Süryani Aşk Büyüsü Nedir?

/ 28 Aralık 2020 / 879 / yorumsuz
Süryani Aşk Büyüsü Nedir?

Bilinen tarihin en eski çağlarına dek dayanan büyü kavramı hayatın bir gerçeği olduğu gibi insanlar arasında da kullanıldığı görülen bir unsurdur. Dinlerin bir gerçeği olan ve içinde bulunduğumuz boyutun ötesine geçen büyüler manevi boyuttan güç alır. Bundan dolayı büyü yapacak ya da yaptırılacak kişinin sıradan bir insan olması büyünün işe yaramamasına neden olabilir. Süryani aşk büyüsü nedir? Süryani aşk büyüsü nasıl yapılır? sorularına da bu yazıda cevap alacaksınız.

Normal insanların isteyince büyü yapamayacağı gibi büyü yapmaya kalkışmasıyla kendilerine ya da çevrelerine zarar verebilmeleri de mümkündür. Oturup bir şeyler okumanın medyumluk olmadığı gibi manevi hisler de büyü meselesinin en önemli unsurudur. Bu yüzden büyü konusunda medyumların tercih edilmesi şarttır çünkü medyumlar normal insanlardan ayrışarak yüksek manevi hislere sahiptir.

Süryani Aşk Büyüsü Neden Yapılır

Dinde ve tarihte varlığı bilinen ve kabul gören büyülere birçok kişilerce başvurulduğu bilinmektedir. Hükümdarlarca dahi seferlere ya da savaşlara çıkılmadan önce o zamanın medyumlarından, büyücülerinden yardım alındığı bilinmektedir. Koca orduların başındaki kişilerin bile büyülerden yardım aldığı düşünülünce büyünün gerçek olduğu ve kişilerce kullanılabildiği şüphe götürmez bir gerçektir.

Süryani aşk büyüsü adından da anlaşılacağı üzere geçmişi Süryanilere dek dayanan bir büyüdür. Ancak bir yanlış anlamayı düzeltmek adına büyünün Süryanilerle pek bir bağlantısı yoktur ya da yapılışı onlara özel değildir. Tarihte ilk olarak bir Süryani tarafından yapıldığı bilindiği için bu adı almıştır. Büyünün yapılışı da Süryanice dilindedir. Günümüzde ise işinin ehli olan ve ne yaptığını bilen uzman her medyum tarafından yapılabilen bir büyüdür.

Adını aldığı Süryani milletiyle büyünün bağlantısı ise büyünün Süryanice olmasıdır. Bilinen tesirli her büyünün içine doğduğu bir millet ve yazıldığı, etkili olduğu bir dili vardır. Süryani aşk büyüsü de tercih edilen hoca tarafından Süryanice dilinde yazılmalı, bu dilde uygulanmalıdır. Aksi halde büyünün bir etkisi olmayacağı gibi zaman ve maddi kayıptan başka bir şeye yaramayacaktır.

Bir büyü talep edilirken uzman bir medyum hocanın tercih edilmesinin zorunluluğu bundan kaynaklanmaktadır. Medyum hocalar sanılanın aksine kolay işler yapmamaktadırlar. Alanlarında sıkça okumaları ve yazmaları gerektiği gibi farklı diller de bilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden medyum hocalar aynı zamanda genel kültürleri ve özel kültürleri yüksek, bilge ve alim kişilerdir.

Süryani Aşk Büyüsünün Yapılması 

Medyum hocaların bilmeleri gereken dillerin yanında büyü yazma kabiliyetlerinin de olması gereklidir. Süryani aşk büyüsü yapılması en zor büyülerden biri olduğu için alanında uzman bir medyum hocanın tercih edilmesi mühimdir. Manevi gücün yüksek öneme sahip olduğu bu aşk büyüsünün etkisi olması hocanın manevi kabiliyetinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Aksi halde büyü etki etmeyebileceği ya da çok geç tesir gösterebileceği gibi kendinize bağlanmasını istediğiniz kişinin sizden daha da uzaklaşmasına neden olabilirsiniz. Anlaşıldığı gibi yanlış kişilerden yapılması medet umulan süryani aşk büyüsü beklenmeyen sonuçlar doğurabilir, sizi pişman edebilir ve dönülmesi zor yollara sokabilir.

Süryanice dilinin bilinmesinin şart olduğu kadar dildeki efsunlu sözcüklerin de bilinmesinin gerekliliği vardır. Yalnızca dili bilmek süryani aşk büyüsünün etkili olmasında etkili değildir. Bir yandan da büyüyü hazırlamakta yazı dili gerektiği için medyum hocanın Süryanice dilinde yazı da yazabilmesi gereklidir.

Süryani Aşk Büyüsünün Etkileri Nelerdir?

Bilinen en kuvvetli büyülerden biri olan Süryani aşk büyüsü etki olarak yüksek tesirli bir büyüdür. Genel kullanımı aşk amacına uygun olarak insanlar tarafından tercih edilmektedir. Genellikle evli çiftler ya da sevgililerin arasında kullanılmaktadır.

