Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua

/ 23 Aralık 2020 / 1.251 / yorumsuz
Evliler Arasında Soğukluğu Giderecek Dua

İnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik, hayat boyu devam eden bir süreçtir. İslam dininin temel amacı nefsi, malı, aklı ve nesli korumak ve insanların geçici dünyanın geçici güzelliklerine kanmasına engel olarak sonsuz mutluluk dünyasının kapılarını açmaktır. Bu sebepten dolayı İslam dini toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi ve ayakta kalabilmesi amacı ile nefsi, malı, aklı ve nesli koruyan çeşitli hükümler ortaya koymuştur. Nesli korumak adına öne sürülen hüküm ise evliliktir.

Evlilik yalnız nesli koruması sebebi ile değil kadının kendini koruması,  toplumun devamı ve haram ilişkilerin önüne geçmesi gibi sebeplerden ötürü de çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda evlilik, nesil karışıklığını ve ahlakın bozulmasını önlemesi açısından da çok önemlidir. Peygamber Efendimiz (sav), bir hadisinde “Kul evlenince dinin yarısını tamamlamış olur.  Kalan yarısında da Allah’tan korksun.” buyurmuştur. Başka bir hadisinde ise “Evlenmeyen, yalnız yaşayacağım diyen bizden değildir.”  buyurarak evliliğin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz’ in hadisi şeriflerine ek olarak Kur’ an-ı Kerim’de de evlilik ve öneminin üzerinde durulmuştur.

Kur’an’da “Evlenecek olan kimseler fakir olsalar bile Allah onları zengin eder.” buyurulmuştur. Ayetten de anlaşılacağı üzere İslam dininde evlilik maddi sıkıntıların dahi engel olamayacağı kadar önemli bir noktadır. Bu yüzden evlenme çağına gelen her genç için evlilik farz tutulmuştur. Her ne kadar oldukça tatsız bir durum da olsa evlilikler her zaman başladığı gibi devam etmeyebilir. Zaman zaman çeşitli sebeplerden ötürü eşler arasına soğukluk girebilmekte ve olumsuz durumlar söz konusu olabilmektedir.

