Rüyada Arı Görmek

/ 18 Şubat 2021 / 1.930 / yorumsuz
Rüyada Arı Görmek

Rüyada arı görmek ve anlamı, sıkça merak edilen konulardan biridir. Rüyalar, kişinin uyku halindeyken gerçekleştiği kısa süreli olgulardır. Birçok sebebi olmakla birlikte daha çok bilinçaltında yatan olaylardan kaynaklı olarak ortaya çıkar.

Rüyaların bazı sırrı noktaları açığa kavuşmuşken bir kısmı kapalı bir kutu gibi  gizemini korumaya devam etmektedir. Hemen hemen her insan rüya görebildiği halde bazı insanlar rüya görmediğini iddia eder. Aslında bu kişiler gördükleri rüyaları unutuyorlar. Çünkü rüyaların uyandıktan sonra kısa bir süre içinde tamamının unutulabildiği bir gerçektir.

İnsanlar gece boyunca farklı rüyalar görebilmektedir. Bazıları hayatın içinden olup bazıları gerçekleşmesi mümkün olmayan doğaüstü olaylar olabilir. Görülen nesnelerin kendine özgü tabirleri yapılır. Cansız varlıklar, hayvanlar, tanıdığımız kişiler, tanımadığımız kişiler ile  rüyalarımızda karşılaşabiliriz. İnsanların rüyalarında karşılaştığı hayvanlardan biri arılardır. Rüyada arı görmenin  rüya tabiri nerede nasıl görüldüğüne  göre farklı farklı yorumlanır. Ama arı daha çok bolluk bereket demektir.

Rüyada Arı Soktuğunu Görmek 

Rüyada arı soktuğunu görmek, evinize gelecek olan müjdeli haberlere işaret eder.  Bu haberlerle aile halkının her yönden rahatlık yaşar. Huzurlu bir aile ortamı oluşur. Büyük bir emek sonucunda yalnızca  kendi çabasıyla elde edilen helal kazançların habercisidir. Ev içinde bazı hastalık problemleri yaşayan kişilerin sağlıklarına kavuşacağına işaret eder.

Rüyada çiçeğin üzerinde arı görmek, birçok farklı şekilde yorumu yapılır. Rüya sahibinin uzun süredir görüşmediği yakın bir arkadaşının kendisine sürpriz bir ziyaret yapacağına delâlet eder. Bir başka âlimlere göre ise arkadaşlık kurduğu birtakım kişilerden gelecek olan kötülüklere yorulur. Bu kişi veya kişilerin Kendisini maddi ve manevi olarak zarara uğratılıp zorluklar yaşayacağına ima edilir. Kişinin hayatta zorluklar yaşamayıp hep huzurlu olacağı, ailesiyle mutlu olacağı, parasının bereketli olacağı anlamına gelir. Eğer kişi evli değilse karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına ve onunla evleneceğine eğer evli ise hayırlı bir çocukları olacağına yorulur.

Rüyada Ölmüş Arı Görmek 

Rüyada ölmüş arı görmek, hem mutluluğu hem de kedere işaret eder. Kişinin mal ve mülkünün giderek azalacağı bunun sonucunda zor hayat koşulları içerisinde yaşamak zorunda kalacağı, hayatına keder içinde devam edeceğine yorulur. Başka rüya yorumu yapan kişilere göre ise hayatında  olumsuzluklar yaşayan kişinin mutluluğa dair olan umutlarını kaybetmesin ardından hayatını etkileyebilecek müjdeli haberler işiteceğine  hayatının geri kalanını huzur içinde geçireceğine, sevdikleriyle dargınsa dargınlıkların son bulacağını onlarla mutlu mesut bir hayat keyfî süreceğine işaret eder. Bu mutlulukların ardından iş hayatında durgunluk yaşanmışsa işlerin eski aktifliğine kavuşacağına yorulur.

