Kötülüklerden Korunma Duaları Nelerdir?

/ 18 Temmuz 2021 / 1.027 / yorumsuz
Kötülüklerden Korunma Duaları Nelerdir?

Kötülüklerden Korunma Duaları Nelerdir?

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Bugün merak edenler için bu konu ile ilgili bilgiler paylaşacağız. İnsanlara genel en çok kötülük gelen şeyler arasında bir başka kişinin çekememezliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de yazımızda düşmanlardan korunma dualarından bahsedeceğiz. Bu dualar aynı zamanda insanları kazalardan ve belalardan da korumaktadır.

Örneğin size karşı düşman olan birini yenmek ve onun vereceği zararlardan korunmak için her zaman Allah’a sığınarak dua etmeniz gerekir. Bu duaların her daim içten ve samimi bir şekilde edildiği halde Allah hepimizin yanında olur ve bizi bütün kötülüklerden korur. Düşmanların şerrinden ve kazalardan, belalardan korunmak için duaları okumadan önce beden temizliği yapılması yanı abdest alınması gerekir. Bu şekilde edilen dualar daha makbul olmaktadır.

Düşmanı Yenmek İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Diye incelerken düşmanı yenmek için hangi dua okunmalıdır? Onu bir inceleyelim. Düşmanların şerrinden ve verecekleri kötülüklerden korunmak ve onları yenmek için bazı duaların okunması gerekir. Aşağıda sizlerle paylaşacağımız duayı her gün sabah ve akşam 7 kez okursanız eğer Allah dualarınızı kabul eder ve düşmanınıza karşı her zaman zafer kazanacaksınız. Bu duayı okumadan önce abdest almalısınız ve duayı okuyacağınız yeri temizlemeniz gerekir.

Bismillahirrahmânirrahîm,

İnna fetahna leke fethan mübînâ, ve yehdiyeke sırâten müstakîmâ, ve mennasru illâ min indillahil Azizi’l-Hakım, vellahu yüeyyidu binasrihi men yeşâu, ve kâne hakkan aleyna nasru’l-mü’minine, feftah beyni ve beynehüm fethâ, vec’al li min ledünke sultânen nasîra, kale Rabbünsurnî bimâ kezzebûn.

Felak Suresi ile Düşmanlardan Korunma

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Sorusunun yanıtlarından bir tanesi de Felak suresidir. Bu süre insanların düşmanlardan, onlardan gelecek kötülüklerden, nazardan ve kaza ve belalardan korumaktadır. Felak suresi ile düşmanlardan korunma için Felak suresinin gece yatmadan önce 20 kere okunması önerilmektedir. Ayrıca duanın içten ve samimi bir şekilde okunması kabul olması açısından önemlidir.

Kul euzü birabbilfelak Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Nas Suresi ile Düşmanlardan Korunma

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Diye baktığımızda bunların bir tanesini de Nas süresi olarak açıklayabiliriz. Peki Nas süresi ile düşmanlardan korunma nasıl olur. Nas suresi düşmanların şerrinden korunmak için okunduğu zaman hemen etkisini gösteren bir duadır. Abdestsiz hiçbir duanın okunması önerilmediği gibi Nas suresinin de okunması önerilmez. Nas suresinin etkisi çok kuvvetlidir. Bu sebepten dolayı da ettiğiniz bütün dualar Allah tarafından kabul olur. Bütün duaların okunmasında ve kabul olmasında önemli bir nokta vardır. Duaların içten ve samimi bir şekilde edilmesi gerekir. Aşağıda Nas suresinin okunuşu yer almaktadır.

Kul euzü birabbinnasi. Melikinnasi, İlahinnas, Min şerrilvesvasilhannas, Ellezi yüvesvisü fi sudurinnasi. Minelcinneti vennas.

Ayet-el  Kürsi İle Kötülüklerden Korunma

Kötülüklerden Korunma Duaları Nelerdir?
Kötülüklerden Korunma Duaları Nelerdir?

Ayet-el Kürsi duası her derde deva bir duadır. Öyleyse Ayet-el Kürsi ile kötülüklerden korunma nasıl olur? Ona bakalım. Ayet-el Kürsi duası ile kötülüklerden, kazalardan, belalardan ve düşmanların şerrinden korunmak mümkündür. Bu duanın her gün evden çıkmadan önce okunması önerilmektedir. Bu sayede başınıza gelecek her türlü kötülüklerden korunursunuz.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati ve ma fil erd. Mennellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ilmihı illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd.

Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

Düşmanın Kötülüklerinden Kurtulmak İçin Dua

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Ana başladığımızın içinde bir de düşmanın kötülüklerinden kurtulmak için dua başlığı yer almaktadır. Bu duayı her gün 7 defa okursanız eğer bütün kötülüklerden ve düşmanların şerrinden korunmuş olacaksınız. Okumanız gereken dua aşağıda verilmiştir.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (Amin)

Düşmana Karşı Güçlü Olmak İçin Okunması Gereken Dua

Düşmana karşı güçlü olmak için okunması gereken dua Nedir? Merak edenler için bilgi verelim. Güçlü olmak her zaman Allah’a sığınmak ve O’ndan yardım dilemek gerekir. Aşağıda verilen duayı her gün sabah akşam 7 kere okuyan kişi düşmanlara karşı galip gelir ve kötülüklerinden korunmuş olur.

Ve emmellezîne fî kulubihim meradnu fe zadethum ricsen ila ricsihim ve matu ve hum kafirun.

E ve la yeravne ennehum yuftenune fî kulli amim merraten ev merrateyni summe la yetubune ve la hum yezzekkerun.

Ve iza ma unzilet suratun nezara ba’duhum ila ba’d hel yerakum min ehadin summensarafu sarafellahu kulubehum bi ennehum kavmul la yefkahun.

Le kad caekum rasulum min enfusikum azîzun aleyhi ma anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raufur rahîym.

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîym.

Kaza ve Beladan Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Diye incelerken bir de kaza ve beladan korunmak için ne yapılmalı? Ona bir göz atalım. Kaza ve belalardan korunmak için Allah’a dua etmek gerekir. Bu dualar kitabımız Kuran-ı Kerim’de yer almaktadır. Bu dualar sayesinde başımıza gelebilecek her türlü kötülüklerden ve belalardan kurtulmuş olursunuz. Bunun için Allah’ın gücüne inanmamız ve ondan yardım istememiz gerekir. Aşağıda kötülüklerden ve kazalardan korunmak için hangi dualar okunmalıdır bilgi verilmiştir.

İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Bu duaların her gün sabah ve akşam 3 defa okumamız gerekir. Okumadan önce mutlaka abdest almalıyız. Abdestsiz bir şekilde edilen duaların kabul olmadığı bildirilmektedir.

Düşmanlardan Nasıl Korunmamız Gerek?

Düşmanlardan nasıl korunmamız gerek? Çok önemli bir ve pek çok insanın da merak edip araştırdığı bir konudur. Düşmanlarımızın bize vereceği kötülüklerden korunmak için evde yapmamız gereken bazı yöntemler vardır. Geceleri yatmadan önce bir bardak suyun içerisine Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi surelerini 3’er kere okumamız gerekir. Ardından bu suyu baş ucumuza koymamız gerekir. Bu şekilde bize gelecek olan kötülüklerden ve belalardan korunmuş oluruz.  Bu işlemi her gün yaptığımız takdirde Allah dualarımızı kabul edecek ve bizleri düşmanlarımızın kötülüklerinden ve nazarlarından koruyacaktır.

Musibet Duasının Okunuşu

Kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Sizler için bu konu ile ilgili bilgiler aktardık. Peki musibet duasının okunuşu nasıldır? Kötülüklerden ve musibetlerden uzaklaşmak istediğiniz zaman Kuran-ı Kerim’de yer alan musibet duasının okumanız gerekir. Bu duayı okuduğunuz zaman başınıza gelebilecek her türlü bela ve kötülüklerden korunmuş olacaksınız. Abdest aldıktan sonra aşağıda verilen duayı her gün sabah akşam okuyabilirsiniz.

Ya Allahür-rakib-ül-hafız-ür-rahim. Ya Allah-ul-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ul-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebethul beyni ve beyne adüvvi!

Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

 

Düşmanları Korkutmak İçin Okunacak Dua

Son olarak kötülüklerden korunma duaları nelerdir? Arasında düşmanları korkutmak için okunacak dua hangisidir? Bahsedelim.

Düşmanlarınızın her kim ise onların sizden korkması ve uzaklaşması içim okumanız gereken bir dua vardır. Bu duanın devamlı bir şekilde okunması halinde düşmanlarınız sizden uzaklaşacaktır. Bu dua sayesinde düşmanınızı bir ömür boyu korkutacak ve sizden uzaklaşmasına sebep olacaksınız. Bu şekilde ona bir ömür boyu galip gelmiş olacaksınız.  Düşmanları korkutmak için okunması gereken duaya aşağıda yer verilmiştir.

Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun,

Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun,

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun,

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun,

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın,

Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun,

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun,

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın,

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr,

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun,

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun,

Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn,

Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah üıddet lil kafirın,

Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun,

İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn,

Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard ülaike hümül hasirun,

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun,

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat ve hüve bi külli şey’in alım,

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh kalu e tec’alü fıha mey,

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn,

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena inneke entel alımül hakım.