Nazardan Korunma Duası Nedir? Nazardan Korunmak İçin Hangi Dua Okunmalı?

/ 29 Aralık 2020 / 985 / yorumsuz
Nazardan Korunma Duası Nedir? Nazardan Korunmak İçin Hangi Dua Okunmalı?

Nazar herkesin bildiği gibi var olan bir durumdur. “Nazara gelmek, nazar değmesi” gibi terimleri sıklıkla duymaktayız. Peki bu nazara gelmek ne demektir? Hemen açıklayalım: Yıldızı düşük olan kişiler başkalarının imrenerek baktığı durumlarda nazara gelirler ve hemen kendilerinde farklılıklar hissetmeye başlarlar. Bu farklılıklar nelerdir? Diye inceleyecek olursak; esneme, yorgunluk hissi, baş ağrısı, uykusu gelmiş gibi hissetme, odaklanmada sorun, elinin ayağının tutmaması gibi belirtileri sayabiliriz. Bunları kendinde hisseden kişiler nazardan korunma duası ile üzerlerindeki bu sıkıntılı durumdan kurtulabilirler.

“Nazar değmesi” tabiri büyük- küçük, genç- yaşlı, güzel- çirkin herkes için geçerli bir durumdur. Küçücük bir bebeğe de nazar değebilir, orta yaşlı birisine de nazar değdiği görülmektedir. Kem gözlü diye nitelendirdiğimiz kişiler kendisinde olmasını istedikleri özellikleri başkasında gördüklerinde, o kişiye nazar değdirirler. Nazardan korunma duası böyle sıkıntılı durumlarda Allah’tan yardım dilemek için yapılmaktadır. Kur’an da nazardan bahsedilmektedir. Birçok ayet ve surede nazarla ilgili konulara değinilmiştir.

İnsanların başarı elde ettiklerinde, yeni mal mülk sahibi olduklarında onları çekemeyen kişiler olabilir. İnsanlığın var oluşundan bu yana nazar konusu hep varlığını korumuştur. Peygamberimizin okuduğu birçok nazar duaları mevcuttur. Bu duaların arasında en çok bilineni ve en çok okunanları; İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V) de bu duaları sıklıkla okuduğu bilinmektedir.

Nazardan Korunma Duaları Nelerdir?

Üzerimizde olan nazardan korunmak için dua etmek güzel bir yöntemdir. Dualar insanları manevi olarak rahatlattığı gibi Allah’la yakınlaşmayı da sağlamaktadır. Kötü niyetli ve haset insanların var olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bizi çekemeyen, güzelliğimizi, başarımızı hatta güzel konuşmamızı çekemeyen birçok insan mutlaka vardır. Göz değmesi diye de adlandırılan nazar değmesi, kişilerin negatif enerjilerini bize yollaması sonucu ile de ortaya çıkmaktadır. Nazardan korunma duaları nelerdir? Birlikte incelemeden önce hangi durumlarda nazara maruz kalırız onlara bakalım…

Güzel şirin bir bebek masum bir canlı olduğu için nazar değmesine müsaittir diyebiliriz. Onu dualarla koruyabiliriz. Güzel giyinmiş bir genç kızın güzelliğine de nazar değebilir. Onun güzelliğinin kendisinde olmasını isteyen kişiler kem gözlerle kızı incelediklerinde anında nazar değecektir. Örneklerimizi daha fazla çoğaltmamız gerekirse, güzel yemek yapan bir kişinin yemeğini yiyen ve beğenen kişiler kötü niyetle içlerinden “ben neden böyle güzel yemek yapamıyorum” derlerse anında bayana nazar değer. Bu nazarın tesiri ile bir daha yapacağı yemekler daha kötü olabilir.

Üzerinde nazar olan kişide bazı belirtilerin olduğundan bahsetmiştik. Bu belirtiler daha fazla boyutlara giderek vücutta çıban çıkması, gözde arpacık oluşması, ateşlenmesi ve kişinin hasta olması karşılaşılan durumlar arasındadır. Bu durumdan kurtulmak için nazardan korunma duası uygun olacaktır. Bu duaları sizin okuyabileceğiniz gibi; çevrenizdeki hocalardan da yardım alarak onların okumasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi nazar için hangi duaları okumalıyız? Onlara bir göz atalım:

En Etkili Nazardan Korunma Duası İhlas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi en etkili nazardan korunma duası olarak bilinmektedir. Türkçe anlamına gelince;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O ‘na bir denk de olmadı.

En Etkili Nazardan Korunma Duası Felak Suresi

1- Kul e’ûzü birabbil felak

2- Min şerri mâ halak

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi en etkili nazardan korunma duası arasında yer almaktadır. Türkçe anlamına gelince;

1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

4- O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

En Etkili Nazardan Korunma Duası Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

 1. Kul e’ûzü birabbinnâs
 2. Melikinnâs
 3. İlâhinnâs
 4. Min şerrilvesvâsilhannâs
 5. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
 6. Minelcinneti vennâs

Nas Suresi nazardan korunma duaları arasında yer almaktadır. Türkçe anlamına gelince;

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların hükümdarına,
 3. İnsanların ilahına,
 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.
 5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
 6. Gerek cinlerden gerek insanlardan.

