Dualarla ve Büyülerle Aranız Nasıl?

/ 17 Haziran 2021 / 524 / yorumsuz
Dualarla ve Büyülerle Aranız Nasıl?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Dua etmek çoğu zaman başvurduğunuz bir yöntem olsa da büyü yaptırmak seçeneğinin de oldukça fazla tercih edildiğini biliyoruz. Duaları tek başınıza yapabilirsiniz. Herhangi bir isteğiniz olduğunda buna uygun ayet ve sureler bularak dua okuyabilirsiniz. Ayrıca içinizden geçenleri söyleyerek de dua edebilmeniz mümkündür. Günün her anında, her yerde ve kendinizi hazır hissettiğinizde hayatınıza dair dualar edebilirsiniz.

Büyü dediğimiz olay farklı bir kavramdan oluşmaktadır. Neticede evde yapılan büyüler de bulunmaktadır. Kişiler bazı bilgiler edinerek ve büyü ile ilgili malzemeleri temin ederek evde büyü yapabilir. Ama bunun ne kadar tutacağı ya da tutmayacağı hakkında kesin bilgiler sunmak imkansızdır. Çünkü genellikle acemice yapılan büyüler tutmamaktadır. Büyünün profesyonelce yapılması gerekir. O yüzden bu işi anlayan kişilere başvurmanız daha doğru olacaktır. Bu kişilere örnek olarak medyum hocaları verebiliriz.

Dualarla Aranız Nasıl? Hangi Duaları Edersiniz?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Dua etmeyi alışkanlık haline getiren kişiler hayatlarında karşılaştıkları her türlü durumda dualara sığınırlar. İnsanlar kendini başarısız, yetersiz ya da eksik hissettiği zamanlarda kendine sığınacak bir dal aramaktadır. Böyle zamanlarda yakınımızdaki insanlara derdimizi anlatmamız sadece rahatlamamızı sağlar. İçimizi döker ferahlarız. Ama onların sıkıntılarımızın çoğuna yetecek gücü yoktur. Bu güç sadece Allah’tan alınmaktadır.

Yeryüzünde birçok farklı dine mensup kişiler bulunmaktadır. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler herkes kendi kitabının anlattığı şekilde Allah’ a yakarırlar. Cami, Kilise ve sinagoglar ibadet edilen yerler anlamına gelmektedir. Yapılan ibadetlerde de duaların yeri oldukça fazladır. Dualarımızın kabul görmesi için tek bir yer vardır. O da Allah’tır. İhlas suresinde demiyor mu Allah Ahaddır, tektir, Kayyumdur, kudretin kaynağıdır diye? O yüzden yeryüzünde tek olan yaratıcımıza yönelerek dua etmek oldukça önemlidir.

Bakara suresi 55’inci ayeti derki: “Ne gaflet yaklaşır O’na ne kendinden geçme ne de uyku”. O zaman böylesine büyük olan Allah’a biraz da olsa kendimizi yakın hissetmek için dualar ederiz. Böylelikle kendimize bir sığınak ve yol gösterici buluruz. O’nun gösterdiği yoldan ilerleyerek de içinden çıkılmaz denilen dertlerin bittiğini ve olmaz denilenlerin olduğunu görürüz. İşte bütün bunlar O’nun kudreti sonucunda ortaya çıkmıştır. Peki hangi duaları ne zaman ediyorsunuz?

 • Hasta olduğunuzda edilen şifa duaları
 • Evlenmek isteyen kişilerin ettiği evlilik duaları
 • Borçluların ettiği borcunu ödeyebilme duaları
 • Fakir olanların helal rızık için ettiği dualar
 • Çocuğu olmayanların çocuk isteği ile dua etmeleri
 • Anne, baba ya da çocuklara edilen dualar
 • Rızkı kapalı olan kişilerin yaptığı rızık açma duaları
 • Kısmeti kapalı olanların ettiği kısmet açma duaları
 • Nazar için okunan nazar duaları
 • Sevdiğinizi kendinize aşık etmeniz için aşk duaları
 • Evini terk eden kocaların geri dönmesi için dualar
 • Sevgilinizi ve eşinizi eve bağlama duaları

