Duaların Hayatınızdaki Yeri

/ 8 Nisan 2021 / 471 / yorumsuz
Duaların Hayatınızdaki Yeri

Duaların Hayatınızdaki Yeri nedir diye hiç düşündünüz mü? Hangi zamanlarda ve ne kadar sıklıkla dua ediyorsunuz? Dua etmek küçüklükten bu yana kişilere kazandırılmış olan bir alışkanlıktır. Küçük çocukların tam anlam verdiremediği bu duruma, büyücünce daha bilinçli yaklaşmaktadırlar. Öncelikle sınavlarda başarı olmak için edilen dualar, anne ve babalar için edilen dualar ya da bir kediye ya da köpeğe edilen dualar ilerleyen yaşlarda hayat felsefemiz olarak gündeme oturmaktadır. Artık istenilen her şeye karşı dua etmek fark etmeden yaptığımız bir eylem olarak kendini göstermeye başlar.

Büyüyen bir çocuğun dua ettiği konular da farklılaşmaya başlamıştır. Küçük ve dar çerçevede olan istekler gençlerde daha da çoğalır. Bazen yeni bir telefon ya da bilgisayar alınması için edilen dualar, tatile gitmek için edilenler gibi farklı kategorilere de ayrılmaktadır. Çocukluktan ergenliğe kadar olan süreçte edilen duaların ne kadar önemsiz olduğunu kişiler daha da büyüyünce anlamaya başlayacaklardır. Çünkü büyüyünce çok farklı konulara eğilim gösterilmektedir. Bunların arasında iş bulmak, evlenmek, sağlık, günahların affedilmesi gibi konular bulunmaktadır. Kişiler olgunlaşınca farklı isteklerin gündeme geldiği de görülmektedir.

Çocukların Ettiği Dualar

Duaların hayatınızdaki yeri çocuklukta başlamaktadır. Öncelikle ebeveynlerini örnek alan çocuklar dua etmenin ne demek ya da ne anlam taşıdığını bilmeden ellerini açarlar ve bir şeyler söylerler. Onlara bu alışkanlığı kazandırmada anne, baba, dede, büyükanne ya da diğer aile fertlerinin büyük önemi vardır. İstedikleri bir oyuncağın alınmasını istemek onları dua etmeye itebilir. Sevdiği birine kavuşmak için de dua edebilirler. Beklenti ne olursa olsun onu istiyor olmaları aslında oldukça güzel bir durumdur. Bu durum onlara ilerleyen yaşlarda farklı ve güzel özellikler katacaktır.

Masum ve günahsız dediğimiz yavrularımıza dua etme alışkanlığını çocukluk yaşta vermemiz gerekir. Biraz büyüyünce de isteklerimizin sadece Allah’tan dilendiğinin farkına varmalarını böylelikle sağlayabiliriz. Çocuklar ne ekersek onu biçeceğimiz küçük bireylerdir. Büyüklerin yapmış olduğu her hareketten de örnek almaktadırlar. Evde hiç dua ve ibadet edildiğini görmeyen küçükler, büyüyünce kendi varlıklarının ne demek olduğunu, neden dünyaya geldiğini ya da Allah’ın büyüklüğünü anlayamazlar. Onları eğitmek ve duaların hayatınızdaki büyük yerini göstermek bizlerin görevidir.

Duaların Hayatınızdaki Yeri
Duaların Hayatınızdaki Yeri

Gençlerin Ettiği Dualar

Genç nesil daha olgunlaşmamış ama çocukluktan çıkmış olan kişileri ifade eder. Onlar artık bir birey olma yolunda ilerlemektedirler. Oldukça hareketli geçen bu dönemde zaman zaman dua etmeyi unuturlar. Bazen de diğer yapacakları işler daha öncelikli olur. Onların hayatında okul, sevgili, ders ve sınavlar bulunmaktadır. Biraz daha büyüdüyse de iş bulma ve kendi ayakları üzerinde durma çabası ön plandadır. Sağlıkları da gayet yerinde olduğu için ettiği dualar genellikle gelecek ile ilgilidir.

Gençlerin bu deli dolu olduğu dönemlerde duaların hayatınızdaki yeri yine büyükler tarafından hatırlatılmalıdır. Sadece dünya istekleri için değil ahiret hayatı için de dua etmenin öneminin vurgulanması gerekir. Çünkü devamlı dünya için istekleri olan kişiler devamlı bu dünya için yaşarlar. Gerçekleştirdikleri hayalleri için mutlu olurken kabul olmayan duaları için de kendilerini mutsuz hissederler. Bütün isteklerinin olması gerektiğini düşünürler. Ettiğimiz dualar neden kabul olur ya da olmaz gibi soruların cevaplarını onlara sunmak gerekir. Verenin de alanın da Allah olduğunun bilincine varmalarını sağlamak gerekir.

