Sıkıntı Duası Nedir?

/ 18 Temmuz 2021 / 603 / yorumsuz
Sıkıntı Duası Nedir?

Sıkıntı Duası Nedir? Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Hangi Duaları Okumalıyız?

Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Araştırması içine girdiyseniz bazı sıkıntılı durumlar içerisinde olmalısınız. İnsanlar bazı konularda sıkıntı içine girebilirler. Yaşadığımız hayatta her günümüz güzel ve mutlu geçmez. Bazen sıkıntılı olduğumuz günler de yaşarız. Bu günleri aşmak için bol bol dua etmemiz gerekmektedir. Etiğimiz dualar bizleri rahatlatarak içimizin huzur dolmasını sağlayacaktır. Sizler de sıkıntılı zamanlarınızda dua okumak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Sıkıntı duası her zaman okunabilir. Türkçe edeceğimiz duaların yanı sıra Arapça olarak da bazı ayet ve sureleri okuyarak rahatlayabilirsiniz. Çünkü ayet ve sureler her zaman kişileri rahatlatmaktadır. “Allah’ım sana inandım, sana güvendim, senden başka ilah yoktur. İçimdeki sıkıntılardan da sana sığınırım. Sen rahatlatan, koruyan gözetensin. Benim sıkıntılarımı da geçir benim içimi refaha ulaştır. Amin” diyerek istek ve dileklerinizi Allah’tan dilemeniz mümkündür.

Sıkıntı Duası Nedir?

Sıkıntı duası, Allah’tan yardım dilenerek içinizdeki sıkıntılardan kurtaran duadır. Duaların rahmetine inanan kişilerin ihtiyaç duyduğu dualardır. Birçok sıkıntı duaları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en çok dikkati çeken de Enbiya Suresi 87’inci ayettir. Burada diyor ki: ‘Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”

Anlamı: ”Zünnûn’u da (Yûnus) zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti.” Peygamber efendimizin de sıkıntılı anlarda Enbiya Suresi okuduğu söylenmektedir.

Sıkıntı İçin Okunan Duaların Faydaları

Sıkıntı duası nedir? Diye inceleyecek olursak birçok duanın olduğunu ve bizi de rahatlattığını fark edebiliriz. Maddi ya da manevi konulardaki sıkıntılar bizi oldukça fazla üzer. Hayatın çekilmez olduğunu hissedebiliriz. Karamsar duygular içine girebiliriz. Hayattan zevk almadığımız için çevremizdekileri de huzursuz edebiliriz. Bu ruh halini uzun süre üzerimizde taşırsak psikolojik rahatsızlıklar yaşamamız da söz konusu olabilir. O yüzden dualara sığınmalı ve Allah’tan yardım dilemeliyiz.

Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Bu dualar hakkında sizlere ayrıntılı bilgiler sunacağız. Ama öncesinde yapmanız gereken, dua etmeyi hayatınızın bir parçası olarak alışkanlık haline getirmenizdir. Belli aralıklarla ve düzenle yapılan dualar öncelikle manevi olarak huzura kavuşmanızı sağlarken Allah’a yakınlaşmanızı da sağlayacaktır.

Sıkıntılar İçin İnşirah Suresi

Sıkıntı Duası Nedir?
Sıkıntı Duası Nedir?

İnşirah suresinin sıkıntılı zamanlarınızda, içinizin daraldığında ve ferahlamak istediğinizde oldukça faydası bulunmaktadır. Okunuşu şöyledir:

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.

Anlamı: Açıp genişletmedik mi senin göğsünü? İndirmedik mi sırtından senin yükünü? Yüceltmedik mi senin şanını? Demek ki zorluğun yanında bir kolaylık var. Zorluğun yanında mutlaka bir kolaylık var. O zaman kalk ve doğrul. Sadece Rabbine sığın boşta kalınca yeni bir işe koyul.

Sureden de anlaşıldığı gibi Allah sıkıntıları verdiğinde onun çaresini de kişilere sunmaktadır. Her işte mutlaka bir kolaylık vardır. Her zaman için Allah’a sığınmak ve ondan yardım dilemek yapılması gerekenler arasındadır.

Sıkıntı İçin Kunut Duaları

Sıkıntı duaları arasında Kunut duaları bulunmaktadır. 2 adet Kunut duası vardır. Bunlar genellikle vitir namazının son rekatından önce okunmaktadır. Sıkıntılı olduğunuz zamanlarda da bu duaları okuyabilirsiniz.

Birinci Kunut Duası

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı:

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

İkinci Kunut Duası

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Anlamı:

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Sıkıntılar İçin İsmi Azam Duası

Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Araştırması içinde olanlar İsmi Azam duası ile karşılaşırlar.

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled, ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin.

Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Sıkıntılar İçin Okunan İsmi Azam Duasının Türkçe Anlamı Nedir?

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resul’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed’in al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Sıkıntı Duasını Kimler Okumalıdır?

Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Konularına ayrıntı getirdikten sonra kimlerin sıkıntı duası okuması gerektiği konusunda da sizlere yardımcı olmak istemekteyiz. Herkesin derdi ve sıkıntısı kendine göre en büyüktür. Allah kimseye çekemeyeceğinden fazla yük yüklemez. Bazı sıkıntıları yaşıyorsanız mutlaka onların çaresini de verecektir. Ama bunun için sabırlı olmalı ve dua etmelisiniz. Nasıl ki sabah olmadan güneş doğmuyorsa vakti gelmeden de sıkıntılarınız geçmeyecektir. Sıkıntı duası okuması gerekenler:

  • Maddi zorluklar içinde olanlar
  • İçinde yerli yersiz sıkıntı oluşan kimseler
  • Ailesinden ya da çevresinden zarar gören ve buna üzülen kişiler
  • İş bulamayınca sıkıntı yapanlar
  • Evlenmek isteyenler ama evlenemeyenler
  • Kendisini kimsenin sevmediğini düşünenler
  • Günahlarının çok olduğunu hissederek sıkıntı içine girenler
  • Mal mülk almak isteyip de bunları almak için uğraşanlar, alamayınca da sıkıntılananlar
  • Borcu olup da ödeyemeyenler ve sıkıntı yapanlar
  • Genel olarak sinirli ve gergin olan kişiler

Sıkıntı Duasının Faydaları Ne Zaman Hissedilir?

Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Sıkıntı dualarının hangileri olduğunu artık biliyorsunuz. Onları okuyarak iç huzurunuzun artmasını sağlayabilirsiniz. Okuduğunuz duaların faydasını görmek için bir müddet beklemeniz gerekir. Duaları bıkmadan okumanız ve Allah’tan yardım dilemeniz gerekir. Neticede bir ya da iki kez dua okudunuz diye amacınıza ulaşamazsınız. Kendinizde bir ferahlık hissedene kadar dua okumalı ve Allah’a sığınmalısınız.

Her türlü durumda aslında bu geçerlidir. İnsanlar bıkıp usanmadan dua ederler. Olumlu sonuçlarını görmek için beklerler. Görürlerse şükrederler. Ama göremezlerse hayırlı buymuş derler. O yüzden sıkıntı dualarını da okurken güzel sonuçlara ulaşmanız için beklemeniz gerekmektedir.

Sıkıntılar İçin Okunacak Kısa Dualar

Bazı kısa dualar sizlerin rahatlamasını da sağlayabilir. Bunlara da örnek vermek istiyoruz. Aşağıda bulunan kısa duaları okuyabilirsiniz.

La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil

“Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim”

“Hasbünallah ve ni’mel-vekîl”

Yukarıdaki kısa dualar da kişilerin rahatlaması için faydalı olacaktır. Birçok derdiniz, sıkıntınız olabilir. Ama bunlar kalıcı değildir. Neticede bir gün bitecek ve huzura kavuşacaksınız. Bazı kişiler doğuştan şanssız olduğunu düşünerek her işleri ters gittiğini savunurlar. Aslında şanssız olduğumuzdan değil sadece bakış açımızın farklılığından dolayı böyle bir sonuçla karşılaşabiliriz. Elimizde bulunan nimetleri görebilsek, aslında ne kadar şanslı biri olduğumuzu da görebiliriz. Şansızız diye sıkıntı yapmaya hiç gerek yoktur.

Sıkıntı Duası Okuyanlar ve Okutanlar

Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Konusunu anlatırken birçok duanın ve surenin sıkıntılarımız için iyi geldiğinden bahsettik. Bu duaları insanlar rahatlıkla kendileri okuyabilirler. Her gün belli bir zamanı dua okumaya ayırırsak ve bunu alışkanlık haline getirirsek belli bir zaman sonra rutin olarak yapmaya başlarız. Çünkü insanların hayatlarında otomatik olarak yaptığı eylemler bulunur. Bu eylemler ister istemez belli bir zaman diliminde alışkanlığa neden olur.

Sıkıntı dualarını kendiniz okuyabileceğiniz gibi başkalarına okutabilmeniz de mümkündür. Onların okuyacağı duaları dinlemek de içinize huzur verecektir. Hocalar aracılığı ile birçok duanın okunmasını sağlayabilirsiniz. Kendileri okumak isteyen kişiler abdest alarak ve niyet ederek okumaları gerekir. Niyet her dua öncesinde önemli bir konudur. Edilen niyetten sonra duaları okumalı ve sonunda da Amin demeliyiz.

Bu yazımızda sizlere sıkıntı duası nedir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Konularında bilgiler verilmiştir. Sıkıntılarınızın bir gün biteceğini düşünerek içinizi daraltmamanız ve moralinizi yüksek tutmanız da ruhsal açıdan önemli bir durumdur. Kendi kendinize telkinler vererek relaks bir halde dualarınızı okumalı ve rahatlamak için sonuçlarını beklemelisiniz.