Rüyada Abdest Almak

/ 25 Aralık 2020 / 816 / yorumsuz
Rüyada Abdest Almak

Rüya görmek, uyku esnasında gerçekleşen bir aktivitedir. İnsanlar rüya sürekli görürler ancak hatırlamazlar. Rüya görmediğini söyleyen kişiler aslında  gördükleri rüyaları unutuyordur. Saniyeler süren rüyalar adeta uzun bir süre boyunca görülüyormuş gibi gelir. Rüyalar adeta esrarlı bir dünyaya sahiptir. İyi ya da kötü şekilde görülen rüyalar bazı uzmanlara göre insanların bilinçaltında yatan etmenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Rüyaların yapısı insanlar tarafından merak edilmektedir. Hatta pek çok araştırmacı hala rüyaların yapısını merak ederek araştırma konusu olarak kabul etmişlerdir.  İnsanlar rüyalarına giren pek çok kavram söz konusudur. Yaşadıkları, şahit oldukları, gördükleri durumlar rüyalarına girmektedir. Rüyada görülen her bir nesnenin, durumun bir anlamı vardır. İnsanlar rüyalarına giren her şeyin hayır mı şer mi olduğunu bilmek isterler. Bu nedenle de rüya tabirleri ve anlamlarını inceleme gereği duyarlar.

İnsanların rüyasına giren pek çok durumun varlığından söz etmiştik. Bu durumlardan biri de rüyada abdest almak olarak karşımıza çıkmaktadır. Rüyada abdest aldığını gören kişi bu durumun hayra mı şerre mi yorumlanacağını merak edip araştırma gereği duymaktadır. Alınan abdestin ne şekilde olduğu, nerede abdest aldığı, kimlerle birlikte abdest aldığı gibi durumlar rüyalarda farklı durumlara işaret etmektedir.

Abdest almak, İslam inancında oldukça önemlidir. Ruhen ve bedenen temizliği ifade eder. Gerek boy abdesti almak gerekse normal abdesti almak Müslümanlar için önemlidir. Gerçekte olduğu gibi rüyada abdest almak, rüyayı gören kişi için genel itibarı ile hayırlı bir durum olarak gösterilmektedir. Gördüğü rüyanın ne anlama geldiği konusunda meraklı davranan kişi rüyasını araştırmak için rüya tabirleri kitabında ya da internette araştırma yapmaktadır. Rüyada görülen abdestin ne anlama geldiği hususunda bilgiler aşağıdaki gibidir.

Rüyada abdest almak hayırlı bir duruma ve olaya, korunmaya, iyi bir şeye işaret etmektedir. Genel bir ifade ile abdestin rüyada görülmesini bu şekilde anlatabiliriz. Ancak abdest almanın farklı durumları rüyada ne anlama gelir sorusu insanlar tarafından merak edilen bir konu olmaktadır.

Hasta birinin rüyada abdest alması, hasta olan kişinin şifa bulacağı ve sağlığına kavuşacağı anlamına gelir. Hatta İmam Nablusi bu konu hakkında şu bilgileri vermektedir: Rüyada abdestli olsa dahi bir daha abdest almak, Allah’ın rahmetinin bolca olduğuna, nimet bakımından kişinin bolca nimete kavuşacağına bir imadır. Rüya gören kişi büsbütün abdest aldığını gördüyse Allah tarafından korumaya alınacağını ima eden bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rüyada abdest alan kişi, yakın bir zaman içerisinde güzel bir haber alacaktır da denmektedir. Aynı zamanda hasta ise şifa bulacağı, sorunları varsa çözüme kavuşturacağı, derdine derman olan durumlarla karşılaşacağı anlamına gelir. Bir başka ifade ile bu rüya, Allah yolunu terk edenlerin tekrar bu yola kavuşacakları ve sonunda mutluluğu yakalayacakları manasına da gelmektedir.

Rüyada Camide Abdest Aldığını Görmek

Cami rüyada görüldüğünde oldukça güzel bir duruma işaret etmektedir. Allah’ın evi olarak bilinen bu alanların rüyaya girmesi, rüyayı gören kişi için iyi bir haber alacağı, hastalığına şifa bulacağı, hayırlı bir iş yapacağı gibi olumlu durumları ima eder. Rüyada camide abdest almak da hayra yorulan bir durum olmaktadır. Hem cami hem de abdestin aynı anda rüyada görülmesi, rüyayı gören kişi için oldukça hayra yorulan bir durumdur.

