Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar

/ 7 Temmuz 2021 / 1.128 / yorumsuz
Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar, işleri yolunda gitmeyen kişilerin araştırdığı konular arasında bulunmaktadır. Rızık yani bize verilen nimetler bazen çok bazen de az olabilir. Çok olduğu zamanlarda kimse bundan şikayetçi olmaz. Ama az olduğu zamanlarda birçok sorunlarla karşılaşıldığı için dua etme ve rızkın açılmasını isteme durumları ile karşılaşılır. Rızık, bazen elle tutulur gözle görülür nesneleri ifade eder. Para, mal, mülk, yiyecekler, eşyalar hepsi bizim yaşantımızı sürdürmemiz için bize verilen rızıklardır.

Bezen de rızık, hayatımız içindeki olumlu ve güzel durumları ifade etmektedir. İş arayanların iş bulması, eş arayanların eş bulması ya da sevgili bulması rızkın açık olduğunu gösterir. Eğer bunlara sahipsek hayatımız gayet güzel gidiyordur. Ama bazılarında eksiklik duyuyorsak rızkımız kapanmış olabilir. Kapalı olan nasibin ve kısmetin açılması için bazı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan bir tanesi de rızık açma duaları olmaktadır. Bu duaların hangileri olduğunu öğrenerek istek ve taleplerimizin gerçekleşmesi için Allah’a bildirebiliriz. O her zaman için bizi görendir ve kullarının dualarını da kabul edendir.

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Dualar İşe Yarar Mı?

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar ve bu duaları okuyanlar öncelikle kapanmış kısmetinin açılmasını isterler. Ticaretle uğraşan birisi eskiden olduğu gibi ticari ilişkileri hızlı bir şekilde gelişmiyorsa, esnaf olan birisi satışlarında gerileme hissediyorsa rızık açma dualarına başvurur. Aynı zamanda hayalindeki sevgiliye ya da eşe ulaşamayanlar kapanmış olduğunu düşündüğü rızkı için dualar etmeye başlar. Görüldüğü gibi rızık denilen kavram bizlerin güzel ve mutlu bir hayat sürebilmemiz için ihtiyacımız olan her şeyi ifade etmektedir.

Öncelikle her durumda dua etmek kişileri oldukça fazla rahatlatır. İnsanlar dua ederek rahatlamaya çalışır. Beklentilerin Allah’tan geleceğini bilerek hareket etmek kişilerin iç huzurunu daha da arttırır. O yüzden içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumlardan kurtulmak için devamlı dua ederiz. Bu dualarımız bazen içimizden geçen düşünceleri kapsıyorken bazen de bazı sure ve ayetlerle dua ettiğimiz de görülmektedir. Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar işe yarıyor mu diye bir düşünce aklınıza geldiğinde hemen bu düşünceden sıyrılmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bizler kul olarak devamlı dua etme durumu ile iç içe olmalıyız. İşe yarayıp yaramadığı gibi bir tabir yerine Allah dualarımızı kabul etti mi etmedi mi diye bir tabir kullanmak daha doğru olacaktır.

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Duaları Kimler Okur?

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken duaları ihtiyacı olan herkes okumaktadır. Bu duaların neler olduğunu araştırarak hareket eden kişiler kendilerini dua ederken bulur. Çünkü sığınılacak tek yer odur. Bize yardım edecek tek varlık da Allah’tır. Bu düşüncede olan kişiler rızkının açılması için de sadece Allah’tan yardım dilemektedir. Kullar sadece aracıdır. Eğer maaşınıza zam geldiyse bu zammı yapan kişi patronunuz değildir. Zammı yaptıran ve patronunuzun aklına bu fikri getiren Allah’tır. Sizler dolaylı yönden yani arada aracı olarak zammı almış olursunuz. Önünüze evlenmeyi düşündüğünüz iyi birisi çıktığında onu karşınıza çıkaran da Allah’tır.

Allah bütün bu bağlantıları zincirleme birbiriyle ayarlama yaparak sizlere sunandır. Size faydası dokunan kişilerin kendi iyi niyetleri ile yanınızda olduğunu düşünmeyin. Onları sizin yanınıza getiren, sıkıntılarınızın giderilmesini sağlayan ve onları aracı ederek sizin ferahlamanızı nasip eden Allah’tır. Sizin kapalı olan rızkınızın açılması da böyle bir şeydir. Mutlaka vakti geldiğinde işleriniz açılacak ve eski bolluk zamanlarınıza geri döneceksiniz. Bunları ettiğiniz duaların neticesinde görebileceksiniz. Ama o an gelene kadar dua etmeyi hayatınız içinde devam ettirmelisiniz. Size örnekler sunacağımız nasip dualarını kendiniz okuyabileceğiniz gibi hocalara da okutarak kapalı olan rızkınızın açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kapalı Olan Rızıklarda Hangi Dualar Okunuyor?

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar oldukça fazladır. Bunları sıkıntılı olduğunuz durumlarda, rızkınızın kapalı olduğu hallerde, işlerinizin yolunda gitmediği zamanlarda okuyarak Allah’tan yardım dileyebilirsiniz. Aşağıdaki duayı her gün okuyabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb.”