Şifa Bulmak İsteyenlerin Ettikleri Dualar Nelerdir?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? En çok edilen dualar arasında şifa duaları bulunmaktadır. İnsanlar hasta olduklarında farklı farklı ağrı ve acılarla karşılaşırlar. Bunların geçmeyeceğini düşününce de ilk önce psikolojik olarak etkilenirler. Kendimiz ya da yakınımız için hasta olduklarında dua etmemiz gerekir. Bir an önce sağlığa kavuşmayı Allah’tan dilemek gerekmektedir. Hastalıklarda okunan birçok ayet, sure ve dualar vardır. Bunlara örnek vermemiz gerekirse;

“Allâhümme ‘âfinî fî cesedî ve ‘âfinî fî besarî vec’alhül-vârise minnî lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi rabbil-‘arşil-azîm. Vel-hamdü lillâhi rabbil- ‘âlemîn.”

Anlamı: “Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Tirmizî, De’avât, 67; İbn Ebî Şeybe, Dua, 23, No: 29305)

Allahümme inni es elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulkı verridae bilkaderi bi rahmetike ve erhamerrahimin.

Anlamı: Ya Rabbim! Senden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Emanete hıyanet etmemek, güzel ahlaktan ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinden en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bizlere nasip et.

Evlenmek İsteyenlerin Hangi Duaları Okumaları Gerekir?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Evlenmek istiyorsanız hangi duaları okumalısınız? Evlilik belirli bir yaşa gelen kişilerin olmasını arzu ettiği mutlu yuva hasretidir. Onun için de beğendiği, içinin ısındığı kişiyle evlenmek ve çocuk sahibi olmak ister. Bazı durumlarda bu gerçekleşmeyebilir. Evlenmek isteyenlerin okuması gereken birçok dua vardır. Evlilikle ilgili de Kur’an da Bakara, Maide, Nur, Ahzad ve Nisa sureleri evlilikle ilgili konulardan bahsetmektedir. Evlenmek isteyenlerin Taha suresini okuması makbuldür.

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Taha
 2. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka
 3. İlla tezkiratel limey yahşa
 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
 5. Errahmanü alel arşisteva
 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa
 8. Allâhu lâ ilâhe illâ huve, lehul esmâul husnâ.
 9. Ve hel etake hadiysü musa
 10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
 11. Felemma etaha nudiye ya musa
 12. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

Okunan Nazar Duaları Nelerdir?

Nazar kadın ya da erkek, küçük ya da büyük herkesin karşılaşmış olduğu bir durumdur. Genellikle kem gözlü insanların kendinde olmayan bir durumu başkasında görünce imrenmeleri sonucunda karşısındaki insana nazar değdirirler. Eğer güzelseniz, haliniz vaktiniz yerindeyse, mutlu bir yuvanız ve iyi bir işiniz varsa bunlara sahip olmayan kişiler bu durumda fesatlanabilir. Nazar duaları okumak bu gibi olumsuzluktan sizi koruyacaktır.

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Nazar için hangi duaları okuyorsunuz? Öncelikle İhlas ve Nas okumanız oldukça faydalıdır. Ayet-el Kürsi nazar için okunması gereken dualar arasındadır. Kalem suresi 51 ve 52’inci ayetlerini okumak nazar için oldukça faydalıdır. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)

Diyor ki: Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Büyülerle Aranız Nasıl? Hayatınızda Hiç Büyü Yaptırdınız Mı?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Kısmında dualardan ve onların hayatımızdaki yerinden bahsettik. Peki büyülerle aranız nasıl? Birçok büyü çeşidi olduğunu biliyor musunuz? Büyü, hayatımızın düzenli gitmediği zamanlarda yapılan bir ritüeldir. Her büyü farklı amaçlarla ve farklı şekillerde yapılmaktadır. Kullanılan malzemeler farklı olsa da her büyü de mutlaka dua okunmaktadır. Büyü yapmak için altıncı hissi güçlü ve olağan üstü yeteneklere sahip olmak gerekmektedir. Herkes büyü yapabilme gücüne ve kuvvetine sahip değildir.

O yüzden hayatında yolunda gitmeyen olaylarla karşı karşıya gelenler, bunların düzelmesi için iyi büyüler sınıfında olan ak büyüler yaptırılır. İnsanların iyiliğine yapılan büyü türlerine yaklaşım göstermeniz daha doğru olacaktır. Çünkü başkalarının kötülükleri için yapılan kara büyüler caiz değil haramdır. Sevenleri ayırmak, başkasının rızkını kapatmak, nasibine engel olmak ya da birçok sıkıntı yaşamasına neden olacak büyüler yaptırmak olmaması gerekenler arasındadır.

