Cin Nedir, Şeytan Nedir, İblis Nedir?

/ 23 Aralık 2020 / 714 / yorumsuz
Cin Nedir, Şeytan Nedir, İblis Nedir?

Cin nedir sorusunun sözlük anlamı olarak karşılığı, bazı inanışlara göre gözle görülemeyen, kılık değiştirebilen ruhani varlıklardır. Cinler, ateşten yaratıldığı bilinen varlıklardır. Cinler ile ilgili en detaylı bilgilere Kur’an ı Kerimden ulaşılmıştır. Hz. Muhammed’in hem cinlere hem de insanlara rehberlik etmek üzere gönderildiği bilinmektedir. Peki şeytan nedir ve İblis nedir sorularına baktığımızda aralarındaki fark ve benzerliklere de dikkat çekmeden geçmemeliyiz.

İblis, ateşten yaratılmıştır ve Hz. Adem’e secde edilmesi emrine karşı gelerek kıyamet gününe kadar iyilik ve kötülüğün savaşının başlamasında etkin bir rol almıştır. İblis bu baş kaldırışı öncesinde de melek değil özü cin olan bir varlıktır. Yaptığı ibadetler ve itaatkâr tavırları ile Allah’a yaklaşmıştır. Allah Hz. Adem’e secde etmesini istediğinde tüm melekler secde ederken İblis bu emre karşı çıkmıştır ve ateşten yaratıldığı için kendisini çamurdan yaratılmış olan insandan daha üstün bir varlık olarak görmüştür.  Şeytan ise; cin, insan hatta hayvanlardan da olan şeytanları da kapsayan asi ve başkaldıran bir varlık olarak bilinmektedir. Şeytan, bir varlıktan çok başkaldırıyı temsil eden bir anlam taşımaktadır. Cinlerin özellikle insanlar ile benzer özellikler de barındırıyor olması da dikkat çekici bir husustur. Cinler de akıl ve irade sahibi varlıklardır.

Cinlerde de inanç sahibi olanlar ve inanmayanlar vardır. İnsanlar gibi yerler, içerler, birlikte olurlar ve çocuk sahibi olurlar. İman etmiş olan cinler de, Kur’an ı Kerim ve Allah’ın yasakladıklarına da saygı duyar ve yasakları çiğnememek konusunda özenli davranırlar. İslamiyet, cin ve insanlar arsındaki iletişimi yasak ve günah olarak görmektedir. Fakat bazı medyumlar insanlara yardım amaçlı ve tamamen iyi niyetli bir biçimde bu iletişimden faydalanarak bazı işlemler uygulamaktadırlar. Uzman ve doğru olan medyumlar Kur’an ı Kerim ayetlerinden de yararlanarak bu iletişimi sadece amaçları doğrultusunda kullanır ve okumalar ile cinleri sonrasında uzaklaştırır. Yani İblis, cinleri de doğru olandan saptırmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Cinler de bu bağlamda bir inanç sınavına tabi olmuşlardır.

Cinlerin Özellikleri

Cinler, beş duyu organı ile algılamayan ruhani varlıklardır. İslamiyet inancına göre dünya üzerinde insanlardan önce cinler yaşamaktaydılar. Verilen emirlere uymadıkları için bir çeşit helak yaşamışlardır. Aslında benzer zaman ve mekanların içerisinde insanlar ile birlikte yaşamaya devam eden varlıklardır. Fakat insanlar tarafından görülmemektedirler. Cinlerin bir diğer özelliği de insan kılığında görülebiliyor olmalarıdır. Bu sebeple bir insana görünmek için çoğunlukla insan kılığına girme yolunu tercih ederler. Cinler de insanlar gibi erkek, kadın ve çocuk olarak varlıklarını sürdürürler. Cinler aynı zamanda çok hızlı hareket edebilen varlıklardır ve bilindiği kadarıyla uzun yıllar da yaşamaktadırlar.

Günümüzde çok sayıda medyum uygulayacakları işlemler için cinler ile iletişim kurmaktadırlar. Fakat iyi niyetli olan medyumlar bu özelliklerini sadece gerekli amaçlar için kullanırlar ve tek istekleri insanlara yardım etmektir. Cinler de akıl ve irade sahibidir fakat, aklını insanlar gibi çok amaçlı ve detaylı olarak kullanamamaktadır. İnsan, bu sebeple yaratılmış en üstün varlıktır. Cinler ile insanlar arasındaki iletişim cinlere hükmedilmesi mümkündür. İyi niyetli olan medyumlar vekf yapmak için ya da büyü bozmak için bu iletişimden faydalanmaktadırlar. Medyumların deneyimleri sayesinde cinlerin musallatından korunmak da mümkündür. Bu sebeple yapılacak işlemlerde cinler ile iletişim gerekliliği göz önünde bulundurularak, alanında uzman ve deneyimli olan bir medyum ile iş birliği içerisinde çalışmak doğru sonuçlar almak açısından oldukça önemlidir.

