Rüyada Vadi Görmek Ne Anlama Gelir?

/ 23 Aralık 2020 / 610 / yorumsuz
Rüyada Vadi Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyalar, insanoğlu dünyada var olduğu andan itibaren insan vücudunun çözülememiş bir yanı olarak sırrını korumaktadır. Yeryüzünde var olmuş herkesin en az bir kere de olsa rüya gördüğü bilinmektedir. Her bir rüya farklı farklı olduğu gibi zihnin yaratıcı gücünü de en net biçimde gözler önüne sunar.

Kimi zaman bilinçaltının bir dışavurumu olarak kendini gösteren rüyalar kimi zaman da anıların kişiye bir hatırlatımı olarak rol oynar. Ancak bir rüya çeşidi daha kabul görür ki o da dinlerce kabul edilen haberci ya da anlam taşıyan rüyalardır. Her rüya zihninizin bir üretimi ya da hayal gücünüzün yaratımı olmayabilir.

Yaygın biçimde rüyaların bazen size hayatınızla ilgili işaretler verdiğine inanılır. Tarihin farklı coğrafyalarında rüyalara göre seferlerin düzenlendiği ya da rüyalara göre kişilerin tahta geçirildiği bile görülmüştür. Farklı dinlerce farklı anlamlar yüklenen ve insanlar tarafından da sıkça görülen rüyalarınızdan biri rüyada vadi görmek olabilir.

Rüyada vadi görmek zahmetli ve uğraşılı uzun yolculuklara ya da itaate boyun eğmeyen sert mizaçlı bir insana işarettir. Bazı tabirlere göre de misafirin yolculuk süresinin uzamasına delalet eder. Zaman zaman aksiliklere yorulan vadi rüyası aksayan yolculuklar için de bir işaret olabilir. Rüya sahibi yakın zamanda yolculuk etmeyi planlamışsa ya da yolculuk etmeyi düşünüyorsa bir aksiliğin karşısına çıkabileceğini hesap etmelidir.

Bir başka tabire göre de rüyada vadi görmek hayırlı amel etmeye, iyi ve helal mal kazanarak Allah’a ve yoluna yaklaşmaya işaret eder. Rüyayı gören kişi hak yoldan mal ve mülk edinmeye çalışmalı, ediniyorsa da hak yoldan şaşmamaya gayret etmelidir. Keza hak yoldan kazandığı mal ve mülkü yine hak yoluna hizmeten ihtiyaç sahiplerine dağıtmalı, haktan gelenin yine hak yoluna gitmesi gerektiğini unutmamalıdır.

Bazen de vadi orada ikamet edenlere ya da orada ekilip biçilen, sürülen şeylere işarettir. Şayet rüyada görülen vadide ağaç, çiçek ya da güzel bitkiler, güzel ve temiz sular varsa hayırlara yorulur. Bunların yanı sıra kişi kendini gördüğü vadide güzel söz işitirse gücü artar ve yüksek ve mevkili şöhrete sahip olur. Şanlı şöhrete işaret eden bu rüya, kişinin çevresinde nüfuzunun artacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi şayet iş hayatında yönetici vasfına sahipse mevkisi daha da yükselebilir, gücü daha da artabilir. Ancak rüya sahibi sahip olduğu şöhreti ve gücü dengede tutmalıdır, aksi takdirde işler kişinin aleyhine dönebilir.

Rüyasında vadi gören kişinin mülkü varsa malik olur, bir düşmanının olduğunu düşünüyorsa ya da kesinen düşmanı varsa da düşmanını yener. Gaflete ve zafere işaret etmesi yoluyla düşmanların hak gelemeyeceğini gösterir, düşman kimselerin art niyetinin yenilgiyle sonuçlanacağını işaret eder. Yine rüyada görülen vadi, karşılaşılan rakiplerin ya da düşmanların iradelerinin hak yolla kırılacağına, art niyete karşı hak yoldan galip gelineceğine delalet eder. Bu rüyayı gören kişi düşmanlarını bozguna uğratır, refaha kavuşur.

Tarihte ehil kişilerce rüyada vadi görmenin yaşanılan coğrafyalar için yağmur yağması ve berekete yorulmuştur. Kuraklık çekilen coğrafyada yaşayan bir kişi rüyasında vadi görüyorsa yaşadığı yere yeniden tazelik ve bereket geleceği düşünülür. Susuzluk ve çoraklığın giderilmesi için çıkılan yağmur dualarının karşılığı olarak da görülebilir. Bazen de rüyada görülen vadi, çevrede bulunan sapkın ve azgınlığa düşmüş kişilere dinin götürülmesi ya da tebliğ edilmesi anlamına gelebilir. Dinin yayılması, güzel yaşatılması için verilecek çabaya delalet eder. Allah katında yüksek değere sahip tebliğ etmeyle rüya sahibi kişinin hayra ulaşacağına yorulur.