Rüyada Eşek Arısı Görmek

Rüyada eşek arısı görmek, kişinin kazancının katlanacağına, bolluk yaşayacağına  işaret eder. Hayatını olumlu yönde etkileyecek olan hayırlı işlere ulaşmak için çaba sarf edeceğine ve ardından bir yere seyahat edileceğine yorulur.

Rüyada arı soktuğunu görmek, aile fertlerini mutlu edecek bir haber alınacağına yorulur. Ailenin maddi ve manevi olarak zorluk çekmeyip huzurlu olacağına işaret eder.

Rüyada bal  arısı görmek, kişinin vatanına milletine yardımlar edeceği, ülkesindeki faydası dokunacağı, kendisini devamlı surette geliştirmek için çabalayacağı, bilim insanı olma yönünde emin adımlarla ilerleyeceğine işaret eder. Kişinin maddi yönden zorluklar yaşamayıp bolluk içinde hayat süreceği, gerçekleştirmek isteği, hedef koyduğu mertebelere kolaylıkla erişebileceğine yorulur.

Rüyada sarı arı görmek, rüyayı gören kişinin kendisine büyük zorluklar, büyük sıkıntılar yaşatacak olan kişi ile yakın arkadaş olacağına işaret eder. Bazı rüya âlimlerine göre ise kişinin sağlığını etkileyecek zehirli, bozulmuş şeyler yiyip içeriğine işaret eder.

Rüyada Arı Kovanı Görmek

Rüyada arı kovanı görmek, eğer hastalık sıkıntısı yaşanıyorsa şifa bulunacağı, morallerin yerine gelerek sağlıklı bir hayata merhaba denileceğine rivayet edilir.

Rüyada arı oluğu görmek, kişinin birtakım uğursuz kişilerle iletişim kuracağına bu yüzden dikkatli olması gerektiğine yorulur. Ayrıca ev içinde  maddi yönden hiç sıkıntı çekilmeyip para ile huzur bulunulacağına, şu ana kadar hiç yaşanmayan huzurlu ortamın oluşacağını delâlet eder.

Rüyada kraliçe arı görmek, kişinin iş hayatındaki büyük yorgunluğun ardından kendini güzel, huzurlu bir tatil ile ödüllendireceğine işaret eder.

yoruma göre  kişinin hane halkı ile yaşayacağı olumsuz durumlara ve aralarının açılarak küskünlük yaşayacaklarına yorulur.

Rüyada Arı Yakalamak

Rüyada arı yakalamak, kişinin arzuladığı hedeflere erişebileceğine, hiç ummadığı bir anda gelen havadislere yorulur.

Rüyada arıcı olduğunu görmek, yardıma muhtaç kişilere ya da yardım bekleyen sevdiği kişilere yardım edeceği onlara bir umut olacağı anlamına gelir.

Rüyada arı yuvası görmek, rızkın kat kat artacağına,  mutluluğun daima rüya sahibinin  olup emekleri  sonunda başarıya kavuşabileceğine işaret eder. İş hayatında yüksek mertebelere ulaşacağına, başarılar elde edeceğine, eğer evli ise hanesine tatlı mı tatlı yeni bir minik üye katılacağına yorulur.

Rüyada arının kovaladığını görmek, kişinin çok sevdiği ve çok değer

verip el üstünde tuttuğu bir kişi tarafından can sıkıcı olaylara maruz kalacağına yorulur. Bir başka yorum olarak kişinin başarısına ve kazancına göz dikilip kıskanç insanlara maruz kalacağına işaret eder.

Rüyada bal arası tarafından kovaladığını görmek, kişinin uzun süredir gerçekleştirmek istediği hayallerinin ve planlarının nihayet istediği sonucu vereceğine, önüne çıkan engelleri aşarak fırsatları en hayırlı, en iyi şekilde değerlendireceğine rivayet edilir.  Hayatında karşılaştığı birtakım zorluklara göğüs gelerek bütün kötülüklerin üstesinden gelir, zorlukları ortadan kaldırır. Kişinin başarısını istemeyen bazı şahıslardan uzak duracağı, onlarla muhatap olmayacağına rivayet edilir. Diğer bir yorum ise aile içine gelen bir haberin herkesi mutlu edeceğinin yanı sıra bu habere en çok kendisinin sevineceğine yorulur.

