Havas İlmi Ne Demektir?

/ 19 Temmuz 2021 / 1.084 / yorumsuz
Havas İlmi Ne Demektir?

Havas İlmi Ne Demektir? Havas ilmine Sahip Olmak Ne Anlam Taşır?

Havas ilmi ne demektir? Havas ilmine sahip olmak ne anlam taşır? gibi sorular büyüler ile ilgilenmeye başlayan herkesin dikkatini çekmektedir. İnternette bu konu üzerinde birçok araştırma ve yazı bulunmaktadır. Bizler de sizleri bilgilendirmek amacıyla bu yazıyı yazmaktayız. Okuduktan sonra havas ilmi ile ilgili aklınızda bulunan tüm sorulara cevap bulabileceksiniz. Havas ilmi ilk olarak İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Havas kelimesi doğrudan has ve hassa kelimelerinden türetilmiştir. Normal kullanımında tabiat ve doğa için kullanılan bu kelimeler insanlar ile özleştirildiğinde üstün ve sıra dışı anlamlarına gelmektedir. İslam’la birlikte doğmuş olan bir büyü ilmidir. Genellikle maddi dünyada bulunan nesnelerin gizemli özelliklerinden yararlanmaya çalışılan bir uygulamalar bütünüdür.  Genelde büyüler dinlerde yasaklı halde bulunurken İslam’a göre havas ilmi üzerinde bir sakınca yoktur.

Havas ilmi bakıldığında bir felsefi yaklaşım yönü de bulundurmaktadır. Bu sebeple yaşama yön vermenin ve yaşamın amacını yansıtan bir kavram olarak birçok kişi tarafından hayatının içerisinde havas ilmi alınmıştır. Geçmişten bu yana uzanan bir ilim olsa da pek çok kişi tarafından bilinmemektedir ve belirli bir zümre içerisinde bu inanış yürütülmektedir. Bu ilim ile ilgilenen kişilerin de seçkin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Özellikle doğuştan gelen manevi özellikler, havas ilminin dinamiklerini hayata geçirmek için önemlidir. Havas ilminin temel dayanağı Allah’ın yaratmış olduğu tüm varlıkların canlı ve cansız özellikleri fark etmeksizin bir hikmete sahip olduğudur. Bu inanış temelinde kurularak, çeşitli materyallerin gizli özelliklerini ve ilahı sırlarını ortaya çıkartabilmek amacıyla çalışmalar yürütülür. Hem insanlar üzerinde hem hayvanlar hem de çeşitli cansız materyaller için bu ilim geçerlidir.

Havas İlmi Tarihi

Havas ilminin ilk çıkış zamanı İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e dayanmaktadır. Kuran’da geçen çeşitli ayetlerde bu ilim doğrudan Allah tarafından peygambere iletilmiştir. İslam inancına göre içerisinde yaşadığımız yer yüzünün kurallarını ve işleyiş dinamiklerini açıklayan bir uygulamadır. Özellikle ilk yüz yıllarda yaşamış olan medeniyetlerin hepsinde ilmin kaynağı olarak bu görülmektedir. O dönemde medeniyetlerin kendilerini geliştirebilmesi ve ilerleme kaydedebilmesi için bu ilim çok yardımcı olmuştur. Günümüzde ise halen etkilerini bilfiil sürdürmektedir. Bu ilim Hz. Muhammed’den sonra damadı ve yeğeni olan Hz. Ali’ye iletilmiştir. Bu şekilde nesilden nesle doğrudan bir aktarım sağlanmıştır. Havas ilmi bakıldığında İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran’ın içerisinde olan ilmin bir yansıması olarak gündelik hayata aktarılmasını sağlamıştır. Daha sonrasında başka akımlardan dolayı Havas ilmi etkisini kaybederek günümüze kadar ulaşmıştır.

İslamiyet’te tam olarak havas ilmi nasıl anlatılıyor diyorsanız sizlere şöyle açıklayabilmekteyiz. Havas ilmi, bir bütün olarak hayatınızı şekillendiren bir yaşam tarzıdır. Tasavvuf, ilim ve irfan içermesinin yanında kişilerin hal ve hareketlerinin nasıl olması gerektiğini de doğrudan insanlara aktarabilmektedir. Havas ilminin kurallarını tamamen yaşan insanlara özel bir ad verilmektedir. Bu kişilere “hassü-l havas” adı verilmektedir.  Havas ilmi ilk çıktığı gibi kalmamış ve zaman içerisinde çeşitli değişiklikler yaşamıştır. Bu değişiklikler sayesinde havas ilmi hem gelişmiş hem de farklı teknikler ortaya koymuştur. Kimileri İslam alimleri tarafından olumlu karşılanırken kimileri ise İslam içerisinde kabul edilmemektedir. Her konu gibi bu ilimde kötü emellerin bir uygulayıcısı olmuştur. Bu şekilde kullanılan Havas ilmi lanetlenmiştir ve insanların hayatlarını olumsuz etkilemek için yapılan uygulamalar İslam içerisinde de kabul görmemektedir.

Havas İlmi Ne İşe Yarar?

