Aşk ve Bağlama Büyüsünde Duaların Önemi

/ 17 Haziran 2021 / 793 / yorumsuz
Aşk ve Bağlama Büyüsünde Duaların Önemi

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi, büyü yaptıracak olan kişiler tarafından merak edilmektedir. İnsanlar içinde bulundukları olumsuz durumları düzeltmek için büyü yaptırma eylemi içerisine girebilirler. Büyü yaptırmak kişilerin hayatlarında bazı dengelerin düzelmesini sağladığı gibi; karşılaşılan olumlu etkiler sonucunda da onların mutlu olmasına neden olmaktadır. O yüzdendir ki insanoğlu yüzyıllardan beri büyü yapmaya ve yaptırmaya oldukça yatkındır. Hayatlarındaki olduramadıklarını büyünün etkileriyle normale döndüren kişiler de kendilerini daha iyi hissederler.

Birçok büyü çeşidi arasında aşk ve bağlama büyüleri ilk sıralarda gelmektedir. Aşk büyüsü birçok farklı isimle de anılmaktadır. Oldukça fazla çeşidi vardır. Kişilerin ihtiyacı olan türe göre tercih edebilme şansına sahiptirler. Ama hangi aşk büyüsünün yapılması gerektiğini tam bilmiyorsanız konuyla yakından ilgili olan medyum hocalardan yardım alarak tercihte bulunabilirsiniz. Bağlama büyüleri de iyi amaçlarla yapılır. Kişilerin birbirine bağlı olmasını sağlar. Aşk ve bağlama büyüsünü birlikte yaptırmak her zaman daha etkili sonuçlar vermektedir.

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi her zaman kendini belli eden bir durumdur. Çünkü dua edilmeden hiçbir büyü yapılmaz. Nasıl ki ruhani varlıklardan güç alınıyorsa tılsımlı sözler söyleniyorsa her büyü için farklı dualar da okunmaktadır. Bu dualar nelerdir? Diye merak edenler için ayrıntılı bilgi de sunacağız.

Aşk Büyüsü Mü Bağlama Büyüsü Mü?

İşte bu büyüler arasında ilk sıralarda aşk ve bağlama büyüsü bulunmaktadır. Bu büyü ayrı ayrı olarak yapılabildiği gibi birlikte de yapılmaktadır. Yani sadece aşk büyüsü yaptırmak isteyenler ya da sadece bağlama büyüsü yaptırmak isteyenler olarak farklı talepler de görmektedir. Aşk büyüsü yaptırmak isteyenler; hoşlandığı kişinin kendisini sevmesini ya da eşinin kendisine aşık olmasını arzu etmektedir ve bunun için aşk büyüsü yaptırır. En hızlı ve kesin tutan büyüler arasında aşk büyüsü yer alır. Birçok kişinin de en çok talep ettiği büyü çeşididir.

Bağlama büyüsü ise sevdiği kişinin kendisine bağlı kalması, ihanet etmemesi ya da gözü kendinden başka kimseyi görmemesi üzerine yapılmaktadır. Evli insanlar da eşleri sadece kendileriyle ilgilensin gözü dışarıda olmasın diye yaptırırlar. Bağlama büyülerinin çok fazla çeşidi bulunmaktadır. İyi amaçla yapılan bağlama büyüleri olduğu gibi kötü amaçla yapılan da birçok bağlama büyüsü vardır. Ama bizler büyülerin iyi amaçlar doğrultusunda yapılarak sonuç beklememiz gerektiğini tekrar tekrar hatırlayalım. Çünkü kötü amaçlarla yapılan büyülerin haram olduğunu da unutmayalım.

Aşk ve Bağlama Büyüsü Bir Arada Mı Yapılmalı?

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi her zaman görülmekte ve fark edilmektedir. Kişiler aşk büyüsünü ayrı, bağlama büyüsünü ayrı yaptırabilecekleri gibi; ikisini birden yaptırmaları da mümkündür. Böylelikle karşınızdaki kişi size aşık olarak daha çok bağlanacaktır. Aşk zor yakalanan bir duygu olduğu için insanlar onu kaybetmekten de korkarlar. Sevilmeden sevmek gibi bir durumun içinde olanlarsa bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Karşısındaki insanın da onu sevmesini isterler. İşte bütün bu düşünceler içinde olan kişilerin aşk ve bağlama büyüsünü birlikte yaptırdıkları da görülmektedir. Böylece istedikleri sonucu yakalamaları da oldukça kolay olacaktır.

Aşk ve bağlama büyüsü bekar kişiler için yapıldığı gibi evli olan kişilerden bir taraf diğerine de yaptırabilir. İnsanlar büyülerle ilgili bazı kulaktan dolma bilgilerle bu büyüleri kendileri yapmak isterlerse istedikleri sonuçlarla karşılaşmaları da zor olacaktır. Çünkü ya büyü tutmayacaktır ya da ters etki yapacaktır. O yüzden işinde uzman bir medyumdan yardım almak büyü yaptırmak kadar önemlidir. Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi konusunu danışacağınız medyuma da sorabilirsiniz. Ayrıca hangi dualar kaç defa okunmalı ve sizlerin okuyacağı dualar nelerdir konularında da medyum hocalar sizlere yardımcı olacaktır.

