4444 Salavat

/ 23 Aralık 2020 / 789 / yorumsuz
4444 Salavat

4444 sayısı ile meşhur olan büyük salavat Salat-ı Tefriciye Duasıdır. Büyük müşküllerin halli için okunan bu salavat okunduğunda sevap boyutunda da çok değerlidir. Samimiyet ve ihlas ile okunmaya devam edildiğinde hastalıklara ve sıkıntılara deva olduğundan halk arasında çok yaygın olarak okunan bir salavattır. 4444 Salavat sayısının önemi büyüktür. Öyle ki elinizde bir anahtar olsun. Bu anahtarın bir dişi eksik olsa kapıyı açmaz. Bir dişi fazla olsa da yine kapıyı açmaz. Dijital zikir matik kullanarak sayıyı rahatlıkla takip edebilirsiniz.

Bu salavatlar özel salavatlardır. Tatbik edilmiş ve defalarca tecrübe edilmiştir. Salat-ı Tefriciye Duasının diğer adı Salat-ı Nariye’dir. Allahü Teâlâ’dan bir isteğiniz olduğunda ya da bir sıkıntınız giderilmesini istediğinizde büyük bir korkumuzdan emin olmak için bu salavat-ı okursanız Yüce Allah’ın izniyle muradınız size verilir. Burada en önemli husus İhlas ve samimiyettir. Bu salavat ile Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine kapalı yollar açılır, engeller kaldırılır, korkulardan emin olunur, yanlışa düşmekten insan korunur. Onun içindir ki Salat-ı Tefriciye yani 4444 salavat insana verilmiş büyük bir duadır. Bu dualar dünyevi bir istek için okunabileceği gibi ahiret için de okunabilir.

Eğer dünyada istenilen bir nimet ona verilmemişse duam kabul olmadı denilmez. Muhakkak bu salavattan büyük mükâfatlar Müslüman kula ahirette de verilir. Eğer sizin de yüce Allah’tan İstediğiniz bir dileğiniz varsa ya da komple mi bir şeyden emin olmak istiyorsanız bu salavatlar insana büyük hediyelerdir. Onun için siz de bu salavatı okuyarak Allahü Teâlâ’dan yardım isteyebilir onu layık bir kul olmak için onun rızasını kazanabilirsiniz. Yüce Allah merhamet ile her şeyi kuşatmıştır. Ve dünyadaki merhameti onun merhametinin yüzde biri kadardır. Onun içindir ki insan ümit vari olmalıdır ve asla Allah’tan ümit kesmemelidir. Çünkü Yüce Allah kuluna şah damarından daha yakındır ve onu ancak o koruyup gözetebilir. Onun için Allah’tan istemeli ve ona teslim olmalıyız.

Salat-ı Tefriciye Duasının Okunuşu

Allahümme Salli Salaten kamileten ve Sellim selamen tammen Ala Seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil kurabu ve tukda bihil havaicu ve tünalü bihir rağaibu ve husnul havatimi ve yusteskal ğamamu Bi vechihil kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lümin lek.

Salat-ı Tefriciye Duasının Anlamı

Ya Rab efendimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle o Nebi ki Onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür. Sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır arzulara ve güzel akıbetleri erişilir. Bulutlardan yağmur dökülür. Onun aline ve ashabına da salat ve selam eyle Yarab her an her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.

Salat-ı Tefriciye Duasının Faziletleri

Günde 4444 salavat kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah ü Teala’nın izni ile bu durumdan kurtulur. Günde 100 defa okumaya devam eden dilek ve arzularına ulaşır. Hastaya okumaya devam ederse hastalığından şifa bulur ve iyileşir. Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hayal edemeyeceği şeyleri ulaşır. Bu salevât-ı okumaya devam eden kişi düşmanların şerrinden korunur. Bu salavatı vakit namazlarından sonra 11 defa okumayı kendine alışkanlık edinen kişi maddi ve manevi mertebelere ulaşır. Allahü Teâlâ ona bol rızık verir.