Yukarıda bulunan 3 sureyi okuyarak üzerinizde bulunan nazarı giderebilirsiniz. Allah’tan dilemek ve ondan yardım istemek için bu surelerin okunması uygundur.

Nazardan Korunmak İçin Okunan Fatiha Duası ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin

Errahmânir’rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en’amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Nazardan Korunma Duası Kısa

Euzü bi-kelimatillahitammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme

Türkçe Anlamı: Her türlü şeytandan, kem gözlerden, zararlı tüm şeylerden, bütün kelimelerin yüzü ve suyu hürmetine Allah’a sığınıyorum.

Gördüğünüz üzere her türlü kötülükte olduğu gibi nazar konusunda da Allah’a sığınmak gerekmektedir. Ondan yardım dilemek yapılması gereken davranışlar arasında bulunmaktadır. Bu duayı bebeklere, büyüklere ve nazar değecek herkese okuyabilirsiniz. Nazardan korunma duası kısa olduğu için okunması da ezberlenmesi de oldukça kolay olacaktır.

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyne

Türkçe Anlamı: Ve inkâr edenler, zikri (Kur’ân’ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir). Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Bu da yine Nazardan korunma duası kısa olarak sizlere sunulmuş bir örnektir.

Nazardan Korunmak İçin En Etkili Dua

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. “Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike.”

“Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c‘al lî nûran.” (Buhârî)

El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda‘a küllü şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî hada‘a küllü şey’in li-mülkihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in li-kudretihî

Türkçe Okunuşu

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh’ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et.

Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim güvencemiz ve umûdumuzsun.

Ey kalbleri çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi Senin dînin üzerine ve Sana itaat üzerine sâbit kıl. Allâh’ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap.

Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde eğildiği Allâh’a âittir.

Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde zelîl olduğu Allâh’a âittir.

Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önünde eğildiği Allâh’a âittir.

Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde teslîm olduğu Allâh’a âittir.

Peygamberimizin Okuduğu Nazar Duaları

Peygamberimiz (SAV) Felak ve Nas sureleri indirilmeden önce kendine, çevresine ve torunlarına nazar duaları okurmuş. Şeytanın şerrinden, kötü insanların kem bakışlarından, büyüden ve kötülüklerden korunmak için nazardan korunma duası okuduğu bilinmektedir. Bunun ne olduğuna değinecek olursak;

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Her türlü şeytandan, kem gözden ve zararlı şeyden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.

Ayrıca; Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme.”

En Etkili Nazar Duaları Arasındaki Ayetel Kürsi

Bakara suresinin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi, faziletleri oldukça büyük olan ayetler arasında yer almaktadır. Nazar için okunduğu gibi; her zaman kötülüklerden korunmak için de okunmaktadır. “Ayetlerin efendisi” olarak nitelendiren peygamberimiz, bu ayetin ne denli önemli olduğunu da vurgulamaktadır. Kazadan, beladan, kötülüklerden korunmak için ve nazardan korunma duası olarak okunmaktadır.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

255- Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

Bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

Ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Nazardan Korunma Duaları Ne Amaçla Okunmalıdır?

Özenme ya da kıskançlıkta bulunma nedenleri ile bazı kişilerin nazarı sizin üzerinizde olabilir. Kem gözlerden korunmak için nazardan korunma duası ya da sureleri okuyabilirsiniz. Bunlar kötü gözlerin size zarar vermesini engelleyecektir. Allah’a sığınılarak okunan bu dualar sonrasında kendinizde hafifleme ve rahatlama belirtilerini de görebileceksiniz.

Nazar değebileceğini anladığınızda Maşallah diyebilirsiniz. Ya da birine nazarınızı geçirmemek için de Maşallah demenizde fayda bulunmaktadır. Kelime anlamı olarak Maşallah, “Allah dilediği biçimde yaratır” demektir. Nazarın kişiler üzerinde olumsuz birçok etkiler bıraktığından bahsetmiştik. Gözü değen kişi bunu art niyetle de yapabilir, içinde kötülük olmadan da yapabilir. Yani nazarın kime ve nasıl değeceği belli değildir. O yüzden sıklıkla Felak, Nas, İhlas, Fatiha, Ayetel Kürsi dualarını okumanız sizi kem gözlerden koruyacaktır.

Nazardan korunma duaları, kişilerin üzerindeki ağırlıkları yok eder. Vücutta nazardan dolayı çıkmış olan rahatsızlıkları da yok eder. Duaların yanı sıra nazardan korunma muskaları yaptırarak da dua yazılı olan muskayı hep üzerinizde bulundurabilirsiniz. Muska yazdırmak için çevrenizde bulunan hocalardan ve medyumlardan yardım alabilirsiniz.