Rüyada Arı Beslemek

Rüyada arı beslemek, kişinin maddi yönden refaha kavuşacağına, zenginlik yolunda adım atacağına ima edilir. Hastaysa şifa bulacağına yaşamına daha kaliteli bir şekilde devam edeceğine yorulur. Kişinin birçok meşakkatli durumlarla karşı karşıya geleceği, ardına bakmayıp zorlu olayların üstesinden geleceği ve ardından mutluluğu yakalayacağına yorulur.

İstikrarlı ve azimle ilerlediği yolda arzuladığı hedeflerine erişeceğine. Ayrıca kişinin çevresinde bulunan birtakım hayırsız kişiler tarafından  oynanan oyuna gelmeyeceğine, ailesi ile arasını  bozmaya çalışan bu kişiye izin vermeyeceğine yorulur. Hayatının  ya da kötü şekilde devam etmesinin bağlı olduğu bir konuda baştan aşağı düşünmesinin ardından sağlıklı kararlar vereceğine yorulur. Bazı yorumlara göre ise sevdiği kişilerin kalbini isteyerek ya da istemeden kırmasının ardından onların ahını alacağından söz eder.

Rüyada arı görmek, ayrıntıya geçmeden önce  genel anlamda neye rivayet edildiğine bakalım. Bu rüya yorumu yorumlayan kişiye göre, arının cinsine, arının nerde, nasıl görüldüğüne göre değişiklik gösterir.

Rüyada arı görmek, rüyada görülen arı genel anlamda parayı, zenginliği ve huzuru işaret eder. Kişinin rızkının bollaşacağına, konfor içinde yaşayıp gideceğine yorulur. Kişinin  herhangi bir zorluk, sıkıntı yaşamadan elde  edeceği mal ve mülke ima edilir. Kişinin mutluluk bulacağına, huzura işaret eder. Rüya sahibinin iş yaşamında ve özel yaşamında yakalayacağı başarıların habercisidir. Rüya sahibinin aile huzurunu, aile fertleri ile kurulan sıkı bağı temsil eder.

Rüyada siyah arı görmek, kişinin birtakım sorunlarla karşı karşıya kalacağına ama bu sorunun ufak bir sorun olduğuna ve kolayca hallolabileceğine işaret eder.

Rüyada Arı Görmek

Rüyada Arı Kovanı Görmek 

Rüyada boş arı kovanı görmek, kişinin umutlu olduğu bir konuda olumlu sonuç beklerken can sıkıcı olayların yaşanacağına tabir edilir. Kişi başlarda hayal ettiklerine bir türlü kavuşamamış olsa da en sonunda hayırlı bir hayata adım atacağına işaret eder. Kişi giderek güç kazanır. Ayrıca iki grup kişiyi kavga ederken görmesine ve bunları uyararak ayırmasına onları yanlış bir şey yapmaktan kurtararak doğru olanı yapmaya yönelttiğine yorulur.

Bir başka yorum olarak ise gayeleri için çabaladığı karşısına çıkan engelleri yenerek güçlülerin üstesinden geldiğine rivayet edilir. Başka rüya alimlerine göre ise emek verdiği işte başarı yakalayacakken düşmanları tarafından mani olunacağına ama rüya sahibinin bunlara izin vermeyerek bu kişilere karşı galip geleceğine alamet eder. Kişiyi ikilemde bırakan problemleri çözerek açığa kavuşmayı sağlayacağına, dünya hayatını bırakarak ahiret hayatına yöneleceğine, ibadetlerini yerine getirerek devamlı surette Allah’ı anacağına işaret eder.

Rüyada eşek arısının soktuğunu görmek, ara bozucu bir kadın tarafından başına  bin bir türlü karar musibetler geleceğine bundan dolayı sıkıntılar yaşayacağına rivayet edilir.