Hangi Tür Büyüler Vardır? Nasıl Yapılır?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Hangi tür büyülerin olduğu yapılan araştırmalar içerisinde bulunmaktadır. Öncelikle iyi ve güzel şeylerin olması için yardım talep etmek güzel bir davranıştır. Bu yardım öncelikle Allah’tan dilenir. Daha sonra manevi güçleri olan kişilerin bize yardım etmesi sağlanır. Bunlar medyum hocalardır. Hocalar belli bir birikim ve yetenekle insanların sıkıntılarını gidermek için dua, büyü, muska yapmaktadır. Birçok büyü çeşidi içerisinde ihtiyacınız olanı yaptırmak için onlardan yardım talep edebilirsiniz. Hangi büyüler vardır? sizin hangisine ihtiyacınız var? birlikte inceleyelim…

 • Aşk büyüleri
 • Bağlama büyüleri
 • Kısmet açma büyüsü
 • Evlilik büyüleri

Yukarıda bulunan büyüler kullanılan malzemeye göre de isim almaktadır. Mesela sabunla yapılan aşk büyüsüne “sabun büyüsü”, karabiberle yapılan aşk büyüsüne “karabiber büyüsü” denilmektedir. Bağlama büyüleri de oldukça fazla çeşide sahiptir. Genellikle eşi ya da sevgiliyi kendinize bağlamak ve mutlu bir hayat sürmek için yapılır. Ama bazı durumlarda rızkın bağlanarak fakirleşmeye, kısmetin bağlanarak mağdur olmanıza neden olabilir. O yüzden amaca uygun büyüler tercih ederken başkalarına zarar verecek olanlardan uzak durmak gerekmektedir.

Büyülerle Aranız Nasıl? Büyüleri Kim Yapmalıdır?

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Büyü yaptırmak isteyenler kime yaptırması gerektiği konusunda araştırmaya girmektedirler. Doğru olan medyum hocayı bulmak ve ona ulaşmak aslında sanıldığı kadar zor değildir. Birçok medyum kendi yaptığı işleri internet sayfalarında insanlara duyurur. Büyü yaptıran kişilerin yorumları da bulunmaktadır. Site incelemesi yaptığınızda o medyumla ilgili pek çok bilgiyi edinebilirsiniz. İsterseniz verilen telefon numarasından da arayarak ayrıntılı bilgi alabilir randevu talep edebilirsiniz.

Büyü yaptırmak isteyen kişiler genellikle bu yolda ilerlemektedir. Böylece doğru ve işinin ehli uzmana ulaşarak talep ettikleri büyü türünü bildirirler. Büyüde kullanılan malzemelerin temini ile de yapıma geçilir. Dualar okunur, tılsımlı sözcükler söylenir. Ruhani varlıklardan da yardım alınır ve büyünün tutması beklenir. Büyülerin tutması, büyü türüne göre farklılık göstermektedir. Bir günde tutan türleri de vardır üç günde tutanları da. Hatta bir ve iki hafta arasında tuttuğu da görülmektedir. Bu durum büyünün kapsamına ve olmasını istenilen durumların derinliğine göre değişmektedir.

Büyü Yaptırmak İsteyenler İçin Doğru Adres

Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Hem büyü yaptırıp hem de dua okunmasını isteyen kişilerin doğru adreste olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü büyülerde birçok dualar okunmaktadır. Bunları medyum hocalar okuduğu gibi evde sizin okumanız gerekenler de bulunmaktadır. İhtiyacınız olan manevi yardım hocamız tarafından sizlere sunulacaktır. Sizler de diğer kişiler gibi rahatlamış, arınmış ve hayatını yola koymuş olarak yanımızdan ayrılabilirsiniz. Bunların olması için biraz sabırlı olmanız, inanmanız ve bize ne istediğinizi söylemeniz yeterlidir.

İşinde uzman olan medyum hocamız her zaman sizin yanınızdadır. Büyüden önce sorularınızı cevaplamak, büyüden sonra olayları takip etmek onun işidir. Birçok kişinin memnun olduğunu düşünecek olursak bu kişilerden biri de siz olabilirsiniz. Dualarla ve büyülerle aranız nasıl? Daha fazla merak ettikleriniz için arayın ve randevu alın görüşelim. Hocamızın gücünden sizler de faydalanabilirsiniz.