Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Dualar

/ 10 Aralık 2021 / 51.451 / yorumsuz
Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Dualar

Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Dualar

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Küslük iki kişi arasında geçen gergin bir olaydan sonra yaşanılan bir durumdur. Bazen en çok sevdiklerimizi bile kırabiliriz. Sevgilimizin, eşimizin, anne babamızın ya da arkadaşımızın bize küs olduğu dönemlere de rastlamaktayız. Bu küslük kendi hatamızdan dolayı ortaya çıkmış olabilir ya da karşımızdaki kişinin bizi yanlış anlamasından ortaya çıkmıştır. Ama öncelikle hatanın kimde olduğu belirlenmeli ve küslükler giderilmelidir. Birisi size küstüyse ve siz de bu duruma üzülüyorsanız onun gönlünü almaya çalışırken dua okuyarak da eski güzel günlerinize kavuşmayı bekleyebilirsiniz.

İnsanlar birbirlerine bazen çok önemli konulardan bazen de eften püften dolayı küsebilirler. İnsanlar sıkıntılı ya da kafası dolu olduğu zamanlarda daha hassastır. Bu zamanlarda yakın birisiyle yaşadığı tartışma, kavga ya da yanlış anlamalar onun küsmesine neden olabilir. Aslında küçük durumlardan dolayı küsmek hiç doğru bir hareket değildir. Ancak sizin namusunuza, kişiliğinize ya da değer verdiklerinize zararı dokunan kişilere küsebilir ve onlarla aranızdaki muhabbeti de bitirebilirsiniz. Bu kişilerin zaten sizlere faydası değil zararı olacaktır. O yüzden onun ya da sizin küsmeniz daha hayırlı olacaktır. Bu kişilerle barışmak için arkasından koşmanıza ve gayret sarf etmenize gerek yoktur. Ama hayatınızda önemli olan kişiler size küstüyse işte o zaman gerekli olan mücadeleleri yapmalısınız.

Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Duaların Faydaları

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar iki taraf için de hayırlıdır. Bu duaları küslük yaşayan taraflar edebileceği gibi; dışarıdaki insanlar da onların iyilikleri için edebilirler. Örnek vermek gerekirse; birbirine küs olan karı kocalar birbirlerini seviyor olsa bile iki tarafın da gurur yapmasıyla barışmayabilirler. Bu küslük ilerleyen zamanlarda birbirinden kopmaya ve soğumaya da gidebilir. Kadın kocasının özür dilemesini beklerken, kocası da kadından bu hareketi beklemektedir. Bu durumda dışarıda bulunan kişiler eşlerin arasının düzelmesi ve küslüklerin bitmesi için dua da edebilirler. Aile saadetinin yakalanması için bu hareket oldukça değerlidir.

Dua etmek her zaman kişilere birçok fayda sağlamıştır. İnsanlar her dara düştüklerinde dua ederler. Türkçe edilen duaların haricinde Kur’an-ı Kerim’den okunan sureler de dua etmemiz anlamına gelmektedir. Bir insan “Allah’ım küs olduğum şu kişiyle barışmamızı nasip et. Aramızdaki gerginliği gider. Eskiden olduğu gibi birbirimize sıcak olalım. Muhabbetli kalalım. Sen onun sevgisini bana nasip et. Benim sevgimi de ona nasip et. Bu durumdan dolayı oldukça üzüntülüyüm. Sen benim içimin daralmasını, gönlümün sıkılması gider. Sana sığınmaktayım. Amin” diye içimizdekileri dile getirmek de bir duadır bazı sureleri okuyarak Allah’a yakın olmak istememiz de bir duadır. Kişiler tercih ettiği şekilde dualarını edebilirler.

Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Duaların Sonuçları

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar bizlerin içinin ferahlamasını sağlarken Allah’tan yardım dilenmesini de sağlamaktadır. Ettiğimiz duaların sonucunda öncelikle rahatlamış olduğumuzu fark ederiz. Daha sonrasında aramızın gergin olduğu kişiyle barışmak için sabırla bekleriz. Bu duaların sonucunda genellikle şu etkilere rastlanır:

  • Bize küs olan kişinin yavaş yavaş siniri ve bize karşı olan küslüğü geçecektir.
  • Aranız yumuşayarak soğukluklar gidecektir.
  • Kişiler birbirinden özür dileyerek yaptıkları hataları anlayacaklardır.
  • Eski güzel günlere ulaşılacaktır.

Görüldüğü gibi güzel anların yaşanmasını sağlayan dualar bizler için önemli bir yere sahiptir. Dua ederek her zaman korunmaktayız. Dualar bizi koruyan kalkan bir duvar gibidir. Bu duvarı kimsenin yıkması da söz konusu değildir. O yüzden sizler de niyetinizi söyleyerek önereceğimiz dualardan her gün okuyabilirsiniz. Faydalarını görünce de şükür duaları ederek içinde bulunduğunuz durumlara şükredeceksiniz.

Küs Olanların Barışmasıyla İlgili Önemli Ayrıntılar

Küs olanların barışması oldukça önemlidir. Küsleri barıştırmak da sevaptır. Peygamber efendimiz de küs olanların 3 günden fazla bu küslüklerini sürdürmemesini söylemektedir. “Bir Müslüman, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selâm verendir.” Ayrıca kutsal kitabımızda şu şekilde tavsiyeler bulunmaktadır: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun!” (Hucurât sûresi, 10)

“Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın (mücadele edin). Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, size rahmet edilsin.”

“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Üç kişi vardır ki, onların namazları kulaklardan öte geçmez: Dönünceye kadar, kaçan köle. Geceyi, kocası kendisine dargın olarak geçiren kadın. Kavminin nefret ettiği imam.

Küs Olanlarla İlgili Hadisler Nelerdir?

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar konusunda söylenen birçok hadis de bulunmaktadır. Bunlar bize ne yapmamız gerektiğini de göstermektedir. Yani bize yön gösterir, doğruyu ve yanlışı iletir. Dinimiz barış dinidir. İnsanların barışa yönelik işler yapması gerektiği birçok Kuran ayetinde de yer alır. Bu yönde bazı hadisler de şöyledir:

“Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helâl değildir”

“Her Pazartesi ve perşembe günü ameller Allah’a arz olunur. Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, buyurulur.”

“Şeytan, Arap yarımadasında Müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirlerine düşürmeye, aralarını açmaya çalışacaktır.”

“Ey müminler! Gerçekten şeytan sizin şu topraklarınızda kendisine kulluk edilmesinden ümidini ebediyen kesmiş bulunmaktadır. Fakat o, sizin önemsiz saydığınız iş ve davranışlarınızda kendisine uyulmasından memnun olacaktır. Dininizi ondan koruyun!”

“Kim, din kardeşini bir yıl terk edip küs durursa, onun kanını dökmüş gibi günaha girer.”

“Bir müminin, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helâl değildir. Üç gün geçmişse, onunla karşılaşıp selâm versin. Eğer selâmını alırsa, her ikisi de sevapta ortak olurlar. Yok eğer selâmını almazsa, almayan günaha girmiş olur. Selâm veren ise küs durmaktan çıkmış olur.”

“İki kişi, birbirine dargın olarak ölürse, Cehennemi görmeden Cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karşılaşamazlar”

“Din kardeşiyle bir yıl dargın duran, onu öldürmüş gibi günaha girer”

“Nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli amel iki kişi arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar”

“Allah’tan korkun ve aralarınızı düzeltmeye çalışın! Çünkü Allahü teâlâ, kıyamet gününde sizin aralarınızı düzeltir”

“İki kişinin arasını bulmak için hayırlı söz söyleyen yalancı değildir”

Küs Olanları Barıştırmak İçin Hangi Dualar Edilmelidir?

Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Dualar
Küs Olanları Barıştırmak İçin Okunacak Dualar

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar barıştan yöne olanlar için oldukça önemlidir. Bizim için değerli olan kişiler bize küstüğü zaman oldukça etkileniriz. Onunla nasıl barışmamız gerektiği konusunda düşünür dururuz. Bunun için araya giren kişiler de oldukça sevaba girmiş olmaktadır. Aşağıdaki barışma duasını da okuyabilirsiniz.

Eüzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim- Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdu lillâhi leke ya Allahu (filanın) gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillah! Ya Allah! gönlünü çevirgel. Bi-hakkı La ilahe İllallahü Muhammedü’r-Resulullah. Ya Rab sen ol Şanı büyük Allah’sın ki, sen yedi kat gökleri ve yerleri yarattın. Ya Rab senin izzetin hürmeti için filanın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayrı kıl. Ahiyyen, Şerâhiyyen esbâvüsin bi-Hürmeti Hızır (a.$) (filanın gönlünü) bana dost kılıvergil. İlahi bi hürrneti Hüve’l Hlayyü’l Kayyum. . Lailâhe illa Hu için ve 99 Esmaü’l -Hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bi-Hürmeti Tevrat ve bi-Hürmeti Zebur ve bi-Hürmeti incil ve bi-hürmeti Fürkani’l-Azim ve Kur’an-ı Kerim ve Suhuf-i İdris(a.s) ve bi-hürmeti Âdem (a.s) ve bi-hürmeti cemii’l-Enbiya-i ve’l-Mürselin.

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibe’l fevahişe ma zahare minha ve ma betane.”

Anlamı; “Allah’ım kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır.”

Yukarıda bulunan duaları abdest alarak ve temizliğinize dikkat ederek okuyabilirsiniz. Mekan ve vücut temizliği dualarda oldukça önemlidir. Temiz kıyafetler giyilmesi dua edilecek olan yerin de temiz olması gerekir. Bunların yanı sıra iç temizliği de oldukça önemlidir. Kişiler içleri temiz bir şekilde dualarını ederlerse Allah onları duyacak ve etmiş oldukları duaları da kabul edecektir.

Küslerin Barışması İçin Karia Suresi

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar arasında Karia suresi bulunmaktadır. Bu sure oldukça önemli bir yere sahiptir. Karia kelime anlamı olarak “kapı çalan” demektir. Kıyamet gününün yakın olduğu surede anlatılmaktadır. Küslerin barışması gerektiği kanısına da böylelikle varabiliriz. Bu sureyi okuyanların her türlü işi rast gideceği gibi dargın kimselerin barışması için de okunması gerektiği söylenmektedir. 3-5-7 defa bu sureyi okuyabilirsiniz.

1.El kariah

2.Mel kariah

3.Ve ma edrake mel kariah

4.Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5.Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6.Fe emma men sekulet mevazınüh

7.Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8.Ve emma men haffet mevazınüh

9.Fe ümmühu havıyeh

10.Ve ma edrake mahiyeh.

11.Narun hamiyeh

Anlamı

1.Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2.Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3.Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5.Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6.İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7.Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8.Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9.İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.

10.Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin?

11.O, kızgın bir ateştir.

Küs Olanların Barışmasındaki Güzellikler

Küslük hoş bir durum değildir. Eşlerin, sevgililerin, arkadaşların küs kalması, aralarında soğukluk olması doğru değildir. Kötü bir durum yaşanmışsa bunun hemen giderilmesi gerekir. Barıştıktan sonra insanların içleri rahatlar ve kendilerini mutlu hissederler. Çünkü insanlarla iyi geçinmek, hiç düşman edinmemek, başkalarının hakkınızda iyi konuşması oldukça hoş bir durumdur.

Küs olanları barıştırmak için okunacak dualar insanları bilerek ya da bilmeyerek kıran kişiler tarafından sıklıkla okunmaktadır. Bu duaların faziletleri oldukça fazladır. Sizler de birini küstürdüyseniz bu dualardan okuyarak yardımı Allah’tan dileyebilirsiniz. Allah sizin yardımcınız olacak ve barışa yönelik çabalar sarf ettiğiniz için de sizi mükafatlandıracaktır.