Eşler Arasında Okunacak Aşk ve Bağlama Duaları

/ 28 Mart 2021 / 892 / yorumsuz
Eşler Arasında Okunacak Aşk ve Bağlama Duaları

Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları hakkında sizlere detaylı bilgiler sunacağız. Evde huzuru sağlayan eşler arasındaki iletişim, birbirini anlama, saygı duyma gibi etkileşimler olmaktadır. Bunun dışında karı ve koca arasındaki sevgi en önemli etkendir. Bu sevginin aşk halinde olması muhabbetlerinin daha içten olmasını sağlar. Aşk duaları bu sevginin daha da kuvvetlenmesini sağlar.

Kimi evlilikler aşk ile başlarken kimi evliliklerin başında eşler birbirine karşı bu duyguyu hissetmez. Arasa saygı ve sevgi oldukça bir sorun ile karşılaşmalar. Ancak saygıyı yitirdikleri anda ise evlilikleri tehlikeye girmeye başlar. Bu tür sorunları bazı insanlar konuşarak, dışarıdan yardım alarak çözmeye çalışır.

Bu yardımlardan biri de dualardan alınan yardımlar olmaktadır. Hayatımızın her alanında dualar sığınmak ve yaratanın yardımını istemek en doğal çözüm yolu olmaktadır. En sıkıntılı anımızda avcumuzu açarak içten bir dua etmek bizi rahatlatır. Her alanda olduğu gibi evlilikte de pek çok okunabilecek dua bulunmaktadır. Bunları okuyarak çeşitli sorunlara çeşitli çözümler bulunabilmektedir.

Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları aşağıdaki başlıklarda evlilikler için hangi soruna nasıl bir dua okunmalı, nasıl bir yol izlenmeli bunlar anlatılmaktadır. Her okuyuşun bir zamanı, şekli bulunmaktadır. Tüm bunları detaylı bir şekilde bulmanız mümkün olacaktır.

Kocayı Kendine Bağlamak İçin Okunacak Dualar

Her ne kadar eşler birbirini sevse de zaman zaman bazı nedenlerden dolayı araya soğukluk girebilir. Bu hayatın koşuşturması, akrabaların tutumu, ekonomik sorunlar olabilir. Her ne olursa olsun evliliğinizi sürdürmek istiyorsanız bu durumun da bir çözüme ulaşmasını sağlamanız gerekmektedir.

Eğer kocanız ile aranıza tabiri caizse kara kedi girdi ise yapmanız gerekenlerden biri de dualar olmaktadır. Aşkınızın tekrar canlanması için bazı bağlama duaları mevcut olmaktadır. Bunları sadece duaları okuyarak yapabileceğiniz gibi bir ritüel şeklinde de yapabilirsiniz. Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları arasından sizin için seçtiklerimiz:

“Elhamdülillâh-i Rabbi’l-‘âlemîn. Vessalâtüü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ êlihî ve Eshâbihî ecmein. Allâhümmecal nikâhîmin gablümeymûnen mübâreken vecal beynenâ ülfeten vemuhabbeten vegarârâ. Ve lâtecal beynenâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynenâ kemâ elleftebeyne Âdeme ve Havvâ.  Vekemâ ellefte beyne Muhammed’in (sallellâhü aleyhi ve sellem) ve Haticetül- Kübrâ (r.’anhâ.)  Vekemâ ellefte beyne Âliyyin (r.’a.) ve Fâtımatüz-Zehrâ (r.’anhâ).   Allâhümme  etılenâ evlâden sâlihan  verizkan vâsian veumren tavîlâ. Bismillâhir-Rahmâni’r-Rahîm. Vemin êyâtihî enhalega leküm minenfüsiküm ezvâcen liteskunû ileyhâ veceale beyneküm meveddetv verahmeten inne fîzâlike leêyâtin likavmiy yetefekkerûn.

Kocanız size karşı bir süredir ilgisiz ise, eve geç geliyor ise ya da aranızda sevgi ve aşk azaldı diye düşünüyorsanız bu duayı okuyabilirsiniz. Sessiz bir ortamda abdestli olarak okumaya özen göstermelisiniz.

Karısını Kendine Bağlaması İçin Erkekler Ne Yapmalı?

Eşiniz ile ilgili bazı problemleriniz var ve ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu başlık altındaki ritüeller size göre olabilir. Karınız size soğuk davranıyor ise, sizin ile zaman geçirmek yerine sürekli ev işi yapıyor ise, size bakışı değişti ise tam sizin sorununuza göre bir çözüm olacaktır.

Eşinizi bağlamak için dualar ile ritüeller de en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Bu amaca hizmet eden pek çok ritüel bulunmaktadır. Bunların kimisi eşinizin kıyafeti ya da eşyası ile yapılmaktadır.

Celb ritüeli her iki tarafında yapabileceği bir uygulama olmaktadır. Erkek ya da kadın fark etmemektedir. Evde kendiniz kolayca uygulayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan daha önce kullanılmamış bir temiz kağıt olmaktadır. Buna eşinizin ismini, soyismini, doğum tarihini, aklınıza gelen bireysel özelliklerini yazarak işe başlıyorsunuz.

