Huzur ve Mutluluk Arayanların Etmesi Gereken Dualar

/ 11 Ağustos 2021 / 890 / yorumsuz
Huzur ve Mutluluk Arayanların Etmesi Gereken Dualar

Huzur ve Mutluluk Arayanların Etmesi Gereken Dualar

Huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar her zaman kişilerin ihtiyaç duydukları dualar arasındadır. Mutlu olmak herkesin hakkıdır. İnsanlar huzurlu bir yaşam içerisinde olabilmeleri için çaba göstermektedir. Zaten dualarımızda da söylediğimiz niyetler arasında sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilemek bulunmaktadır. En basit örnekle birinin doğum gününde ya da özel bir gününde ona ilettiğimiz yazılı ve sözlü mesajda “sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dilerim” cümlesi her zaman yer almaktadır. Peki her zaman bahsedilen bu huzur ne demektir? Huzuru elde etmek için neler yapılmalıdır? Dua etmek huzurlu olmamızda etken midir? Bütün bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Öncelikle huzurun kelime anlamına bakalım. Huzur, insanların içinde bulunan dinginlik, rahatlık ve kendini iyi hissetme halidir. Bazen içimiz sebepsiz yere rahat olurken bazen de sebepsiz yere daralabilir. Bunun nedenini arar ama bulamayız. Bazen kendimizi çok hafif ve mutlu hissederken bazen de ağırlaşmış ve yerimizden kımıldayacak kuvveti kendimizde bulamayabiliriz. İç huzuru işte böyle bir şeydir. Aslında yorgun değilizdir ama kendimizi yorgun ve halsiz hissederiz. İnsanlar huzuru farklı şekillerde yakalayabilirler. Kimisi hayatta yaşadığı olumsuzlukları görmez ve duymaz belki de öyle görünür. Kimisi de her şeyi kafasında büyütür ve dertlenir. Hayattan zevk almaz hale gelerek sadece olumsuzluklar kafasında yer eder. Güzelliklerin hiçbiri onun umurunda olmaz. Hayatı trajik yaşayan insanlar aslında kendi iç dünyasında fazla büyüttüğü olaylarla baş edemezler. İşte herkesin aslında huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar okumasına ihtiyacı vardır.

Huzur ve Mutluluk Arayanlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Huzurlu olmak, insanın yaşadığı çevre ile yakından ilgilidir. Sizi seven kişilerin olduğunu bilmeniz yaşam gücünüzü daha da artıracaktır. İnsan hayatında sevmek ve sevilmek duygusu kişilerin kendini iyi hissetmesini sağlar. İşte huzur bazen sevdiklerinizin arasındayken hissedebileceğiniz bir duygudur. Mutluluk huzurun getirmiş olduğu iç coşmasıdır. Mutlu olduğunuzu bazen hareketlerinizle bazen de yüzünüzdeki gülümsemeyle karşınızdaki hissettirebilirsiniz. Huzur ve mutluluk arayanlar neler yapmalıdır?

 • Alçak gönüllü olmak, elde olanla yetinmek ve onun kıymetini bilmek size mutluluk verecektir.
 • Sevdiklerinizin kıymetini bilmek onları kaybetmemek için çabalamak önemlidir.
 • Etrafınızı kırıp dökmeden nezaketli ve kibar davranışlar sergilemeniz birçok kişinin hoşuna gidecektir. Etrafınızda sizi seven kişiler çoğalacaktır. Böylelikle kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.
 • Hayatı ve insanları sevmek hatta Allah’ın yarattığı bütün canları severek onlara zarar vermemek iç huzurunuzu artıracaktır.
 • İyi bir insan olmak her zaman içinizin huzurlu olmasını sağlayacaktır. İnsanlara faydalı, hayvanlara zarar vermeyen, doğanın kıymetini bilen kişiler etrafa yaydığı pozitif enerjiyle her zaman taktirle karşılanmaktadırlar.
 • Geçmişe takılı kalmamak, geçmişte yaşanan kötü olayları ya da kızgınlıkları unutmak, üzerini örtmek size bugünün güzelliklerini yaşatacaktır.
 • Kibirli ve kendini beğenen biri olmamanız iç huzurunuz için oldukça önemlidir. Kibir her zaman için size zarar getirecektir.
 • Eli açık yani kazandıklarını başkaları ile paylaşan cömert kişiler, bunun mutluluğunu hep yaşayacaklardır.
 • Allah’ın yasakladıklarından uzak durmanız huzurunuzu artırır. Yapacağınız kötülükler her zaman size zarar getirecektir. Bir gün mutlaka bu kötülüklerin cezasını görebileceğinizi unutmadan hareketlerinize dikkat etmelisiniz.
 • Huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar araştırmasını yaparak bu duaları hayatınızın içinde devamlı tutmalısınız.

Huzur ve Mutluluk İnsanlar İçin Neden Önemlidir?

