Mucize Bir Şekilde Geri Döndürme Duası

/ 28 Şubat 2021 / 8.025 / yorumsuz
Mucize Bir Şekilde Geri Döndürme Duası

Mucize bir şekilde geri döndürme duası terk edilenler tarafından yapılmaktadır. İnsan duyguları ile güçlü ve yine duyguları ile zayıf olan sosyal bir varlıktır. Birbirimiz ile kurduğumuz güçlü bağlar ruhlarımızı birbirine yakınlaştırır ve duygularımızı çok yoğun olarak hissetmemizi sağlar. Karşımızda tanıştığımız herkesle aramızda bir bağ kurarız ve kendimize yakın ya da uzak olarak tanımlayabiliriz. Birbirlerini yoğun bir duygu ile beğenen yakınlaşmak isteyen ve kalbinden gelen sevgi ile dolan insanlar sevgili ve eş olabilirler. Değişik sebeplerle bu bağlar zayıflayabilir ve çok sevdiğimiz ve tutkuyla bağlandığımız kişi bizden uzaklaşabilir.

Bazen evi terk etme bazen biten bir evlilik bazen artık yollarımız ayrıldı diyerek birbirinden uzaklaşan sevgililer olabilir. Taraflardan birisi ruhunu hala yakın hissettiği sevdiğinin kendisini geri dönmesini ümit ettiğinde ve elinden yapacak bir şey gelmediğini düşündüğünde geri döndürme büyüsü çok işe yarayabilir. Daha önce kuvvetli bir bağ kurabildiği bir insanın yeniden o hislerini duyarlı hale getirmek ve sönmüş olan hisleri yeniden uyandırmak uzman bir medyum tarafından kolaylıkla yapılabilir. Geri döndürme büyüsü güzel sonuçlar oluşturabilen bir aşk büyüsüdür. Bu büyüde mucize bir şekilde geri döndürme duası okunarak hedeflenen amaca ulaşılmaktadır.

Mucize Bir Şekilde Geri Döndürme Duasının Etkileri

Geri döndürme büyüsünde okunan dualar sonrasında güzel sonuçlarla karşılaşıldığından dolayı herhangi bir olumsuz etkiden korkmaya gerek yoktur. Bir sürü insan bu sayede kaybettiğini düşündüğü kişiyi geri kazanmış olacaktır. Geri döndürme büyüsü kırılan kalpleri onarır daha önce soğumaya neden olan davranışların tekrarlanmasını önler.  Bu sayede hiç kimse bu durumdan zarar görmez. Geri döndürmek istediğiniz kişi size kalbinden atamayacak geri uyanan güzel duygularının neticesinde geri dönme isteği duyacak bazen sizi rüyasında görecek ve iletişim kurmaya çalışacaktır. Bu sürede sabırla beklemek ve yapılması gereken şeyleri yapmak dua etmek ve sadaka vermek büyünün daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Bütün aşk büyüleri gibi güçlü bir yönü vardır. Kişinin iradesini kullanmak istediği yönden farklı bir yöne çevirme ihtimali olduğunda neticelerini iyi düşünmek ve her şeyi hesaplamak gereklidir.

Geri döndürme büyüsü ve duaları ile yeniden hatırlanan güzel duyguları kalıcı hale getirmek sizin elinizdedir. Eğer aynı hataları tekrarlar ve karşınızdaki kişinin kalbinde soğukluğa neden olursanız ruhu yine sizden uzaklaşacaktır. Büyü bazen 3 günde bazen 40 günde etki edebilir. Ayrılan uzaklaşan kişinin duygu durumuna göre bazen daha kolay bazen daha zor gerçekleşebilir. Kalbinde ve ruhunda oluşan boşluğun büyüklüğüne göre daha çabuk fark edip dönebilir veya biraz daha uyarılması gerekebilir. Nasıl bozulacağı da ayrıca merak edilmektedir.

Her büyü gibi mutlaka bir uzman yardımı ile karşılıklı tarafların zarar görmeden en doğru şekilde yapılması sağlanmalıdır. Geri getirme büyüsünün bozulması için mutlaka bir uzman medyuma ihtiyaç vardır. Güçlü bir etkiye neden olduğu için bozulması da oldukça güçtür. Üzerinden zaman geçtiğinde bazen kendiliğinden bozulur. Fark edilmesi zor olduğu için şüphelendiği durumda da yine uzman bir medyuma gitmekte tespit edilmesini sağlayabilirsiniz.

Mucize Şekilde Geri Döndürme Duasının Etkili Olduğu Haller

Mucize bir şekilde geri döndürme duası yapılması gereken haller ve durumlar bulunmaktadır. Aşağıdaki kişiler size verecek olduğumuz duaları okuyarak terk edip gitmiş kişileri tekrar kendilerine döndürebilirler.