Evlilikte Soğukluk Sebepleri

Evliliğe soğukluk katan ve aile yapısını bozan temel faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Sorumluluktan kaçınmak: Evlilik, kadın ve erkeğin ancak el ele vererek devam ettirebilecekleri bir süreçtir. Eşlerden biri ya da ikisi de üzerine düşen sorumluluğu aksattığı ya da eksik olarak yerine getirdiği takdirde ailenin temelleri sarsılmaya başlayacaktır. Evliliği ayakta tutan eşlerin birbirine her şartta ve durumda tam desteği olduğu için herhangi bir sorumsuzluk durumunda mutlaka araya soğukluk girecektir.
 2. Sık yaşanan kavgalar: Her insan düşünce yapısı olarak farklı bir fıtrata sahiptir. Bu sebepten ötürü zaman zaman bazı konularda anlaşmazlıklar olabilmekte ve tartışmalar yaşanabilmektedir. Tartışma konusu insanın doğasında vardır. Bu yüzden ölçülü olması halinde bir sıkıntıya sebep olmaz. Ancak her konuda gereksiz ve yersiz tartışmalar yaşandığı sürece sağlıklı iletişim ortadan kalkacaktır. Evlilikte gereksiz tartışma ve kavgalar ne kadar sık yaşanırsa evlilik o kadar hızlı yıpranır ve yorulur. Bu durum da eşler arasında soğukluk girmesine sebep olmaktadır.
 3. Empati eksikliği: Empati kurabilen eşler birbirlerine karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmaktadır. Empati eksikliği olan bireyler gerek günlük hayatta gerekse tartışma anında saygılı iletişim kurallarına dikkat etmeyecek ve araya soğukluk girmesine sebep olacaktır.
 4. İletişim eksikliği: Özellikle teknolojik gelişmelerin sebep olduğu iletişim eksikliği ve etkileşim problemleri toplumsal hayatı olumsuz etkilediği gibi, teknolojik aletler de ölçüsüzce kullanımı durumunda aile hayatına ve yapısına da büyük ölçüde zarar vermektedir. Eşler telefon, tablet ya da televizyon gibi teknolojik aletler ile olması gerekenden daha fazla zaman geçirebilmekte ve bu durum evlilikte ve eşler arasında soğukluğa sebep olmaktadır.
 5. Suçlama: İş hayatında karşılaşılan problemlerin eve taşınması, başka insanlar ile yaşanılan sorunların sebep olduğu gerginlik sebebi ile eşlerin birbirleri ile çatışması evliliğe soğukluk katan sebeplerin başında gelmektedir. Yaşanılan sıkıntılar kişiyi psikolojik olarak etraftakileri ve özellikle de en yakınındakileri suçlamaya itecektir. Eşler bu gibi durumlarda evliliğin temelinin korunması ve sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için son derece saygılı olmalı ve eşine karşı anlayışlı davranmalıdır.
 6. Üstünlük psikolojisi ve bencillik:  Özellikle maddi konularda kendini gösteren üstünlük psikolojisi eşler arasındaki ilişkiyi en çok yıpratan sebeplerden biri olarak öne çıkmaktadır. Eve daha fazla kazanç getirmek ile ya da meslek olarak daha üstün olmak ile övünmek ve eşini küçük görmek evlilik hayatına kaçınılmaz bir soğukluk katacaktır.
 7. Şiddet ve güç kullanma eğilimi: Günümüz ilişkilerinde ne yazık ki eşler arasında oldukça sık görülen problemlerden biri de şiddettir. Özellikle erkek bireylerde tartışma esnasında yaptırıma geçme daha çok görülmektedir ve bu durum eşler arasındaki saygı ve güvenin telafisi olmayacak bir şekilde yitip gitmesine yol açmaktadır. Sıkıntılı durumlarda iki tarafın da sinirlerine engel olamaması ve öfkesini kontrol edememesi gerek fiziksel gerek ise psikolojik şiddete yol açmaktadır.
 8. Bir tarafın yeteri kadar olgun davranmaması: Ruhsal olarak olgunlaşmama konusu evlilik kadar önemli bir mevzudan önce mutlaka üzerinde durulması gereken bir konudur. Olgun bireyler tartışma esnasında nasıl davranması gerektiğini bilir. Saygısını kaybetmez. Samimiyet ve saygısızlığı birbirine karıştırmaz. Böylece sorunlar kolaylıkla çözülür.
 9. Maddi anlayışsızlık: Günümüz bilimsel istatistikleri incelendiğinde boşanmaya sebep olan durumlar arasında en çok göze çarpan faktörlerden biri de maddi sıkıntılardır. Gelişen ve değişen dünyanın sınırsız fırsatları maddi yetersizlikleri de beraberinde getirmekte ve aile içi geçimsizlik sorunları baş göstermektedir. Eşler maddiyat konusunu bir yarış ve kıyas olarak görmemeli tam aksine maddi sıkıntı durumlarında el ele vermeli ve birbirlerine tam destek olmalıdırlar. Böylelikle maddi sıkıntıdan kaynaklı aile içi huzursuzluklar son bulacak ve evlilikler tehlikeye düşmeyecektir.
 10. Küçük meselelerin büyütülmesi ve ilerleyen zamanlarda geçmiş konuların tekrar tekrar açılması: Hata yapmak insanın doğasında var olan bir durumdur. Önemli ve mümkün olan hiç hata yapmamak değil yapılan hatanın farkına varabilmek ve telafisi için mümkün mertebe çaba göstermektir. İlişkilerde geçmiş konuların devamlı taze tutulması, yapılan hataların başa kalkılması, çok sık rastlanan bir durumdur ve iki tarafı da kısa vadede olmasa bile uzun vadede çok yorar ve yıpratır.
 11. Cimrilik ya da savurganlık: Harcamalar konusundaki ölçüsüzlükler bazı sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle evli erkeklerde daha fazla görülen cimrilik, özel günlerin kıymetsiz ve anlamsız hale getirilmesi, zamanla kişinin eşi için ayırdığı özel harcamaların azalması eşler arasında problem yaratabilmektedir. Aynı şekilde gereğinden fazla harcamalar ve savurganlık da maddi sıkıntılara yol açabildiği için evlilikleri soğutmakta ve yıpratmaktadır. Bu sebepten ötürü maddiyat konusunda kişiler son derece ölçülü ve dikkatli davranmalı, harcama yaparken eşinin zevklerini, isteklerini ve beklentilerini mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.
 12. Sevginin ve sevilmenin verdiği güven: Güven, elbette ki ilişkilerin olmazsa olmazıdır ancak “Nasıl olsa seviliyorum” düşüncesi ile hareket etmek, çiftlere ve ilişkilere büyük zarar vermektedir. Saygı olmadığı takdirde sevgi de anlamını yitirecek ve evli çiftler arasına kaçınılmaz bir soğukluk girecektir.

Evlilikte Soğukluğu Giderecek Dua Nedir?