Büyüklerin Ettiği Dualar

Büyükler ve belli bir olgunluğa ulaşmış kimseler hem bu dünya için hem de ahiret için bir şeyler yapma çabası içinde olabilirler. Yoğun iş hayatları ya da olumsuz giden özel hayatları söz konusu olmazsa Allah’la iletişime geçme durumunun dua etmekten geçtiğinin farkına varırlar. Evlenen ve çocuğu olan kişilerin duaları farklılaşmaya başlar. Artık o eşi ve çocukları için de dua etmeye başlamıştır. Kendi istekleri biraz daha geri plandadır. Çocuklarının sağlıklı, mutlu ve hayırlı bir evlat olmasını devamlı içinden geçirirler ve bunları kelimelere dökerler.

Hayatını belli bir çizgiye getirmiş, evini, işini kurmuş ve aile hayatına geçmiş kişilerdenseniz işte o zaman hayatınızın içinde dua etmeniz gereken birçok olay ve konu bulunmaktadır. Bu aşamada sadece istek ve dilekleriniz için mi dua ediyorsunuz? Duaların hayatınızdaki yeri oldukça fazla olduğu için bahanelerimiz de oldukça fazladır. Sadece talep edilenler için değil Allah’ın verdikleri nimetler için de her zaman dua etmek gerekir. Arkanıza dönüp baktığınızda gördüğünüz güzellikler karşısında şükretmek de bir duadır. Güzellikleri az, çirkinlikleri çok görüyorsanız bu duruma da şükürle bakmalısınız. Allah sizin için hayırlı olacağını bilseydi daha çok güzellik verirdi değil mi? Hem siz şer olarak gördüğünüzün hayır getirme ihtimalini hiç düşündünüz mü?

Yaşlıların Ettiği Dualar

Yaşlı diye nitelendirdiğimiz kişiler çocuklarını büyütmüş, evlendirmiş, belki de torun sahibi olmuş kişilerdir. Onların bu dünyadaki amaç ve gayeleri gençlere göre daha azdır. O yüzden artık ahiret için dualarını yoğunlaştırırlar. Yaşadıkları ömürde yapmış oldukları hataları görürler. Bunlar için af dilerler. Onlar günah ve sevap kelimelerinin ne anlama geldiğini bilen kişilerdir. Bu bilgilerin doğrultusunda hayatı boyunca hak yedi mi, dedikodu yaptı mı, başkalarına kötü davrandı mı, harama el uzattı mı, zina yaptı mı, namaz kılıp oruç tuttu mu gibi hayat muhasebeleri içindeyken kendilerini dua ederken bulurlar.

Yaşlı bireylerin hayatında duaların yeri oldukça fazladır. Tabi ki bu durum sadece inanan insanlar için geçerlidir. İnanmayanlar için zaten günah-sevap kavramları yoktur. Ahiret hayatı da yoktur. İstenilenler Allah’tan dilenmez. Bu özelliklere sahip olan kişiler haricindeki herkes dua eder. Hatta namaz bittikten sonra edilenler daha da makbuldür. Abdestli ve Allah’a yakın olan hislerle birlikte dua etmek daha bir coşkulu ve güzeldir. Sabah uyandıktan sonra gece uyuyana kadar her an dua etmek ve Allah’a yakın olmak yaptıkları hareketler arasındadır.

Sevgiliye Kavuşmak İçin Edilen Dualar

Kişiler sevmek ve sevilmek duygusunu ergenliğe ulaştıkları andan beri hissederler. Aşık olmak kavramı kişiler için oldukça önem taşımaktadır. Sevgili olma durumu içinde olan kişiler ona kavuşmak için sıklıkla dua ederler. Bazı sevgililerin kavuşmasında birçok engeller de söz konusu olabilir. Çevreden ya da farklı sebeplerden dolayı bir türlü kavuşamayan aşıklar kendilerini dua ederken bulabilirler. Karşılıksız aşk içerisinde olanlar, sevdiği uzakta olanlar ya da onu görebilmek için uğraşanların hayatları oldukça mücadele içinde geçmektedir.

Sevgiliye duyulan özlem ve onunla olma isteği kişileri kaplar. İşte o zaman duaların hayatınızdaki yeri kendini gösterir. Aşk, özlem ve hasret çeken aşıklar kavuşma duaları etmektedir. Birçok farklı dua çeşitleri ve sureleri bulunmaktadır. Kendimiz içimizden gelenleri söylediğimiz gibi; amaca uygun olan çeşitlerini de araştırıp bulup onları okuyabiliriz. Hatta bazı aşk duaları günün belirli saatlerinde okunur. Kağıda yazarak saklanabilir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok sureler kişilerin isteklerinin ve dileklerinin olabilmesi için okunmaktadır. Onları tespit ederek içinizdeki duyguları zikrederek Allah’tan yardım dileyebilirsiniz.

