İş İçin Kısmet Açma Nedir?

/ 8 Ağustos 2021 / 12.782 / yorumsuz
İş İçin Kısmet Açma Nedir?

İş İçin Kısmet Açma Nedir? İş Yerindeki Kısmet Nasıl Açılır?

İş için kısmet açma nedir? İş yerindeki kısmet nasıl açılır? Bu konularda şanssızlık yaşayıp kısmetinin kapalı olduğunu düşünen kişiler, bu yazımızda kısmet açma konusu ile ilgili bilgilere sahip olabilirler.  

İş arayanlar, uzun süredir iş bulamayan kişiler, iş için kısmet açma duası ile iş sahibi olabilirler. İş bulmak için kısmet açma duası, özellikle bu kişilerin kısmetimizi nasıl açabiliriz diye araştırdıkları arama listelerinde yer almaktadır. İslam dininde müminlerin karşılaştıkları her türlü maddi ve manevi zorluk için okunması gereken dualar bulunmaktadır. Günümüzde hayat şartları oldukça ağırlaşmış ve pek çok kişi özellikle de gençler iş aramaktadır. Kısmet açma duasını okuyarak Allah’a el açan kişilere Allah yardımcı olmaktadır. Rızık ve bereket duaları sayesinde pek çok işsiz insan iş sahibi olmuştur.

Allah, insanlara kaldıramayacağı yükü yüklemediğini ayetlerinde bildirmektedir. Bundan dolayı da insanların isyan etmemesi ve Allah’a sığınarak sabretmesi gerekmektedir. Hiçbirimizin unutmaması gereken şey de en hayırlı kazancın alın teri ile kazanıldığıdır. Pek çok insan kısmetlerinin kapalı olmasından dolayı iş bulamamakta ve bu sebepten dolayı da bunalıma girmektedir. Yapılması gereken şey ise Allah’a dua edip O’ndan yardım dilemektir. Aşağıda kısmetin açılması için hangi duaların okunması gerekir, onlardan bahsedilmiştir.

İşlerin Açılması İçin Okunacak Dua

İş İçin Kısmet Açma Nedir?
İş İçin Kısmet Açma Nedir?

İş için kısmet açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Kısmeti kapalı olanlar için bilgilendirmelerde bulunduk. Ama bu kişiler işlerin açılması için okunacak dua nedir? Diye internet üzerinde ya da medyum hocalara giderek araştırma yapmaktadır. Çünkü ekonomik şartların zor olması bu tür insanların karşılarına sorunlar çıkartmakta ve bu sorunlar ile boğuşmalarına neden olmaktadır. Günümüzde maddiyat oldukça önemli bir yere sahiptir. Ve günümüz şartları ne yazık ki zenginlerin daha da zengin olmasına, orta halli ve fakir insanların da günden güne fakirleşmesine sebep olmaktadır.  İşsizliğin yanı sıra ise pek çok insan borçları ile savaşmaktadır.

Bu gibi durumlarda dinimizde okunması gerek bazı dualar tavsiye edilmektedir. Örneğin işlerin açılması için okunacak dua sayesinde insanlar iş bulabilmekte ve kazançları artmakta, aynı zamanda da kazanılan paranın bereketi de artmaktadır.  Bu dualar Kuran-i Kerimde yer almakta ve İslam alimleri tarafından da sürekli olarak okunmaları tavsiye edilmektedir.

 

İşlerin Açılması İçin Duanın Faydaları Nelerdir?

İşlerin açılması için duanın faydaları nelerdir? Bu yazımızda ona da yer vermiş bulunmaktayız. İşsiz olanlar, kısmeti kapalı olan kişiler ya da işyeri sahibi olanlar ama düzgün iş yapamayan kişiler, iş için kısmet açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Merak etmektedirler.

İşlerin açılması için okunması gereken dualar daha çok ticaret ile uğraşan kişiler için tavsiye edilmektedir. İslam alimleri tarafından bu kişilerin hayırlı müşteri çekmesi ve işyerlerinin daha çok kazanç elde etmesi için dualar olunması tavsiye edilmiştir. Aşağıda okunması ve okutulması gereken duaların faydaları nelerdir? Onlara yer verilmiştir.