İnsanlar arasındaki ilişkiler ne kadar kuvvetli olursa olsun kimi zaman hiç beklenmedik aksiliklerle, tersliklerle işler aleyhe dönebilir. İnsan faktörü her zaman sürpriz unsurlar taşıdığı gibi planda olmayan kötü olaylar engellenmek istenebilir. Biriyle uzun bir hayatı paylaşmak her zaman kolaylıkla yürütülebilecek bir iş değildir. Şayet eşinizle ya da sevgilinizle aranız iyiyse bunu daha da kalıcı hale getirmek isteyebilir, riske atmayı göze almayabilirsiniz.

Eşinizi ya da sevgilinizi daha da bağlı hale getirmek kimsenin aleyhine olmadığı gibi daha yaşanabilir ve huzurlu bir hayat için göze alınabilir bir fedakarlıktır. Kimsenin kötülüğü gözetilmediği gibi ortada bir art niyet de söz konusu değildir. Bundan dolayı birlikte olduğunuz kişiyle güzel birlikteliğinizi daha da garanti hale getirmek için, uzun müddetlerce huzurlu vakit geçirmek için başvurulabilecek yollardan biridir. Öyle ki bu büyüyü birlikte olduğunu kişinin lehine olarak bile düşünebilirsiniz. Mutlu birlikteliğinizi günlük karmaşaların ve sorunların zor hale getirmesini önleyebilir, birbirinizle gündelik yaşamdaki kaostan uzakta kalarak yaşam sürebilirsiniz.

Süryani Aşk Büyüsü Kimler İçin Yapılır?

Süryani aşk büyüsü birlikte olan evli çiftler ya da sevgililer arasında yapılabilindiği gibi birlikte olmayan kişiler için de yapılabilir. Hayatın insana sunduğu şartların her zaman iyi olmadığı gibi kimi zaman istenilen şeyler için elden gelenler kısıtlıdır. Bu durumun en sık karşılaşılan örneklerinden biri de bir türlü bir araya gelemeyen insanlardır.

Kader bazen insanların mutlu olmalarının önünde korucu bir set haline gelebilir. Ya da hayat şartları bazen insanlar için üst üste aksilikler olarak kendini gösterebilir. Bu aksilikler bazen ailelerin ısrarla ilişkiye ya da taraflardan birine karşı çıkması olarak görülür. Bazen ortaya çıkan mesafeler, uzun yollar ya da iş dolaylı aksamalar kişilerin ilişkilerine zarar verebilir. Öyle ki üçüncü taraf kişilerin insanların arasına fitne ve fesat sokarak onların ilişkilerine zarar verdiği bile görülmektedir. Bu gibi durumlar görüldüğü üzere insanın elini kolunu bağlayan, kişiyi çözümsüz bırakan durumlardır.

Evliliğinizde ya da sevgilinizle olan ilişkinizde, bir diğer yandan da kavuşamadığınız kişiyle aranıza giren siz kaynaklı olmayan sorunlarla baş etmenin yolu süryani aşk büyüsü olabilir. Herkes hayatın doğal seyrinde işlerinin, ilişkilerinin yolunda gitmesini ister ancak hayat iki kişinin arasında geçmediği gibi kontrol edilemeyen onlarca farklı faktör vardır. Manevi dünyaya başvurmak bu faktörleri sizin lehinize doğru çevirerek daha huzurlu ve mutlu bir hayatı size bahşedebilir. Elinizde olmayan engelleri aşmak eğer iki tarafın da iyiliğine olacaksa elinizden gelenleri aşacak güce başvurmak kimsenin zararına olmayacaktır.

Süryani aşk büyüsü ailelerden kaynaklı sorunları, mesafelerden kaynaklı sorunları, kötü amaçlı kişilerin fitnesinden doğan sorunları çözdüğü gibi maddi sorunları da çözebilmektedir. Bu sorunların başında maddiyattan kaynaklı olarak birlikteliğin mümkün olmaması ya da aksaması vardır. Parasal konular her zaman kolay aşılamadığı gibi bazen tek engelin bu olması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Süryani aşk büyüsü yapıldığı takdirde kişinin ekonomik hayatında da bağlayıcı unsurlar ortadan kalkabilir. Kişinin birlikteliğine engel olay şey ekonomik unsurlarsa eğer hayatına bereket gelebilir, ilişkisinin yolundaki maddi buhranlar yok olabilir.

Süryani Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Süryani aşk büyüsü en tesirli büyülerden biri olmakla birlikte farklı farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Süryani aşk büyüsünü yaptırmak amacıyla başvurulan medyum hocanın manevi gücüne göre büyünün yapılma yolları değişebilmektedir. Yapılma yolunun hocaya göre değişmesiyle birlikte aşk büyüsünün yaptırılma amacına göre de yöntemin değiştiği bilinmektedir. Yapılma tekniği yine amaca ve hocaya göre değiştiği gibi başvurulan medyum hocanın tecrübesine göre de değişebilir.

