Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

/ 3 Ağustos 2021 / 1.149 / yorumsuz
Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Rızık kapılarının açılması ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dualar araştırması içine girenler; bu yazımız sizler için hazırlanmıştır. Fakirlik kişiler için oldukça zor bir durumdur. Maddi durumun kısıtlı olması, hayatta almayı hedeflediğimiz birçok şeyi alamamak ya da başkalarına imrenerek bakarak bende neden yok diye düşünmek kişileri üzmektedir. O yüzdendir ki herkes zengin olup refah içinde yaşamak ister. Ama Allah rızkından bazı kullarına bol bazılarına da kısıtlı verir. Rızkımızın kapalı olduğunu düşündüğümüz zamanlarda bundan kurtulmak için dualara sığınmamız gerekir.

Rızık duaları insanların dar ve az olan nasiplerinin artmasını ve daha da çoğalarak kişilerin fakirlikten kurtulmasını sağlamaktadır. Bu duaları etmek isteyen kişiler, bıkmadan ve düzenli olarak dua etmeleri gerekir. Allah ellerini açan ve kendinden istenilen hiçbir duayı geri çevirmez. Eğer hakkınızda hayırlısı ise ettiğiniz dualar bir gün mutlaka gerçek olacaktır. Sizler de rızık dualarının neler olduğunu merak ediyor musunuz? Onları her gün okuyarak fakirlikten kurtulmak isteyenler yazımızı okumaya devam edebilirler. Bu duaları okumak için vakti olmayanlar ya da okumak istemeyenler medyum hocalardan yardım alarak da duaların okunmasını sağlayabilirler. İlim irfan sahibi olan hocalar sizlere yardımcı olacaktır.

Rızık Kapılarının Açılması İçin Okunacak Duaların Önemi

Rızık kapılarının açılması için okunacak dualar kişilere birçok fayda sağlamaktadır. Öncelikle insan, dua etmenin kendine vermiş olduğu duyguyla huzur bulacaktır. Sonrasında içinde oluşan maneviyat kendini iyi hissetmesini sağlayacaktır. Bu duaların hayatınız içindeki faydaları nelerdir birlikte inceleyelim…

 • Az olan rızkınızın genişlemesini sağlar.
 • Kesilen ve kısıtlı olan rızkınızı açar.
 • Ev, araba ya da dünya mallarına sahip olmak isteyenler bu duaları edebilir.
 • Kendine hayırlı bir rızık gelmesi için yeni işlere ve uğraşlara sahip olur.
 • Maddi olarak rızkının artmasından başka kişilerin manevi rızıkları da artabilir.
 • Borçlarından kurtulmak isteyen kişiler bu duaları okuyabilir.
 • Kazanılan paraların bereketli olması için okunur.
 • Nimetlerin artması ve fakirlikten kurtulmak için okunmalıdır.
 • Bolluk içinde yaşamak isteyenler rızık duaları

Rızık Kapılarının Açılması İçin Okunacak Duaları Kimler Okumalıdır?

Rızık kapılarının açılması ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dualar birçok amaçlar için okunmaktadır. Kişilerin bunları okuması için kendilerince birçok nedeni de bulunmaktadır. Kimler bu duaları okumalıdır?

 • Ticaret hayatında başarılı olamayan kişiler
 • İşleri oldukça güzel gittiği halde durgunlaşanlar
 • Daha çok kazanmak isteyenler
 • Şu an için kazandıkları ile yetinmeyenler
 • Fakirlikten kurtulmak isteyen kişiler
 • Kazançlarının bereketsiz olduğunun farkına varanlar
 • Rızkının azaldığını düşünenler
 • Zengin olma hayalini kuranlar

Aslında yukarıdaki listeye daha birçok kişi eklenebilir. Çünkü insanların içinde hep daha fazla kazanmak ve daha fazla nimetlenmek vardır. Neticede insanoğlunun istekleri hiç bitmez. İlk önce bir araba sahibi olmak isteyen kişi daha sonra da ev sahibi olmak isteyecektir. Evini alan kişi yazlık almak isteyecektir. Bu istekler hep böyle sürer ve gider. Günümüzde elinde olan nimetlerle yetinen kişiler de olsa da genellikle hep daha fazla dünya malına sahip olmak için çabalar dururuz. İnsanlara elindeki nimetlere şükretmesi gerektiği konusunda çocuk yaşlarda eğitim verilse de kişi büyüdükçe ve etrafındaki insanları gördükçe farklı beklentiler içerisine de girmektedir. Nefsimiz bir bakıma düşüncelerimize ve beynimize hükmetmektedir. Daha fazlası olsun daha zengin olalım diye. Aslında dünyada en büyük zenginlik sağlıktır. Daha sonrasında da sizi seven ailenizdir. Onlardan başka size sunulanlar da Allah’ın taktiridir.

Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Rızık kapılarının açılması ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dualar konusu zengin olmak isteyen herkesin merak ettiği bir konu olmaktadır. Çünkü onları okuyarak refah içerisinde yaşamak isteği kişilerin içinde vardır. Ama şu da unutulmamalıdır ki insanlar ellerinden gelen çabayı ve çalışmayı gösterdikten sonra dualara sığınmalıdır. Allah çalışkan kullarını sever. Tembel olanlar rızıklarının artacağını düşünmemelidir. Onları ancak anne ve babadan kalan miras zengin edebilir. Bu miras da neticede bir gün bitecektir. Çünkü hazıra dağ dayanmaz sözünü unutmamak gerekir. rızkınızın artması için aşağıdaki duaları okumanızı tavsiye ederiz.

“Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

“Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.”

“Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

“Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.”

“Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ühhiret vela te’hira mâ ûccilet.”

Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.”

“Allâhümmekfinî bihelâlike an harâmik, ve ağninî bifazlike ammen sivâk.”

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lütfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!

Borçlu Olan Kişilerin Rızık Kapılarının Açılması İçin Okunacak Dua

Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dualar
Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Rızık kapılarının açılması ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dualar borçlu olan kişiler tarafından da okunmaktadır. Borç insanların sırtında büyük bir yüktür. Kul hakkına girmiş olan kişiler borçlarını ödemek isterler. Bunun için de gece gündüz çalışırlar. Borcu olan kimse her zaman kendini mahcup hissetmektedir. İnsanların yüzüne bakamayacak bir hale girmesi de kişileri üzmektedir. Bir an önce borcundan kurtulmayı hedefleyen insanlar bunun için çalışıp çaba da göstermektedir. Bunun yanı sıra bazı dualar da etmeleri gerekir. Borçtan kurtulmak isteyenlerin etmesi gereken dua nedir bakalım…

“Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

“Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.”

(Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.

Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.

Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin hayırlısısın.

Rızık Kapılarınızın Açılması İçin Yapmanız Gerekenler Nelerdir?

Rızık kapılarının açılması ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dualar konusunda biraz bilgi sahibi olduktan sonra insan olarak rızkınız artması ve nimetlerin çoğalması için de yapmanız gerekenler bulunmaktadır. Bunlara dikkat ederseniz Allah sizlere nimetlerinden bolca verecektir.

 • Öncelikle şükretmeyi unutmamalısınız. Şükür her zaman rızkı arttırır. Şükürle ilgili Kur’an da birçok ayet ve sure bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak; Bakara Suresi, 52. ayet: Bundan sonra, (artık) şükredesiniz diye sizi bağışladık. Bakara Suresi, 56. ayet: Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
 • Akrabalarımıza sahip çıkmak ve iyilik yapmak rızkı artırmaktadır. Kur’an da bununla ilgili de birçok sure bulunmaktadır. Bakara Suresi, 83. ayet: Hani İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz. Bakara Suresi, 177. ayet: Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.
 • Allah’ın vermiş olduğu nimetleri israf etmemek gerekir. İsraf dinimizce haramdır. İsrafta bulunmayan kişilerin rızkı da artacaktır. “Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.” (A’raf Suresi, 31. Ayet) “Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin…” (Nisa Suresi, 6. ayet)
 • Allah’a yönelmek ve ona ibadet etmek rızkı artırır. Onlar ki başlarına bir musibet geldiğinde: “Şüphesiz ki biz Allah’a aitiz/Allah’tan geldik ve hiç şüphesiz yine O’na döneceğiz.” derler. (2/Bakara 156) Onlar ki; Rablerinin rızasını elde etmek için sabreder, namazı dosdoğru kılar, onlara rızık olarak verdiklerimizden gizli açık (sürekli) infak eder, kötülüğü iyilikle savarlar. Böylelerine (ahiret) yurdunun (güzel) akıbeti vardır. (13/Ra’d 22)

Rızık Kapılarının Açılması ve Fakirlikten Kurtulma Dualarının Faziletleri

Rızık kapılarının açılması için okunacak dualar öncelikle kişilerin istek ve dileklerini Allah’a iletmesini sağlamaktadır. Allah’ın 99 ismi arasında bulunan El-Bâsıt Esmaül Hüsna’sının anlamı ”dilediğinde bolluk vererek açan ve genişleten anlamına gelmektedir. O yüzden ettiğimiz dualarda Esmalar okuyarak rızkımızın genişlemesini de sağlayabiliriz. Ayrıca birçok ayet ve sure de rızkın açılması ve zenginlik içinde olmamız sağlamaktadır. Bunların da neler olduğunu sizlere söyleyerek okumanızın faziletli olduğunu söyleyebiliriz.

Bu surelerin içinde Vakıa suresi bulunmaktadır. Sabah ve akşam bu sureyi okuyan kişinin zengin olacağı hiç darlıkla karşılaşmayacağı söylenmektedir. Kur’an-ı Kerim’in 56’ncı suresi olan Vakıa 96 ayetten oluşmaktadır. 40 gün boyunca sabah ve akşamları bu sureyi okuyarak zengin olmayı Allah’tan dileyebilirsiniz. Ayrıca bir defada 41 defa okuyan kişilerin rızkının bol ve bereketli olacağı, sabah ve akşam namazlarından sonra bir kez okuyan kişilerin kimseye muhtaç olmayacağı, akşamları okuyan kişinin de ömrünün bereketli olacağı rivayet edilmektedir.

Rızık Kapılarının Açılması İçin Okunacak Duaları Okuyan Hocalar

Rızık kapılarının açılması ve fakirlikten kurtulmak için okunacak dualar konusunda hocalardan yardım alabilirsiniz. Kendinizin de rızkınızın açılması için bu duaları abdestli bir şekilde okumanız mümkündür. Ama zamanı olmayan, okumaya gücü kuvveti yetmeyen ya da kendisini yetersiz hisseden kişiler Havas ilmine sahip olan hocaların bu duaları okumasını sağlayabilirler.

Tavsiye

Rüyada Ev Almak