Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları

/ 10 Aralık 2021 / 2.704 / yorumsuz
Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları arayışı içinde olan birçok kişi vardır diye düşünmekteyiz. Onlar için bazı dualara yer vererek nasıl okunması gerektiği konusunda da sizlere bilgiler sunacağız. Her insan netice itibari ile zengin olmayı hayal eder. Bunun için devamlı çalışır ve zengin olmanın yollarını arar. Sizler de zengin olmak isteyen kişiler arasında mısınız? Bunun için devamlı çalıştığınız halde bir türlü zengin olamıyor musunuz? Helal yoldan çok çalışanlar bunun mükafatını bir gün mutlaka göreceklerdir. Allah insanları bazen az bazen de çok rızıklarla nimetlendirir. Az olana sabretmeli çok olana da şükretmeliyiz. Az olan nimetler günün birinde çoğalacaktır. Neticede her zaman rızık kısıtlı olmamaktadır. Allah bazı zamanlarda nimetlerini artırır işte o zaman kişiler zengin olur ve refah içinde yaşarlar.

Kısıtlı imkanlarda yaşayan kişiler fakir olarak adlandırılırlar. Fakirlik sadece malın ve mülkün az olmasını ifade etmektedir. Yoksa kişilerin sağlıkları yerindeyse, onları seven ailesi varsa, geçimini sağlayacak kadar bir geliri de bulunuyorsa en büyük zenginlik bunlardır. Yani kişilerin mutlu olmalarını sağlayan her şey zenginlikle alakalıdır. Bunların yanı sıra edinilen mallar, banka hesaplarının artması maddi zenginliklerdir. Ama insanların manevi zenginliklere sahip olması daha değerlidir. Çünkü çok paralara sahip olup da sağlıkları yerinde olmayan ya da sevenleri olmayıp yalnız kalan birçok kişi de bulunmaktadır. Maddi olarak zengin olmak isteyenler gayret ve çabalarının yanına duaları da eklemelidir. Dua okumak zengin olma isteğinizi Allah’a iletmek anlamına gelir. Nasıl ki farklı konularda Allah’tan yardım diliyorsak bu konuda da O’ndan yardım talep edebiliriz.

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Dualarının Faydaları Nelerdir?

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları öncelikle kişilerin manevi olarak huzura kavuşmalarını sağlamaktadır. İç huzur denilen kavram kişiler için oldukça önemlidir. İçinizin sıkıntılı olması kendinizi mutsuz hissetmenizi de sağlayacaktır. İşte o zaman iş hayatınızda ve özel hayatınızda başarılı olamazsınız. Dua ederek kendinizi rahatlatabilir bir nevi ibadet etmiş olarak da kendinizi görebilirsiniz. Her sıkıştığımızda, dara düştüğümüzde ya da bazı sorunlarla karşılaştığımızda dua etmeyi alışkanlık haline getirirsek; fakirlikten kurtulmak için de bazı dua, ayet ve sureler okuyarak yardım dileyebiliriz. Ettiğimiz duaların faydalarını vakti gelince muhakkak görürüz. Allah onları bizim için hayırlı olan zamanlarda kabul edecek ve dualarımızın kabul olduğunu o zaman görebileceğiz.

Dua etmenin bize birçok faydası bulunmaktadır. İstek ve dileklerimizin yerine gelmesi için manevi yardım sadece Allah’tan dilenmelidir. Fakirlik bazı kişilerin yaşam şekli olarak devamlı süregelse de zengin olma hayalini herkes kurmaktadır. Zenginliğin boyutu kişiden kişiye değişmektedir. Bazı insanlar sadece bir evi ve arabası olsun diye hayal kurarken bazıları daha büyük ve daha çok mal mülk hayalini kurabilir. O yüzden zenginlik duaları bazen az imkanlara sahip olmak için edilirken bazen daha büyük ve çok imkanlar için edilmektedir. Çünkü herkesin zenginlik anlayışı farklıdır. Bazıları evi, arabası, yüksek miktarda maaşı olmasına rağmen daha da zengin olmayı ister. Bazılarına göre bunlar yeterlidir. Ama her iki farklı türdeki insanlar zenginlik duaları ile daha iyi şartlarda yaşama hayali kurmaktadır.

