Bolluk ve Bereketin Artması İçin Edilecek Dualar

/ 1 Nisan 2021 / 987 / yorumsuz
Bolluk ve Bereketin Artması İçin Edilecek Dualar

Bolluk ve Bereketin Artması İçin Edilecek Dualar oldukça fazladır. Yeter ki bunların hangi dualar ya da sureler olduğunu bilin. Ayrıca onları okumak için belirli zamanı da ayırın. Duaların okunacak vakitleri de önemlidir. Günün her anında dua edebileceğimiz gibi; özellikle sabah namazında ya da yatsıdan sonraki vakitte edilen duaların daha makbul olduğu söylenmektedir. Sizler de vakit bulduğunuz her zaman ya da duaların okunma zamanlarında Allah’ tan yardım dilerseniz zamanı gelince onların gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama bunun için biraz sabırlı olmanız da gerekecektir.

Bolluk ve bereket birçok konuda istenebilir. Evdeki rızıkların çoğalması adına, işinizin bereketlenip kazancınızın artması adına ya da paranızın bereketli olarak harcanması adına bolluk ve bereket duaları okuyabilirsiniz. Bazı kişiler çok para kazanmasına rağmen paralarının nerelere gittiğini anlayamazlar. Onun bereketini göremezler. Sonra kendi kendilerine “neden bu kadar çok para harcıyoruz? Birikim yapamıyoruz?” Diye düşünürler. Kazancınız az ya da çok olsun önemli değildir. Önemli olan bereketlenmesidir. Çünkü az denilen para da harcanır çok denilen para da harcanır. Çok olursa harcama yapılacak yerlerin sayısı artar o kadar.

Çok para kazananlar daha lüks evlerde otururlar. Çocukları kaliteli giyinir daha bol çeşitli gıdalar tüketir ve iyi okullara giderler. Az para kazananlar daha ekonomik evde otururlar. Belki pazardan alıp giyinirler. Manavdan ya da süpermarketlerden meyve sebze almak yerine pazardan almayı tercih ederler. Çocukları özel okula gitmez de devlet okuluna gider. Yani gelir ne kadar çoksa gider de o kadar çok demektir. Kazanılan para her zaman için bir yerlere harcanacaktır. Önemli olan onun helal yerden gelmesi ve bereketli bir şekilde harcanmasıdır.

Bolluk ve Bereketin Artması İçin Neler Yapılmalı?

İnsanlar bolluk içinde yaşam sürmeyi devamlı tercih etmişlerdir. “Bir eli yağda bir eli balda” atasözünden yola çıkarak bolluğun ne demek olduğunu açıklayalım. Hayatınız içinde ihtiyacınız olan her şeyin çok sayıda olması bolluğu ifade eder. Gıdaların çeşitliği, kıyafetlerin çokluğu, gezilen yerlerin, tatillerin fazlalığı, kullanılan eşyaları kaliteli olması bolluk içerisinde olduğunuzu gösterir. Burada önemli olan ve yanlış algılanan konu Allah’ın vermiş olduğu bu nimetleri sizin kazandığınızı düşünmenizdir. Aslında bunların hepsini Allah sizin için uygun görmüştür. Yani başarı sizin başarınız değildir. Allah’ın taktiridir. Bunu bu şekilde kabul edip görmek her baba yiğidin de harcı değildir.

Bolluk ve bereketin artması için edilecek dualar, bu bolluğu bulamayan kişilerce edilen dualardır. Peki, bulanlar ne yapmalıdır? Kendisine verilmiş olan bu nimetler için şükretmek, fazla olanlarını infakta bulunmak ve kazancının bir kısmında hayır işleri yapmak yapılması gerekenler arasındadır. Kişi kazancının hepsini kendi nefsi için kullanırsa, işte o zaman bu bolluğun tükeneceğinden şüpheniz olmasın. Çünkü veren de alan da sadece Allah’tır. Nasıl ki sizlere bol bol nimetlerinden sunuyorsa onları almasını da bilecektir. İşte aldığı zaman sizler de sudan çıkmış balık misali olmamalı, elde olanla idare etmeli ve hiçbir zaman durumunuza isyan etmemelisiniz.