Bu salavatlar kalp gözünün açılması insanların bedenen ve ruhen iyi olması için devam edilmesi gereken salavatlardır. Salavat getirmek yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde yapılması gerektiği söylenmiştir. Ahzab Suresi’nde Allah ve onun melekleri Peygambere Salat ederler buyurmuştur. Salavat getirmek farzdır. Onun için emre itaat edip en güzel şekilde yani böyle kıymetli salavatlar ile Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ailesine ashabına duada bulunulmalıdır. Hem sevap boyutu çok büyük hem de ahiret hayatı için insana gerekli bir azıktır. Kıymetini bilenler için bu salavatlar birer hazine hükmündedir. Sıkıntılı ve üzgün olduğunuz anlarda okunduğunda Rabbimiz bizleri feraha çıkarır. Kapalı olan kapılar açılır. Müşküller halledilir. Nice felaketler ve musibetler engellenir. İşte bu büyük salavatlar iyiliğe ve feraha açılan kapıların anahtarlarıdır.

Salat-ı Tefriciye Duası Okunurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4444 salavat yani Salat-ı Tefriciye duadır. Onun için abdestsiz okunabilir. Kadınlar hayız halinde yani özel günlerinde de okuyabilirler. Bu tip durumlar Kur’an-ı Kerim okunmaz ama dualar okunabilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize adını işittiğimizde salavat getirmek vazifemizdir. Yalnız adının anıldığında değil zikir olarak da salavat getirmek büyük sevap arz etmektedir. Salat-ı Tefriciye Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem için yapılan makbul dualardır. İsteğim olmadı, duam kabul olmuyor diye Müslüman ümitsizliğe düşmez.

Çünkü Müslüman için hayat bu dünyadan ibaret değildir. Yapılan duaların ve iyiliklerin ahirette karşılığı vardır. İnsanoğlu kendisi için neyin hayırlı olduğunu bilemez. Fakat sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Yüce Allah Celle Celelihü bizim için hayırlı olanı bilir. Bu fani yani geçici dünya Ahirete tercih edilmemelidir. Çünkü dünya hayatı belli bir zaman dilimidir. Ve bir sınavdan ibarettir. Fakat ahiret hayatı sonsuzdur. Sonsuz bir alemi fani bir aleme tercih etmek akılsızlıktır. Onun için dualara ve ibadetlere devam edip Rabbimizden hayırlısını istemeliyiz. Allah’ın rızasını kazanmak için de ona en iyi şekilde ibadet etmek gerekir ve onun emirlerini yerine getirmek gerekir. Bu şekilde dualarla Allahu Teala’ya yakınlık kurulur Allahü Teala’nın hazinesi geniştir.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur “ayakkabı bağcığını dahi Allah’tan isteyiniz Çünkü her ne kadar vesileler Nimet için aracı olması hasebiyle önemliyse bütün her şeyi veren bütün her şeyi yaratan yüce Allah’tır.” Örneğin bir insan bir fabrikada çalışsa orada bir emek sarf edip aylık maaş alsa ay sonunda bu parayı vesile olarak patron vermiş görünse de o patronu da yaratan yüce Allah’tır, o işi o kişiye nasip eder de yüce Allah’tır. O rızkı veren de yine yüce Allah’tır.

Salatı Tefriciye Duasının 4444 Defa okunmasının Nedeni

Değerli bir alim olan İmam Kurtubi Hazretleri 4444 defa bu salavatı tecrübe etmiştir. Kimin Yüce Allah’tan bir isteği bir muradı varsa ya da başında olan bir belayı def etmek istiyorsa bu salavatı 4444 kere okusun demiştir. Diğer değerli bir alim olan Şeyh Muhammed Tunusi Hazretleri şöyle demiştir. Kim Salat-ı Tefriciye Duasını günde 11 kez okursa o kişiye Rızık gökten yağıyor, yerden bitiyor gibi verilir. Yine ilimde ehil bir alim olan İmam Dinuri Hazretleri şöyle demiştir.

Kim bu Salavatı farz namazların arkasından 11 defa okursa yüksek mertebelere ve makamlara kavuşur. Keşfi açılır. 313 kez okumayan kişi arzu ettiği şeye Allah’ın izniyle kavuşur. Burada tam sayı okumayanlar sevaptan mahrum olmazlar. Bunlar özel ve sevap boyutu fazla olan salavatlardır. Okuyan Allah katında kıymetlenir. Tabi ki ilk önce Müslüman olarak farz ibadetler yapılmalıdır. Yapılan bu salavatlar da manevi anlamda Müslümanı kuvvetli kılar. Onun istikamette gitmesine yardım eder. Çünkü dünyaya gelmekteki esas maksat Allah’ın rızasını kazanmaktır.

