuna göre vermelidir. Münasip bir müt’a vermek iyiler için bir borçtur.

Bakara Süresi 247. Ayeti

Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût’u size hükümdar olarak gönderdi, dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. «Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.

Nisa Süresi 6. Ayeti

Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetin deneyin, eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter.

 

Nisa Süresi 130. Ayeti

Eğer eşler birbirinden ayrılırsa Allah, bol nimetinden her birini zenginleştirir (diğerine muhtaç olmaktan kurtarır); Allah’ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür.

Tevbe Suresi 28. Ayeti

Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir.

Haşr Süresi 7. Ayeti

Allah’ın, (fethedilen) ülkeler halkından Peygamberine verdiği ganimetler, Allah, Peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.

Muhammed Süresi 38. Ayeti

İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar.

Zenginlik Duası Edenler

Zenginlik duası nedir? Zenginlik duası nasıl edilir? Konularında bilgiler vermeye çalışmaktayız. Bu duaları edenler büyük bir sabırla beklemekte ve dua etmeyi hayatının bir parçası haline getirmektedir. İbadet etmek isteyen kişiler Allah’a dua ederek aynı zamanda O’nu da hep anmış olurlar. Allah’ı anmanın yolu dua etmekten geçmektedir. O yüzden her zaman her konuda ya da her bahanenizde dua ederek Allah’la yakınlaşmış ve isteklerinizi de dile getirmiş olursunuz. Bazı kişiler zenginlik nedir? Kendimi nasıl zengin hissederim diye düşündüklerinde akıllarına ilk gelen konu para ve mülklerdir.

Bu konuda şunu da hatırlatmakta fayda bulunmaktadır ki zenginlik sadece mal ve mülkten ibaret değildir. Kendimizi zengin hissedeceğimiz bazı unsurlar da şunlardır:

  • En büyük zenginlik sağlıktır. Eğer bedenimiz sağlıklı ise uzuvlarımız çalışıyor ise oldukça zenginiz demektir.
  • Çevremizde bizi seven ve değer veren kişiler çoksa kendimizi zengin hissedebiliriz.
  • Mutlu bir yuvamız, bizi seven eşimiz ve çocuklarımız varsa çok zengin bir hayatın içindeyiz demektir.
  • Allah gıda, giyim ve yaşamamız için bizi nimetleri ile çepeçevre sarıyorsa o zaman başkalarına muhtaç değiliz demektir.
  • İşlerimiz yolunda gidiyorsa Allah bizi her zaman koruyor ve gözetiyorsa O’nun sevdiği bir kul olarak kendimizi düşünerek zengin olduğumuzun farkına varabiliriz.

Aslında zenginlik duası edenler yukarıdaki nimetlerin kendinde olup olmadığını kontrol ederek ne kadar zengin olduklarının farkına varabilirler. Çünkü zenginlik sadece para demek değildir. İnsan her zaman kendini zengin hissedeceği birçok şeyin farkına varabilirler.

Tavsiye

4444 Salavat