Rüyada Dağlarla Çevrili Vadi Görmek

Kişi rüyasında kendini bir vadide görüyorsa ve vadi dağlarla çevriliyse bu rüya çoğu kimselerce aleyhe yorulmuştur. Dağların etrafı kuşatması tutsaklığa karşı gelebileceğinden bu rüyanın zindana ya da hapse delalet edebileceği bilinmektedir. Kişinin bir süreliğine esaret altında kalabileceği, özgürlüğünün elinden alabileceğine işarettir. Bu esaret her zaman bedenen olmak zorunda değildir. Bir başka tabir de kişinin ekonomik özgürlüğünün son bulacağı, maddi anlamda elinin kolunun bağlanacağı yönündedir. Rüya sahibinin ekonomik anlamda alması gereken önlemlere işaret eder.

Rüya sahibi kişi yüksek kıdemlı biriyse arkasından çevrilebilecek işlere dikkat etmelidir aksi takdirde kendini bir anda zan altında bulabilir. Şayet rüyayı gören kişi devlet bünyesinde görev alıyorsa bu kişinin devlet kadrosundaki görevinin sonu anlamına gelebilir. Bir başka biçimde de iftira sonucu kişinin işini kaybedebileceği anlamı taşıyabilir. Devlet kademesindeki işinden atılacağı gibi yeni iş bulmakta zorlanabilir, kariyer anlamında zor günlerle karşı karşıya kalabilir. Bu işsizlik süreci maddi anlamda da zorluk yaratacağı gibi kişiyi ekonomik buhrana sürükleyebilir.

Rüyada Vadiyi Aşamamak

Kişi rüyasında bir yere varmak istiyor ya da bir yerden kurtulmak istiyorsa ve önündeki vadiyi geçemiyorsa hırsızlığa uğrayacağı anlamına gelebilir. Kişi yolculuktaysa ya da yolculuk hazırlığındaysa seyahat esnasında hırsızlığa ya da gaspa uğrayabilir, malını ve mülkünde eksiklik yaşayabilir. Kişi rüyasında vadiyi aşamıyorsa yağmur, fırtına gibi dolaylar yolculuğunu kesebilir ya da hilekar biri kişiyi yolculuğundan alıkoyabilir.

Rüyasında vadiyi aşamayan kişi yolcu değilse tabirler de buna göre değişmektedir. Rüya sahibinin önünde bir hapislik ya da esaret durumu olabilir, kişi özgürlüğünden mahrum kalabilir. Vatanından sürgün ya da dolaylı yoldan kovulma gibi anlamlara da gelebildiği gibi kişinin hürriyetinden yoksunluğa yorulabilir. Kişi eğer devlet kademesindeyse ihanet sonucu kendini hapiste ya da sürgünde bulabilir ya da devlet kademesindeki işinden atılabilir.

Rüyasında vadiyi aşamadığını gören kişi şayet genç bir kimse ise önüne çıkabilecek kavgalara ve şiddet gösterilerine delalet eder. Görülecek şiddete ya da zarara yorulabilir. Bahsedilen şiddet ya da zarar psikolojik de olabileceği gibi rüya sahibinin bir işi varsa iş yerinde göreceği baskıya da işaret edebilir. İş vereni tarafından göreceği baskı kişide hüzün ve kedere yol açabilir. Rüya bir başka yandan da edinilecek korkulara delalet edebilir. Bu da yine kişinin şiddet göreceği tabirine bağlı olarak yorumlanır. Kişi şiddet görmesinin ya da kavgaya karışmasının ardından derin hüzün ve kedere düşer ya da kendini kaybeder.

Kişi eğer rüyasında vadiyi aşamadığını görüyorsa ve gerçek hayatında kış mevsiminde ise hastalığa yakalanmaya delalet eder. Farklı farklı hastalıklara yorulabileceği gibi kişinin rüyasındaki zor şartlara göre hastalığın kişiye yaratacağı zorluk da değişebilir.

Vadi eğer çok derinse ve geçmesi hiçbir şartta mümkün görünmüyorsa kişinin geçireceği hastalığın epey zorlu olacağına mana getirilir. Rüya sahibinin önüne gelebilecek hastalıklara ya da zorluklara karşı hazırlıklı olması ve önlem alması gerekir. Şayet rüyada görülen vadi aşılamıyor ancak şartları çok da zorlayıcı biçimde değilse görülecek ya da geçirilecek hastalığın kısa sürede geçeceği, kalıcı etki bırakmayacağına yorumlanır. Kişinin hastalıklarla mücadele edeceğine ve bu hastalıkları yenmek için çevresinden yardım isteyeceğine işaret eder.

Eğer ki geçilemeyen vadinin suyu görülüyorsa ve su bulanık biçimdeyse bu rüya her zaman hayra yorulmaz. Kişinin hayatında karşılaşacağı sorunlara ve önüne çıkacak maddi manevi problemlere tabir edilir. Rüya sahibinin hayatında yaşayacağı sorunlar ve aksilikler uzun sürmeyecek dahi olsa kişinin başını ağrıtacağı, bir müddet boyunca onu uğraştıracağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin aile içinde ya da çevresinde bulunanlarla arasının kötüye gidebileceğine ancak bu durumun kalıcı olmayacağına da işaret edebilir. Kişi rüyayı gördüğü andan sonra çevresine ve önüne çıkacaklara dikkat etmeli, karşısına gelebilecek sıkıntılara karşı kendini hazır tutmalıdır.