Havas İlmi Ne Dedir
Havas İlmi Ne Dedir

Havas ilmi ne demektir? Havas ilmine sahip olmak ne anlam taşır? sorularının yanında bu ilmin ne işe yaradığı pek çok kişinin aklını kurcalamaktadır. Havas ilmi hem maddi alemde hem de manevi alemde etkili olabildiği için birçok insanın hayatına doğrudan etki edebilen bir uygulamalar bütünüdür. Birçok bilim dalından da destek alarak ortaya konan bu yapı, insanlara genellikle olumlu şekilde yardım edebilmektedir. Matematik ve astronomiden insan anatomisine kadar birbirinden farklı birçok daldan oluşturulmaktadır. Bu sebeple de insanların hayatlarına kolayca entegre olabilmektedir. Bir kişi bu ilim üzerinde bilgilenmeye başladığında kendisini çok geniş bir alanda bulur. Yıllarca belirli bir bilgi birikimi ile günümüze ulaşmış Havas ilmi, onlarca farklı uygulama içermektedir. Eğer bu ilimden yardım almak istiyorsanız bu konuda gerçekten bilgili ve deneyimli insanlara başvurmalısınız. Aksi halde gerçek bir etkiyi alamamakla birlikte yanlış uygulamalar hayatınızın olumsuz bir şekilde etkilenmesine yol açabilmektedir. Doğa bilimleri bu uygulamanın içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Fizik ve astronomiden yararlanılan bu ilimde insan anatomisi büyük bir önem taşımaktadır. Doğal olarak merkezinde insan bulunan bu yapının düzgün işleyebilmesi için insan anatomisi kullanılmalıdır. Öte yandan doğa bilimleri içerisinde yer alan kimya gibi disiplinler de Havas ilminin yapı taşları içerisindedir. Tüm bu pozitif bilimlerin yanında metafizik yapının vazgeçilmez noktasını oluşturur. İnsanlar ve cinler yoğun olarak bu toplumlarda kullanılmaktadır. Özellikle manevi yönden çeşitli varlıklar bu ilmi destekleyebilmektedir. Bu şekilde yardımcı ögelerle maddi alemde bulunan materyallerin özüne inebilmekteyiz. Gizli ilimler içerisinde yer alması, bir ana akım olarak insanların benimsemesinin önüne geçmektedir. Dünya üzerinde bilinen yaklaşık 12 farklı gizli ilim vardır ve Havas ilmi de bu yapının içerisindedir.

Havas İlmine Sahip Kişiler Kimlerdir?

Havas ilmi ne demektir? Havas ilmine sahip olmak ne anlam taşır? sorusunu soran kişiler aynı zamanda bu ilme sahip olan kişileri merak etmektedir. Havas ilmi, İslam dininin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır ancak kimi alimler bu uygulamaları dine ait bir uygulama olarak görmemektedir. Özellikle son dönemlerde bu uygulamadan yararlanma şekilleri kötü emellere doğru kaydığı için İslam ile bağdaştırmak istemezler. Büyü kavramı da havas ilminin büyük parçalarından biri olması İslam dini ile bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engeldir. Genellikle büyüler, dinlerde yasak kılınmıştır ve lanetlidir.  Havas ilminden yararlanılarak yapılan büyüler de vardır. Bu uygulamalar hem iyi amaçlarla hem de kötü amaçlarla hayata geçirilmektedir. İki kategoride görebileceğiniz uygulamalar için bir ak büyüler bir de kara büyüler kategorisi ortaya koyabilmekteyiz. Özellikle kara büyülerin ortaya konmasında Havas ilmi önemlidir. Kara büyüler kötü emellerle uygulandığı için Havas ilmi de İslam içerisinde kimi zaman kabul görmemektedir.

Havas ilminin eğitimini almış ve dinamiklerini öğrenmiş kişiler, büyüler üzerinde de kendini uzmanlaştırabilmektedir. Birçok ilim içerisinde büyü ekolleri yer almaktadır ve kişinin yetiştiği toplum ve din, uzmanlaşacağı ekolu doğrudan etkilemektedir. İslam dininin büyü ekolü ise Havas ilminden gelmektedir ve topraklarımızda yaşayan çoğu medyum hoca, bu ekolle bizlere yardımcı olmaktadır. Büyüleri profesyonel bir şekilde hayata geçiren kişilere medyum denmektedir ve bu konu üzerinde uzman kişileridir. Yalnızca bilgileri değil aynı zamanda sahip oldukları bazı özellikler ile büyüleri hayata geçirebilmektedir. Bu özellikler doğuştan kişilere bahşedilmektedir ve bakıldığında oldukça küçük bir toplulukta bu özellikler yer alır. Manevi başka alemler ile iletişime geçebildikleri bu özellikler sayesinde büyüleri hayata geçirebilmektedir.

