Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Duaların Faziletleri

/ 10 Aralık 2021 / 953 / yorumsuz
Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Duaların Faziletleri

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Duaların Faziletleri

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri konusunda mutlaka merak ettiğiniz konular bulunmaktadır. Bu duaların hangileri olduğu, neden okunması gerektiği gibi konular için yazımızı okuyabilirsiniz. Sizler de eve girerken ya da evden çıkarken dua okuyarak başınıza gelecek olan musibetlere karşı önlem alabilir yaşadığınız güzelliklere de şükredebilirsiniz. Dua etmek hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İstek ve dilekleriniz olduğunda, darda ya da zorda kaldığınızda dua ederek Allah’tan yardım beklenir. Bazı zamanlarda da yaşanan güzelliklere karşı şükür dualarının edilmesi gerekir.

Evimiz sığındığımız, korunduğumuz ve bize ait olan yaşam alanlarıdır. Dışarıdaki kötülüklerden korunmak için evimizde sığınırız. Birçok trafik kazalarından, kötü insanlardan, sıcaktan, soğuktan ve her türlü beladan korunma yeri olan evimizde kendimizi güvende hissederiz. Bazı küçük ev kazaları tabi ki herkesin başına gelebilir. Onun haricinde barındığımız yer olan evimiz bize güven vermektedir. Emniyetli bir yer olarak her zaman ilk sıradadır. Ama evden çıkmanız gerektiği durumlarda sizi birçok kötü olay bekliyor olabilir. Bunlara önlem almak ve Allah’a sığınmak için dua etmeyi hayatımızdan eksik etmemeliyiz.

Evden Çıkarken Neden Dua Ederiz?

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri konusunda evden çıkarken okumanız gereken duaların öneminden bahsedeceğiz. Evden dışarıya çıkmak birçok sıkıntılı durumlarla karşılaşabilme ihtimalimiz olduğunu göstermektedir. Öncelikle besmele çekmek bu sıkıntılı durumlar için ilk önlemi almak demektir. “Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelmektedir. Allah’ın adını anarak bütün işlere başlamak gerekir. Farklı dualar okumak için vakti olmayanlar besmele çekerek kapıdan çıkabilirler. Ayrıca ilk olarak sağ ayağınızla dışarıya çıkmanız da önemli bir konudur. Şeytanı sizden uzak tutar.

Evden çıkmadan önce vakti olanların bazı duaları okuması güzel bir hareket olacaktır. Dışarıda karşılaşacağınız kaza, bela, sıkıntı, hastalık ve kötülüklerden korunmanız için dua etmek ve Allah’a sığınmak öncelikle ruhunuza iyi gelecektir. Dua bir nevi ibadet şeklidir. Kişilerin iç huzurunu artırdığı gibi kendisinin Allah’a yakın olmasını da sağlar. İbadetlerimiz eksik, yanlış, tam anlamıyla yapılamıyor olsa da dua etmek ve bazı sureler okumak eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilir. Hemen hemen herkesin az ya da çok dua etmeye vakti vardır. Bu vakti iyi değerlendirmek de oldukça önemlidir. Evden çıkarken okuyacağınız dualar sizi koruyacaktır. Daha doğrusu sizi koruması için Allah’a sığınmanızı sağlayacaktır.

Evden Çıkarken Hangi Dualar Okunmalıdır?

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri konusunda evden çıkarken okumanız gereken dualarla ilgili bilgi vererek konumuza devam etmek istiyoruz. Eğer çok az vaktiniz varsa işe ya da bir randevunuza geç kaldıysanız evden çıkmadan önce hemen Fatiha, Nas, Felak, Ayetel Kürsi okuyunuz. Bu sureler sizi bin bir türlü beladan koruyacak nitelikte olmakla birlikte her şeyin ilacı da olmaktadır. Sizi dışarıdaki kötülüklerden koruduğu gibi evinizi de hırsızdan, afetten kısacası bütün şerden korur. Bu sureleri sizlere hemen hatırlatmak isteriz…

Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi Anlamı: Hamt, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Nas Suresi: Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Anlamı: Rahman ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Felak Suresi: Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Ayetel Kürsi: Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Anlamı: Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi için şöyle denilmektedir: “Kim evinden çıkarken Ayetel Kürsî okursa, Allah ona yetmiş bin melek gönderir. Bu melekler onun için istiğfar ve dua ederler. Eve dönüp içeri girdiğinde de Ayetel Kürsî okursa Allah onu fakirlikten uzaklaştırır.”

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Peygamberimizin Tavsiyesi

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Duaların Faziletleri
Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Duaların Faziletleri

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri konusunu işlerken peygamberimiz (S.A.V)’ın tavsiyelerine değinmeden olmaz diye düşünmekteyiz. Çünkü O evden çıkarken ve eve girdiğinde bazı dualar okunmasını tasvip etmiştir. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Evinden çıkarken iki rekat namaz kıl, seni kötü bir yere gitmekten muhafaza eder, evine girdiğin zaman iki rekat namaz kıl, seni kötü bir yere girmekten muhafaza eder”

Yine peygamberimiz demektedir ki: “Sizden biriniz bir menzile indiği zaman şu duayı okusun: ‘Eûzü bikelimâtillâhit tammeti min şerri mâ halaka / Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.’ derse, o evden çıkıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez.”

