Evlenmek İsteyenlerin Kısa Zamanda Evlenmeleri İçin Dualar

/ 10 Aralık 2021 / 1.628 / yorumsuz
Evlenmek İsteyenlerin Kısa Zamanda Evlenmeleri İçin Dualar

Evlenmek İsteyenlerin Kısa Zamanda Evlenmeleri İçin Dualar

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar araştırması içine mi girdiniz? O zaman evlenmeyi düşünüyor fakat istediğiniz gibi bir eş bulamadınız demektir. İnsanlar belli bir olgunluğa eriştikleri zaman evlenmek isterler. Bu olgunluk kişiden kişiye değişmektedir. Kimisi belli bir işe sahip olduktan hemen sonra evlenmeyi düşünürken kimisi de yıllarca hayallerindeki eşi arar durur. Özellikle erkeklerin askerden geldikten ve belli bir işe sahip olduktan sonra evlenmeleri gerekmektedir. Ailesine bakabilmesi, belli bir sorumluluğu alabilmesi için bu iki faktör oldukça önemlidir. Küçük yaşta evlenen ve maddi durumu kötü olan kişilerin evlendiklerinde birçok sorunla karşılaştıkları da unutulmamalıdır.

Bayanlar için de aslına bakarsanız aynı durum geçerlidir. Günümüzdeki bayanlar maddi bakımdan özgür olmak istemektedir. Kocasının evi geçindirdikten sonra eşine da bakması zor olabilir. Kadın birçok ihtiyacını alamazsa, hayattaki maddi beklentilerini eşi karşılayamazsa bu durum da evlilikler için tehlike yaratmaktadır. O yüzden bayanın bir işinin olması hem kendine olan güveni hem de rahat bir yaşam sürebilmesi için önemlidir. İnsanlar bu ayrıntılara dikkat ettikten sonra evlenme kararı almalı ve kısa zamanda karşılarına hayırlı bir eş çıkması için dua etmelidir. Evlenme duaları sayesinde talep ettiğiniz eş adayını bulmak için Allah’tan yardım dileyebilirsiniz.

Evlenmek İsteyenlerin Kısa Zamanda Evlenmeleri İçin Duaların Faydaları

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar evlenme niyetinde olanların araştırdıkları bir konudur. Dua etmenizin ilk önemli faydası manevi huzuru yakalamanızdır. Allah’ın size yardım edeceğine inanmanızdır. Her konuda olduğu gibi evlilik konusunda da hayırlı bir kısmet bulabilmeniz için size yardım edecek tek kişi Allah’tır. O dilerse evleneceğiniz kişiyi hemen karşınıza çıkarır. Sizler buna tesadüf diyebilirsiniz. Bütün tesadüfleri ortaya çıkaran sizin faydanıza olan olayları yaşatan sadece Allah’tır. Evleneceğiniz kişiyle başkasının aracığı ile tanışabilirsiniz. Onunla yolda, işte, kalabalık ortamda ya da sakin bir yerde de tanışabilirsiniz. Herhangi bir olay tanışmanıza vesile olabilir. Aslına bakarsanız sizi de onu da aynı ortamda bulunduran bu tesadüfler silsilesini ortaya koyan tek varlık Allah’tır. O dilerse olur dilemezse zamanı gelmeden hiçbir şey olmaz.

Evlenmek için edeceğiniz duaların bir diğer faydası da adım adım sizleri hayalinizdeki kişiye kavuşturmaktır. Dua ettikçe bu kişiye daha da yaklaşacaksınız. Hatta her tanıştığınız karşı cinsin evleneceğiniz kişi olup olmadığını da tartacaksınız. Her dua edişinizde hayırlı olan eşin size ulaşmasını bekleyerek sabırlı olmayı da öğreneceksiniz. Sabır her zaman oldukça önemli bir konudur. Sabredenler bunun mükafatını mutlaka göreceklerdir. İstediklerinizin hemen olmasını değil hayırlı olan zamanda olmasını talep etmelisiniz. Zamana sizin karar vermeniz doğru bir hareket olmayacağı için doğru olan zamanın gelmesi için beklemeniz gerekecektir. Nasıl ki sabah olmadan güneş doğmuyorsa vakti gelmeden de istekleriniz yerine gelmez. İşte bu zamanı dua ederek geçirmeniz oldukça makbul olacaktır. Ettiğiniz duaların sonucunu da günü gelince mutlaka göreceksiniz.