Rızkınızın Artması İçin Amenerrasulü Duası

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar arasında Amenerrasulü bulunmaktadır. Bakara suresinin son iki ayetine verilen isimdir. Günde istediğiniz sayı kadar okuyarak işleriniz açılması, rızkınızın çoğalması, maddi ve manevi zorlukları aşmak bu dua ile mümkündür. Rızık dualarında yeri de fazladır. Bu duayı okurken bazı ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Bunlar nelerdir hemen açıklayalım…

  • Öncelikle abdest alınız.
  • Duaların başında niyet etmek önemlidir. Niyetinizi söyleyerek duaya başlamalısınız.
  • Duadan önce Besmele çekmelisiniz.
  • İlk gün 41 defadan az okumalısınız.
  • İkinci gün okumamalısınız.
  • Üçüncü gün de istediğiniz sayı kadar okuyabilirsiniz.
  • Diğer günlerde de istediğiniz kadar okuyarak rızkınız açılana kadar okumaya devam edebilirsiniz.

Amenerrasulü duası

“Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.”

Amenerrasulü Türkçe Anlamı

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Esmalar

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar arasında esmaların yeri büyüktür. Rızkın bol olması, bereketli olması, helal olması için esmalar önemlidir. “Ya Zettavli, Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Vehhab, Ya Kavi, Ya Gani” esmalarını günde 33 defa okuyabilirsiniz. Özerlikle perşembeyi cumaya bağlayan gece başlayarak 7 gün okumanız makbuldür. Okunan esmaların ya da duaların geceleri yapılması ve candan okunması önemlidir. İçten edilen ve yapmacık olmayan bütün duaların Allah katında yeri büyüktür. Dinimizce önemli olan gecelerde, kandillerde, arife günlerinde ve bayramlarda bu esmaları okuyarak rızkınızın açılmasını dileyebilirsiniz.

Kapalı Olan Rızıkların Açılması İçin Vakıa ve Fetih Sureleri

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar arasında Vakıa ve Fetih sureleri önemli bir yere sahiptir. Vakıa suresi 92 ayetten oluşmaktadır. Kıyamet gününün gerçek olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından indirildiği konusuna değinilmektedir. Fetih suresi ise 28 ayetten oluşmaktadır. Mekke’nin fethedileceği müjdesini anlatmaktadır. Allah’ın mucizelerinden bahsedilen bu ayetleri okuyarak rızkınızın açılmasını da dileyebilirsiniz.

Kur’an-I Kerim’de Geçen Rızık Ayetleri

Rızık konusuna kutsal kitabımızın birçok yerinde değinilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de rızık ayetleri bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

Bakara / 25. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, altından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe: Bu dünyada bize verilenlerden, derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedî kalıcılardır.

Bakara /172. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz sadece Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.

Bakara /254. Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir.

Enfal /74. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, (muhacirleri) barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.

Nahl / 56. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki, iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz!

Kapalı Rızıkların Açılması İçin Neler Yapılmalıdır?

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar ve onlardan başka rızkınızın açılması ve daha da artması için elinizdeki nimetleri başkaları ile paylaşıyor olmanız önemlidir. İnfak ya da sadaka dediğimiz değerlere dikkat edersek rızkımız daha da artacaktır. Allah eli açık kullarını sever ve onlara yardımcı olur. Verdikçe çoğalır, paylaştıkça bereket artar. Bunlara dikkat etmemiz de oldukça önemlidir. Rızkımızın açık olduğu zamanlarda ihtiyacı olan kişilere yardımda bulunmak, rızkımızın kısıtlı olduğu zamanlarda bize ışık tutacaktır. Allah ettiğimiz duaları kabul da edecektir. Çünkü “bize verilecek olan nimetler yine ihtiyacı olanlarla paylaşılacak” düşüncesi ile rızkımızda rahatlamalar ortaya çıkacaktır.

Kapalı olan rızıklarda edilen dualar için sabırlı olmamız ve sükûnetli davranmamız gerekir. Paramız, malımız ya da mülkümüz olmadığı için Allah’a isyan etmek ve bulunduğumuz duruma şükretmemek oldukça kötü bir davranıştır. Ne kadar kötü bir durumda olursak olalım bizden kötü şartlarda yaşayan kişilerin var olduğunu da unutmamak gerekir. Eğer içinizi sıkıntı ve dert kapladıysa şunu da unutmayınız ki “Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez.” Bunu düşünerek bu zorlu günlerin geçeceğini ve bir gün refaha ulaşacağınızı düşünerek ve inanarak dua etmeye devam etmelisiniz.

Kapalı Olan Rızıklarda Okunması Gereken Duaları Okuyanlar

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar genellikle kişilerin günün bir bölümünü ayırarak okuduğu ayet ve surelerden oluşmaktadır. Geceleri yatmadan önce sakin bir odada abdestinizi alarak bu duaları ya da esmaları okuyabilirsiniz. Dileğiniz kabul olana ya da rızkınız açılana kadar da okumaya devam edebilirsiniz. Bazı kişilerin zamanı yoksa, kendilerini dua okumak için hazır hissetmiyorsa ya da bir tembellik içinde iseler bu duaları hocalara da okutabilirler.

Kapalı olan rızıklarda okunması gereken dualar medyum hocalar tarafından da okunmaktadır. Yukarıdaki dualardan başka farklı duaları da okuyarak sizin rızkınızın açılmasını da sağlayabilirler. Bu konuda yardım almak ya da almamak sizin düşünceniz ve tercihinizle ilgili bir durumdur.