İstiğfar Duası Nedir? İstiğfar Duası Nasıl Edilir?

/ 17 Temmuz 2021 / 580 / yorumsuz
İstiğfar Duası Nedir? İstiğfar Duası Nasıl Edilir?

İstiğfar Duası Nedir? İstiğfar Duası Nasıl Edilir?

İstiğfar duası nedir? İstiğfar duası nasıl edilir? Hepimiz özümüzde günahsız kullarızdır ama hepimizin büyük ya da küçük günahları olabiliyor. Günahı işlemek ne kadar kolaysa affınızı istemek o kadar kolay olmayabiliyor. Öyle olunca da hepimiz başlıyoruz istiğfar duası nedir? istiğfar duası nasıl edilir? demeye ve araştırmaya.

Asıl amaç günahı işlememek, hata yapmamaktır ama sonuçta biz kullar bazen Rabbimizin bizler için sunduğu sınavlarda nefsimize yenik düşebiliyoruz. Allah biz kullarını günahsız yaratıyor ve bu dünyada belli sınavlara tabii tutuyor. İsteği bizler acı çekelim üzülelim değil onun büyüklüğünü, merhametini, sevgisini hissedelim istiyor. Vaat edilen cennetine günahsız girebilelim istiyor. Bizde bu ince düşünce içinde farkına vardığımız isteyerek veya istemeyerek işlediğimiz tüm günahların affı için yollar arıyor; çevremizden, kitaplardan istiğfar duası nedir? istiğfar duası nasıl edilir? öğrenmeye çalışıyor, tövbe istiğfar ederek günahlarımızdan arınmak istiyoruz.

Aslında dünya üzerinde ister Müslüman olun ister Hıristiyan ister Yahudi olun ister Budist, her ne şekilde olursa olsun istersen ateist ol doğamızda bir daha yapmamak kaydı ile af dilemek, özür dilemek vardır. Bir hata yaptığında her birimiz özür dileriz. Hata yapmış olduğumuz karşı taraftan affımızı isteriz. Tövbe de günah ve hataların affı için Yaradan’dan özür dilemektir.

İstiğfar kelime anlamı olarak işlenmiş günahlar ve hatalardan dolayı Yaradan’dan (Allah’tan) af ve mağfiret istemektir. Bilerek ya da bilmeyerek hata yapılabilir, günah işlenebilir. Önemli olan yapılan hata ve günahtan pişmanlık duymak, tekrar yapmamak adına af dilemek gerekir.

Rabbimiz biz kullarını her daim affeder. Kulunun hatadan dönmesi için ona gönülden dua etmesi ve tövbe etmesi yeterlidir. Peki bu nasıl olacak, istiğfar duası nedir? istiğfar duası nasıl edilir? gelin bu konuya hep birlikte bakalım.

İstiğfar Duası Nedir?

Dinimizde tövbe ve istiğfar etmek esastır. Bilerek veya bilmeyerek işlenen günahlardan tövbe istiğfar duası ederek af dilemek ve bu hata ve günahtan kendimizi korumamız gerekir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) biz ümmetine tövbe etmeyi ve istiğfar etmeyi tavsiye etmiştir. Bu konuda sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) birçok hadis-i şerifleri bulunmaktadır.

Tövbe ve İstiğfar ile ilgili hadis-i şerifler;

Peygamber efendimizin tövbe istiğfar duası ile ilgili hadis-i şerifler;

