Günlük Okunması Gereken Duaların Faziletleri

/ 8 Ağustos 2021 / 626 / yorumsuz
Günlük Okunması Gereken Duaların Faziletleri

Günlük Okunması Gereken Duaların Faziletleri

 

Günlük Okunması Gereken Duaların Faziletleri
Günlük Okunması Gereken Duaların Faziletleri

Günlük okunması gereken duaların faziletleri konusunda ayrıntılı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. İnsanların her gün okuması gereken dualar bulunmaktadır. Bunlar onları her türlü kazadan ve beladan koruyarak kişilerin içlerinin huzurlu olmasını sağlamaktadır. Dua okumak öncelikle insanları rahatlatmaktadır. Her Müslüman güne besmele ile başlayarak gün içerisinde de dua etmeyi alışkanlık haline getirmektedir. Namaz kılmak dua etmeniz için bir bahanedir. Günde beş vakit namaz kılan kişiler Allah’ı da devamlı anmış olurlar. Namazda okunan sureleri düşünürsek bunların hepsinde farklı durumlardan bahsediliyor olsa da Allah’ı anmak bütün surelerde vardır. Subhaneke, Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik gibi sureleri devamlı okuyan kişiler ibadetlerini yaparken birçok kötülükten korunmak için de bu dualara sığınırlar. Namazların peşi sıra edilen dualar da kişilerin istek ve dileklerini içermektedir.

Bunu şöyle düşünebiliriz; ilk önce bize farz kılınmış olan ibadetlerimizi yapıyoruz sonrasında kendimizle ya da yakınlarımızla ilgili dileklerimizi gündeme getiriyoruz. Mesela her namazdan sonra okunan Ayetel Kürsi oldukça hayırlı dualar arasında yer almaktadır. Günde 5 defa, Bakara suresinin 255’inci ayeti olan Ayetel Kürsi’yi okumak oldukça faziletlidir. Günlük okunması gereken duaların faziletleri konusunda bazı dua ve surelere yer vererek sizlere bilgiler sunacağız.

Günlük Okunması Gereken Ayetel Kürsi Faziletleri

Günlük okunması gereken duaların arasında Ayetel Kürsi bulunmaktadır. Her derde deva olarak bilinmektedir. Hadis-i Şerifte buyrulmuştur ki: ‘Her kim, yatağına yattığında “Âyetel-Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.” İşte Ayetel Kürsi faziletleri:

 • Günahlarınızın bağışlanması için
 • Evinize şeytan girmemesi için
 • İnsanlara büyü tutmaması için
 • Kötülüklerden korunmak için
 • İyi amel sahibi insan olmak için
 • Ölen kişiye okununca günahlarının affedilmesi için
 • Borçlardan kurtulmak için
 • Feraha ulaşmak için
 • Nazardan korunmak için
 • Kazalardan ve belalardan uzaklaşmak için okunur.
 • Namazlardan sonra okunan Ayetel Kürsi cennetin kapısının açılacağını müjdeler.

Bu kadar faziletleri olan duamızı hatırlayalım:

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum,
lâ te’huzûhu sinetûv velâ nevm,
lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd,
men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih,
ya’lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm,
ve lâ yûhiytune bi şey’im min ilmihi illâ bi mâ şa’,
vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd,
ve lâ yeudûhu hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Ayetel Kürsi’nin Anlamı

Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.

Günlük Okunması Gereken Fatiha Suresinin Faziletleri

Günlük okunması gereken duaların arasında Fatiha bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olarak da bilinmektedir. 7 ayetten oluşur. Konusunda Allah’a ibadet etmek ve hamt etmek yer almaktadır. Namazların her rekatında Fatiha okunur. Bir nevi Allah’a hamt bu sureyi okumakla mümkün olmaktadır. Fatiha suresi faziletleri şöyledir:

 • Kaza ve belalardan korunmamızı sağlar.
 • Allah’ın gazabını önler.
 • İstek ve dileklerin gerçekleşmesi için okunur.
 • Cin ve şeytandan kişileri korur.
 • Nazara karşı etkilidir.
 • Büyülere karşı insanları korur.
 • Doğru yolu bulmak isteyen kişilerin okuması önerilir.