Şeytan Nedir?

Şeytan, gizli kötü bir kuvvet, kötü ruh gibi betimlerle kısaca açıklanabilir. Şeytan, cinlerden olarak bilinir. Fakat şeytan daha çok gizli, kötü bir his, vesvese olarak bilinir. Aynı zamanda Kur’an ı Kerim’de ‘insi şeytanlar’ ifadesi de yer almaktadır. Bu sebeple şeytan, daha çok kötü hisler veren gizli bir his olarak açıklanabilir. Şeytan, insanlara vesvese gibi ya da kötü şeyler fısıldayan bir iç ses gibi yaklaşmaktadır. Bu sebeple şeytan bir varlıktan çok kötü hisleri besleyen, kötü bir ruh gibi düşünülebilir. Şeytan, insanlara ruh ve psikolojik olarak manipülasyon uygular. Şeytan görevi gereği kıyamet gününe kadar insanları kötü eylemlere yönlendirmek adına gözle görülemeyecek bir şekilde savaş verir.

Şeytan aynı zamanda cinleri de insanlara uyguladığı baskılara benzer bir güç ile kontrol altına almaya çalışır. Cinler de insanlar da kulluk etmeleri için yaratılmışlardır. Bu sebeple şeytan da görevi gereği hem cinleri hem de insanları yoldan çıkarmak için farklı girişimlerde bulunmaktadır. Kur’an ı Kerim’de insi şeytanlar ifadesi de kullanılmaktadır. Bunun sebebi de şeytanın yoldan çıkarmış olduğu insanların da iman etmiş gibi görünmeleri ve aslında iman etmiyor olmalarıyla insanların kendi cinslerini yoldan çıkarmalarından bahsetmektedir. Şeytan da bu bağlamda hem insanları hem de cinleri yoldan çıkarmak amaçlı girişimlerde bulunur. Cinlerin musallat olması da benzer belirtiler ile gözlemlenebilmektedir. Kur’an ı Kerim’de geçen bazı ayet ve sureler gözle görülmeyen her türlü kötülük ve nazarlardan korunmak adına okunabilmektedir. Medyumlar, musallat olunması gibi durumlarda insanlara bu konuda rehberlik edebilir ve yardımcı olabilir.

Medyumlar, bu konuda yapacakları çalışmalarda özel yetenekleri sayesinde cinler iletişim kurabilmektedirler. Bu iletişim aracılığı ile kişiye musallat olunması ya da eğer yapılmış ise ne çeşit bir büyü yapıldığını öğrenmek amaçlı cinler ile kurduğu iletişimden faydalanır. Kurduğu bu iletişim ile cinlerin uzun yaşama özelliklerinden ve hızlı hareket edebilme yeteneklerinden faydalanarak yaşanan musallat durumunu doğru şekilde anlar ve bu yönde bir çözüm yolu ile medyum insanlara yardım edebilmektedir. Musallat durumunda insanlar kötü bir ruh hali ve kötü bir psikoloji içerisinde olabilir. Bu sebeple de iradesi kendi kontrolü dışında cin gibi ruhani varlıklar tarafından manipüle edilebilir. Musallat ya da üzerinde büyü bulunan kişi kötü ruhların etkileri altında olduğundan ayet ve duaları okumakta da zorlanırlar. Bu hal içerisinde kalan kişi güvenilir ve uzman bir medyum ile ortak yürüteceği bir çalışma ile olumlu sonuçlar alabilmektedir.

Medyumlar aynı zamanda Havas ilmine de hâkim olan kişiler oldukları için kötü ruhlar ile mücadele verirken hangi ayetlerin, hangi durumlarda okunacağını da doğru şekilde bilir ve uygular. Güvenilir ve deneyimli medyumlar rehberliğinde musallat olunması halinden ve üzerinde var olan büyü etkisinden kurtulabilir. Medyumlar, sahip oldukları doğuştan gelen yetenekleri ile farklı ilimlerde kendilerini geliştirerek doğru ve başarılı işlemler yürütebilmektedir. Bu sebeple kötü halleri yaşayan kişilerin izlemesi gereken en doğru yol güvenilir ve iyi niyetli olan bir medyum ile ortak yürütülecek çalışmalar yüksek oranda başarılı şekilde sonuçlanmaktadır.