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları Edenler Kimlerdir?

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları
Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları herkes tarafından edilmektedir. Kadın, erkek, genç, yaşlı bütün herkes bu duaları ederek sonucunu Allah’tan bekler. Sonucu görmek için sabırlı olmalı aceleci davranılmamalıdır. Çünkü her şeyin bir vakti olduğu için fakirlikten kurtulmanız için de bir vakit bulunmaktadır. Bu zaman sürecinde dua etmeyi ihmal etmemeli ve sabırla duanızın kabul olacağı günü beklemelisiniz. Edeceğiniz dualar kabul olmazsa bunda da bir hayır vardır diye düşünmeniz gerekir. Çünkü belki zenginlik size hayır getirmeyecektir, belki sizi helal yoldan saptıracaktır, belki de kazandığınız paralar haram yerlerde harcanacaktır. Bunun sonucu siz bilemediğiniz için ettiğiniz dualar sizin için hayırlısı ise kabul olmasını dilemeniz gerekir.

Kişiler olayın bu boyutunu düşünmeden ettiği duaların kabul olmasını isterler. Neticede her ettiğimiz dua kabul olmaz. Ama bizler kabul görmedi diye dua etmekten vaz geçmeyiz. Allah demiyor mu “dua edin ben de dualarınızı kabul edeyim” diye. Bu şekilde düşünerek dua etmekten vaz geçmemek gerekir ve edeceğimiz duaların hakkımızda hayır getirmesi için sabretmesini de bilmeliyiz. Sabırla hareket eden sonucunda bunun mükafatını da görecektir. Bugün dua ettik diye hemen yarın isteğimiz olacak diye bir durum da yoktur. Bizler kul olarak bıkıp usanmadan dua etmeliyiz. Fakirlikten kurtulma dualarının da zengin olmamızı sağlaması için beklemeli ve güzel sonuçlar görmek için ümidimizi kaybetmemeliyiz.

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Dualarında Helal Rızık Önemli mi?

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları nelerdir diye çoğu insan merak etmektedir. Çünkü onları okumak istemektedir. Vakti az ya da çok olanlar zenginlik dualarını okuyarak refah içinde yaşamak isterler. Bu duaları okumak için vakit bulamıyorsanız ya da hangi duaları okumanız gerektiği konusunda yeterli bilginiz yoksa yardım da alabilirsiniz. Medyum hocalar sizlere bu konuda yardımcı olacaklardır. Öncelikle helal kazanmanız ve helal yollardan zengin olmanız önemlidir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de birçok ayetler bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak;

Bakara Suresi, 22. ayet: O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah’a eşler koşmayın.

Nahl Suresi, 114. ayet: Öyleyse Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz olanlarını yiyin; eğer O’na kulluk ediyorsanız Allah’ın nimetine şükredin.

Maide Suresi, 88. ayet: Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisi’ne inanmakta olduğunuz Allah’tan korkup-sakının.

Maide Suresi, 4. ayet: Sana, kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. De ki: “Bütün temiz şeyler size helal kılındı.” Allah’ın size öğrettiği gibi öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanların yakalayıverdiklerinden de -üzerine Allah’ın adını anarak- yiyin. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.

İbrahim Suresi, 31. ayet: İman etmiş kullarıma söyle: “Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.”

Enfal Suresi, 3. ayet: Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

Enfal Suresi, 4. ayet: İşte gerçek mü’minler bunlardır. Rableri Katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır.

Hac Suresi, 58. ayet: Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Nur Suresi, 38. ayet: Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara Kendi fazlından arttıracaktır. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları Nelerdir?