Evlenmek İsteyenler Hangi Duaları Okumalıdır?

Evlenmek İsteyenlerin Kısa Zamanda Evlenmeleri İçin Dualar
Evlenmek İsteyenlerin Kısa Zamanda Evlenmeleri İçin Dualar

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar araştırması içinde olanlar için bazı dua tavsiyelerinde bulunacağız. Evlenme duaları okuyarak hem kendinizi daha iyi hissedeceksiniz hem de nasibiniz olan kişinin size ulaşmasını dileyeceksiniz. Aşağıda bulunan duaları abdest alarak ve niyet ederek kendiniz okuyabilirsiniz. Bu dualardan daha farklı duaları medyum hocalara da okutabilirsiniz. Vakti olmayanlar ve ne okuyacakları konusunda tereddüt yaşayanların böyle bir tercihi olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Günde 51 defa “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” okuyabilirsiniz.

11 kez salavat “Allahümme salli ala seyyidina ve ala ali seyyidina Muhammed”

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Günde 100 defa: “Subhânellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitulardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn(ya’lemûne).”

” O Zat’ı İlahi noksanlardan münezzehtir ki, yerin bitirdiklerinden ve insanların kendi nefislerinden ve bilmedikleri şeylerden nice çiftleri onların hepsini yaratmıştır.”

Evlenmek İsteyenler Hayırlı Bir Evlilik İçin Hangi Sureleri Okumalıdır?

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar konusunu anlatırken bazı sureler de kişilerin hayırlı bir eş ve yuva kurmaları için okunmalıdır. Bu sureler Kur’an-ı Kerim’den Yasin, Taha, Rahman, Haşr sureleridir. Bunları da vaktiniz olduğu sürece okuyabilirsiniz. Kur’an-ı Kerim’de yer alan sureler birçok bakımdan kişilere fayda sağlamaktadır. O yüzden aklınıza geldiği her zaman kutsal kitabımızda yer alan ayet ve surelerden okuyarak Allah’a sığınabilirsiniz. Furkan Suresi 74’üncü ayetinde diyor ki: Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).” Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl”

Ayrıca aşağıda bulunan esmaları da okuyabilirsiniz.

El-Vedud “seven ve sevilmeye layık”

El-Cami “istediği varlığı, istediği zaman, istediği yerde toplayan”

El- Mucib ise “kullarının dualarına karşılık veren” anlamındadır.

Ya Vedud

“Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu”

Ya Cami

“Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.”

Ya Mucib

“Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehul’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.” (Amin)

En Kısa Sürede Evlenmek İsteyenler İçin Taha Suresi

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar arayışında olan kişiler Taha suresi ile karşılaşırlar. Hayırlı bir eş konusunda bu sure oldukça etkilidir. Hatta Taha suresinin ilk 12 ayetinin günde 21 defa okunması gerektiği de söylenmektedir.

 1. Taha
 2. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka
 3. İlla tezkiratel limey yahşa
 4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
 5. Errahmanü alel arşisteva
 6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa
 8. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna
 9. Ve hel etake hadiysü musa
 10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
 11. Felemma etaha nudiye ya musa
 12. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

Türkçe Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Tâ Hâ. ﴾1﴿ (Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik. ﴾2-3﴿ (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. ﴾4﴿ Rahmân, Arş’a kurulmuştur. ﴾5﴿ Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur. ﴾6﴿ Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. ﴾7﴿ Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur. ﴾8﴿ Mûsâ’nın haberi sana ulaştı mı? ﴾9﴿ Hani bir ateş görmüştü de ailesine, “Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum” demişti. ﴾10﴿ Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ!” ﴾11﴿ “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” ﴾12﴿

Evlenmek İsteyenler Dualarında Nasıl Niyet Etmelidir?