Rüyasında Vadiyi Aştığını Görmek

Rüyada vadiyi geçemediğini görmek ana hatlarıyla aleyhte anlamlara yorumlansa da kişiyi uyarıcı niteliğiyle haberci özellikteki rüyalardan biridir. Ancak kişi rüyasında zor şartlara rağmen vadiyi geçtiğini görüyorsa ve vadiden kurtulmayı başarıyorsa anlamlar değişir. Yukarıdaki aleyhte yorumlar kişinin lehine döner ve hayatında kötü giden şeyler iyiye yönelir, karanlık günler yerini aydınlığa bırakır. Kişinin çevresiyle ya da ailesiyle yaşadığı sorunlar son bulur, kişi yeniden hayat düzenine kavuşur.

Vadiyi geçtiğini gören kişinin hayatında yaşadığı hüzün ve kederden kurtulacağı ve aydınlık günlerin önünde olduğuna anlam getirilir. Kişi maddi zorluklardaysa bolluk ve berekete kavuşur, malına ve mülküne çokluk gelir. Kişinin helal kazancına bereket düşer, işleri açılacağı gibi borçlarından da kurtulmanın yolu açılır. Borcu olan kişiler için rüyasında zor şartlar veren bir vadiyi aşmak borçlarından kurtulmanın bir yoluna delalettir. Kişi helal kazancıyla gelir elde edecek ve borcunu kapatacaktır, maddi huzura erecektir.

Kişi geçit vermeyen ve yağmurlu bir vadiyi aştığını görüyorsa iş hayatında karşılaştığı zorlukların bir bir çözüleceğini, maddi anlamda ereceği refahın da bu zorlukların çözümüyle geleceğini görür. Kişi eğer çalıştığı işinde yöneticiyse devletten gelecek yardımlarla işinin daha da gelişeceğini görebilir. İş yerini büyütmek ve daha fazla kişiye iş vermek hem kendinin hem de çevresinin refahtan faydalanacağını gösterir. Kişinin aştığı yağmurlu vadi maddi anlamda bolluk ve hayırlı gelirle tabir edilir. Rüya sahibi sabırlı olmalı ve önüne çıkacak hayırlı ve bol kazançlı günleri beklemelidir.

Rüyada Vadiyi Kazdığını Görmek

Rüyada vadide herhangi bir yeri kazmak tabir ehillerince kötüye yorulan rüyalardan biridir. Rüya sahibi eğer rüyasında vadi içinde bir yeri kazdığını görüyor ya da bir çukur açtığını görüyorsa ailesinden ya da çevresinden, akrabalarından birinin öldüğünü görebilir, bir yakınını kaybedebilir. Rüyada kazılan vadi ne kadar karanlık ve kasvetliyse rüyanın o kadar aleyhe olduğu tabir edilir. Kişi rüyasında karanlık bir vadiyi kazdığını görüyorsa çevresine ve yakındakilere dikkat etmeli, etrafının iyiliğini gözetmelidir. Bir yandan da hayatında karşılaşabileceği kayıplara ve ölümlere karşı kendini hazırlamalı, hayatın gerçeğiyle yüzleşmeyi aklından çıkarmamalıdır.

Rüyasında vadiden çıktığını gören kişi arzu ve isteklerinin karşılanacağını, hayatının güzele ereceğini görebilir. Hayatında önüne çıkacak huzurlu ve ferah günlerin yakında olduğuna kişinin buhrandan çıkacağına ve rahata ereceğine tabir edilir. Yine kişinin maddi anlamda refaha kavuşacağının da bir işaretidir.

Rüyada Vadide Yürümek

Kendini rüyada vadide yürürken gören kimse için iyi tabirler vermek mümkündür. Rüyasında vadide yürüyen kişinin maddi anlamda huzura ereceği ve borçlarını ödeyeceği tabir edilir. Yürünen yol ne kadar kolay aşılıyorsa ve vadi ne kadar huzurluysa borçların o kadar kolay ödeneceği, maddi refahın o kadar yakın olduğu işaret edilir.

Ancak kişi rüyasında bir vadide yürüyor ve vadide kaybolduğunu görüyorsa bu kez rüya aleyhe yorulur. Rüya sahibinin yakın bir zamanda maddi zorluklarla karşı karşıya kalabileceği, ekonomik manada krizlerle karşılaşabileceği tabir edilir. Kişinin maddi hayatında dikkat etmesi gerektiği, maddi yükümlülüklerini yerine getirerek kendini borçtan kurtarması gerektiğine işaret edilir.

Benzer Konular
Rüyada Ayı Görmek
Rüyada Araba Sürmek
Rüyada Fare Görmek
Rüyada Kar Görmek
Rüyada Aslan Görmek
Rüyada Arı Görmek
Rüyada Köpek Görmek
seo hizmeti | aydın çıkışlı turlar | denizli çıkışlı turlar | ankara çıkışlı turlar | bursa avukat | ankara volkswagen yedek parça | aşık etme büyüsü | bağlama büyüsü | aşk büyüsü | izmir iç mimar |