Duaların Kabul Olması İçin Dualar

/ 10 Ocak 2021 / 851 / yorumsuz
Duaların Kabul Olması İçin Dualar

Bana dua ediniz duanıza icabet edeyim Mü’min Suresi 60. Ayette Rabbimiz böyle buyuruyor. Yaptığımız duaların kabul olması için yapılacak özel dualar vardır. Bunlar duanın tesirini arttırır. Bunlar Salat-ı Tefriciye duası,Salatı Münciye, Salatı Tüncina, Salavatı Kübra duası, Salavatı Fatih duası,  333 Fatiha okumak, 41 Yasin suresi okumak, Esmaül Hüsna okumak duaların kabul olması için etkili dualardır.

Bir de her hastalığın ilacı farklıdır Aynen öyle de her isteği ayrı bir duası veya suresi mevcuttur. Örneğin yüce Allah’tan zenginlik temenni eden Bir Müslüman Vakıa suresini her gün okumalıdır. Kendisine büyü ve sihir tesir etmemesi için dua eden bir Müslüman Bakara suresini okursa duası daha tesirli olur. Veya yatmadan önce Felak ve Nas sureleri okursa bu da büyüye karşı çok etkilidir. Bir Müslüman ummadığın yerden rızık sahibi olmak istiyorsan Ali İmran suresini okuyup Allah’tan rızık isterse bu daha etkili olur.

Duaların Kabul Olması İçin Örnek Bir Uygulama

Duaların kabul olması için büyük veliler yani İslam’ı insanları anlatan peygamber varisleri dediğimiz büyük zatlar duaların kabul olması için özel yöntemler uygulamıştır. Örneğin Abdulkadir Geylani hazretleri duaların kabul olması için şöyle bir tertip uygulamıştır. Önce güzelce abdest alınır. Bu boy abdesti olursa yani gusül abdesti olursa daha iyi olur. Sonra günahlarımızın affı için 70 Estağfirullah çekeceğiz.

Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ruhuna üç İhlas bir Fatiha okuyacağız. Daha sonra ya Bais, Ya Fettah, Ya Allah zikrini 1062 sefer çekeceğiz 3 zikir aynı anda çekilmelidir. Daha sonra Allah’tan İstediğiniz bir dileği söyleyin uygulayın. Çok tesirli bir dua olduğunu göreceksiniz. Örneğin satmak istediğini bir eşyanızı ya da arabanız var bu tertibi uyguladığınızda onun kolaylıkla satıldığını göreceksiniz ya da Rabbimizden isteyeceğiniz herhangi bir isteğin gerçekleşmesi için bu duayı uygulayabilirsiniz. Böyle özel dualar bir cevherdir.

Dua Çeşitleri ve Özellikleri

İnsanoğlu aciz bir varlıktır. Yani her şeye gücü yetmeyen ama kendine verilen akıl ve meziyetlerle bazı şeyleri başarabilen bir varlık. Aciz dedik fakat Rabbimiz insanı yeryüzünün halifesi yani en kıymetlisi yapmıştır. Bunun en önemli göstergesi insanın aklının olmasıdır. Ve Rabbimiz insanı başı boş bırakmamış ona her zaman rehber göndermiştir. Rabbimiz gönderdiği ilahi kitapları ve Peygamberleri insana rehber kılmıştır. Ve Rabbimiz bizden yani insanlardan 3 şey istemektedir. Bunlar zikir, fikir ve şükürdür. Zikir: Rabbimizi anmak onun isimlerini tesbih etmektir. Fikir: düşünce ve tavrımızla herşeyi yaratanın Rabbimiz olduğunun bilincinde olmaktır.