En etkili bağlama duaları da yapılmalıdır. Kaç dua yazacağınızın bir kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu kağıtlar bir muska haline getirilir ve evde muhafaza edilir. Saklanan yer kimsenin bilmediği ve bulamayacağı bir yer olmalıdır. 15 gün içinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Eşiniz ile aranızdaki aşk artacaktır.

Canbar ritüeli de diğer etkili uygulamalardan biri olmaktadır. Bulabiliyorsanız ceylanın derisi yoksa beyaz ve kullanılmamış bir kağıt ihtiyacınız olacaktır. Yapmanız gereken ilk iş bu deri ya da kağıt üzerine eşinizin ve sizin isminizi yazmanız işlemidir. Yazdıktan sonra ise eşinizin size olan sevgisinin, aşkının, anlayışının artması; aranızdaki muhabbetin eskisinden daha iyi olması için niyetinizi yapın.

Bunu yaparken kimsenin olmamasına, sessiz ve sakin bir ortam olmasına özen göstermelisiniz. Bu ritüel yaklaşık bir hafta içinde etkisini göstermeye başlayacaktır. Etkisinin olduğunu elinizde gözlemlediğiniz değişiklikler ile fark edebilirsiniz.

Bir diğer yapabileceğiz uygulama da eşinizin eşyalarına ihtiyacınız olacaktır. Bunun için kıyafeti, kişisel bakım ürünleri ya da saçı kullanılabilir. Bu eşyalardan birinin üzerine etkili aşk duaları okunmalıdır. Bildiğiniz ya da öğrendiniz kaç tane var ise hepsini okuyabilirsiniz. Bunları okurken eşinizin adını da sık sık söylemelisiniz. Niyetinizi de yapıp bu eşyayı yatak odanızda saklamalısınız. Bu süre bir hafta kadar olmalıdır. Sonrasında ise etkilerini görmeye başlayacaksınız.

Eşler Arasında Okunacak Aşk ve Bağlama Duaları
Eşler Arasında Okunacak Aşk ve Bağlama Duaları

Karı Kocayı Birbirine Bağlayacak Dualar

Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları arasında karı ve kocayı birbirine bağlayan dualr bulunmaktadır. Bazı durumlar insanların birbirinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Araya giren soğukluğu gidermek için dua okunabilir. Bazı dualı ritüeller yapılabilir. Peki karı ve kocayı birbirine bağlamak için, araya giren soğukluğu bitirmek için hangi dualar okunabilir?

En etkili muhabbet duası arayışındaysanız aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz. Bu duaları yapılan ritüeller sırasında da okuyabilirsiniz. En sık kullanılan şu şekilde olmaktadır:

” hamım velkitabil mübiyn inna enzelnahü fıleyletim mübaraketin innakünna münzirın fıha yüfraku küllü emrin hakiymemram minındina inna künna mürsiliyn rahmeten mirrabbik innehu hüves semiyul aliym rabbis semavati velerdı vema beynehüma inküntüm mukıniyn la ilahe illa hüve yuhyı veyümiyt rabbüküm verabbü abaikümül evveliyn belhüm fışekkiy yelabun fertekıb yevme tetis semaü bidühanim mübiynyağşen nashaza azabün eliym rabbenekşif annelazabe inna müminun enna lehümüz zikra ve kadcaehüm rasulüm mübiyn sümme tevellevanhü vekalu muallemüm mecnun

innakaşifül azib kaliylen inneküm aidun yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun velekad fetenna kablehüm kavme firavne vecaehüm rasulün keriym eneddu ileyye ıbadellah innileküm rasulün emiyn veel latalu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn veinnı uztü birabbı ve rabbiküm en tercumun  ve illem tü’minu lı fatezilun fedea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun  feesri biıbadı leylen inneküm müttebeun vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun kem teraku mincennativ ve uyun ve züruıv vemekamin keriym venametin kanu fiyha fakihiyn kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn fa beket aleyhimüs semaü velerdu vema kanu münzariyn velekad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn  minfiravn innehu kane aliyem minel müsrifiyn ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn ve ateynahüm minel ayati mafıhi belaüm mübiyn

inne haülai le yekülün  inhiye illa mevtetünel ula vemanahnü bi münşeriyn fetubi abaina inküntüm sadikıyn ehüm hayrun emkamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn ve mahalaknes semavati velerda vema beynehüma laıbiyn mahalaknahüma illa bilhakkı ve lakinne ekserahüm layalemun inneyevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn (turkeyarena.com) yevme layuğni mevlen ammevlen şeyev velahüm yünsarun illa merrahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym inne şeceratez zekkum taamül esiym kelmühl yağlı fil bütun keğalyil hamiym huzuhü fatiluhü ilasevail

cehıym sümme subbu fevka rasihı minazabil hamiym zukinneke entel aziyzül keriyminnehaza maküntüm bihı temterun innel müttekıyne fımekamin emiyn ficennativ veuyun yelbesune minsündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn kezali ve zevvecnahüm bihurinıyn yedune fiha bikülli fakihetin aminiyn  layezukune fiyhel mevte illel mevtetel ulave vekahüm azabel cehıym fadlem mirrabbik zalike hüvel fevzülazıym feinnema yessernahü bilisanike leallehüm yetezekkerun fertekıb innehüm mirtek”

Karı Kocayı Birbirine Aşık Etmek İçin Ne Yapılmalı?