Aşk ve Bağlama Büyüsünde Hangi Dualar Okunur?

Aşk ve bağlama duaları her büyüde uygulanan bir yöntemdir. Dualar büyünün türüne, cinsine, etki süresine ve amacına göre farklılık göstermektedir. Bütün büyülerde dua okunduğu bir gerçektir. O yüzden aşk ve bağlama büyülerinde de genellikle aşağıdaki dualar okunmaktadır. Sizler de günde 44 defa bu duayı okursanız sevdiğiniz kişinin size aşık olduğunu göreceksiniz. Amacınıza ulaşana kadar bıkmadan okumanız da önemlidir.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümmec’al Li Min Emri Haza Ferecen Ve Mahrecen İnneke Ala Külli Şey’in Kadiyr.Allahümme Rabbe İbrahiyme Ve Musa Ve Rabbe İshaka Ve Ya’kube Ve Iysa Ve Rabbe Cebraiyle Ve Mikaiyle Ve İsrafiyle Ve Azraiyle Ve Münzilet Tevrate Vel’inciyle Vezzebüre Vel Fürkanel Azıymi Erini Fi Menami Ma Tera Li Fiyhil Hayre Vel’aserat.Tevekkel Ya Cibriylü Ente Ve A’vanüke Bihakkıl Aziyzil Cebbaril Keriymil Vehhabil Hahhari Allahümme Elkı Mahabbeti Fatma İbni Ömer Fi Kalbin Ayşe Binti Zehra Bihakkı Maliki Yevmiddiyni Ve Bihakkıl Hayyil Kayyümil Vahıdil Ehad Ve Tevekkel Ya İsrafiylü Ente Ve A’vanike Ve Elki Mahabbete Fatma İbni Ömer Fi Kalbin Ayşe Binti Zehra Bihakkı İyyake Na’büdü Ve İyyake Neste’ıynü Ve Bi Hakkıl Melikil Muktediril Mukaddimel Müdi’ül Müıydü Tevekkel Ya Rü Kıyaiyl Ente Ve A’vanike Velkav Mahabbete Fatma İbni Ömer Fi Kalbin Ayşe Binti Zehra Allahümme İnni Eselüke Bihakkı Nebiyyike Muhammedin Sallallahü Teala Aleyhi Ve Selleme Ve Bihurmeti Hazihis Süretiş Şerifeti En Takdı Haceti Bilütfike Ve Bifazlike Ya Allahü Ya Allahü Ya Allah….

Aşkınızdan Yanıp Tutuşması İçin Dualar

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi oldukça fazla. Karşınızdaki kişinin aşkınızdan yanıp tutuşmasını istiyor musunuz? Onun için okunacak dualar da mevcuttur. Aşağıdaki duayı 15 gün boyunca geceleri okumalısınız. Sevdiğiniz insanın gözü sizden başkasını görmeyecek ve size deli gibi aşık olacaktır. Bu bir nevi size bağlanma durumudur.

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Va\’Tesımu Bi Hablillahi Cemiav Ve La Teferraku, Vezkuru Ni\’Metellahi Aleykum İz Kuntum A\’Daen Fe Ellefe Beyne Kulubikum Fe Asbahtum Bi Ni\’Metihi İhvana, Ve Kuntum Ala Şefahufratim Minen Nari Fe Enkazekum Minha, Kezalike Yubeyyinullahu Le Kum Ayatihi Leallekum Tehtedûn.
Ya Eyyuhen Nasu İnna Halaknakum Min Zekeriv Ve Unsa Ve Cealnakum Şuubev Ve Kabaile Li Tearafu, İnne Ekramekum İndellahi Etkakum, İnnellahe Alimun Habîr.

Allahümme Elif Beyne Filan Bin Filan Kema Ellefte Beyne Ademe Ve Havva Ve Kema Ellefte Beyne Musa Ve Harun Ve Kema Ellefte Beyne Cebraile Ve Mikaile Ve Kema Ellefte Beyne Yusuf Ve Züleyha Ve Kema Ellefte Beyne Muhammediv Ve Hadicetül Kübra Ve Kema Ellefte Beyne Fatimetüz Zehra Ve Aliyyül Murteza .
Allahümme Elif Beyne Filan Bin Filan İla Filan Meselü Kelimetün Tayyibetün Keşeceratin Tayyibetün Ve Fer’uha Fis Semai Tü’ti Üküleha Külle Hınin Biizni Rabbiha Ve Yadrıbüllahül Emsale Linnasi Leallehüm Yetezekkerun

Karşınızdaki insanı kendinize bağlamak için aşağıdaki duayı 7 kere okumalısınız…

Ya Şemusa Ya Helyusa Ya Ğayusa Ya Talyusa Ya Talmusa Ya Asbavütin Yahin Ali Şeddayi Tevekkelü Bi Akdi Nevmi Fülanete Binti Fülanete Fi Mehabbeti Fülanibni Fülanete Haysü Ma Kanet Elvahan Elvahan Elvahan El Acele El Acele El Acele Es Saah Es Saah Es Saah

