Sabır Duaları Nelerdir?

/ 18 Temmuz 2021 / 383 / yorumsuz
Sabır Duaları Nelerdir?

Sabır Duaları Nelerdir? Sabır Duaları Ne Zaman Edilmelidir?

Sabır duaları nelerdir? Sabır duaları ne zaman edilmelidir? Sabır, insanların zor ve sıkıntılı dönemlerinde uygulamaları gereken bir yöntemdir. Sabırlı olmak tabirini sanırım çoğu kişi durmuştur. İnsanlar içinden çıkılamayacağı durumlarla karşılaşınca sabırlı olmalı ve bu durumun geçmesi için Allah’a dua etmelidir. Sabır duaları işte tam da bu zamanlarda bize oldukça fazla lazımdır. Sizler de zorda, darda ve kendinizi çıkmazda hissettiğinizde bu duaları okuyarak Allah’tan yardım dileyebilirsiniz.

Yaşadığımız hayatta sabretmemiz gereken birçok olayla karşılaşıyoruz. Yaşadıklarımız karşısında aceleci olmak ve ani karar vermek bazen hayatımızın daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Öncelikle “sabreden derviş muradına ermiş” atasözünün ne kadar doğru olduğunu da unutmamanızı tavsiye ederiz. “Sabrın sonu selamettir” ya da “sabır acıdır meyvesi tatlıdır” sözlerini hiç duydunuz mu? Dikkat ederseniz sabreden kişiler sonunda bazı mükafatlarla karşılaşıyorlar. Ama bunun için sabır duaları okumalı ve aceleci davranmayarak sakin kalmalısınız.

Sabır Duaları Hangi Durumlarda Okunmalıdır?

Sabır duaları nelerdir? Sabır duaları ne zaman edilmelidir? Hangi durumlarda sabır duası okumanız gerekiyor biliyor musunuz? Ya da kimler bu duaları okumalıdır? Hepsi hakkında sizlere ayrıntılı bilgiler sunacağız. Sabır duası okuması gereken kişileri şu şekilde maddeleyebiliriz:

  • Yeni iş kurmuş fakat daha kar edememiş, büyüyememiş hayallerine ulaşamamış kişiler sabırla işlerine sarılırsa elinden geline yapar ve dua ederse Allah onları bir gün mükafatlandıracaktır.
  • Maddi sıkıntı içinde olan kişiler sabırla bu sıkıntıların geçmesini bekler ve dua ederlerse bir gün refaha ulaşacaklardır.
  • Eşiyle sıkıntıları olanlar anlaşmazlıkları çözebilmeleri için sabretmeleri gerekir. Birbirlerine iyi davranarak, sorunları gidermeye çalışarak ve sabır duaları okuyarak bu zor günleri aşabilirler.
  • Hayal ettiğiniz mala mülke kavuşmak için sabırlı olmalı, çok çalışmalı ve isteklerinizi Allah’tan dilemelisiniz.
  • Evlenmek isteyenler istedikleri gibi bir eşe sahip olmak için Allah’ın onlara hayırlı kısmet çıkarması için sabırlı olmalı ve bol bol dua etmelidir.
  • Çocuklarınızın güzel bir gelecek kurmaları için onları eğitmeli ve sabırlı davranarak hayırlı okullarda okumaları için dua etmelisiniz.
  • Zenginlikten fakirliğe düşenler sıkıntılı günleri aşarak tekrar huzurlu olmaları için sabır duası

Sabır Dualarının Önemi Nedir?

Sabır duaları nelerdir? Sabır duaları ne zaman edilmelidir? Konusu içinde sabır dualarının öneminden de bahsetmek gerekir. Sabretmekle ilgili birçok ayet Kur’an da yer almaktadır. Sabretmenin ne kadar önemli olduğu da vurgulanmaktadır. “Kim Allah’tan korkup-sakınırsa, (Allah) ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, Kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır. (Talak Suresi, 2-3)” görüldüğü üzere Allah’a yakın olmak ve ondan sakınmakla bize doğru yolu gösterecek olan yine Allah’tır. Daha birçok ayetten sizlere bahsedeceğiz. Göreceksiniz ki sabretmek oldukça önemlidir.