Eşiniz evden uzak duruyor ise, çocuğu ile pek ilgilenmiyor ise, eve geldiğinde yüzü gülmüyor ise boşanma gibi bir sonuç sizi bekliyor olabilir. Öncesinde tedbir almak daha iyi olacaktır. Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları ve yapılabilecek ritüellerden biri de sabun ritüeli olmaktadır.

Bunun için öncelik ile bir tane daha önce kullanılmamış sabun gerekmektedir. Sıcak su içerisinde bu sabun beklemelidir. Eşinizin ismini bu suyun içine on dört defa söyleyerek ritüeli devam etmelisiniz. İsmini söylerken yüzünü de hayal etmelisiniz. Sonraki aşama da sabun su içinden çıkarılmaktadır. Temiz bir su ile yıkanmalıdır. En son aşamada ise bir iğneyi sabuna batırarak aranızda olan sorunlarla ilgili dua etmelisiniz. Bu iğne batırma işlemini kırk bir defa yapmalısınız.

Bu ritüel ile artık eşinizle aranızdaki sıkıntılardan kurtulmayı başaracaksınız. Etkilerini on beş gün içerisinde görmeye başlayacaksınız. Aranızdaki soğukluk zamanla azalacak ve bitecektir.

Karı ve Kocayı Birbirine Bağlamak İçin Yapılan Ritüeller

Eşlerin sevgisini arttıracak, aralarındaki aşkı alevlendirecek pek çok etkili uygulama yapılabilmektedir. Bunlardan biri de hint ritüeli olmaktadır. Yapım aşamalarına dikkat edince oldukça kısa sürede tesirini göstermektedir.

Bu uygulama da eşinizin ismini ve onun annesinin ismini kullanacaksınız. Karınızın ya da kocanızın ayakkabısının sol teki ile temiz bir kağıda bir kalıp çıkarmalısınız. Bu kalıba ise ikisinin ismini yazmalısınız. Bu aşamada niyetinizi de yapmalısınız. Karınız ya da kocanız ile aranızın nasıl olmasını istediğini söylemeli ve düşünmelisiniz.

Sonraki aşamada ise bir kırmızı ipe hayat arkadaşınızın ismindeki harf kadar düğüm atmalısınız. Bu düğümler sırasında da duanızı yapmalısınız.

Eşleri Bağlamak İçin Dua Ritüelleri

Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları haricinde bir başka uygulama ise dua ritüeli olarak bilinmektedir. Bunu yapmak için abdestli olmak gerekmektedir. İhtiyacınız olan ise renkli ipler olmaktadır. Tam yedi farklı renkte ip gerekmektedir. Her bir ipe Ayetel Kürsi okunur. İpliklere yedi düğüm atılacaktır. Birinci düğümde birinci ayet okunur. İkinci düğümde ilk iki ayet, üçüncü düğümde ilk üç ayet şeklinde devam etmektedir.

Kırmızılı, sarılı, beyazlı, mavili, yeşilli, grili, siyahlı yedi ipe bu işlemler uygulanır ve bir taşın altına koyulur. Taşın altına koyarken niyetinizi de etmelisiniz. Yaklaşık bir hafta gibi bir süre içinde etkisini göstermektedir.

Eşleri Birbirine Bağlamak İçin Karbonat Ritüeli

Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları haricinde yapılan başka bir uygulama da karbonat ritüeli olmaktadır. İşlemlere başlamadan önce Besmele çekmelisiniz. İsminden de anlaşılacağı gibi karbonat ana malzeme olmaktadır. Bir çay bardağı suyun içine bir çay kaşığı kadar karbonatı eklemelisiniz.

Ritüelin daha iyi olması için kimsenin olmadığı bir ortamda uygulamalısınız. Bu suyun içine yetmiş yedi defa Ya Mennan esması okuyarak devam etmelisiniz. Sonrasında ise bunu üç yudum ile içmelisiniz.

Bu uygulamalar eşler arasını yumuşatmaktır. Karı ya da kocayı eve bağlayacaktır. Evine ve çocuklarına bağı artacak, evden gitmek istemeyecektir. Yuvanın sıcaklığını yitirmek istemeyen, eşini seven ve ayrılmak istemeyenler için bu dualar ve ritüeller bulunmaktadır. Kısa süre içerisinde etkisini de göstermektedir.

Bütün bunların amacı evlilik müessesinin çabuk yıkılmasına izin vermemektir. Daha önce birbirini seven insanların yine sevebileceğine, tekrar eski hallerine dönebileceklerine kanaat getirmektedir. Hem eşler hem de çocuklar bu zorlu süreçten kurtulup mutlu bir yaşam sürmeye devam edebilirler. Eşler arasında okunacak aşk ve bağlama duaları nelerdir? Sizlere ayrıntılı olarak sunulmuştur.