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları ederken helal rızık istemenizin ne kadar önemli olduğundan bahsettik ve sizlere bu konudaki birçok ayeti de bildirdik. O yüzden edeceğiniz dualar da “Allah’ım sen benim rızkımı aç. Beni fakirlikten kurtar. Zengin olmamı nasip et. Beni harama saptırmadan ve helale yakın tutarak nimetlendir. Haram kazanmaktan sana sığınırım. Hak yemekten günah işlemekten sana sığınırım. Sen benim helal yoldan zengin olmamamı nasip et. Amin” diyerek dua edebilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zenginlik duasını da okuyabilirsiniz.

“Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).”

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

“Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).”

Anlamı:” Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!”

Zenginlik ve bereket için şu duayı okuyabilirsiniz;

Bismillahirrahmanirrahim

Kulillahümme malikül mülki tütil mülke men teşau ve tenziül mülke mimmen teşau ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşau biyedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Tülicülleyle finnehari ve tuhlicunnehara filleyli ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyiti minel hayy ve terzuku men teşau bi gayri hisab.

Fakirlikten Kurtulma Zengin Olma Duaları Arasında Zikirlerin Önemi

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları arasında zikir çekmek de oldukça önemlidir. Zengin olma isteğinizi zikirlerle dile getirebilirsiniz.

Ya ilahel alihetir – refiy-ı celalüh.” = (20 defa)
“Ya Vehhab”= “Ey bolca hediyeler veren Vehhab.” Bu esmayı çeken kişiler zengin olmanın yolunu açarlar.
“Ya eğna min külli ganiy.”= “Ey zengin olan, ey bütün zenginlerin en zengini”
“Ya ecvedü min külli cevad”= “Ey cömert olan, ey bütün cömertlerin en cömerti”
“Ya elfatü min külli latif”= “Ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar olan Latif”
“Ya ekremü min külli Kerim”= “Ey ikram eden, ey ikram edenlerden daha Kerim”
” Ya erhamü min külli Rahim”= “Ey en lütufkar ve merhametli olan, ey merhametlilerden daha Rahim”
“Ya ehabbu min külli Habib”= “Ey sevgili olan, ey tüm sevgililerden daha sevgili Allah”

Zengin Olmak İçin Dua Etmenin Yanı Sıra Yapılması Gerekenler

Dua etmek her zorlu kapıyı açmaktadır. Bizim istek ve dileklerimizin yerine gelmesi için dua oldukça önemlidir. Dua etmenin yanı sıra iyi, doğru ve adaletli bir insan olursak dualarımızın daha çabuk kabul olmasını sağlayabiliriz. Yetim hakkı yemeyen, kazandıklarını başkaları ile paylaşan, israftan uzak duran kişiler olursak Allah’ın sevdiği kul ünvanına erişebiliriz. Ayrıca dedikodu yapmamak, iftira atmamak ve insanların kötülüğü için uğraşmamak da erdemli biri olduğumuzu göstermektedir. Allah hak yolunda yürüyen ve yasaklardan uzak duran kişilerin dualarını kabul etmektedir. O yüzden ettiğimiz duaların kabul görmesinde iyi huylara sahip olmak önemlidir.

Fakirlikten kurtulma zengin olma duaları işte o zaman etkisini daha çabuk ve kolay bir şekilde gösterecektir. Bizler de güzel huylarımızın mükafatlarını gördüğümüz gün şükür duaları etmeli ve kazandıklarımızı hayırlı yerlere harcamalıyız. Kazandıklarımızdan belli bir miktarını infakta bulunmak gerekir. Ayrıca kazançların sadakasını ve zekatını vermek de önemlidir. Nimetler paylaştıkça çoğalır. Az olanla yetinmek çok olanla şükretmek önemlidir. Az ya da çok bütün nimetler için şükür ayrı bir değere sahiptir. Fakirlikten kurtulma dualarını ederken temiz ortamda abdestli olarak bu duaları etmeniz daha makbuldür. Size söylediğimiz duaları ve daha birçoklarını vakti olan kişiler okuyabilir olmayanlar ilim irfan sahibi kişilerden yardım da talep edebilir.