 • “Allah Teâlâ gündüz günah işleyen kulun tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyen kulunun tövbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider. “Rabbimiz kullarının günah işlemesini kendini zor duruma düşürmesini istemez. İşte bu nedenle merhametini ve sevgisini üzerimizden eksik etmez. Bizlerin doğru kullar olması için günah ve hatalarından tövbe etmesi için dua eder.
 • “Bir kul ölüm için can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah- ü Teala onun tövbesini kabul eder.” Rabbimiz bizleri son nefesimizi teslim edinceye kadar tövbe istiğfarını kabul eder. Unutulmaması gereken son pişmanlık fayda etmez. Bu nedenle ne zaman öleceğimizi bilmediğimize göre sürekli Allah’ımıza dua etmeli, günahlarımızın affını dilemeliyiz.
 • Peygamber efendimiz diyor ki” Ey insanlar! Allah-ü Teala’ya tövbe ediniz. Zira ben O’na günde yüz defa tövbe ediyorum.” Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın ahlakı ile fazileti ile tek örnek insanı bile tövbe ediyor ki bizler ne yapmalıyız? Peki böyle günahsız ve faziletti kulun neden tövbe ve istiğfar ettiğini hiç düşündünüz mü? İlki Allah’ın büyüklüğü ve affedici olduğunu bir kullarına öğretmek ve aşılamak için ikincisi bu şekilde Allah’ın adını daha fazla zikretmek, onu daha yüceltmek içindir.
 • “Kim, güneşin battığı yerden doğmadan önce tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.” Bu hadis-i şerifinde de peygamber efendimiz ahiret gününe kadar hepimizin hata ve günahlarımız için tövbe istiğfar duası etmemiz gerektiğini belirtmektedir.
 • Rızkın artması ve bereketli olması içinde Rabbimize dua ederiz. Tövbe İstiğfar duası aynı zamanda rızkımızın artmasına da vesile olur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bunu şöyle müjdelemiştir. “Bir kimse tövbe ve istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lütfeder ve ona ummadığı yerden rızık verir.”
 • Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki; “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların(hataların, günahların) şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle ( şükranla) anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek kimse yoktur.” Der ve Allah’ın büyüklüğünü kendisinin ise onun affına sığınan aciz bir kulu olduğunu ifade etmektedir.
 • Peygamber efendimiz der ki; “Ahirette (Kıyamet günü) amel defterinde çokça istiğfar bulan kimselere müjdeler olsun!” bundan güzel bir haber olabilir mi? Rabbimiz biz Müslümanları günah işleyen veya hata eden kullarının tövbe ve istiğfar duasını kabul ediyor ve amel defterimize yazılmış olan istiğfar dualarımız bizim kurtarıcımız oluyor.
 • Peygamber efendimiz “Her insan hata yapabilir (günah işleyebilir). Fakat hata yapanların (günah işleyenlerin) en hayırlısı çokça tövbe edenlerdir.” diye buyurmuştur. İslam dinimizin yüceliğini Yüce Rabbimizin affediciliğini görüyorsunuz. Düşünsenize günah işleyenin bile hayırlısı diye bahsediliyor tövbe ve istiğfar duası eden müminler. Rabbimiz bizi her zaman affeder, bağışlar.

Tövbe ve İstiğfar Duası Hakkındaki Ayetler;

Tövbe ve istiğfar duası dinimizce önemli ve etkilidir. Rabbimiz biz kullarını affetmek için her zaman açık kapı bırakmıştır. Öyle ki Kur’an-ı Kerim’de bu konu ile ilgili ayetler mevcuttur. Bunlar;

 • Bakara Suresi – 199. Ayet; “ Şüphesi ki Allah, çok bağışlayandır (affedendir) engin merhamet sahibidir.” denmektedir. Rabbimiz bizi hep bağışlar ve affeder.
 • Al-i İmran Suresi – 135. Ayet; “Onlar çirkin bir iş yaptıkları veya günah işleyerek kendi öz canlarına zulmettikleri zaman, hemen Allah’ı hatırlayarak O’ndan günahlarının affını isterler. Zaten günahları Allah’tan başka kim affedebilir ki? Hem onlar, işledikleri günah ve hatalarda bile bile ısrar da etmezler.” Rabbimiz bizlere güvenir ve tövbe hata yaptığımızda veya günah işlediğimizde bu hata ders almamızı aynı hatayı tekrarlamamızı ister.
 • Al-i İmran Suresi 159.Ayet;” Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet, onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Karara bağlanacak işlerde onlarla istişare et! Kesin kararını verince de, yalnız Allah’a güvenip dayan! Çünkü Allah, kendisine güvenip dayananları sever.” Denir. Bu ayette Rabbimiz hem peygamber efendimizin güzel ahlakından, kendisine yapılan tüm kötülüklere karşı affedici olmasını söyler hem de kendisinin affedici olduğunu belirtir.
 • Nisa Suresi 64.Ayet;“Biz, her bir peygamberi, Allah’ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Şayet onlar kendilerine zulmettiklerinde hemen sana gelip Allah’tan bağışlanma isteselerdi ve Peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, onlar Allah’ın tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli olduğunu mutlaka görürlerdi.” Denir. Bu ayette de Yüce Rabbimizin kendisine tövbe ve istiğfar duası eden kulları mutlaka affettiği ve bağışladığı belirtilmektedir.
 • Nisa Suresi 106. Ayet;” Allah’tan bağışlanma dile! Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir.” Der. Rabbimiz bizi asla geri çevirmez, her daim bağışlayan ve affeden olmuştur.