Dua, Allah’a yakarış ve yardım dileme yoludur. Yaşanan sıkıntılarda en anlamlı ve doğru kapı şüphesiz ki dua kapısıdır. Evlilikte yaşanan sorunlarda işi boşanmaya götürmeden çözmek için gereken tüm çaba sarf edilmeli, eşler birbirlerini kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapmalıdır. İslam dininin temel kurallarına göre boşanma hoş karşılanmaz ancak yine de kesin olarak yasaklanan bir durum değildir. Bu sebepten ötürü yaşanan sıkıntılar için dua edilmeli ve yardım istenmelidir. Eşler arası soğukluğu gidermek ve muhabbeti arttırmak amacı ile okunabilecek pek çok dua mevcuttur.

Duanın doğruluğu ve kabulü için güvenilir bir kaynaktan ve samimi bir şekilde okunması çok önemlidir. Bu duanın herhangi bir vakti yoktur. Beden temizliği yapılır, abdest alınır. Halis bir niyet ile Allah’a dua edilir. Sabır ile sonucu beklenir. Bu duanın belli bir kabul olma süresi yoktur. Dua eden kişi duanın kabul olmaması halinde isyana düşmemeli ve duaya devam etmelidir

Bu Duayı Kimler Yapabilir?

Bu duayı evliliğinde sorun yaşayan ve samimi niyetli olan her insan yapabilir. Duanın doğru olarak yapılabilmesi için medyumdan yardım alınabilir. Medyumlar işinin ehli insanlar oldukları için tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak doğru bir tercih olacaktır. Aynı zamanda geniş bilgi ve bağlantıları sayesinde yardıma ihtiyacı olan kişiye yol gösterecek, edilecek olan duayı usulüne uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak yapacak ve yanlış bir şekilde dua edilmesine engel olacaktır.

Dua Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Her duada olması gerektiği gibi bu duayı okurken de maddi dünyaya ve dünyevi hayata bir süre ara verilmeli, kalp ve akıl büsbütün ve halis bir niyet ile Allah’a yönelmelidir.
 • Dua ederken önyargılı olunmamalı ve duanın kabul olacağına inanarak dua edilmelidir.
 • İslam dinine göre temizlik son derece önemli bir husus olduğu için dua edilmeden önce dua edilecek ortam ve beden temizliği yapılmalıdır.
 • Duanın doğru bir şekilde okunması çok önemlidir. Bu sebepten ötürü duanın doğru bir kaynaktan alınması ve anlamının araştırılarak yapılması tavsiye edilir.
 • İslam dini, aile hayatının ulu orta konuşulmasını uygun bulmaz. Bu yüzden duaya devam eden kişi ya da kişiler mümkün olduğunca bu durumu gizli tutmalıdır.
 • Duanın kabul olup olmayacağını ya da ne zaman kabul olacağını yalnızca Allah bilir. Bu sebepten ötürü duayı ettikten hemen sonra kabul olması beklenmemelidir. Sabırsız ve karamsar davranmak kişiyi isyan ve yanlışa sürükleyecek ve imana zarar verecektir. Ayrıca duanın cevapsız kalması ya da olumsuz karşılık bulması halinde her şeyin en hayırlısının bu şekilde olacağına inanılmalı ve kalpten inanarak duaya devam edilmelidir.
 • Dua edilirken kişi yalnızca kendini düşünmemeli, bir başkasına ya da eşine zarar verecek şekilde dua etmekten özenle kaçınmalıdır.

Duanın Faziletleri

Her duada olduğu gibi sıkıntılı evlilikleri kurtarmak için okunan duaların da pek çok fazileti vardır. Yüce Allah’ın kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de de emrettiği gibi kul sıkıntılı bir durum içerisine girince kendisini yaratan yerlerin ve göklerin sahibi Allah’a dua ile sığınmalıdır. İçten niyet ve halis yürek duanın var olan faziletini daha da artıracaktır.

Dua eden kişi Allah’ın yüceliğini bir kez daha kabul etmiş olur. Sıkıntılı durumda Allah ile yakınlaşır. Kötü olan her şeyden uzaklaşır. Hem kalben hem de bedenen temizlenir. Bu dua sayesinde aynı evin içinde karı koca ilişkileri daha da güçlenir. İletişimsizlikten ya da başka herhangi bir problemden kaynaklanan sıkıntılı durumlar adeta bir kör düğüm gibi yavaş yavaş çözülür. Duayı eden kişiye maddi ve manevi ferahlık kapıları sonuna kadar açılır. Ayrılık ve uzaklık gibi durumlar, eşler arasındaki soğukluk ve mesafe ortadan kalkar.