Allah sabırlı olan kullarının hep yanındadır. Onların mutlaka rahatlamasını sağlamak için nimetlerinden bol bol verecektir. İşte o zaman sabretmenin ve sabır duaları okumanın ne denli önemli olduğunu fark edebileceksiniz. İnsanoğlu tez canlıdır. İstekleri hemen olsun ve her şey yerinde olsun ister. Ama bu bazen mümkün olmayabilir. Vakti gelince gerçekleşeceğine inanarak duaları hayatımızdan eksik etmemeliyiz.

Sabır Ayetleri Arasında Bulunan Bakara Suresinde Neler Diyor?

Sabır duaları nelerdir? Konusunda sizlere sabırla ilgili ayetlerden bahsedeceğiz. Ayetleri okuyunca sabretmenin ne kadar önemli olduğunu daha çok anlayacaksınız.

Bakara Suresi, 177. Ayette diyor ki: Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.

Bakara Suresi, 249. Ayet de şöyle demekte: Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: “Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, artık o benden değildir ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tatmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (ırmağı) geçince onlar (geride kalanlar): “Bugün bizim Calut’a ve ordusuna karşı (koyacak) gücümüz yok” dediler. (O zaman) Muhakkak Allah’a kavuşacaklarını umanlar (şöyle) dediler: “Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah’ın izniyle galip gelmiştir; Allah sabredenlerle beraberdir.”

Bakara Suresi, 153. ayet: Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Bakara Suresi, 155. ayet: Ant olsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

Sabır Ayetleri Arasında Olan Al-i İmran Suresinde Neler Diyor?

Al-i İmran Suresi, 17. ayet: Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir.

Al-i İmran Suresi, 120. ayet: Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların ‘hileli düzenleri’ size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.

 

Al-i İmran Suresi, 125. ayet: Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır.

Al-i İmran Suresi, 186. ayet: An dolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.

Al-i İmran Suresi, 200. ayet: Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.

Sabır Ayetleri Arasında Olan Yusuf Suresinde Neler Diyor?

Sabır Duaları Nelerdir?
Sabır Duaları Nelerdir?

Yusuf Suresi, 18. ayet: Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. “Hayır” dedi. Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp-uydurduklarınıza karşı yardım istenecek olan Allah’tır.”

Yusuf Suresi, 83. ayet: (Şehre dönüp durumu babalarına aktarınca o:) “Hayır” dedi. “Nefsiniz sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah (pek yakın bir gelecekte) onların tümünü bana getirir. Çünkü O, bilenin, hüküm ve hikmet sahibi olanın Kendisi’ dir.”

Yusuf Suresi, 90. ayet: “Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?” dediler. “Ben Yusuf’um” dedi. “Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz.”

Sabır Ayetleri Arasında Olan İbrahim Suresinde Neler Diyor?

İbrahim Suresi, 5. ayet: Ant olsun Musa’yı: “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat” diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.

İbrahim Suresi, 12. ayet: “Bize ne oluyor ki, Allah’a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolları O göstermiştir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah’a tevekkül etmelidirler.”

İbrahim Suresi, 21. ayet: Onların tümü-toplanıp (kıyamette) Allah’ın huzuruna çıktılar da zayıflar, büyüklük taslayanlara dedi ki: “Şüphesiz, biz size tabi idik; şimdi siz, bizden Allah’ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?” Dediler ki: “Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da sabretsek de fark etmez, bizim için kaçacak bir yer yoktur.”

Sabır Dualarının Hayatımızdaki Yeri Nedir?