Tövbe ve İstiğfar Duası Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Cenap’ ı Hak affedicidir, bağışlayıcıdır. Hal böyle iken, biz kullar işlediğimiz günahlar ve yaptığımız hatalar için Rabbimizden af ve mağfiret dilemeliyiz. Tövbe ve istiğfar duası ederken dikkat edilecek en önemli konular;

 • Tövbe ve istiğfar ertelenmemelidir. Tövbede acele edilmelidir. Ölümün bizi ne zaman alacağı belli değil iken tövbemizi ertelemek doğru değildir.
 • Tövbe ettiğimiz hata ve günahları tekrarlamamak gerekir. Hata ve günahtan tövbe, istiğfar etmek demek onu tekrarlamayacağımıza dair Rabbimize söz vermek demektir.
 • Tövbe ve istiğfar duasını kalpten inanarak etmeliyiz. Tövbemi Allah affedecek mi acaba? dememeli Allah’ın sonsuz bağışlayan olduğunu her zaman bilmeliyiz.

Tövbe ve İstiğfar Duası Nasıl Edilir?

Dinimize ve fıtratımıza uygun olmayan bir davranışta bulunduk, hata yaptık veya günah işledik. Yaptığımız hatadan ve günahtan pişmanız ve bir daha aynı günahı işlememek için Rabbimizden af ve mağfiret istiyoruz. Tövbe ve istiğfar etmek istiyoruz. Peki tövbe ve İstiğfar duası nasıl edilir? Kural ve kaideleri ile tövbe ve istiğfar duası;

 1. Usulüne uygun abdest alınır.
 2. Allah rızası için iki rekat namaz kılınır
 3. Allah’a hamdü sena edip Resullullah efendimize selam ve salat edilir.
 4. Tövbe ve istiğfar edilir.
 5. Salavat ve hamd ile dua bitirilir.

Peygamber efendimizin özellikle ettiği iki dua Türkçe olarak şöyledir;

 • Allah’ım. Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.
 • Allah’ım. Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah’ım. Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hatayla ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle, bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle, öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (tövbe ve istiğfarın en güzeli) diye nitelediği ve sık sık söylediği dua şöyledir.

 • Allah’ım. Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve va’ din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.

Tövbe İstiğfar Duası Arapça Okunuşu;

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Meali;

İstiğfar Duası Nedir? İstiğfar Duası Nasıl Edilir?
İstiğfar Duası Nedir? İstiğfar Duası Nasıl Edilir?

Mağfiretini (bağışlamanı) diliyorum Allah’ ım. Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevla’m.

Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, daima diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zât’ ından bizlere tövbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tövbeleri kabul eden ve biz kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de hayatta kalmaya da yeniden dirilmeye de kendi iktidarı(gücü) olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tövbe ederim.

Ayrıca bu konuda yine Peygamber Efendimiz Hz. Muahmmed (s.a.v) buyuruyor ki; “Her kim namazdan sonra, üç kere ““Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okursa bütün günahları affolur”

Rabbimiz cemil cümlemizi büyük küçük tüm günahlarımızdan af ve mağfiret eylesin. Amin…