  • Giden eşi geri döndürmek için
  • Ayrılan sevgiliyi tekrar kazanmak için
  • Kaybolan eşyalarını bulmak için
  • Anne, baba, kardeş ve akrabaları geri döndürmek için

Aşağıdaki duayı 3 gün boyunca sabah namazından sonra 100 kere okumalısınız.

“Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

Mucize Bir Şekilde Geri Döndürme Duası

12 Saatte Geri Getirme Duası

Aşk ile ilgili olan dualar karşı tarafa yapılırsa onun aşk içerisinde size geri dönmesini sağlayabilirsiniz. 12 saatte etkisini gösteren aşk duaları bulunmaktadır. Onları okuyarak mucize bir şekilde geri döndürme duası edebilirsiniz. Günde 3 defa okumanız gereken dua sizlere sunulmaktadır.

La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Ayetel Kürsi İle Sevdiğini Geri Getirme Duası

Her derde deva olan Ayetel Kürsi ile sevgilinizi geri getirmeniz mümkündür. Aklınıza gelen zamanlarda bu duayı edebileceğiniz gibi; özellikle sabahları okumanız daha makbuldür. Ayetel Kürsi şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

En Güçlü Geri Getirme Duası

Bazı duaların kişiler üzerinde etkileri oldukça fazladır. Amacınıza kavuşmak ve mucize bir şekilde geri döndürme duası öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki duayı günde 70 defa okumanızı tavsiye ederiz. Kısa olduğu için fazla vaktinizi de almayacaktır. Her duada olduğu gibi abdest almayı unutmayınız. İyi niyetlerle ve temiz düşüncelerle duanızı ediniz.

“Yâ Allah – Yâ Rahman – Yâ Rahîm – Yâ Kavî – Yâ Kâdir.”

Sevgiliyi Kesin Geri Döndüren Dualar

Bazı dualar sevgilinizi mucize bir şekilde geri döndüren dualar sınıfında yer almaktadır. Bunlara bazı örnekleri sizlere sunacağız. Bu duaları günde 3 defa okumanız makbuldür.

Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı). Ve kefâ billâhi vekîlâ(vekîlen)

Anlamı: Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ(vudden)

Anlamı:  İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne)

Anlamı: Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının ve kudretini delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Elif lam mim. Zalikel kitabü la raybe fıh- hudel lil müttekıyn. Ellezıne yu’minune bil ğaybi ve yukıymunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. Vellezine yu’minune bi ma unzile ileyke ve ma unzile min kablik- ve bil ahırati hum yukınun. Ulaike ala hudem mir rabbihim ve Ulaike hümül muflihun

Anlamı: Elif, Lam, Mim. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler kötülükten korunacaklar için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.

Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs. Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. Gürültü koparacak olan kıyamet! Nedir o gürültü koparacak olan? O gürültü koparacak olanı ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, ateş etrafında çırpılıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar, atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.

Soğuyan Sevgiliyi Geri Döndürme Duası

Sevgiliniz ya da eşinizle aranızda bazı sorunlar ortaya çıkmış olabilir. Bunların sonucunda da sevgiliniz sizden soğuyabilir. Onun tekrar sizi sevmesini ve eskisi gibi size aşık olmasını dua ederek sağlayabilirsiniz. Mucize bir şekilde geri döndürme duası neticesinde onun aşkını geri kazanarak eski mutlu günlerinize kavuşmanız mümkündür.

Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin. Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin.

Sevgiliyi Anında Geri Döndüren Dua

Sevgiliniz sizi terk ettiyse ve siz hala onu seviyorsanız onu geri kazanmanız mümkündür. Onu aramanız ve hala onu sevdiğinizi söylemenizin haricinde dua ederek onun aşkını tekrar elde etmeniz mümkündür. Mucize bir şekilde geri döndürme duası sizi terk edip gitmiş sevgilinizi bile anında geri döndürecektir. Yatsı namazından sonra 7 defa aşağıdaki duayı okumanızı tavsiye ederiz.

Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak

En Güçlü Geri Getirme Duası Lahutiye

Mucize bir şekilde geri döndürme duası içerisinde Lahutiye duası bulunmaktadır. Özellikle Cuma ve Pazar günleri sabah namazının ardından okunmalıdır.

Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle
minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta’kılûn. Hâzihi
cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm
tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ
eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev
neşâü letemesnâ alâ a’yünihim festebekus sırâta fe ennâ
yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim
femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü
nünekkishü fil halkı efelâ ya’kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı’ra ve
mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn.
Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel
ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente
ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ
ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim.
Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm
emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt
tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ
kecu’sestâîl”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti hava’
bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

Tavsiye

Yarasa Büyüsü Nedir?