 • Bu dualar sürekli okunduğu zaman o evde geçim sıkıntısı olmaz.
 • Aynı zamanda bu dua ticaret ile uğraşan kişilerin işyerlerinde bereketin ve hayırlı müşterilerin artmasına sebep olmaktadır.
 • Ticaret ile uğraşan kişiler bu duayı okudukları zaman yapacakları bütün alışverişleri hayırlı ve bol kazançlı olmaktadır.
 • Ayrıca birinin uzun zamandır satılamayan bir evi ya da mülkü varsa, bu dua okunduktan sonra alıcı bulacaktır.
 • Özellikle borcu olan kişilerin, bu duayı devamlı bir şekilde okuması durumunda ise borçlarını daha kolay öderler. Çünkü ellerine imkanlar geçmektedir.

İşlerin Açılması İçin Dua Nasıl ve Ne Zaman Okunmalıdır?

İslam dininde ibadet etmenin özellikle de dua okumanın zamanı ve usulleri bulunmaktadır. Özellikle bereket duaları sabah namazı ile öğle namazı arasında okunmalıdır. İslam alimleri tarafından bildirilen bilgilere göre bu zamanda okunan bereket duaları daha hayırlıdır.  Ticaret ile uğraşan kişilerin güne başlarken bu duaları okumaları hayırlı kazançlar elde etmelerine vesile olmaktadır.

Ayrıca dua etmeden önce insanların abdest almaları gerekir. Ama işlerinin açılmasını isteyen kişilerin abdest almalarına gerek yoktur. Bu sebepten dolayı da bu kişiler, gün içinde diledikleri vakit ve dua etmek akıllarına geldiği zaman işlerin açılması için dua edebilirler. Ancak eğer gusül abdestinin alınması gereken bir durum varsa o kişi dua etmemelidir. Bunun haricinde kişi dilediği zaman dua edebilir.

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu

İş için kısmet açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Özellikle esnaf kişilerin yoğun araştırmalar yaptığı konuların basında gelmektedir. Yukarıda işlerin açılması için dua okunması gerektiğinden bahsetmiştik. Peki işlerin açılması için dua okunuşu nasıldır? İslam alimleri tarafından hangi dua önerilmiştir? buna bir göz atalım. İslam alimleri işlerin açılması, kısmetin açılması, işyerine bolluk ve bereketin gelmesi için pek çok farklı dua tavsiye etmektedir. Fakat bu dualar arasında iki dua bulunmaktadır ki, bu duaların etkileri çok güçlüdür. Bu dualardan bir tanesi Kuran-i Kerimde Müminun Suresi 29. Ayetinde geçmektedir. Bu duanın özellikle işyerindeki kısmetin açılması için tüccarlar tarafından okunması tavsiye edilmektedir. Aşağıda duanın okunuşuna yer verilmiştir.

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • “Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn” (amin)

Bu ayet, rızık, bereket ve bolluk duası olarak bilinmektedir. Bu duanın her gün sabah işe başlarken insanların gönlünden ne kadar geçiyorsa o sayıda okunması tavsiye edilmektedir. Güne bu ayeti kerime ile başlayan tüccarların işyerindeki işleri hayırlı olmakta ve bu kişilerin kazandıkları para miktarı da artmaktadır. Her dua da olduğu gibi bu duayı da sabırlı bir şekilde ve gönülden iman ederek okunması gerekmektedir. Ama her şeyden önce duayı eden kişinin duanın kabul olacağına inanması gerekir. Ayrıca bu duanın Türkçe mealinin bilinmesi de kişilerin duayı içten gelerek okuması için fayda sağlayacaktır. Ayeti kerimenin Türkçe meali ise şu şekildedir;

 • “Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.”

İşlerin Bolluk ve Bereketli Olması İçin Dua

İş için kısmet açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Sizlere bu konu ile ilgili bilgiler aktarırken işlerin bolluk ve bereketli olması için dua olarak hangi dua okunmalıdır? Ondan söz edelim.