Dualarda Vadedilen Sevaplara Ulaşma Şartları

Dualarda vaat edilen sevapları ulaşmak için Öncelikle temiz bir kalbe sahip olmak gerekir Yüce Allah Kur’an’ı Kerim’de Yere göğe sığmam Mümin kulumun kalbine sığarım buyurmaktadır kalbini Allah rızası için iyiliklerle dolduran Bir Müslüman dualarla neticeye mazhar olabilir. Öncelikle farz ibadetleri yerine getiren Müslüman bir kul Allah katında çok değerlidir bundan sonra sünnet-i seniyyeye uyan bütün işlerini Allah rızası için yapan bir kul asla kaybetmez.

Onun içindir ki salavat getiren bir Müslüman Allah katında makbul olan bu duanın neticesini ve sevabını katbekat alır. Nasıl ki bir öğretmen ödevlerini zamanında yapan saygılı çalışkan bir öğrencisini çok sever. Aynen öyle de Yüce Allah İslam’ın şartlarını yerine getiren ibadetlerini zamanında yapan insanlara ve yaratılanlara saygılı olan kullarını çok sever, onun için kalp temizliği demek şehevi ve kötü duygulardan düşüncelerden arınıp ihlasla ve samimiyetle dua etmektir. Çünkü sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. “Dua müminin silahıdır.” Nasıl ki bir asker Silahsız savaşta etkisiz kalırsa Müslüman da başına gelen olaylarda Duasız Silahsız kalan bu asker gibidir.

Salat-ı Tefriciye Duasının Önemi

Salat-ı Tefriciye ve onun gibi özel salavatlar peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem için yapılan makbul dualardır. Dua etmek ibadettir. Burada önemli olan dua iki şekilde yapılır bir fiili dua 2 kavli dua iyi dua Allahü Teala’nın bize verdiği gücü yetenekleri aklı ve hayatımıza yardımcı olan bütün maddeleri kullanarak aktif olarak çalışmayla emekle yapılan işler fiili dua sınıfına girer. Kavli dua Allahü teâlâ’dan dilimiz döndüğünce isteklerimize niyazda bulunmak ve ondan dille istemektir. Bu iki dua aynı anda yapılırsa insan üzerine düşen vazifeyi yerine getirmiş olur yani birisi eksik olursa dua yarım kalır.

Örneğin Allahü teâlâ’dan bir insan kablen üniversite sınavını kazanmak için dille dua etse fakat aklını kullanmadan o sınavla ilgili kitapları okumadan testleri çözmeden dolayısıyla fiilen çalışmadan bu işe kalkışırsa yarım kalır ve başarılı olamaz. Onun içindeki istemenin yanında Allah’ın verdiği nimetlerle çalışarak hak ederek duayı yerine getirmek gerekir. Mesela bir insan ibadetin önemini anlasa çok güzel bir şekilde ifade etse, fakat ibadet yapmasa namazlarını kılmasa oruçlarını tutmasa ahiret için çalışmış olmaz. Aynen öyle de insan hem fiilen hem de kavlen Allah’tan istemeli ve ona güvenmelidir. İnsan kendisi için hayırlı olanı bilemez bazen Allahü Teala’nın bir isteği ermesi kadar vermemesi de hayırlı olabilir.

Onun içindir ki ona isyan edilmez, ona şükretmeniz işte bu büyük salavatlar Allahü Teala’nın rızasını kazanmak için büyük bir nimet ve kazanç kapısıdır. Bir insan sıkıntılarından ötürü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem için salavat getirirse meşrudur yapılması caizdir. Çünkü Kuranı Kerim’de Allahu Teala Şöyle buyurmuştur “Allah ve melekleri Peygambere Salat eder çünkü peygamberler Allahu Teala’nın kulu ve elçileridir.” Allahü Teâlâ’dan aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmekle yükümlüdürler, tebliğ vazifelerini en iyi şekilde yerine getirirler. Onun için Allahü Teala Peygamber Efendimize Habibim diye hitap etmiştir. Ama salavat getirmek üzerimize düşen vazifelerinden biridir. Çünkü Allahü Teala’nın salavat getirmek emridir.