Sabır duaları nelerdir? Sabır duaları ne zaman edilmelidir? Konusunu anlatırken Kur’an-ı Kerim’de sabırla ilgili ne kadar çok ayet olduğunu fark ettiniz mi? daha birçok sure ve ayetler bulunmaktadır. Yukarıdakilerden başka; Araf suresi, Enfal suresi, Hud suresi, Rad suresi, Nahl suresi, Kehf suresi, Enbiya suresi, Hac suresi ve daha birçok surede sabretmenin çok önemli olduğu bizlere vurgulanmaktadır. Bizler de bunun farkına vararak kendimizi toparlamalı ve karşılaştığımız sıkıntılı durumlarda isyan değil sabretmesini bilmeliyiz. Kul olarak sabrederek, sabırla dua ederek hayatımızın yoluna gireceği inancına sahip olmalıyız. İşte o zaman Allah bizi ödüllendirecek ve sabırlarımızın karşılığını da verecektir.

Sabretmenin hayatımızdaki yeri kendini oldukça fazla belli etmektedir. Okunan sabır duaları bu süreci atlatmamızda bize faydalı olacaktır. Dualar rahatlamamızı ve içimizin huzurla dolmasını sağladığı için yukarıdaki Kuran ayetlerini okuyarak ve niyetinizi Allah’a belirterek huzura kavuşabilirsiniz. Aslına bakarsanız birçok kişinin bu dua ve ayetleri okuması gerekmektedir. Çünkü insanlar hayatları içinde birçok olumsuzlukla karşılaşmaktadır. Bu olumsuzlukları aşmak ve refah içerisinde yaşamak için duaların önemi büyüktür.

Sabır Duaları Nasıl Okunmalıdır?

Sabır duaları nelerdir? Sabır duaları ne zaman edilmelidir? Konusundaki ayrıntılı bilgileri sizlere sunduk. Bu duaları nasıl okumanız gerektiği konusunda da sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle günün her saatinde ve kendinizi rahat hissettiğiniz zamanlarda sabır duaları okuyabilirsiniz. Bunun için gece ya da gündüz gibi bir kavram bulunmamaktadır. Bazı kişiler gündüzleri müsait olurken bazıları gece müsait olabilir. Kur’an ayetlerinden oluşan sabır dualarını ederken abdestli olmanız daha iyi olacaktır.

Sabır duaları namaz sonrasında daha da makbuldür. Çünkü hem Allah’ın bize farz koştuğu görevimizi yapmış oluyor hem de namazın peşi sıra sabır ayetlerinden okumuş oluruz. Böylelikle iç huzurunuzun daha da fazla olacağını hissedeceksiniz. Ama namaz kılmayanlar ya da kılmak için önünde hep engeller çıkanlar, müsait zamanlarında ellerine Kur’an-ı Kerim’i alarak sabır duaları okuyabilirler. Bunu alışkanlık haline getirirseniz her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bu konuda şeytan sizi sık sık dürtecektir. “Sonra okursun, bugün okumasan da olur, zaten işin çok” gibi vesveselere maruz kalabilirsiniz. Bunlardan kurtulmak için de vesvese duaları okumalı ve Allah’a sığınmalısınız.

Sabır Duaları Okuyanlar ve Okumayanlar

Sabır duaları okuyan kişilerin Allah inancı oldukça fazladır. Onlar iyi ya da kötü her türlü durumun Allah tarafından geldiğine inanırlar. Dua ederek de rahatlamaya çalışırlar. Her türlü sıkıntıda duaya sığınmak ve Allah’tan yardım dilemek gerekir. Onun yardım ettiğini görünce de şükür duaları edilir. Şükür duası bir nevi teşekkür anlamını taşır. Sabır gösterdiğiniz her durum bir gün düzeldiğinde şükretmek de yapmamız gerekenler arasındadır.

Sabır duaları nelerdir? Sabır duaları ne zaman edilmelidir? Derdi, sıkıntısı ve üzüntüsü olanlar için bu yazımızda birçok açıklama yaptık. Size Kur’an ayetleri sunduk. Şimdi sizlerin yapması gereken; zor zamanlarınızda Allah’a sığınmak ve bolca dua okumak olmalıdır. Kutsal kitabımızın ilk emri olan “Oku” işte burada da kendini göstermektedir.