Rüyada arı öldürmek, rüyada hayvan öldürmek genel anlamda hayra yorulamaz. Hele ki bu hayvan arı olunca işler değişir.

Arı rızkı, zenginliği temsil eder.

Rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda gelecek olan habere delâlet eder. Hayatını kötü yönde etkileyen bazı düşmanlarına karşı galip gelerek onlara gücünü göstereceğine yorulur. Ayrıca kişinin yaptığı bazı hatalar ona pahalıya patlar. Kişi yaptığı hatalar sonucunda iş hayatını sonlandırma derecesine getirir. Rüya tabiri yapan başka kişilere göre ise konfora ereceği manasına gelir. Kişi maddi anlamda sıkıntı çekmez ve hem iş hayatında hem de özel hayatında  huzur içinde yaşar.

Rüyada Ölü Arıya Vurmak 

Rüyada ölü arıya vurmak, kişinin uzun süredir uğraştığı, plan yaptığı işlerinin istediği gibi sonuçlanmamasına, verdiği emeklerin karşılığını alamayıp büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağına işaret eder. Ayrıca iş hayatında iş arkadaşları ile fikir ayrılığı yaşayacağı bunların probleme dönüşerek dargınlıklar yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada sarı yabani arı öldürmek, aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına, yeni bir aşkın alevleneceğine delâlet eder. Başka âlimlere göre ise rüya sahibinin mülk kaybı yaşayacağına işaret eder. İş yaşamında yaptığı yanlışlar, doğru yaptığını zannettiği yanlışlar iş hayatının etkilenmesine yol açar. Kişi maddi anlamda büyük zarara uğrar. Rüyada arı  öldürmeye çalışmak, kişinin etrafına bazı problemler olduğuna işaret eder.  kişinin etrafını dost bildiği düşmanlar sarar. Giderek çevresiyle olan muhabbetini keser ve onlardan uzaklaşarak kendi köşesine çekilir. Rüyada arının üstüne konduğunu görmek, çiftçilik yapan kişinin rızkının artacağına, kazancının bollaşacağına yorulur. Diğer kişiler için ise düşmanlık yaşanacağına yorulur.

Rüyada Eli Eşek Arısı Sokması 

Rüyada eli eşek arısı sokması, rüya sahibi için kazancın bollaşacağı anlamına gelir. Ömrünün geri kalanında ise maddi sıkıntılar yaşamaz. Kişi önemli projelere attığı adımlar sonucunda başarıya adım adım tırmanır. Hedef koyduğu yerlere giderek erişir, mal varlığı kat kat artar.

Rüyada parmağı eşek arısı sokması, kişinin iş yaşamındaki canlılığa alâmet eder. Ayrıca kişinin dertlerine deva bulacağı, çektiği acıların, sıkıntıların biteceğine rivayet edilir. Kişi henüz iş sahibi değilse iş hayatına atılacağı, işi varsa önemli makamlara geleceği iması yapılır. Küskün olduğu kişilerle yeniden bir araya geleceği, aile içi huzurun sağlanacağı tabiri yapılır.

Rüyada Bal Arısı İğnesi Görmek 

Rüyada bal arısı iğnesi görmek, kişinin hiçbir zaman yokluk görmeyeceğine, evinin daima bolluk göreceğine, giriştiği işten olumlu yanıtlar alacağına, alnının akıyla çıkacağına yorulur. Ayrıca kişiyi kötü etkileyecek kararlar vereceği yorumu da yapılır.

Görüldüğü gibi rüyada arının ne şekilde görüldüğü, rüyanın yorumlanmasını da farklılaştırmaktadır. Siz de rüyada arı gördüyseniz bu yazımızı okuyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Benzer Konular
Rüyada Ayı Görmek
Rüyada Araba Sürmek
Rüyada Fare Görmek
Rüyada Kar Görmek
Rüyada Aslan Görmek
Rüyada Köpek Görmek