Örneğin bir ağaca bakıp ne güzel demek değil, Allah ne güzel yaratmış demektir. Şükür ise verdiği bunca nimet için Rabbimize teşekkür etmektir. Tüm bunlar için Rabbimiz bize “dua” adında büyük bir silah vermiştir. Dua Allah’a yalvarmak yakarmak ve ondan yardım istemek demektir. Sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte “Dua müminin silahıdır” . Buyurmuştur. Yine bir başka hadis-i şerifinde Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz “Duanız Yoksa ne ehemmiyetiniz var” buyurmuştur. Dua ikiye ayrılır. 1. Kavli duadır. Yani el açıp Rabbimizden yalvararak en güzel şekilde istemektir. 2. Fiili duadır. Yaptığımız kavli duanın olması için çalışmaktır. Örneğin üniversite sınavına girecek olsak.

El açıp Rabbimize kavli olarak Allahım üniversite sınavını kazanmamız nasip et diyebiliriz. Ama fiili olarak da o sınava çalışmalıyız. Bu iki dua çeşidini birlikte yaparsak başarıya ulaşabiliriz. Çünkü o iş için okumamız sağlayan gözü, tutmamız sağlayan eli, duymamızı sağlayan kulağı ve her şeyi bize veren Yüce Allah’tır.

Peygamberlerin Yaptığı Özel Dualar

Peygamberlerin yaptığı dualarla dua etmek duaların kabul olması için etkilidir örnek verecek olursak İbrahim ateşe atılırken ona geldi olup olmadığını oldu Hz İbrahim büyük bir sabır ve Metanet örneği göstererek hasbinallahu ve nimel vekil demiştir. Yani Allah bana yeter o En güzel vekildir. Bizden Allah’tan bir şey istediğinizde hasbinallah ve nimel vekil duasını okursak yaptığınız dualar daha etkili olacaktır.

Yunus Aleyhisselam’ın balığın karnındayken yaptığı şu duayı okumayı adet haline getirirsek daha etkili dualarımızı kabul olduğunu görürüz la ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı senden başka ilah yoktur. Allah’ım sen eksikliklerden uzaksın yücesini. Ben zalimlerden oldum. Bu dua ile Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulmuştur. Biz de sıkıntılı zamanlarımızda bu duayı okuyup Allah’tan yardım isteyebiliriz.

Hz. Musa Aleyhisselam’ın duası şu şekildedir. Rabbişrahli Sadri ve yessirli emri Bahriyeli yazmadım vahlil Ukte den mil li sani yefkahu kavli. Manası Ey Rabbim göğsümü aç genişlet işimi kolaylaştır dilimde bulunan düğümü Çöz de anlasınlar beni Taha suresi 25 ve 28. ayette bu dua geçmektedir. Hz. Nuh oğlu suda boğulunca Rabbine böyle dua etti. Okunuşu: “Rabbi innî e’ûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ’ılm. Ve illâ teğfirlî ve terhamnî eküm-mine’l-hâsirîn.” Anlamı: “Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!” (Hûd, 11/47) Bizde bir sıkıntı olursa peygamberlerin yaptığı bu duaları yaparak feraha ermek için yararlanabiliriz.

Zaten Rabbimiz peygamberleri bize örnek olarak göndermiştir. Peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem dualarından örnekler bizim için çok önemlidir bir şöyle dua etmiştir.

Arapça Okunuşu: 

Allahümmec al fi kalbi nuren ve fi basari nuren ve fi semi’

nuren vefi lisani nuren ve an yemini nuren ve an yesari nuren

allahümmec al min fevkı nuren ve min tehti nuren vec al emami nuren vemin halfi nurenç allahümme vezım li nuren.”

Türkçe Meâli

“Allahım! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” sürekli yaptığı dualardan biri de şöyledir “Başka bir ilah yok, ancak Allah var. O’nun ortağı yoktur.

Mülk O’nundur, hamd de O’nundur. O her şeye kadirdir. Allah’ım! Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asî olanları o servetleri kurtaramaz. Yine bir duasında Rabbimize şöyle yalvarmıştır. “Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.”

Allahım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.

Allahım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allahım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi, beni de günahlarımdan temizle.

Allahım! Beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile temizle.