Günahların Affedilmesi İçin Edilen Dualar

Yaşadığımız hayat içerisinde birçok hatamız ve birçok yanlışımız vardır. İnsanoğlu devamlı hata yapabilen bir varlıktır. Bunlar da günah olarak değerlendirilebilir. Kul her zaman şeytana uyabilir. Küçük olaylar ve küçük aldanışlar onun şeytana uymasını sağlayabilir. Aciz olarak bu dünyada bulunduğumuz için kandırılmamız da her zaman için söz konusudur. Kişinin günahlarının bilincine varması, bunlardan kendine ders çıkarması ve Allah’tan af dilemesi büyük bir erdemliktir. Eğer bunun bilincinde iseniz affeden Allah sizin günahlarınızı da affedebilir. Bunun için her zaman bağışlanma dualarında bulunmanız oldukça önemlidir.

Günahların affedilmesi için dualar yaşadığımız sürece yapılabilir. Bunun için az ya da çok günahın olması söz konusu değildir. Zaten günahlarınızın azlık ya da çokluk derecesini siz bilemezsiniz. Bilen sadece Allah’tır. Bizler bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlar için devamlı dua etmeliyiz. Gerek kılınan namazların arkasından gerekse günün her anında af dilememiz gerekmektedir. Affeden ve affı çok seven Allah inşallah bizim günahlarımızı da bağışlayacaktır. Ahirette hesap sormayacak ve bağışladığı kullar arasında yer almamızı sağlayacaktır. Zaten o demiyor mu” bana kul hakkıyla gelmeyin. Ben diğer günahlarınızı bağışlarım ama kul hakkı diğer kulla ilgili bir durumdur” diye…

Duaların Kabul Edildiği Zamanlar

Duaların hayatınızdaki yeri ve onları ne zaman edeceğimiz konuları farklı tartışmalara ve görüşlere göre değişmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre “sabah gün ağarmadan ya da gece el ayak çekilince edilen dualar oldukça önemlidir” denilmektedir. Bazı İslam bilginleri ise “şu duayı şu sayıda okumak önemlidir” demektedir. Aslına bakacak olursanız bunlar birer tavsiye niteliğindedir. Kuran’ı Kerim’de hiçbir dua ya da sure için sayı belirtilmemektedir. Sadece “Oku” emri verilmektedir.

O yüzden fırsat bulduğumuz her zaman ya da kendimizi hazır hissettiğimiz zamanlarda dua okumak gerekir. İnsan içinden geldiği gibi ya da istediği yerde okumalıdır. Zaman, mekan, yer gibi kavramlar kişilerin uygun gördüğü şekillere göre değişmektedir. Ama dua etmek için de şeytanın bize engel olmaya çalışacağını unutmayalım. Her zaman bir erteleme ya da üşenme durumları kişilerin üzerinde olacaktır. Kendinizde “sonra yaparım, daha sonra okurum” gibi düşünceler hissederseniz bunlar hep şeytanın hurafeleridir. Bunu da aklınızdan çıkarmamanız gerekmektedir.

Duaların Hayatımızdaki Yerinin Büyüklüğü

Duaların hayatınızdaki yeri gördüğünüz üzere ta çocuklukta başlamaktadır. Daha sonraları ise yapılması gereken bir hal şeklini almaktadır. Bazen farkına varmadan ya da planlamadan kendinizi dua ederken bulabilirsiniz. Bu durum sizlere Allah’ın bahşettiği bir güzelliktir. Onun için de şükretmeniz gerekir. Dualar bazen istekler için bazen de bazı talepler için edilmektedir. Hayatınızın olumlu gitmesi, zorda darda kalmamak için ettikleriniz, ele güne muhtaç olmamak için edilenler söz konusudur. Bunlara daha birçok seçenek de eklenebilir. Aslında dua etmek için oldukça fazla sebeplerimiz bulunmaktadır.

Yaptığımız bazı eylemler de bir nevi dua yerine geçmektedir. Örnek vermek gerekirse; darda kalana yardımcı olmak, yolda kalana yardım etmek, öksüzü yetimi sevindirmek, ihtiyacı olana elimizi uzatmak birer ibadet şeklidir. Karşınızdaki insandan hayır duası almanız, sizin kendiniz için ettiğiniz dualardan daha makbuldür. O yüzden iyilik etmek sonucunda karşınızdaki insanın sizin hakkınızda iyi düşünmesini sağlayabilirsiniz.

Bütün bunlardan hariç olarak size verilmiş nimetler üzerine her zaman şükür duası etmeniz gerekmektedir. Şükür nimetleri çoğaltır. Şükrettiğiniz sürece Allah sizlere daha bol ve daha fazla nimetlerinden sunacaktır. Duaların hayatınızdaki yeri oldukça geniş ve fazladır. İsteklerinizin yanında sahip olduklarınıza karşı da bol bol dua etmenizi öneririz. Dualarınızın kabul olmasını istemeniz sizin hakkınızdır. Ama yine de hakkınızda hayırlı olacak duaların kabul olmasını temenni ediyoruz.