Rüyayı gören kişinin arkadaşları o kişi hakkında konuşacaktır denir. Ancak bu konuşma bir dedikodu şeklinde olmayıp onun iyiliği ve güzelliği hakkında olan bir konuşmadır. Aynı zamanda rüyada camide abdest aldığını gören kişi, arkadaşları tarafından iyiliğe yönlendirileceği ve arkadaşlarının o kişiye yardım edeceği anlamına gelir.

Rüyada Gusül Abdesti Almak

Gusül, İslam inancına göre bedenin iğne ucu kalmayacak şekilde yıkanmasıdır. Kişi gusül abdesti aldığında hem maddi hem de manevi olarak bir temizlik yapmış olur. Rüyada gusül abdesti almak da hayra yorulan bir durumdur. Rüyayı gören kişi başlarda kötü bir durumla ve yanlış işler ile karşı karşı kalmıştır. Ancak elinden kaçan maddi kazançları ilerleyen zaman içerisinde tekrar kazanacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Abdest Almak ve Namaz Kılmak

Abdest almak rüya için oldukça anlamlı ve olumlu bir durumdur. Aynı zamanda rüyada namaz kılmak da yine rüyada görülebilecek olumlu durumlardan biridir. Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören kişi kısa süre içerisinde büyük bir mutluluk yaşayacaktır denir. Dilediği ne varsa gerçek olacağını ima eder. Bunların yanı sıra yaşadığı üzüntü ve kederden kurtulup bunların mutluluğa dönüşeceği anlamına da gelir.

Rüyada Abdest Almaya Çalışmak ama Alamamak

Rüyayı gören kişinin oldukça müşkül durumda olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kişi rüyasında abdest almaya niyetlenip bir türlü abdest alamayabilir. Bu durumda rüyayı gören kişinin hem maddi hem de manevi kayıplar ile karşı karşıya kalacağı anlamı çıkar. Bu yüzden kişi bu kayıpları azaltmak ve yok etmek için mücadele edecektir.

Rüyada Süt ile Abdest Almak

Rüyada sütün görülmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bunun yanı sıra süt kullanılarak abdest alınması ise nadir görülen bir rüya olmaktadır. Rüyada süt ile abdest almak selametin kanıtıdır. Kişinin emeklerinin boşa çıkmayacağı ve karşılığını alacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin dualarının kabul olacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Abdest İçin Su Aramak

Rüyada abdest için su aramak olası durumlardan biridir ve genel olarak bu rüya hayra yorulan bir durum olmaktadır. Kişi amaçları uğruna birtakım yollardan geçer. Bu yollarda önüne engeller çıkacaktır. Rüyada abdest için su aramak da rüyayı gören kişinin bu engelleri aşması gerektiği ve aşmak için birtakım yollar aradığı anlamındadır diyebiliriz.

Rüyada Bal ile Abdest Almak

Bal, insanlar açısından şifa kaynağı bir besin maddesidir. Rüyada görülen bal da zenginlikten mutluluğa kadar pek çok şeye işaret eder. Kişinin din hayatında hayırlı olaylar yaşayacağı, Allah’a yöneleceği anlamına gelir. İbadetlerini içten bir şekilde yerine getireceğini ima eder.

Rüyada Abdest Suyundan İçmek

Rüyada abdest suyundan içmek oldukça önemli ve iyi pek çok duruma işaret eder. Kişinin başına hayırlı işler geleceği ve rüyayı gören kişinin hayırlı işler ile uğraşacağı anlamına gelir. Kişinin hayatında ve işinde bereket olacağı, helalinden kazanacağı da ima edilir. Aynı zamanda hasta olan rüya sahibinin şifa bulacağı ve sağlığına kavuşacağı manasında olduğu da söylenmektedir. Bir diğer manası da korkulu bir şekilde iman etmektir. Bu korku hayırlı olup Allah’a duyulan saygıyı ifade eder.

Rüyada Abdestin Bozulduğunu Görmek

Abdest bozan pek çok durum söz konusudur. Rüyayı gören kişi bu durumlardan herhangi biri ile abdestini bozduğunu görebilir. Bu durumda rüyayı gören kişinin bir dönem sıkıntı içine gireceği anlamı çıkarılabilir. Ancak aklını ve mantığını kullanınca, doğru bir yolu seçerek sıkıntılarını giderebilir.

Rüyada Bir Arkadaşının Başı Üzerine Abdest Aldığını Görmek

Kişi arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görüyorsa bu arkadaşı için varis olacağına bir işaret olmaktadır. Aynı zamanda bu arkadaşının sahip olduğu eşyalara sahip olacağına da bir işaret olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişi rüyasında bir arkadaşının ya da bir tanıdığının başı ucunda abdest aldığını görüyorsa bu durum olumsuz bir duruma işaret olarak ima edilmektedir. Kişinin gam ve kedere düşeceğine, bir sorun ile karşı karşıya kalacağına işaret eden bir durum olmaktadır.