Dualar ile Korunma

Cin ya da şeytanlar vesvese vererek insanlara yaklaşmaktadırlar. Ruhani varlıklar olarak gözle görülmeyen cinler insanlara ruhsal ve psikolojik açıdan yaklaşmaya çalışırlar. Gözle görülmedikleri için insanların her anlarını gözlemleyebilen cinler, insanların zaaflarını da rahatlıkla bilirler ve daha da zorlayıcı şekilde yaklaşırlar. İnsanlar, öncelikle abdestli olarak kendilerini her zaman koruma altına almalıdırlar. Kur’an ı Kerimdeki bazı ayetler ile de bu gibi kötü ruhlardan ya da nazar gibi kötü enerjilerden korunabilirler. Dualar, kötü ruhları rahatsız ederek insanlardan uzak tutarlar. Abdest alınması da cinleri fazlasıyla rahatsız eden bir eylemdir. Cinler ateşten yaratılmış varlıklar oldukları için; abdest alındığında su ile cinlerin kötü enerjileri nötr hale gelir. Ayet ve surelerin okunması için de abdestli olunması gerekmektedir. Medyumlar, insanlara bu anlamda yardımcı olabilirler ve rehberlik edebilirler.

Dualar ile korunma, manevi açıdan rahatlama ve iyi hissetme gibi pozitif enerji ve hisler ile kişinin huzur bulmasına yardımcı olmaktadır. Kur’an ı Kerim cinlerin varlığını açık ve net bir biçimde belirtmiştir. Ayrıca Peygamberin cinler ve insanlara rehberlik etmek üzere gönderildiği de belirtilmektedir. Bu da cinler aleminde de iman eden cinler olduğunu göstermektedir. Şeytan cinlere de insanlara da vesvese vererek farklı zaaf ve zayıflıklarından faydalanarak yaklaşır. İnsanlara kötü bazı eylemler yaptırmak için olumsuz yönde bazı yönlendirmelerde bulunabilir. Dualar, abdest ve ibadetler kötü ruhları rahatsız edecektir ve kişiden uzak tutacaktır.

Medyumlar, sahip oldukları özel yetenekler ve kendilerini geliştirmek adına kendilerini bazı gizli ilimler ile donatırlar. Yetenek ve bilgilerini bir araya getirerek insanlara yardım etmeyi amaçlayan iyi niyetli medyumlar ile çalışmak olumlu sonuçlar almak açısından önemlidir. Bir kişi musallat durumu yaşadığını bazı belirtiler ile anlayabilir. Bu belirtiler; musallat olan cinin insana sürekli ürperti ve korku vermesi, vesveseler ile sefahat ve günah işlemeye yatkın bir yaşama sevk eder, intihar etme duygusu ve isteği verir, ibadetlerden uzaklaşmasını sağlar. Cinler, bu şekilde kötü hisler ve kötü eylemlere yönlendirme açısından insanlara yaklaşır ve musallat olurlar. Musallat hali yaşanması durumunda kişinin iradesi daha da zayıf düşebilir.

Medyumlar İle Büyü Bozma

Medyumlar ile büyü bozmak mümkündür. Medyumlar, sahip oldukları yetenekler ve kendilerini geliştirdikleri ilimler sayesinde kişi ya da hane üzerine yapılmış büyüleri bozmak için bazı eylemler ve okumalar yapabilirler. Kötü niyetli kişiler tarafından bazı kişiler ya da hane üzerine farklı türlerde büyüler yapılmaktadır. Bu büyülerden kurtulmak ve sonrasında korunmaya da devam etmek için alanında uzman bir medyum ile çalışmak izlenecek en doğru yol olacaktır. Özellikle çiftelerin arasını bozmak için yapılan büyüler çok güçlü olan büyü türleridir. Bu sebeple bu tür büyüleri bozmak da oldukça zorlayıcı olmaktadır. Çünkü bu tarz büyüler çiftler üzerine yapıldığı için büyüler de kişiler arasında bir ilişki, paylaşım yaşanmış olması durumunda daha güçlü bir enerji ile etkisini göstermektedir.

Çiftlerin arasını bozmak için yapılan büyülerin etkileri çiftler arasında soğukluk ve tartışmaların artması ile kendisini göstermektedir. Bu tarz hallere maruz kalmış kişiler güvenilir medyumların rehberliği ile büyü bozma eyleminin gerçekleştirilmesi sağlanır. Medyumlar, uzman ve güvenilir kişiler ise büyü bozma işlemi zorluyor olsa bile başarılı sonuçlar almayı başarabilmektedirler. Ayrıca medyumlar, muska da yazabilme yeteneklerine sahip ise büyüye maruz kalmış kişi üzerindeki büyüyü bozar ve yazdığı muska ile de korunmanın devamlılığını sağlamaya çalışır.

Muska yazmak da oldukça uzmanlık isteyen bir alandır. Çünkü muska yazmak Arapça ve Osmanlıca dillerini iyi biliyor ve yazabiliyor olmalıdır. Aynı zamanda Kur’an ı Kerim ayetlerinden de yararlanılarak yapılan büyü bozma işlemi ve muska yazma işlemi gerçekleştirilir. Alanında uzman olan, güvenilir medyumlar ile çalışmak her açıdan daha olumlu sonuçlar almak açısından çok önemli bir husustur.