Dua Ayetleri

/ 8 Ocak 2021 / 578 / yorumsuz
Dua Ayetleri

Dua Allah’a yalvarmak yakarmak ve ondan yardım istemek demektir. Sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte “Dua müminin silahıdır” . Buyurmuştur. Yine bir başka hadis-i şerifinde Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz “Duanız Yoksa ne ehemmiyetiniz var” buyurmuştur. Onun içindir ki dua çok mühim bir araçtır. Müslümanlar olarak biz her şeyi Rabbimizden isteriz. Ona dua ederiz. Çünkü sahip olduğumuz her şeyin yegane sahibi Rabbimizdir. O kullarına İhsan buyurur dilediğini verir. Onun içindir ki İslamiyette duanın önemi büyüktür.

Çünkü bir işte çalışırız, maaş alırız. Onu veren Rabbimizdir. Ona vesile olan iş verendir. Rabbimiz razı olmasa o işe de o gelire de sahip olamayız. Onun içindir ki kainatta ve her şeyde bütün mevcudatın yegane sahibi olan Allah’ı bilmeli ve ona dua edip ondan istemeliyiz. Dua yerlerimize duanın nasıl yapılacağı konusunda fikir vermektedir duaların en güzeli peygamberlerin yaptığı dualardır. Onun için bizde onları örnek almalı Allah’a en güzel şekilde yalvarmalı ve yalnız ondan istemeliyiz.

Kur’an-ı Kerim’de Dua Ayetleri

Kur’an-ı Kerim’de birçok dua ayeti vardır. Dua ayetlerinin çok olması aslında duanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Yüce Allah Bakara Suresi 186. ayetinde “Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben onlara pek yakınım bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet etsinler bana hakkı ile inanıp beni tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete Ersinler” buyurmuştur. Araf Suresi 55 ayette “Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez” buyurmuştur. Araf Suresi 56.ayetinde “Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır” buyrulmuştur.

Araf suresi 180 ayetinde “En güzel isimler Allah’ındır. Ona güzel isimleri ile dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çağır tutanları bırakın onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır” buyurulmuştur. Araf Suresi 205 ayetinde “Sabah akşam demeden kendi içinden korkarak ve yalvararak alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma” buyurulmuştur. Hud Suresi 61 ayette Semud kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim Allah’a kulluk edin Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur o sizi topraktan yarattı orada size yaşama imkanı ve gücü verdi Ondan bağışlanma dileyin sonra ona Tevbe edin Şüphesiz Rabbim yakındır duayı kabul edendir” demiştir. İsra suresi 110 ayette “Deki Rabbinizi ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın hangisi ile çağırırsanız çağırın nihayet en güzel isimler onundur. Namazında sesini pek yükseltme çok da kısma ikisi ortası bir yol tut” buyurulmuştur.

Kehf Suresi 28 ayette “Sabah akşam tabletini Onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol dünya hayatının ziynetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme” buyurulmuştur. Enbiya Suresi 90 ayeti kerime de “Biz de duasını kabul ile icabet ettik. Kendisine Yahya’yı İhsan ettik ve eşini doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlar” buyurulmuştur.

Diğer Dua Ayetleri Nelerdir?

Furkan suresi 77 ayetinde Rabbimiz “De ki Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki” buyurmuştur. Şu’ara suresi 213 ayetinde Rabbimiz “O halde sakın Allah ile beraber başka İlaha kulluk edip yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun” buyurmuştur. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Kasas Suresi 88 ayeti kerimesinde Rabbimiz “Allah ile başka biri daha dua etme ondan başka ilah yoktur. Onun dışında her şey yok olacaktır. Hüküm onundur sonunda döndürülüp ona götürüleceksiniz” buyurmuştur. Secde suresi 16 ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz “Onların yanları yataklardan uzaklaşır korku ve Ümit içinde rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra sarf ederler” buyurmuştur.

Mü’min Suresi 63. ayette Rabbimiz “Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki size karşılık vereyim Siri bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler zelil ve rezil olarak cehenneme girecektir.” Buyurmuştur. Cin suresi 18. ayetinde Yüce Allah “Muhakkak mescitler hep Allah içindir o halde Allah yanında başka birine dua etmeyin” buyurmuştur. Cin suresi 20 ayetinde Rabbimiz “De ki ben Ancak Rabb’ime dua ederim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam” buyurmuştur. Fatiha Suresi 5-6-7. ayette Rabbimiz “Allah’ım Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola kendilerine Nimet verdiklerinin yoluna ilet gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.” buyurmuştur.

En Etkili Dua Ayetleri Nelerdir?

Bakara Suresi 126-127-128-129. ayetlerinde Rabbimiz “Ve o vakit İbrahim Ey Rabbim burasını güvenli bir belde kıl halkından Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli ürünlerle rızıklandır diye yalvardı. Ve ne vakit ki İbrahim Beyt’in temellerini yükseltmeye başladı. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler. Ey Rabb’imiz bizden Kabul buyur hiç şüphesiz işiten sensin bilen sensin ey bizim rabbimiz hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getirir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tövbemize rahmetle bakıver, hiç şüphesiz Tevvap sensin Rahim sensin.

Ey bizim Rabbimiz bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini tilavet eylesin. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin. İçlerini ve duşlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz Aziz sensin, Hikmet sahibi sensin” buyurmuştur. Ali İmran Suresi 8-9. ayette Rabbimiz “Ey bizim Kerim Rabb’imiz Bize hidayet verdikten sonra Kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışlaması bol olan Vehhap sensin Sen! Sen geleceğin de hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez.”. Buyurmuştur.