Rüyada Abdest Almaya Çalışmak

Rüyada abdest almaya çalışmak da rüyayı gören kişi açısından birtakım durumlara işaret etmektedir. Rüyada temiz su ile abdest almak olumlu bir şey için işaret olur. Kişinin hedefine ulaşacağını ima eden bir durum olarak karşımıza çıkar. Kişi rüyasında soğuk bir mahzende abdest aldığını gördüyse bu durum da olumlu bir şeye işarettir. Abdest alan kişinin çalınan eşyasını ya da kayıp bir şeyini bulacağını ima eder. Ancak rüyada kirli suyla abdest alması ise tam tersi duruma işarettir.

Rüyada Üst Üste Abdest Almak

Peygamber Efendimizin bir hadisine göre abdest üzerine abdestin alınması nur anlamına gelir. Kişi rüyasında abdest üzerine abdest alıyorsa bu onun için hayırlı bir durumdur diyebiliriz. Rüyada üst üste abdest almak, kişinin gönül aydınlığına ve ferahlığına işaret eden bir durum olmaktadır. Rüyayı gören kişi açısından aynı zamanda Allah’ın himayesine gireceği anlamı da çıkarılabilir. Kişiye verilen emanet bir eşyanın sağ salim yerine ulaştırılması, doğru bir şekilde yapacağı şahitlik ve borcunu helal bir şekilde ödeyeceği de çıkarılan imalar arasındadır.

Rüyada Abdest İçin Su Bulamamak

Kişi rüyasında abdest almaya niyetlenebilir ancak abdest almak için de su bulamayabilir. Bu durum kişinin dertlerinin olduğu ve bu dertlerine derman bulamaması anlamına gelir.

Rüyada Eksik Abdest Almak

Abdest almanın belli bir usülü vardır. Ellerden ayaklara doğru bir sırayla vücudun belli azaları yıkanır. Rüyada eksik abdest almak yani vücudun belli yerlerini yıkamamak belli başlı durumlara işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin Allah’a karşı getirmekle yükümlü olduğu bazı görevleri tam yerine getirememesi, bu konuda tembellik etmesi anlamına gelir. Kişinin aynı zamanda ulaşmak istediği bir emeli varsa ona ulaşamadığı ve birtakım engellerin çıktığı anlamında da yorumlanabilir.

İslami Olarak Rüya Tabirlerine Göre Rüyada Abdest Almak

İslam inancına göre rüyada abdest almak belli başlı durumlara işaret etmektedir. Bazı İslam bilginlerinin görüşüne göre rüyada abdest almak farklı olarak yorumlanır. Bu bilginlerin görüşüne örnek olarak şunlar verilebilir:

İmam Sadık Cafer ( a.s): Rüyada abdest alırken birinin rüya sahibini görmesi iyi bir duruma işarettir. Rüya sahibinin vesile olacağı bir durum ile başka bir kişi tevbe edecektir.

Allame Meclisi: Rüyada kişinin abdest aldığını görmesi, o kişinin güvende kalacağının bir göstergesidir. Ayrıca kişinin hacetinin de yerine geleceği ima edilir.

Müellif: Kişi rüyasında temiz ve berrak bir su ile abdest aldığını görebilir. Böyle bir rüya, sahibinin dileğine kavuşacağı anlamına gelir. Bunun aksine kirli su ile abdest almak ise kişi için olumsuz bir durumdur ve muradına erişemeyeceği anlamına gelir.

Kirmani: Kişi eğer rüyasında tertemiz bir su ile abdest alıyorsa bu onun için; mutluluk, güven, borçtan kurtulma ve şifaya kavuşma anlamına gelir.

Cabir Mağribi: Kişi rüyasında namaz kılmak için abdest alıp ardından abdesti bozuyorsa bu durum, kişinin girişeceği işte başarısızlığa uğrasa dahi pes etmeden savaşması gerektiğini ima eder.

İbrahim el-Eş’as: Rüyada çok güzel bir şekilde abdest almak kişi için olumludur. Bu onun korkudan kurtulmasına ve emin olmasına işarettir. Aynı zamanda da üzüntüden kurtularak mutlu olacağına da işaret eder.

Benzer Konular
Rüyada Ayı Görmek
Rüyada Araba Sürmek
Rüyada Fare Görmek
Rüyada Kar Görmek
Rüyada Aslan Görmek
Rüyada Arı Görmek
Rüyada Köpek Görmek