Oldukça Tesirli Aşk ve Bağlama Duası

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi konusunda oldukça tesirli ve aşık eden bir duadan bahsedeceğiz. Sevgilinizi ya da eşinizi seviyorsanız, onun da sizi çok sevmesini ve size bağlı olmasını istiyorsanız aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

Allahümme Fâtırıssemavati Vel Ardı Âlimülgaybi Veşşehadeti. Allahümme İnni A’hedü İleyke Ahden Fî Hazihil Hayatid Dünya Inneke Entellahü Lâ İlâhe İllâ Ente Vahdeke Lâ Şerike Leke Ve Enne Muhemmeden Abdüke Ve Resûlüke Fela Tekilni İlâ Nefsi Darfate Aynin Feinneke İn Tekilni İlâ Nefsi Tukarribüni Minneşşerri Ve Tüba’id Jnî Minel-Hayri Ve İnni Lâ Âsiku İllâ Birah-Metike Fec’al Rahmetike Lî Ahden İndeke Tufinihî Yev-Mel Kıyameti İnneke Lâ Tuhlifül-Miâd.

Sizlerin de gördüğü gibi birçok aşk ve bağlama duaları bulunmaktadır. Bunların okunma süreleri ve sayıları bellidir. Yukarıda bulunan duaları bilinçsizce değil medyum hocadan yardım alarak okumalısınız. İşte o zaman amacınıza ulaşabilir, aşk ve bağlama büyüleriyle birlikte okunarak sevdiğiniz kişinin size aşık olmasını sağlayabilirsiniz.

Aşk ve Bağlama Büyüsünde Dua Okuyan Hocalar

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi ve hangi duaları okumanız gerektiği konusunda sizlere ayrıntılı bilgiler sunmaya çalıştık. Bu duaların okunmasını kendi başınıza yapmamanızı ve hocalardan yardım almanızı önermekteyiz. Çünkü onlar bu işin uzmanı oldukları için nerede ve nasıl okunması gerektiğini daha iyi bileceklerdir. Nasıl ki medyum hocalar büyü yapıyor, büyü bozuyor ya da aşk muskası ve aşk celbi yapıyorlarsa dua okuma konusunda da sizlere yardımcı olacaklardır. Bunun için işinde uzman bir medyum arayışı içinde olmanız oldukça doğru bir karardır.

Doğru medyumu bulan insanlar onlardan her türlü faydalanabilirler. Sormak istedikleri varsa sorabilirler. Aşk ve bağlama büyüsünde aklınıza takılanları da sorabilirsiniz. Özellikle gençler tarafından tercih edilen aşk ve bağlama büyüsünün anne ve babaların çocukları için yaptırdıkları da olmaktadır. Şöyle ki; çocuklarının yuvasının yıkılacağından korkan ebeveynler aşk ve bağlama büyüsü ile bu yuvayı kurtarabilirler. Ayrıca çocuğuna bir kısmet bulan anneler de iki gencin arasında aşk oluşsun diye de bu büyüye başvurmaktadır. Yani her kesimdeki insanlar amaçlarına uygun olarak aşk ve bağlama büyüsü yaptırabilir ve bunun gibi duaların okunmasını sağlayabilirler. Bunun için en doğru adresi bulmak ve medyum hocalardan yardım almak önemlidir.

Aşk ve Bağlama Büyüsünde Dualarının Edilmesinde Tercih Edilen Medyum

Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi konusunda medyumlardan yardım almanız konusunda sizleri bilgilendirdik. Bunun için güvenilir ve tam yerinde olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü medyum hocamız bütün büyülerde olduğu gibi aşk ve bağlama büyüsünde de dua okuyarak sizlere yardımcı olmaktadır. Büyü yaptırmak isteyenler yaptırabilirler. Sadece dua okumak isteyenler ise bu duaların okunmasını sağlayabilirler. Bu konuda hiç tereddütte düşmeden ondan yardım isteyebilirsiniz.

Kendisinin olağan üstü güçleri olduğu için bugüne kadar birçok kişinin derdine derman olmuş ve sıkıntısını gidermiştir. Yurt içinde ve yurt dışında ondan destek olan binlerce kişi vardır. Sizler de bu kişiler arasında yer almak isterseniz içinde bulunduğunuz durumu belirtmeniz yeterli olacaktır. Ona uygun olan büyü yöntemi ya da dua okunması onun tarafından sağlanacaktır. Aşk ve bağlama büyüsünde duaların önemi konusunda işinin uzmanından en doğru bilgileri alabilirsiniz. Bunun için de hemen arayarak randevu talep edebilirsiniz. Ayrıca medyum hocamızı daha detaylı incelemek isteyenler onunla ilgili özgeçmişine bakabilir ve başardığı işleri de inceleyebilir. Böylelikle içiniz daha rahat olacaktır.