“Allahümme inni e’uzü bike en edille ev üdalle, ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele aleyye. / Ey Allah’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan kaydırılmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım.”

“Allahümme inni es’elüke hayre’l-mevlici ve hayre’l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve’alellahi Rabbina tevekkelna / Allah’ım senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik.”

“Evine girerken İhlâs okuyan kimsenin hane halkından ve komşularından yoksulluk defolur.”

Evden Çıkarken Okunacak Kısa Dualar Nelerdir?

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri konusunu işlerken insanlar kısa dua araştırması da yapmaktadır. Dar olan vakitte kısa duaları okumak kişilerin fazla vaktini almaz. Onları ve evlerini her türlü musibetten de korur. Sizler de bu duaları yazarak ya da ezberleyerek evden çıkmadan önce okuyabilirsiniz.

“Bismillâh tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete kuvvete illâ billâh.”

“Allah’ın ismiyle evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.”

“Allahümme inni es’elüke hayra’l-mevleci ve hayra’l-mahrec. Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi harecnâ ve alellâhi -Rabbine- tevekkelnâ.”

“Allah’ım! evime her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. Allah’ım senin mübarek adını anarak (Bismillâh diyerek evimizden) çıktık. Rabbimiz Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik (Sana dayanıp, sana güvendik).

“Bismillâh. Tevekkeltü alellah. Allahümme innî eûzü en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev ezlime, ev uzleme. Ev echele, ev yüchele aleyye.”

“Allah’ın ismi şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a tevekkül ediyorum. Allah’ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım.”

Eve Girerken Okunacak Duaların Faziletleri

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri konusunda evden çıkarken hangi duaları okumamız gerektiği konusunda bilgiler sunduk. Bu dualardan istediklerinizi ezberleyebilir istediklerinizi de bir kağıda yazarak okuyabilirsiniz. Bu duaları okumanızdaki amaç sizin ve evinizin korunmasıdır. Karşılaşılacak kötü durumlara karşı Allah’tan yardım istenmesidir. Neticede gün içinde hiç akıllarda olmayan birçok kötü olayla karşılaşılır. Bu olaylardan en az zararı görmek için Allah’a sığınmamız gerekir. Bir günün ardından sağ salim evinize geldiğinizde bunun için de dua etmelisiniz.

Evinize girişte sağ ayağınızla ilk adımınızı atmanız güzel olacaktır. Yine besleme çekmek ve sağlıkla evinize ulaştığınız için şükretmek gerekir. Hatta zorlu ve sıkıntılı bir günün ardından evine sağ salim gelen kişiler iki rekat namaz da kılabilir. Yapabiliyorlarsa sadaka vermeleri ve zor geçen günün sonunda zarar görmeden eve ulaştıkları konusunda şükür oldukça önemlidir. Şükreden kişiler Allah’a teşekkür etmiş olmaktadırlar. Allah gün boyunca onları korumuş ve işlerinin yolunda gitmesini sağlamıştır. Evine ve ailesine ulaşan kişiler ne kadar şükretse azdır. Ertesi güne kadar evinizde güven içindesiniz. Sizi seven ailenizle birlikte hoşça vakitler geçirebilirsiniz.

Eve Girdiğinizde Hangi Duaları Okumalısınız?

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri nelerdir? Evinize ulaştığınızda hangi duaları okumalısınız? İşten eve geldiğinizde yorgun olmanız normal bir durumdur. Biraz dinlendikten sonra dua ederek yaşamış olduğunuz güne şükredebilirsiniz. Kuran- Kerim ayetleri okumak ya da farklı dualar etmek isteyen kişiler önerilerimize kulak verebilirler. Aşağıda bulunan duaları okuyabilirsiniz…

“Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna”

Manası: “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allah’ın adıyla girer, Allah’ın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.”

Eve girenlerin İhlas suresini okumanız oldukça hayırlıdır. Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla De ki: O Allah tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Duaların Size Faydaları

Evden çıkarken ve eve girerken okunacak duaların faziletleri oldukça fazladır. Sizlere hangi duaları okumanız gerektiği konusundan da bahsettik. Eğer dua okumayı alışkanlık haline getirirseniz Allah’ı devamlı anmış da olacaksınız. Her konuda Allah’tan yardım dilediğiniz için eve giriş çıkışlarda da O’ndan yardım isteyeceksiniz. Dua etmek sizin için ibadet etmek anlamını da taşıyacaktır. İbadetlerinize duaları da ekleyerek manevi olarak rahatlayabilir ve her daim korunmanız için yardım talep edebilirsiniz.

Tavsiye

Şans Büyüsü Nedir?
seo hizmeti | aydın çıkışlı turlar | denizli çıkışlı turlar | ankara çıkışlı turlar | bursa avukat | ankara volkswagen yedek parça | aşık etme büyüsü | bağlama büyüsü | aşk büyüsü | izmir iç mimar |