Havas İlminde Yer Alan Materyaller

Havas ilmi ne demektir? Havas ilmine sahip olmak ne anlam taşır? Havas ilminde yer alan uygulamaların insanların hayatlarını etkilemek ve değiştirmek amacıyla ortaya konmaktadır. Bu amaçla yapılan işlemler içerisinde çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Bunun yanında farklı sözler ve ritüeller de işlemlerin içerisinde yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse muskalar, Havas ilmi içerisinde yoğun olarak kullanılan ürünlerden biridir. Çeşitli ihtiyaçlarda ve amaçlarda bu alanda uzman kişiler tarafından hayata geçirilebilmektedir. Yapımında belirli bir aşamalar yer alır. Bir kağıt içerisinde çeşitli dualar ve sözler yazılarak yapılan muska, insanların hayatlarını bir ömür boyu etkileyebilmektedir. Dualardan yardım alınarak büyülerin hayata geçmesini sağlar. Özellikle kendi toplumlarımız içerisinde muskalar, bir gelenek olarak kullanılmaktadır. Hatta iyi niyetlerle yapılan birçok dua insanlar tarafından bir aksesuar olarak takılmaktadır. Muskalar hemen hemen her konu üzerinde yapılabilmektedir. Bu sebeple insanların yoğun olarak tercih ettiği uygulamalardan biridir.

Muskalar genellikle kötü varlıklardan ve nazardan korunmak için her yaş grubundan insan tarafından tercih edilmektedir. Öte yandan kötü emellerle de hayata geçirilebilmektedir. Özellikle insanların aralarını bozma, eşleri ayırma gibi amaçlarla birçok insan muskalardan yararlanmaktadır. Türk tarihindeki muskanın yerine bakacak olursak, genellikle savaşa giden gençler düşmanlardan korunmak ve başarılı olmak amacıyla bu muskaları yanlarında taşımaktaydılar. Hem İslamiyet öncesi dönemde hem de İslamiyet sonrasında uygulamalar farklılık gösterse de muskalar kullanılmaktaydı. Bu şekilde muskalardan faydalanmak oldukça güzeldir ancak doğru şekilde yapılan muskalar insanların hayatlarını değiştirebilmektedir. Eğer saçma bir şekilde bu büyüyü yapıyorsanız ve deneyimli kişilerden yardım almıyorsanız muskanın size etki etmesini beklemek yanlış olur. Bilginin yanında muskaya karşı olan inancınızın yüksek olması gerekmektedir aksi halde beklenilen sonuçları yaşamaktan çok uzaklaşabilirsiniz. Bu sebeple muskaya karşı yüksek bir inançla üzerinizde taşımalısınız.

Havas İlmi Şartları Nelerdir?

Havas ilmi ne demektir? Havas ilmine sahip olmak ne anlam taşır? sorularının cevabını öğrendikten sonra bir diğer soru bu uygulamanın şartları üzerindedir. Havas ilmi üzerinde ne kadar bilgilenirseniz bilgilenin bu ilmin gerekliliklerini yerine getirmezseniz asla bu uygulamalardan yararlanamazsınız. Özellikle bu ilmin bir parçası olan büyüleri yapabilmek için bu gerekliliklere karşı olan inancınız ve bağlılığınızın tam olması gerekmektedir. Havas ilmi gerekliliklerini maddeler halinde sıralamak gerekirse:

  • Havas ilmi dahilinde yapacağınız tüm eylemlerden emin ve ona karşı inancınız tam bir şekilde hareket etmelisiniz. Aksi halde sonuç alamazsınız.
  • Uygulamaları hayata geçirdikten sonra sabırlı bir şekilde etkilerini görmeyi beklemelisiniz. Eğer bir sabır göstermezseniz ilim tam olarak etkisini gösteremeyecektir.
  • Havas ilmi uygulamaları belirli bir gizlilik içinde yürütünüz. Etki görmeye başlasanız bile bu uygulamadan kimselere bahsetmemelisiniz.
  • Manevi duygularınızı her zaman içten ve samimi bir şekilde yaşayınız. İçten olmayan duygularla yapılan büyüler sonuç vermez.

Havas İlmi Ritüelleri Nelerdir?

Havas ilminden yararlanmak istediğiniz bu uygulamalar içerisinde yer alan büyülerden yararlanırken çeşitli tılsımlar ve ritüelleri ortaya koymanız gerekmektedir. Bu şartların hepsi içerisinde bulunduğunuz duruma göre doğrudan değişiklik göstermektedir. Eğer amacınıza uygun bir şekilde büyüyü belirlerseniz daha sonrasında bunu gerçekleştirmek için yapılacak ritüeller kendine özel olmaktadır. Bu sebeple bu konu üzerinde gerçekten bilgili ve deneyimli kişilerden yardım alarak isteklerinizi hayata geçirmelisiniz. Eğer kulaktan dolma bilgilerle havas ilmi üzerinde uygulamalar gerçekleştirirseniz hiç beklemediğiniz tarzda sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Belki hayatınızı daha iyi bir noktaya çekmek isterken tam tersi sonuçlar görerek hayatınızı kendinize zindan edebilirsiniz. Yaptığınız havas ilmi uygulamalarının etkilerini ortadan kaldırmak istediğinizde ise yardım aldığınız profesyonel kişiye tekrardan gitmeniz gerekebilmektedir.