Ali İmran Suresi 16 ve 17. ayette Rabbimiz” şol müttakiler: Ey bizim Yüce Rabbimiz bize iman ettik, günahlarımızı bağışla bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Sabredenleri, doğrulukla gelenleri, huzurunda divana duranları, İnfak edenleri, Seherde tövbe ve istiğfar edenleri. Buyurulmuştur. Ali İmran suresi 26-27 ayetinde Rabbimiz de ki ey mülkün sahibi Allah’ım sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinden alırsın dilediğini Aziz kılarsın dilediğini zelil edersin hayır senin elindedir muhakkak ki sen her şeye kadirsin geceyi gündüzün içine sokarsın gündüzü gecenin içine sokarsın ölüden diri çıkarırsın diriden ölü çıkarırsın dilediğine de hesapsız rızık verirsin buyurmuştur.

Şuara suresi 77-… 89. ayetinde Rabbimiz ancak alemlerin rabbi olan Allah dostumdur beni yaratan bana doğru yola gösteren odur bana yediren ve içiren odur hastalandığımda O bana şifa verir benim canımı alacak ve sonra diriltecek olan odur hesap gününde hatalarımı bağışlamasını umduğum odur. Ey Rabbim bana bir hikmet bahset ve beni Salih kimseler arasına kat sonra gelecekler arasında beni doğrulukta alınanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle babama da mağfiret buyur. Çünkü o yanlış Gidenlerden idi kulların diriltilecekleri gün beni utandırma O gün ki ne mal fayda verir ne Oğullar Allah’a kalbi Selim arınmış bir kalp ile gelen başka buyurulmuştur.

Nas Suresi 1…6. Ayetinde Rabbimiz de ki İnsanların Rabbine insanların yegane hükümdarına insanların ilahına sığınırım o sinsi şeytanın şerrinden o ki insanların kalplerine vesvese verir şeytan cinlerden de olur İnsanlardan da buyurulmuştur. Felak Suresi 1. 2. 3. 4. 5. Ayettinde Rabbimiz de ki yarattığı şeylerin kötülüğünden karanlığı Çöktüğü Zaman gecenin kötülüğünden düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım buyurmuştur. Nuh Suresi 28 ayetinde Rabbimiz Rabbim beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla zalimlerin de ancak helakini arttır buyurmuştur.

Tahrim Suresi 8 ayetinde “Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler” buyurulmuştur. Tahrim Suresi 11 ayette ise “Allah inananlara da Firavun’un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti.” Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap beni firavundan ve onun kötü işlerinden kurtar ve beni Şu Zalim toplumdan kurtar” buyurmuştur. Mümtehine suresinin 4 ve 5 ayetinde Rabbimiz “Yalnız sana dayandık yalnız sana yöneldik dönüşümüz ancak sanadır Rabb’imiz bizi inkâr edenler için bir fitne mevzuu kılma onlara bizi mağlup etme bizi bağışla Ey Rabb’imiz yegane Galip ve hikmet sahibi ancak sensin” buyurulmuştur.

Ahkaf suresi 15 ayetinde “Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki ey Rabbim bana anlama ve babama ihsan ettiği nimetlerini şükretmemiz ve senin hoşnut olacağın Salih amel işleme mi ilham et benim neslimden gelenleri de Salih kimseler kıl doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim Ve ben gerçekten Müslümanlardanım” buyurulmuştur. Sad suresi 35 ayetinde “Süleyman Ey Rabbim beni bağışla bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ihsan et şüphesiz bütün muratları İhsan eden sensin dedi.” buyrulmuştur.

Saffat suresi 99 ve 100. ayetlerde “Bir de dedi ki ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Rabbim bana Salihlerden olacak bir evlat ihsan et” buyurulmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bundan başka dua ayetleri de bulunmaktadır. Bu bize duanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak için yeterli bir sebeptir.

Dua Etme Adabı

Her şeyin bir adabı olduğu gibi dua etmenin de bir adabı vardır. Nasıl ki arkadaşımızdan bir şey isterken rica ederiz, kelimelerimizi itina ile seçeriz. Dua ederken de bu hassasiyeti göstermek durumundayız. Nasıl ki bir öğrencinin okul müdüründen ya da öğretmeninden bir şey isterken rica ederken nezaket ve Zarafet elinden bırakıyorsa, dua ederken de Yüce yaratıcının huzurunda olduğunu unutmadan istekte bulunması gerekir.

Ayrıca dua ederken muhatap aldığımız zat bizi işitmeyen duymayan anlamayan bir sıfatla değildir. O ki kalbimizden geçirdiğimiz hisleri aklımızdan geçen düşünceleri bilmektedir. Biz söylemesek de O yüzden bağırarak çağırarak yüksek sesle Dua etmekten uzak durmalıyız. Duaya başlarken önce Allah’a hamd edilmeli, sonra Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e salavat getirilmeli, sonra arkasından tövbe istiğfar edilip sonra istenilen şey talep edilmelidir. Ayrıca dua da sabır çok önemlidir. Ettiğimiz duanın sonucunu sabırla beklemeliyiz. Belki duanın kabul zamanı gelmemiştir. Belki de ettiğimiz dua bizim için hayırlı değildir. Allahuteala bu yüzden bizim için bu isteğimizi bekletmektedir Zamanı gelince en güzel şekliyle, bizim için en hayırlı sonuçla taçlandıracaktır.