Sabah ve akşam okumamız gereken Fatiha suresi oldukça önemli dualar arasında bulunmaktadır. Fatiha suresini hatırlayalım:

Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Günlük Okunması Gereken Nas Suresinin Faziletleri

Günlük okunması gereken duaların arasında Nas suresi bulunmaktadır. Kur’an- Kerim’in 114’üncü suresidir. Peygamber Efendimizin yatmadan önce okuduğu sure olarak bilinmektedir. Nas suresi faziletleri şunlardır:

 • Şifa arayan kişilerin okuduğu suredir.
 • Vesvese ve evhamlı olan kişiler okuyabilir.
 • İnsanların kötülüklerden uzak kalmasını sağlar.
 • Kem gözlü ve fesat kişilerin şerrinden korunmak için okunur.
 • Cinlerden ve şeytanın şerrinden korur.

Nas suresini sizlere hatırlatmak istiyoruz:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: insanların Rabbine sığınırım,

İnsanların yöneticisine yönlendiricisine

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Cinlerden de olur o insanlardan da.

Günlük Okunması Gereken Felak Suresinin Faziletleri

Günlük okunması gereken duaların arasında Felak suresi bulunmaktadır. Peygamberimiz Felak suresinin bir sığınma suresi olduğunu belirterek sık sık okunmasını söylemiştir. Namazın içinde okunduğu gibi namazın arkasından 3 kez Felak okuyan kişi kazalardan ve belalardan korunmaktadır. İşte Felak suresinin faziletleri:

 • Sizi kıskanan hasetçilerin şerrinden korur.
 • Cinlerin şerrinden korur.
 • Her türlü büyüden korur.
 • Bela ve musibetlerden korunmak için okunur.
 • Bütün kötülüklerden korur.

Felak suresi nasıl okunur anlamı nedir? konusunda sizlere bilgi vermek isteriz:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

Ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Günlük Okunması Gereken İhlas Suresinin Faziletleri

Günlük okunması gereken İhlas Kur’an-ı Kerim’in 122’inci suresidir. Oldukça kısadır. Ezberlenmesi kolaydır. Kelime anlamı “samimi olmak” demektir. Allah’ın Ehad ve Samet sıfatlarını içinde taşıyan bir suredir. Ehad Allah tek demektir. Samet de kimseye muhtaç olmayan anlamını taşımaktadır. Her gün okunması oldukça makbuldür. Namazlarda da tercih edilmektedir. İhlas suresinin faziletleri nelerdir bakalım…

 • Sizi sıkıntılarınızdan kurtarır.
 • Kazaya ve belaya karşı okunur.
 • Bolluk ve bereketi arttırır.
 • Geceleri İhlas okuyan kişilerin evine fakirlik uğramaz.
 • Cuma günleri okumak oldukça faziletlidir.
 • Arife günlerinde İhlas okumak günahları affeder.
 • Allah’ın tek olduğunu bize hatırlatır.

İhlas suresi ve anlamı nasıldı hemen hatırlayalım…

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).

Günlük Okunması Gereken Sübhaneke Duasının Faziletleri

Günlük okunması gereken duaların arasında Sübhaneke vardır. O öyle bir duadır ki namaza başlarken tekbirden sonra ilk o dua okunmaktadır. Namazda Allhuekber dedikten sonra besmele çekmeden Sübhanekeyi okuruz. İlk öğrendiğimiz dualar arasında bulunmaktadır. Çünkü namaz kılacak olan kişilerin bu duayı ezberlemeleri gerekmektedir. Kelime anlamı da “Allah kusursuzdur” demektir. Allah’ı tesbih etmek için okuruz. İşte Sübhaneke duasının faziletleri:

 • Allah’a sığınmak ve ondan yardım dilemek için okunur.
 • Şeytanın vesvesesinden bizi korur.
 • Allah’a teşekkürlerimizi bu dua ile sunabiliriz.
 • Şükür duaları arasında yer almaktadır.
 • Cennete giren kişilerin teşekkür için bu duayı okudukları söylenmektedir.