 

Bolluk ve Bereketin Artması İçin Edilecek Dualar Nelerdir?

Bolluk ve bereketin artması için edilecek dualar o kadar çoktur ki yeter ki siz dua etmek için bunu içinizden isteyin. Dua etmek için heyecanınız olsun ve vakit ayırın. İşte bunları üzerinizde taşıyorsanız abdest alarak birçok duayı edebilirsiniz. İş yerinde yeterli kısmeti olmayanlar bu dualarla kazançlarını artırabilirler. Zengin olmak isteyenler bolluk ve bereket duaları ile istedikleri zenginliğe kavuşabilirler. Peygamberimizin okuduğu birçok bolluk bereket duaları bulunmaktadır. Bunların arasında Hz. Ali’ye öğrettiği dua şu şekildedir:

“Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!”

Bu duanın ne kadar derin anlama geldiğini okuyunca fark etmekteyiz. Gelecek olan bolluğun ve nimetlerin helalinden olmasını istemek ve başkalarına muhtaç olmadan yaşamak. İşte kazanacağınız bol paranın ve bol nimetlerin helal yoldan kazanılması durumu oldukça önemlidir. Helal kazanılan paranın bereketi içindedir. O güzel yerlere ve güzel amaçlara kullanılır. “Haydan gelen huya gider” atasözünü sanıyorum çoğunuz duymuşsunuzdur. Yani hayırsız ve helal yoldan kazanılmayanlar paranın nereye gittiğini de anlayamazsınız. “Çok lafta yalan çok parada haram vardır” atasözü de herkes tarafından bilinmekte ve bizlere derin ifadeler de sunmaktadır.

Bolluk ve Bereketin Artması İçin Karınca Duası

Bolluk ve bereketin artması için edilecek dualar arasında karınca duasının yeri oldukça büyüktür. Bazen iş yerlerinde bazen de evlerimizde bu dua çerçevelenir ve asılır. Bu duanın hikayesi de şu şekildedir: Hz. Süleyman döneminde yaşanılan bir kuraklıkta karıncanın yağmur yağması için dua ettiği ve bu kuraklığın bittiği rivayet edilmektedir. O yüzden adına Karınca Duası denilmektedir. Sizler için Arapça ve Türkçe anlamı nedir hemen açıklayalım…

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Türkçe Anlamı: Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Bolluk ve Bereketin Artması- Zenginlik İçin Edilen Dualar

Bolluk ve bereketin artması için edilecek dualar kişilerin zengin ve refah içerisinde yaşamalarını istemek amacı ile okunmaktadır. Dua etmemizin yanı sıra bireysel olarak bazı değerlere önem verirsek Allah nimetlerinden kat ve kat bizlere daha fazlasını verecektir. Dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar şunlardır:

 • Nimeti veren de alan da Allah’tır. Az veren ya da çok veren yine O’dur. Bunu unutmamak ve verilen nimetlere her zaman şükretmek gerekir.
 • İsraf etmek dinimizce günahtır. İhtiyacımız olandan fazlasına sahip olmak, aç gözlü davranmak ve nimetleri çöpe atmak günahtır.
 • Kazancımızın bir bölümünü hayır işlerinde kullanmak gerekir. Sadece Ramazan ayında sadaka vermemek bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekir.
 • Sahip olduklarınızı olmayanlarla paylaşmak gerekir. “Komşusu açken uyuyan bizden değildir.” Sözünü unutmamak ve ona göre davranmak gerekmektedir.
 • Anne ve babaya hürmetli olmak onları hor görmemek, yaşlandıklarında onlara bakmak evimizdeki bolluk ve bereketi artırır.
 • Akraba, komşu ya da yaşlı kimseleri ziyaret etmek önemlidir. Giderken onlara küçük hediyeler götürmek rızkımızın çoğalmasını sağlayacaktır.
 • Evimizde pişirdiğimiz yemeklerden komşunun, hastanın ya da ihtiyacı olanların tatması ve doyması bereketin çoğalması adına oldukça önemlidir.
 • Sahip olduğumuz malların zekatlarını vermek gerekir.
 • Rızkımızda haramı uzak tutmamız oldukça önemlidir.
 • Evimize gelen misafirlerimize hürmetli davranmak, evdeki nimetlerden onların da faydalanmasını sağlamak ve elimizin açık olması evimizdeki bolluk ve bereketin artmasını sağlamaktadır.
 • Allah’ın yasak ettiklerinden uzak durmak ve namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetlerde bulunmamız bolluk içinde yaşamamızı sağlar.

Zenginlik için her gece Vakıa suresini okumak oldukça makbuldür. Bu sureyi okuyanların darlık çekmeyecekleri rivayet edilmektedir. Peygamber efendimizin de geceleri Vakıa suresini okuduğu söylenmektedir.

Bolluk ve Bereketin Artması- Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

İnsanlar ticaret hayatında başarılı olamayabilirler. İşin sonunda birçok borca sahip olabilirler. Bu borçlarla nasıl baş edeceklerini de bilmezler. Bu durumda okunması gereken bazı dualar vardır. Öncelikle içinizi ferah tutmalı ve duanızı okumalısınız. Allah sizler için uygun gördüğü hal ve durumu uygun gördüğü zaman yine sizlere sunacaktır. Bolluk ve bereketin artması için edilecek dualar arasında borçtan kurtulmak için:

“Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

“Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Bolluk ve Bereketin Artması İçin Edilecek Dualar
Bolluk ve Bereketin Artması İçin Edilecek Dualar

Bolluk ve Bereketin Artması İçin İşyerine Giderken Edilecek Dualar

İnsanlar sabah evden çıkarken hayırlı bir gün geçirmeleri, işlerinin yolunda gitmesi ve helal rızık kazanmaları konusunda dua ederler. Her gün evden çıkmadan ya da işe geldiklerinde edilen bu dualarla hem Allah sizi kötülüklerden korur hem de hayırlı rızka ulaşmanızı sağlar. Sabahları evden çıkarken okuyacağınız Ayet-el Kürsi ile gün boyu işlerinizin rast gideceğini düşünebilirsiniz. Ayrıca bazı özel dualar da iş yerindeki bolluk ve bereketi artırmaktadır.

Kendiniz de dua ederek Allah’a yakarabilirsiniz.” Allah’ım sen benim işime bolluk ve bereket ver. Beni haramdan uzak tut. Helale yakın tut. Kazancımın artmasını paramın bereketlenmesini nasip et. Kötü ve çıkarcı insanlardan sen beni koru. Onların işime ve bana nazar değdirmesini engelle. Kazancımı helal yerlere harcamamı nasip et. Beni ve ailemi ele güne muhtaç etme. Senden başkasından yardım diletme. Bir tek sana sığınırım ve bir tek senden yardım dilerim. Âmin.

İş yerinizin nazardan korunması ve bolluk bereketin artması için bazı dualar da edebilirsiniz. Bunlar arasında Felak ve Nas surelerinin oldukça önemli yerleri bulunmaktadır. Ayrıca rızkınızın bol ve bereketli olması için aşağıdaki sureyi okumanız oldukça faydalı olacaktır.

“Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.

Görüldüğü gibi bolluk ve bereketin artması için edilecek dualar oldukça fazladır. Sizler de helal kazançlar kazanarak, kazandıklarınızın bereketlenmesi için yukarıda bulunan duaları okuyabilirsiniz.