Yukarıda işlerin açılması için okunması gereken dua Müminun Suresi 29. Ayeti olduğundan bahsetmiştik. Bu duaların iki adet olduğunu da söylemiştik. İşyerinin kısmetinin ve işlerin açılması için okunması tavsiye edilen bir diğer dua da Haşr Suresi’nin son 3 ayetidir. Bu ayeti kerimelerde Allah’ın isimleri geçmektedir. Bu duanın okunuşuna aşağıda yer verilmiştir. İşyerinizdeki kısmetin açılması için sizler de bu ayeti kerimeleri okuyabilirsiniz.

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
 • Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
 • Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

Kuran-i Kerimde geçen bu duanın her gün işe başlamadan önce içten bir şekilde okunması İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Bu sayede Allah’ın rızası kazanılarak işlerinizdeki bolluk ve bereketin artacaktır.

Karınca Bereket Duası Okunuşu

İş kısmeti açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Bu konuda sizlere bilgi verdikten sonra bir de Karınca duasından bahsedelim. Bilindiği üzere Karınca duası kısmet açma ve işyerindeki bereketi arttırma için okunan ve duvarlara asılan bir duadır. Rivayetlere göre Karınca duası, Hz. Süleyman Peygamberin döneminde yaşanan kuraklık zamanında bir karıncanın yağmur yağması için yaptığı duadır. Bu sebepten dolayı da bu dua, bolluk, bereket ve para duası olarak bilinmektedir. Karınca bereket duası olarak geçen bu dua da, Esma-ül Hüsnalardan bazıları geçmektedir. Ayrıca duanın içeriğinde Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar bulunmakta ve bereket istekleri de bulunmaktadır.

 • “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Borçtan Kurtulmak ve Rızkın Artması İçin Okunacak Dua

İş kısmeti açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Merak edenler için bu konulardan bahsettikten sonra da borçtan kurtulmak için hangi duaların okunması gerekir? Bu konuya değinelim. Günümüzde pek çok kişi işsizlik sebebiyle ya da işlerinin yolunda gitmemesi sebebiyle borçlanmaktadır. Çoğu zamanda insanlar borç aldıkları kişilere geçim sıkıntısı yaşadıklarından dolayı da ödeyememektedir. Burada tek çare Allah’ a sığınmak ve O’ndan yardım dilemektir. Peygamber Efendimizin borçtan kurtulmak için tavsiye ettiği duaya aşağıda yer verilmiştir.

Ayrıca İslam dininde insanların sık sık okuması tavsiye edilen bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualar hem maddi hem de manevi bolluk duası olarak bilinmektedir. Aşağıda bahsettiğimiz bu duaların özellikle borcu olan ve borçlarını kısa bir sürede ödemek isteyen kişilerin okuması tavsiye edilmektedir. Borcu olan kişi bu duayı okuyabileceği gibi sevdikleri de okuyabilir. Bu dualar sayesinde Allah’ın izni ile borçlu olan kişi en kısa zamanda borçlarını ödeyecektir. Bu yazı da borçlu olan kişilerin okuması gereken 3 adet farklı dua verilmiştir. Kişi, bu duaları dilediği zaman okuyabilir.

 • “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Okunması tavsiye edilen bir diğer dua ise şu şekildedir;

 • “Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”
 • Borçtan kurtulma duası anlamı: “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme!”

Ayrıca borçlu olanların sabah namazından sonra okumaları tavsiye edilen bolluk ve borçtan kurtulma duaları arasında yer alan bir diğer dua da Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Bu dua Ali İmran Suresi’nin 26. ayeti kerimesidir. Duanın okunuşu ise şöyledir:

 • Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmeti men sivek.

İş kısmeti açma nedir? İşyerindeki kısmet nasıl açılır? Yukarıdaki duaları kendiniz okuyabileceğiniz gibi ilim irfan sahibi medyum hocalara da okutarak kısmetinizi açtırabilirsiniz.