Sübhaneke okunuşu şöyledir:

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke Türkçe Anlamı

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki “Ve celle senâük” cümlesi ile beraber okunur.

Günlük Okunması Gereken Duaların Faziletlerini Bilmek Önemli mi?

Günlük okunması gereken duaların faziletleri nelerdir? Bilirsek hangi anlarda hangi duaları etmemiz gerektiğinin de farkına varabiliriz. İnsanlar günlük hayatlarında birçok olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Mesela kendisine nazar değdiğini düşünen bir kişi nazara iyi gelen dualar araştırmasını yaparak öğrendiği dua ve sureleri okuyarak çareyi Allah’tan dileyebilir. Geceleri yatmadan önce hangi duaları okumamız gerektiğini bilirsek bütün gece meleklerin bizi korumasını ve şeytanın uzak durmasını okuyacağımız dualarla yine Allah’tan dileyebiliriz.

Felak ve Nas surelerinin gece yatmadan yedişer defa okunması gerektiği tavsiye edilir. Bu durum kişileri vesveseden ve kötülüklerden korur. Kur’an-ı Kerim’in üçte birini okumaya gücü yetmeyenler 1 Fatiha 3 İhlas okuyarak okumuş sevabı kazanırlar. Dinimiz kolaylık dinidir. Her zorluğun altında bir kolaylık vardır. Her zorluğun altında mutlaka bir kolaylık vardır. Okuduğumuz surelerin faziletlerine baktığımızda hepsinin de bizlere fayda sağladığını görmekteyiz. Hasta olan kişilerin şifa araması, dertli olanların çare araması, borcu olanların borcundan kurtulmak istemesi, kaza ya da belalardan korunmak için okunan dualar… ve daha birçokları insanların dertlerine derman olmak için Allah tarafından indirilmiştir. Bunlar Kur’an- ı Kerim’de bulunmaktadır.

Günlük Okunması Gereken Duaların İnsanlara Faydaları

Hiçbir dua, ayet ya da sure boşuna indirilmemiştir. Hepsinde insanlara anlatılmak istenen mesajlar bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’i Türkçe olarak okuyan kişiler bunu daha rahatlıkla anlayabilirler. Surelerin hepsinin mutlaka bir hikayesi vardır. Hikayelerin sonunda da insanlara bir mesaj iletir. Bu mesajı anlayabilmek ve farkına varmak ancak kutsal kitabımızı anlayarak okuyanlar bilir. Bazı din adamları Kur’an-ı Kerim’in Arapça okunmasından yanadır. Ama Arapça bilmeyenlerin o kutsal kitabı okumaktan uzak durmaması gerekir. Hatta ayet ve surelerin bize anlatmak istediklerini Türkçe okursanız altlarındaki anlamlarını daha rahat kavrarsınız.

Günlük okunması gereken duaların faziletleri konusunda araştırma yapanlar birçok Kur’an ayeti ile karşılaşırlar. Anlamlarının derinliklerine inenler de o duaları her zaman okurlar. O yüzden sizleri Kur’an okumaya davet ediyoruz. Okursanız ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Günlük Okunması Gereken Duaları Okuyanlar

Her gün okunması gereken duaları okuyor olmanız sizi birçok sıkıntıdan ve kötülükten koruyacaktır. Şeytan bazı zamanlarda size vesvese verebilir. Bununla karşılaştığınız zaman besmelenizi çekin ve doğru bildiğiniz yoldan gidin. İşte o zaman şeytanın size hükmetmesini engellemiş olacaksınız. İçinizin rahatladığını, kendinizi daha iyi hissettiğinizi görünce de dua etmeyi alışkanlık hale getireceksiniz. Günlük okunması gereken duaların faziletleri hayatınızın içine yerleşince yaşantınız daha güzel ve sorunsuz geçecektir. Yaşadığınız sıkıntılarda Allah’ın size yardım edeceği bilinciyle dua etmeye devam edeceksiniz.