Süryani aşk büyüsünün yapımında hocanın bilmekle yükümlü olduğu birtakım konular da bulunmaktadır. Bu konuların başında Süryanice diline hakimiyetin yanında ebced bilimi ve ledün gibi ilimler gelmektedir. Ebced hesabından bahsetmek gerekilirse alfabeden alınan harflerin oluşturduğu kelimelerle birtakım sayısal karşılıklar elde edilmesidir. Bu yönüyle manevi gücüyle bilgi birikimini bir araya getirmesi halinde büyüde başarı gösterebilen medyum hocalar ancak kişinin istediği sonucu alabilir.

Süryani aşk büyüsü bazen hocalar tarafından papaz ya da bağlama büyüsünün işe yaramadığı zamanlarda alternatif olarak da tercih edilebilir. Her büyünün etki alanı kişiye göre de değişeceği gibi kimi büyüler kişiler üzerinde etkisiz kalabilir. Bundan dolayı farklı büyüler denemek daha etkili sonuçlar verebilir. Ancan Süryani büyüsü yapılmasında bir sakınca görülmüyorsa az malzeme ihtiyacından dolayı tercih edilebilir.

Bu büyünün sıklıkla tercih edilmesinin sebeplerinden biri de çok fazla malzemeye ihtiyaç duyulmamasıdır. Buna sebep olarak da büyünün bir yere bağlı olmayıp evrensel güçte olması gösterilir. Bu da büyüyü her türlü element ve materyalle etkileşim haline tutar, büyünün yapımında gerekli olan malzeme teminini azaltır. Ancak yine de materyalsiz ve malzemesiz bir büyü değildir fakat gerekli teminler başvurduğunuz medyum hoca tarafından sağlanacaktır.

Süryani Aşk Büyüsünün Etki Süresi Nedir?

Süryani aşk büyüsünün etki süresi tabii ki büyüyü yapan hocanın da güçlerine bağlı olarak değişebilmektedir. Ancak normal şartlar altında büyünün yapıldığı düşünülürse 6 ile 13 gün arasında etki ettiği bilinmektedir. Büyünün etki etme süresinden önce bir de büyünün yapılma süresi vardır bu da yine hocanın tecrübesi, bilgisi ve malzeme teminindeki hızına bağlı olarak 4 ve 7 gün arasında değişen bir sürede gerçekleşmektedir. Kimi şartlarda bu sürenin uzadığı da görülebilir. Öyle ki bir aya varan etki süreleri söz konusu olabilir ancak bu telaş edilecek bir şey değildir. Etki süresinin uzaması büyünün gerçekleşmesine engel olabilecek bir durum değildir.

Hocanın yeteneklerinin yanında Süryani aşk büyüsünün etki etmesi için büyüye başvuran kişinin de manevi inancı çok önemlidir. Unutulmamalı ki hiçbir büyü sadece hocanın yetenekleriyle meydana gelmez. Büyüyü ricacı kişinin de büyünün gerçekleşeceğine olan inancı yüksek olmalı, bunun yanı sıra kendi manevi dünyasında duaya ve dileğe devam etmelidir. Aksi takdirde sadece büyü ya da hoca bir şey yapamayacağı gibi büyünün etki etme şansı da azalacaktır.

Süryani büyüsü bu işle ilgilenen medyum hocalar tarafından büyülerin büyüsü olarak da adlandırılmaktadır. Bunun sebebi ise Süryani büyüsünün kendi içerisinde farklı farklı onlarca dala ayrılması, farklı kullanımlarda farklı etkilerin görülebilmesidir.

Süryani Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur?

Hangi büyü olursa olsun bir büyüyü bozmak her zaman yapmaktan daha zordur. Büyü bozulmak istendiğinde günün belli vakitlerinde dua okumak ve başka birtakım kutsal yazılar gereklidir. Bunların ne zaman yapılacağı ise medyum hocanın bileceği iştir. Buna dayanarak ne yaptığını bilen medyum hocalar tercih edilmelidir yoksa büyü içinden çıkılmaz hal alabilir ya da geri dönüşü olmayacak hale gelebilir.

Bunun için bir büyü yaptırılma kararı alınacaksa öncesinde çok mühim biçimde üzerine düşünülmeli, kesin ve net karar verilmelidir. Aksi halde büyünün tesiri altında olan kişi de büyüyü yaptıran kişi de büyük problemler yaşayabilir. Büyüyü bozdururken de yine yaptırırken olduğu gibi uzman medyum hocalardan yardım alınmalıdır. Her medyumun büyü çözmesi olası olmadığı gibi istenmeyen sonuçlar da alınabilir. Süryani aşk büyüsü nedir? Süryani aşk büyüsü nasıl yapılır? gibi sorulara bu yazıda cevap alabilirsiniz.