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar konusunda sizlere bazı dualardan, surelerden ve esmalardan bahsettik. Bunlarda bazı sayılar yer alsa da siz okuyabileceğiniz kadar olan sayıyı kendiniz belirleyebilirsiniz. Çünkü insanların çok vakitleri olmayabilir. Bazen dar vakitlerde bile dua etmek isteyebilirler. O zaman az vaktim var diye dua etmeyecekler mi? O yüzden sayıların sizi duadan caydırması gibi bir sıkıntı içinde olmamanızı tavsiye ederiz. Okunacak dua ya da surelerin öncesinde niyet oldukça önemlidir. Şöyle niyette bulunabilirsiniz:

“Allah’ım okuyacağım sureleri ve edeceğim duaları sen kabul et. Benim karşıma seveceğim ve benim için hayırlı olan bir eş çıkar. İçimin ısınacağı, kanımın kaynayacağı iyi huylara sahip olan Allah korkusu olan bir eş nasip et. Güler yüzlü, tatlı dilli, içten, sevgi dolu, nezaketli ve kibar aynı zamanda hürmetli bir eşi bana nasip et. Sadece sana sığınır ve senden yardım dilerim. Sen “ol” dediğinde her şey olur. Benim nasibimi de aç ve hayırlı bir yuva kuracağım eşi karşıma çıkar. Amin”

Evlenmek İsteyen Kişiler Duadan Başka Nelere Dikkat Etmelidir?

Evlenmeniz için dua etmeniz ve bu konuda Allah’tan yardım dilemeniz konusunda sizlere birçok bilgiler sunduk. Edeceğiniz dualardan da bahsettik. Ama sadece dua ediyorsunuz istediğiniz olacak diye bir durum yoktur. Duadan başka dikkat etmeniz gerekenler de bulunmaktadır. Bunlara yer verecek olursak:

 • Sevecen ve sevgi dolu biri olmanız neticesinde birçok talibiniz çıkabilir.
 • İyi niyetli, dedikodu yapmayan, insanların arkasından konuşmayan, alçak gönüllü biri olursanız Allah karşınıza sizin gibi iyi birini çıkaracaktır.
 • İffetli ve başkalarının sevgilisine ya da eşine bakmayan biri olmak neticesinde Allah sizin bu hareketlerinizi görerek ödüllendirecektir.
 • İnsanlara iyi davranan, sevimli ve dost canlısı kişi olmanız dikkat çekmenizi sağlayacaktır.
 • Başkalarının size uygun gördüğü kişilerle tanıştırmak durumunu reddetmeyin. Karşınızdaki kişi sizi ve tanıştıracağı kişiyi bildiği için birbirinize uygun olacağını düşünmüştür. Bunu deneyerek siz de fark edebilirsiniz.
 • Evlenmek için aceleci olmayın. Vakti geldiğinde evleneceğiniz kişi ile karşılaşacağınızı unutmayın.
 • Evlenmek için yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınızı ve alt yapınızı hazırlayın. Maddi olarak da kendinizi hazır hissetmeniz önemlidir.
 • Kendinize uygun eş seçimine dikkat etmelisiniz. Anlaşabileceğinizi düşündüğünüz kişiyle evlenmeniz uzun evlilikler için önemlidir.
 • Evleneceğiniz kişi haricinde onun anne babası ve yakınları ile de iyi geçinmeniz ve saygılı olmanız gerekir. Böylelikle eşiniz ve yakınları da sizi sevecektir.

Evlenmek isteyenlerin kısa zamanda evlenmeleri için dualar her ne kadar önemliyse evlenirken dikkat etmeniz gerekenler de önemlidir. Karşınıza çıkan kişiyle mutlu bir evlilik yaşamak isteyen kişilerin önemsemesi gereken bazı ayrıntılar bulunmaktadır. Tam anlamıyla kendinizi hazır hissettiğinizde Allah sizin istediğiniz gibi bir eşi karşınıza çıkaracak ve mutlu bir evlilik yapabileceksiniz. Tabi ki bunda ettiğiniz duaların da büyük bir payı olacaktır.