Rabbimiz olan Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla.

Allahım! Günahlarımın hepsini, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikârını bağışla.

Allahım! Gazabından rızana, cezalandırmandan affına, senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen, kendini övdüğün gibisin.

Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet et. Beni doğru yola ilet ve bana ihsan eyle, bana afiyet ve Rızık ver. Ve beni yücelt.

Allahım! Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal’ın fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Allahım! Günahtan ve borçtan sana sığınırım.

Allahım! Yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikar işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.

Sen Mukaddim (Öne alan) ve Muahhirsin (geciktirensin). Senden başka ilah yoktur.

Allahım Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.

Allahım! Cimrilikten, korkaklıktan, çok yaşlanarak (elden ayaktan düşmekten) sana sığınırım, dünya fitnesi ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in dualarıyla Rabbimize yalvarmak çok etkilidir. Çünkü Sevgili peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilen Rabbimizin elçisidir. Biz ibadeti ve duayı ondan öğrendik. Ve diğer peygamberlerden. Müslümanlar bütün peygamberleri severler. Ve onların dualarını örnek alırlar.

Duanın Önemi

Dua müminin silahıdır bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Dua sayesinde Rabbimize yalvarır, acizliğimizi kabul eder ve Allah’a boyun eğeriz. Çünkü her şeyin mutlak ve yegane sahibi Allah’tır. Onun içindir ki Müslüman her şeyi yüce Allah Celle celaluhu dan ister. Ona teslim olur Ona hamd eder ve onun Emir ve yasaklarına uygun davranır. Müslümanlar olarak biz her şeyi Rabbimizden isteriz. Ona dua ederiz. Çünkü sahip olduğumuz her şeyin yegane sahibi Rabbimizdir.

O kullarına İhsan buyurur dilediğini verir. Onun içindir ki İslamiyette duanın önemi büyüktür. Çünkü bir işte çalışırız, maaş alırız. Onu veren Rabbimizdir. Ona vesile olan iş verendir. Rabbimiz razı olmasa o işe de o gelire de sahip olamayız. Onun içindir ki kainatta ve her şeyde bütün mevcudatın yegane sahibi olan Allah’ı bilmeli ve ona dua edip ondan istemeliyiz. Dua yerlerimize duanın nasıl yapılacağı konusunda fikir vermektedir duaların en güzeli peygamberlerin yaptığı dualardır. Onun için bizde onları örnek almalı Allah’a en güzel şekilde yalvarmalı ve yalnız ondan istemeliyiz.

 Dua Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Her şeyin bir adabı olduğu gibi dua etmenin de bir adabı vardır. Nasıl ki arkadaşımızdan bir şey isterken rica ederiz, kelimelerimizi itina ile seçeriz. Dua ederken de bu hassasiyeti göstermek durumundayız. Nasıl ki bir öğrencinin okul müdüründen ya da öğretmeninden bir şey isterken rica ederken nezaket ve zarafet elinden bırakıyorsa, dua ederken de Allahüteâlâ’nın huzurunda olduğunu unutmadan istekte bulunması gerekir. Ayrıca dua ederken muhatap aldığımız zat bizi işitmeyen duymayan anlamayan bir sıfatla değildir. Biz söylemesek de o yüzden bağırarak çağırarak yüksek sesle dua etmekten uzak durmalıyız.

Duaya başlarken önce Allah’a hamd edilmeli, sonra Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salavat getirilmeli, sonra arkasından tövbe istiğfar edilip sonra istenilen şey talep edilmelidir. Ayrıca dua da sabır çok önemlidir. Ettiğimiz duanın sonucunu sabırla beklemeliyiz. Belki duanın kabul zamanı gelmemiştir. Belki de ettiğimiz dua bizim için hayırlı değildir. Allahuteala bu yüzden bizim için bu isteğimizi bekletmektedir Zamanı gelince en güzel şekliyle, bizim için en hayırlı sonuçla tamamına erecektir.