Huzur ve Mutluluk Arayanların Etmesi Gereken Dualar
Huzur ve Mutluluk Arayanların Etmesi Gereken Dualar

İnsanlar yaşadıkları süre içerisinde farklı ruh hallerine sahiptir. Neticede insanların her günü aynı değildir. Bazen her şey yolunda giderken bazen terslikler ve zorluklarla karşılaşırsınız. Bugün kendinizi çok iyi hissederken yarın umutsuzluğa da kapılabilirsiniz. Hayatınızı etkileyen kötü haberler alabilir ya da yaşadığınız olayları büyüterek kendinize sorun edebilirsiniz. Farklı olan bu ruh halleri sizleri mutlaka etkileyecektir. Yaşantınızı, hayata bakış açınızı, gelecekle ilgili beklentilerinizi kısaca varlık sebebinizi iyi ya da kötü yönde etkileyecektir. Huzur ve mutluluk, yaşama gülümseyerek bakmanızı sağlayacaktır. Enerjinizi artıracak ve dinamik olmanızı sağlayacaktır. Mutlu olduğunuz zamanlarda yaşadığınız olumsuzluklara iyi gözlerle bakabileceksiniz. Bunların geçeceğini ve rahatlayacağınızı fark edebileceksiniz.

Huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar sizlerin oldukça fazla işinize yarayacak. Enerjiniz düşük olduğu anlarda Allah’a sığınmak ve ondan güzellikler bekleme ümidinizi hiç kaybetmeyeceksiniz. Şöyle düşünün; hiç dua edenle dua etmeyen bir olur mu? Allah’a sığınanla onun adını hiç anmayan bir olur mu? Zaten dua etmenin gereksiz olduğunu düşünüyorsanız, Allah sizin içinize ışığından hiç vermemiş demektir. Bu ışığı yakalamak zor gibi görünse de aslında öyle değildir. Allah’ın adını hep anarak şeytanın vesvesesinden kurtularak huzurlu ve mutlu olabilirsiniz. Bu sadece sizin elinizdedir. Başkaları sizin adınıza hiçbir şey yapamaz. İnsanın nefsi kişileri iyi ya da kötü yönde etkiler. Nefis denilen benlik Allah’ı andığınızda sizlere farklı güzellikleri gösterecektir. Anmadığınızda kötü olaylara sürükleyecektir.

Huzur ve Mutluluk Arayanlar Hangi Duaları Etmelidir?

Huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar hangileridir? Araştırması içinde olanlar için bazı ayet ve surelerden bahsedeceğiz. Bunları okuyarak ya da okunmasını sağlayarak kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Bu durum günlük hayatınıza yansıyacak ve kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz. Aile ya da iş huzuru yaşamak isteyen kişiler yapacakları ibadetlerin arkasından bazı sureleri okurlarsa hem manevi huzura hem de vicdani huzura erişmiş olurlar. Kur’an-ı Kerim’in ilk emri olan “oku” işte burada da kendini göstermektedir. Hangi ayetleri okuyarak huzur bulursunuz? Gelin onları öğrenelim ve okuyalım.

Yasin Suresiyle Huzuru ve Mutluluğu Yakalamak

83 ayetten oluşan Yasin suresi Kur’an-ı Kerim’in kalbi gibidir. Günde 1 kez okumak her türlü şerden insanları koruduğu gibi huzuru yakalamak için de önemlidir.

(1) Yâsîn

(2) VeI Kur’ân-iI hakîm

(3) İnneke IemineI mürseIîn

(4) AIâ sırâtın müstakîm

(5) TenzîIeI azîzirrahîm

(6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn

(7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn

(8) İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn

(9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min haIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn

(10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn

(11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

(12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

(13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn

(14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn

(15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn

(16) KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn

(17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn

(18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

(19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

(20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

(21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

(22) Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

(23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn

(24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

(25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

(26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn

(27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

(28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

(29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

(30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

(31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

(32) Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn

(33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn

(34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

(35) Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

(36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn

(37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

(38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

(39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

(40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

(41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

(42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

(43) Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

(44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

(45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

(46) Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn

(47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn

(48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn

(49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn

(50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

(51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

(52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

(53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn

(54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’meIûn

(55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

(56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

(57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

(58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm

(59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

(60) EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

(61) Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

(62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn

(63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

(64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

(65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

(66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

(67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

(68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn

(69) Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn

(70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

(71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

(72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn

(73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

(74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

(75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

(76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn

(77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

(78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

(79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

(80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

(81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

(82) İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

(83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

Saf Suresi ile Huzuru ve Mutluluğu Yakalamak

Huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar arasında Saf suresi bulunmaktadır. Sure 14 ayetten oluşmaktadır. Her gün okuyabilirsiniz.

 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
 2. Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef’alune.
 3. Kebure makten ‘ındallahi en tekulu ma la tef’alune.
 4. İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun.
 5. Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu’zuneniy ve kad ta’lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne.
 6. Ve iz kale ‘ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye’tiy min ba’diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun.
 7. Ve men azlenu mimmeniftera ‘alellahilkezibe ve huve yud’a ilel’islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
 8. Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune.
 9. Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu ‘aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune.
 10. Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum ‘ala ticaretin tunciykum min ‘azabin eliymin.
 11. Tu’minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.
 12. Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel’enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ‘adnin zalikelfevzul’azıymu.
 13. Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu’miniyne.
 14. Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale ‘ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu ‘ala ‘aduvyihim feasbehu zahiriyne.

Amenerrasulü Duasıyla Huzuru ve Mutluluğu Yakalamak

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn.

Anlamı: Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Bakara suresinin son 2 ayeti olan, huzur ve mutluluk arayanların etmesi gereken dualar içinde önemli yere sahip olan Amenerrasulü okuyarak aradığınız ve özlemini çektiğiniz manevi huzura ulaşabilir ve kendinizi daha huzurlu aynı zamanda mutlu hissedebilirsiniz.